การเยี่ยมชม #กาแฟทองผาภูมิ

การเยี่ยมชม #กาแฟทองผาภูมิ ของสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี

#กาแฟทองผาภูมิ #กาแฟกลางเขา

    วันที่ 20 สิงหาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้ามาการเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนกาแฟอำเภอทองผาภูมิ ณ ศูนย์เรียนรู้กาแฟแปลงใหญ่ทองผาภูมิ

    โดยมี นายเสถียร มาเจริญรุ่งเรือง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี มาพูดคุยเกี่ยวกับการช่วยเหลือ กลุ่มฯ

    พร้อมด้วย นายอภิชาต เฮงศิริไพศาล ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดกาญจนบุรี มาให้ความรู้เรื่องเครื่องมือและการตลาดออนไลน์ให้กับน้องๆที่ดูแลเรื่องการขาย การตลาดของกลุ่มฯอีกด้วย

    ทางกลุ่มฯได้รับทราบและพร้อมจะดำเนินการตามแนวทางที่ท่านได้แนะนำต่อไป