สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 12

มิถุนายน เดือนแห่งมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships Month)

มิตรโรแทเรียนและโรทาแรคท์เตอร์ทุกท่าน

            สำหรับปีโรตารี “จินตนาการสานสร้างงานโรตารี”  IMAGINE ROTARY  เดือนนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ว่าการภาค ภาค 3330  ของดิฉัน  ดิฉันขอสรุปให้ทุกท่านได้รับทราบถึงหน้าที่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  ดิฉันเริ่มต้นด้วยการจัดการอบรมต่างๆ ของภาคทุกการอบรม ตามที่โรตารีสากลกำหนด  เพราะปีนี้เป็นปีที่เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติหลังจากโรคโควิดระบาด  ดิฉันเริ่มด้วยการจัดอบรมผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและเตรียมตัวนายกรับเลือก  อบรมนายกรับเลือก  อบรมทีมงานภาค และอบรมภาคประจำปี (DTA) ตอนเป็นผู้ว่าการภาครับเลือก  และเมื่อทำหน้าที่ผู้ว่าการภาคก็มีการจัดอบรม Club Vibrant Workshop  อบรมอินเตอร์แรคท์  อบรมโรทาแรคท์  อบรม Intercity  อบรม Ryla  อบรม Grant Management  อบรมเยาวชนแลกเปลี่ยน  และปิดท้ายด้วยการจัดงานประกาศรางวัลภาคและประชุมใหญ่ประจำปี (DC)  ซึ่งในปีนี้มีภาคต่างๆ จากต่างประเทศมาร่วมงานถึง 5 ภาคด้วยกัน  โดยมาจากเกาหลี 2 ภาค คือ ภาค 3600 และ  3690   จากญี่ปุ่น 3 ภาค คือ ภาค 2500  2630  และ 2830   ดิฉันได้เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 101 สโมสร ใน 23 จังหวัด  ดิฉันมีความสุขมากในการเยี่ยมจากการต้อนรับอย่างอบอุ่น อย่างมีมิตรภาพของทุกสโมสร  ดิฉันได้ให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของโรแทเรียน พูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่สโมสรขอให้ช่วยเหลือ และชี้แจงให้สโมสรทราบถึงเรื่องใหม่ๆ ที่ประธานโรตารีสากล  เจนนิเฟอร์ โจนส์  ประกาศในปีนี้ คือ

 • ประกาศยกระดับโรทาแรคท์เตอร์เป็นสมาชิกของโรตารีสากล
 • การนำเอา DEI (ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน)  มาใช้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากล
 • มีการยกเลิกธรรมนูญโรตารีเรื่องสมาชิกภาพ  ทำให้สโมสรสามารถหาสมาชิกจากต่างพื้นที่หรือต่างประเทศก็ได้
 • และมีรูปแบบสโมสรใหม่ๆหลากหลายรูปแบบที่สโมสรสามารถก่อตั้งได้

และในปีนี้ยังมีกิจกรรมใหญ่ๆที่เกิดขึ้นอีกหลากหลายกิจกรรม  เช่น

 • โครงการ Safe Roads Save Lives  เกิดจากการร่วมมือกันของโรตารี 4 ภาค และภาคเอกชนอีกหลายองค์กร เช่น WHO  สสส.  วุฒิสภา ฯลฯ  โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง  และมีการจด MOU กับทุกหน่วยงาน
 • มีการจัดประชุมระหว่างประเทศไทย ภาค 3330 และประเทศมาเลเซีย ภาค 3300 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   มีการลงนามคู่มิตรถึง 20 สโมสร  และมีผู้นำระดับโซนมาร่วมกิจกรรม
 • มีการจดคู่มิตรเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาค  ระหว่างภาค 3330 ประเทศไทย กับภาค 3600 ประเทศเกาหลี  เพื่อให้สโมสรโรตารีในภาคหาคู่มิตรได้ง่ายขึ้น
 • มีการประชุมสภาภาค 3330 ที่เกาะช้าง จ.ตราด  เพื่อทำ SWOT Analysis  เพื่อนำมาพัฒนาภาค 3330 ในปีต่อไป
 • มีการประชุมระดับโซน 10B และ 10C  Regional Team Learning Seminar (RTLS)  ที่ จ.ภูเก็ต  และพวกเรามีโอกาสต้อนรับประธานโรตารีสากล เจนนิเฟอร์ โจนส์ ผู้นำสูงสุดของเรา ซึ่งท่านมาร่วมงานที่ภาค 3310 จัดที่ภูเก็ต

และในช่วงที่ทำหน้าที่ผู้ว่าการภาค  ก็มีบางช่วงที่ดิฉันต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ  เช่น

 • ไปร่วมประชุม Rotary Institute 2022 Yas Island, Abu Dhabi ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ไปร่วมงานประชุมใหญ่ของภาค 3600 และภาค 3690  ประเทศเกาหลี  เพื่อกระชับมิตรภาพ
 • ไปร่วมประชุม RI Convention  ณ. เมืองเมลเบิร์น  ประเทศออสเตรเลีย
 • และในเดือนตุลาคม 2566 ดิฉันตั้งใจจะร่วมเดินทางไปร่วมงานประชุมใหญ่ของ ภาค 2500 2630 และ 2830  ประเทศญี่ปุ่น  เป็นการเย้าเยือนเพื่อมิตรภาพ  เพราะทางญี่ปุ่นมาร่วมงาน DC ของภาคเรา

ในปีนี้ที่ดิฉันทำหน้าที่ผู้ว่าการภาคได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของภาค  และดิฉันมีสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวดิฉันเองดังนี้

 • สามารถก่อตั้งสโมสรใหม่ได้ 3 สโมสร
 • การแข่งขันระดับประเทศ 4 ภาค ภาค 3330  ได้รับรางวัลมา 2 รางวัล คือ
 • ถ้วยกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร  รางวัลสำหรับสโมสรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ของภาคสูงที่สุด  ได้แก่ สร.เหมืองแร่ภูเก็ต
 • ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจา  รางวัลสำหรับสโมสรที่ทำกิจกรรมบริการใดบริการหนึ่งดีเด่นที่สุด  ได้แก่ สร.เหมืองแร่ภูเก็ต
 • การแข่งขันระดับโซน  ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอมาดังนี้
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 สร. แก่นจันทน์  ได้รับเกียรติบัตรและเงินสด 15,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 สร. บ้านแพ้ว และ สร. เหมืองแร่ภูเก็ต ได้รับเกียรติบัตรและเงินสด สโมสรละ 5,000 บาท

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ที่พอจะสรุปให้ทุกท่านทราบได้

ก่อนที่ดิฉันจะหมดวาระของผู้ว่าการภาค  ดิฉันก็ยังมีภาระกิจที่จะต้องทำคือร่วมกิจกรรมพิธีสถาปนา นายกและคณะกรรมการชุดใหม่ของสโมสรต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่โรตารีสากล  รณรงค์ให้โรแทเรียนทุกท่านช่วยกันลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม RI Convention ปี 2024 ณ.ประเทศสิงคโปร์  ในวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2567  โดยโรตารีสากลกำหนดค่าลงทะเบียนไว้ตามตารางนี้

ประเภทการลงทะเบียน1 มิ.ย. – 15 ธ.ค. 6616 ธ.ค. 66 – 31 มี.ค. 671 เม.ย. – 29 พ.ค. 67
อายุ 31 ปีขึ้นไป$500$595$695
อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า$175$225$275
Guest อายุ 5-18 ปี$20$30$40
Guest อายุต่ำกว่า 5 ปีFreeFreeFree
วันเสาร์ เฉพาะ House of Friendship$60$60$100

            สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้เลย  ซึ่งเป็นโอกาสดีที่การประชุมโรตารีระดับโลกจะมีขึ้นใกล้กับประเทศไทยเรา  ภาค 3330  เราจะมีการจัดทัวร์รวมตัวกัน  ดิฉันจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ภาพกิจกรรมต่างๆ

intercity
Inter-Country Thai-Malay
RYLA
DC
โครงการ safe roads save lives
เยี่ยมสโมสรและกิจกรรม
RI Convention ออสเตเลีย
ร่วมงาน DC ของภาค 3600 , และ 3690
RTLS ที่ภูเก็ต
โปลิโอ
Institute อาบูดาบี
รางวัลระดับประเทศ
DTA

            ดิฉันขอขอบคุณ สภาอดีตผู้ว่าการภาค  ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  คณะกรรมการภาค  และโรแทเรียนทุกท่านของภาค 3330  ที่ช่วยเหลือดิฉันให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาคผ่านไปได้ด้วยดี

ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2565-2566

สารประธานโรตารี_มิถุนายน 2566

2022-23 RI President Jennifer Jones. Rotary International World Headquarters, Evanston, Illinois, USA. 26 October 2021.

ไม่ขอกล่าวอำลา แต่ขอทำงานให้ดีต่อไป

การได้พูดคุยกับท่านโดยผ่านหน้านิตยสารโรตารีในปีที่ผ่านมาได้นำความสุขมาให้ดิฉันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่ได้แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆ ของผู้คนที่วิเศษสุดที่ดิฉันและนิคได้พบในระหว่างทัวร์กิจกรรมในปีจินตนาการ (Imagine Impact Tour)

เริ่มตั้งแต่เมืองแพทซันในที่ราบสูงทางตะวันตกที่ดารดาษไปด้วยเทือกเขาของกัวเตมาลา ไปจนถึงหมู่บ้านเล็กๆ นอกลูซากา ประเทศแซมเบีย เราได้รับการต้อนรับจากผู้คนนับไม่ถ้วนที่มีจินตนาการในการสร้างสรรค์และต้องการทำงานเพื่อให้โลกดีขึ้น

เราได้รับแรงบันดาลใจจากบรรดาครูที่มีความคิดที่จะทำให้การศึกษาดีขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศ จากบรรดาโรทาแรคเทอร์ในนิคมผู้ลี้ภัยที่สร้างโรงโม่แป้งขึ้นเพื่อเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาในภาวะขาดแคลนอาหารขั้นวิกฤติ และจากผู้คนที่ทำงานกล้าหาญในการต่อสู้กับโปลิโอและผลักดันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้เข้าถึงเด็กคนสุดท้ายทุกคน

พวกเราทุกคนล้วนมีจินตนาการเพื่อสานสร้างงานโรตารีในปีนี้ มันหมายถึงการมองไกลจากที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต เราจินตนาการว่าโรตารีจะบอกเล่าเรื่องราวของเราต่อไปในรูปแบบที่สร้างผลกระทบ ทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันที่เน้นรับฟังและเห็นคุณค่าของเสียงทุกเสียงทั้งในและนอกองค์กรของเรา

นิคและดิฉันอยากจะขอบคุณพวกท่านทุกคนสำหรับช่วงเวลาที่เราได้แบ่งปันกัน และความทุ่มเทของท่านในปี จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี และตอนนี้ เราหวังว่าจะดำเนินการสานต่อความพยายามเหล่านี้เพื่อจะสร้างความหวังให้แก่โลก  นับเป็นเกียรติและเป็นโอกาสพิเศษที่ได้รับใช้ทุกท่าน

เจนนิเฟอร์ อี. โจนส์

ประธานโรตารีสากล

[[คำบรรยาย]]

1. ในงานเทศกาลพลังแห่งพลเมืองโลกเดือนกันยายน (Global Citizen Festival) ที่นครนิวยอร์ก เจนนิเฟอร์ โจนส์ ประธานโรตารีสากลประกาศว่าโรตารีสากลจะมอบเงินเพิ่มอีก 150 ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการขจัดโปลิโอโลก

2. เยือนแซมเบียในเดือนสิงหาคม โจนส์คุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อแซมเบียปลอดโรคมาเลเรีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับทุน Programs of Scale โครงการแรกของโรตารีสากล

3. โจนส์เคียงบ่าเคียงไหล่กับ Lucky Johana Mishel Chutá Simón นักเรียนที่เธอพบระหว่างทัวร์โครงการรู้หนังสือกัวเตมาลาในเดือนเมษายน

4. ในเดือนกรกฎาคม ณ จุดพักระหว่างทัวร์โครงการชมกิจกรรมโรตารีในแคนาดา (Imagine Rotary Canada Tour) โจนส์กอดตุ๊กตาหมีกริซลีที่สวมเสื้อสีแดงของตำรวจม้าลาดตระเวนแคนาดา

5. โจนส์และนักแสดงชื่อ ซิบงเกล มลัมโบ (ซ้าย) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเดือนกันยายนที่นิคมผู้ลี้ภัยนากีวาเล (Nakivale) ในยูกันดา

6. โจนส์และคณะผู้ติดตาม (ขวามือ) นิค ครายาซิช สามีของเธอ และจูดิธ ดิเมนท์ ประธานคณะผู้แทนเครือข่ายโรตารี เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในลอนดอนในวันเครือจักรภพ

7. ระหว่างทัวร์โครงการกิจกรรม โจนส์และสามีเพลินกับช่วงเวลาที่เงียบสงบขณะนั่งอยู่ในแปลงผักกะหล่ำปลีในไต้หวัน

8. โจนส์ชี้ไปที่ภาพ “จินตนาการความฝันของตน” (Imagine One’s Dream) ซึ่งเป็นภาพวาดโดยดาเรน โจนส์ พี่ชายของเธอ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเนคไทและผ้าพันคอประจำปีประธานโรตารี

9. โจนส์โพสท่าถ่ายรูปในงานสัมมนานายกสโมสรโรตารีรับเลือกเดือนกุมภาพันธ์ที่เท็กซัส

10. โจนส์และครายาซิชขี่อานม้าสูงในขบวนพาเหรดงานคาวบอยประจำปีที่แคลกาลี (Calgary Stampede Parade) ในอัลเบอร์ตา

…………………………………..

Jun23 Presidents Message final RS / 240 words

Hed: Not goodbye, but good work

Speaking to you through the pages of Rotary magazine this past year has brought me so much joy. I have especially enjoyed sharing the incredible stories of the wonderful people Nick and I have met on the Imagine Impact Tour.

From Patzún in the mountainous western highlands of Guatemala to a small village outside of Lusaka, Zambia, we have been greeted by countless people who imagine and work toward a better world.

We were inspired by teachers who imagine a better education for girls and boys facing gender-based violence, by Rotaractors in a refugee settlement who created a flour mill to provide for their families in a critical food shortage, and by brave polio workers who push tirelessly to reach every last child.

All of us have imagined Rotary this year. This means looking past what we are today and reaching for what we could be tomorrow. We imagine a Rotary that will continue to tell our stories in impactful ways, work to reduce our carbon footprint, and focus on diversity, equity, and inclusion efforts that lift every voice in our organization and beyond.

Nick and I want to thank all of you for the moments we’ve shared and for your efforts to Imagine Rotary. And now, we look forward to continuing these efforts as we Create Hope in the World. It has been an honor and a privilege to serve with each of you.

JENNIFER JONES 

President, Rotary International 

[[Captions]]

1. At September’s Global Citizen Festival in New York City, RI President Jennifer Jones announced that Rotary International would commit an additional $150 million to the Global Polio Eradication Initiative.

2. Visiting Zambia in August, Jones talks with health workers participating in Partners for a Malaria-Free Zambia, the recipient of RI’s first Programs of Scale grant.

3. Jones goes shoulder-to-shoulder with Lucky Johana Mishel Chutá Simón, a student she met during an April tour of the Guatemala Literacy Project.

4. In July, at a stop on her Imagine Rotary Canada Tour, Jones hugs a stuffed grizzly bear wearing the red serge tunic of the Royal Canadian Mounted Police.

5. Jones and the actor Sibongile Miambo (left) participate in a September soccer game at the Nakivale Refugee Settlement in Uganda.

6. Accompanied (at right) by her husband, Nick Krayacich, and Judith Diment, dean of the Rotary Representaives Network, Jones greets King Charles III in London on Commonwealth Day.

7. In the midst of her Imagine Impact Tour, Jones and her husband enjoy a quiet moment while seated in a Taiwanese cabbage patch.

8. Jones points to “Imagine One’s Dream,” the painting, by her brother Darren Jones, that inspired her presidential tie and scarf.

9. Jones poses for a photo at a February seminar in Texas for Rotary club presidents-elect.

10. Jones and Krayacich ride tall in the saddle at the annual Calgary Stampede Parade in Alberta.

สารประธานกรรมการมูลนิธิ_มิถุนายน 2566

มันอยู่ในมือท่าน

เดือนมิถุนายนเป็นการสิ้นสุดเวลาและการเริ่มต้นใหม่ในโรตารี ซึ่งเป็นช่วงเวลาทั้งสุขและเศร้าที่สะท้อนอดีตเพื่อที่เราจะมองไปข้างหน้า

เมื่อมองย้อนกลับไปในปีนี้ มูลนิธิโรตารีประสบความสำเร็จอย่างมาก เรามุ่งมั่นใหม่อีกครั้งเพื่อต่อสู้กับโรคโปลิโอให้ถึงที่สุด โรตารีและพันธมิตรในโครงการเพื่อขจัดโปลิโอทั่วโลก (Global Polio Eradication Initiative) ดำเนินกลยุทธ์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอป่าทั้งหมดในประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถานที่เป็นถิ่นระบาด และการแพร่กระจายของไวรัสโปลิโอที่มาจากการได้รับวัคซีนในประเทศที่มีการระบาด เดือนตุลาคมปีที่แล้ว โรตารี มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดาเกตส์ และประชาคมโลกร่วมกันให้คำมั่นสัญญาจะให้เงิน 2.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับแผนนี้

เราทราบดีว่าต้องทำอย่างไรจึงจะกำจัดโรคโปลิโอให้สิ้นซากได้ และเราก็มีกลยุทธ์ที่จะทำ ผมขอร้องให้ทุกสโมสรดำเนินการต่อไปในความมุ่งมั่นครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยการสร้างความตระหนักรู้และระดมเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันโปลิโอโลกในเดือนตุลาคม และพิจารณาเข้าร่วมหรือก่อตั้งสมาคมโปลิโอพลัสในสโมสรหรือภาคของท่านเพื่อร่วมกันบริจาคเงินจำนวนหนึ่งในแต่ละปีจนกว่าโรคโปลิโอจะหมดสิ้นไป

นอกจากนี้ มูลนิธิของเรายังให้ความช่วยเหลือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศซีเรียและตุรกีโดยใช้เงินทุนช่วยเหลือสำหรับภัยพิบัติซึ่งทำให้สโมสรและภาคต่างๆ สามารถให้ความช่วยเหลือได้

มูลนิธิมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สโมสรโรทาแรคท์เริ่มอาสาและสมัครขอทุนของมูลนิธิด้วยตนเอง และศูนย์สันติภาพโรตารีแห่งต่อไปของเรา ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะการบริจาคของมูลนิธิออตโตและฟราน วอลเตอร์ จะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบาห์เซเชฮีร์ในอิสตันบูล

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรตารีโดยการอาสาในการทำโครงการทุนหรือในการบริจาค หากท่านยังไม่ได้บริจาคให้กับมูลนิธิ ก็ขอให้ท่านกรุณาบริจาคทางออนไลน์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อที่เราจะได้ส่งท้ายปีที่ยอดเยี่ยมนี้อย่างยิ่งใหญ่และบรรลุเป้าหมายในการระดมทุน 430 ล้านดอลลาร์

เราอาจภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำสำเร็จในปีนี้ แต่อย่าหยุดอยู่กับความสำเร็จที่ได้รับ ขอให้เรามุ่งมั่นทำต่อไป

หนึ่งในบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นได้ดีที่สุดคือเนลสัน แมนเดลา ท่านพูดกับบุคคลสำคัญระดับโลกก่อนวันเกิดครบรอบ 90 ปีในปี พ.ศ.2551 ว่า “มันยู่ในมือของคุณแล้วที่จะทำให้โลกของเราดีขึ้นเพื่อทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ผู้อ่อนแอ และผู้ด้อยโอกาส”

ที่จริง การเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้อยู่ในมือของใครอื่นแต่เป็นตัวเราเอง และการช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่จะกำหนดนิยามของโรตารีและมูลนิธิต่อไปในในอนาคตอีกหลายปี

ผมขอให้ประธานกรรมการมูลนิธิคนใหม่ แบร์รี แรซซิน, คณะกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ของเราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการสร้างความแตกต่างโดยผ่านมูลนิธิโรตารี

เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์

ประธานกรรมการมูลนิธิโรตารี

………………………………….

แนะนำ ผวล.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์

แนะนำนายก 119

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 12 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์​

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์​
โรตารีแอนน์และสุภาพบุรุษ์ โดย นย.อาริน ดวงสวัสดิ์ พร้อมด้วย Rotary Club of Masan-East (D.3722) Rotary Club of Changwon Dasom Rotary Club of Shimonoseki Kita in Japan ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น

ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและคลินิคทันตกรรม คก.GG2342286 มูลค่า 2,865,600 บาท ให้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
สวาทยานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
นย.อาริน ดวงสวัสดิ์
นายกสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์

รทร.ภูวกฤต คล้ายเจริญสุข
พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์​ ส่งเสริมภาพลักษณ์สโมสร

https://drive.google.com/file/d/1gXrK4ZZ06x54TN1lXvWLwFpZQbJLJAZR/view

สโมสรโรตารีนครปฐม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สโมสรโรตารีนครปฐม โดยการนำของ นย.ศุภชัย สิริงามวรกุล พร้อมด้วยนายกสโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3330 และสมาชิกสโมสร ร่วมกันต้อนรับ ท่านชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู จำนวน 100 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 100,000 บาท ณ อาคารโรงเรียนวัดวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่ยากจน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนี้

สโมสรโรตารีนครปฐม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สโมสรโรตารีนครปฐม โดย นย.ศุภชัย สิริงามวรกุล นายกสโมสรโรตารีนครปฐม มอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 150,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องฟอกไต โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ รองผู้อำนวยการด้านศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้รับมอบ โดยการมอบเงินครั้งนี้ เป็นเงินที่ได้รับจากต่างสโมสร และบุคคลภายนอกจำนวนเงิน 100,000 บาท และครอบครัวสิริงามวรกุล จำนวนเงิน 50,000 บาท

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช โดย นยล.พรไชย ศรีไสย และมวลสมาชิก มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน ๔๐ โหล ให้ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
https://m.rotary3330.org/newsclub/9608

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดยนายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมคณะ ขอขอบคุณ นพ. พีระ ฟาร์มไพบูลย์อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ที่มาให้ความรู้พื้นฐานของโรตารีให้กับสมาชิก และในวันนี้ ที่ 8 มิถุนายน 2566 มีสมาชิกใหม่ 2 ท่านได้แก่ ดร.สุดารัตน์ แก้วเก้า และ นส.ภาริษา ชัยสุวรรณ เข้าร่วมรับความรู้ด้วยค่ะ

สโมสรโรตารียะลา

สโมสรโรตารียะลา เข้าร่วมงานสถาปนานายกสโมสร ดาโต๊ะจิมมี่ ลิม และคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี Utara Subang Jaya ภาค 3300 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และลงนามเป็นสโมสรคู่มิตรระหว่างกัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

3rd June 2023, Rotary Club of Yala join 24th Club Installation Ceremomy of Rotary Club of Utara Subang Jaya, District 3300, Malaysia. And sign Sisterhood Relationship Establishment.

Our relationship will be last forever and no border between us.

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 /นย.ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ ประธานคณะกรรมการอินเตอร์แรคท์ภาค ร่วมงานพิธีมอบสารตราตั้ง และสถาปนา นายกสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียน 5 สโมสร อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปี 2565-2566 คือ 1.โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” 2.โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 3.โรงเรียนสวนแตงวิทยา 4.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 5.โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารา

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นย.พัชรกันย์  ปานบ้านเกร็ด พร้อมคณะสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เข้าร่วมประชุมอบรมคณะกรรมการ บริหารสโมสร และสถาปนาภาค 3330 ปี 2566 -2567 ณโรงแรมธรรมรินทร์ธนา   จังหวัดตรัง

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

21 พฤษภาคม 2566 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ แสดงความยินดีกับ นยล.สุกัญญา  ไทยเสรีกุล ในวันพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2566-2567 ณ.โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองจังหวัดตรัง

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

อังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นยล.สุกัญญา  ไทยเสรีกุล และนย. พัชรกันย์  ปานบ้านเกร็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร เพื่อสรุปผลงานปี 2565-2566 พร้อมแจ้งแนวนโยบายการบริหารงาน ร่วมวางแผนงานกับประธานฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด เป้าหมายของภาค 3330 ปี บริหาร  2566-2567

สโมสรโรตารีศรีตาปี

มื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางสโมสรโรตารีศรีตาปีในฐานะผู้อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยนายกรับเลือกได้จัดพิธีสถาปนาและมอบเข็มให้แก่สมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ รุ่นปีบริหาร 2566-2567 ณ ห้องประชุมศรีสมร

https://drive.google.com/drive/folders/1-X8L6qvcZSAkBFtRHhC70wH-lQc3vDWN

งานพบปะ และส่งมอบประธานรุ่น ของชมรมนายกสโมสรโรตารี รุ่น 116 ภาค 3330

“รักหนัดเหนียน” เป็นคำใต้ภาษาท้องถิ่น ในความหมายภาษากลาง หมายถึง ความรักที่หนักแน่น มั่นคง และยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักที่ตนมีให้
https://www.tiktok.com/@pongpat878/video/7238039888220769541?_t=8cgIlR2FzOs&_r=1

จาก 1 ดวงจิตที่จากไป

สร้างแรงบันดาลใจ ให้ 1 ดวงใจ สานต่อเพื่อสังคม

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  โรตารีภาค 3330 ได้สูญเสียสมาชิก 1 ท่าน อน.วาสิตา(อ้น) น้อยประดิษฐ์ นายกปีบริหาร 113 จากสโมสรโรตารีจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต พวกเราทุกคนยังคงจำใบหน้าหวานๆ เสียงไพเราะ กริยาที่นิ่มนวล แต่แฝงด้วยพลังของความเก่งและแกร่งของท่าน  ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีจังซีลอน ในนามนายกรุ่น 113 ท่านได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากมาย ท่านเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะกี่วัน กี่เดือน หรือ กี่ปี พวกเราจะยังคงจดจำ อน.วาสิตา น้อยประดิษฐ ผู้หญิงคนนี้ตลอดไป

ถึงแม้วันนี้  อน.วาสิตา(อ้น) น้อยประดิษฐ์ จะจากไป แต่ท่านยังคงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ท่านได้ให้ดวงใจที่เป็นสายเลือดของท่านมาทำงานเพื่อสังคมแทนท่าน

จากการรักในองค์กรโรตารี การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แสดงออกมาในการทำกิจกรรมที่ อน.วาสิตา(อ้น) น้อยประดิษฐ์ ทำให้ชุมชนและสังคม ต่างค่อยๆซึมซับไปยังเด็กน้อยคนหนึ่ง เด็กชาย พงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ บัดนี้เด็กน้อยคนนี้เติบโตเป็นชายหนุ่ม จบการศึกษา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนก้าวมาเป็นผู้บริหาร แบรนด์เสื้อผ้า ยาหยี (YAYEE) หรือ ชุดผ้าปาเต๊ะยาหยี
และเป็น โรแทเรียน พงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ  จากสโมสร โรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต

ต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายก ศาสวัส หลิมพานิชย์ สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ปีบริหาร 118 ที่ได้ชักชวน โรแทเรียน พงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโรตารี มาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของวงล้อโรตารีที่จะหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

จาก 1 ดวงจิตที่จากไป

สร้างแรงบันดาลใจ ให้ 1 ดวงใจ สานต่อเพื่อสังคม

เขียนโดย อน.พัชรินทร์ บุญพัชรวงศ์

สายใยรัก โรตารี

สวัสดีครับ ผม โรแทเรียน พงศ์พิวิชญ์(ภูมิ)  ทั่วไตรภพ จากสโมสร โรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากครับที่จะได้มีโอกาส บอกเล่า เรื่องราวของตนเองและ คุณแม่ ในบทบาท ของการเป็น โรแทเรียนจากแม่สู่ลูก ครับ

ปัจจุบัน ผมเพิ่งอายุครบ 28 ปี เรื่องราวการรักในองค์กร โรตารีของผมก็เริ่มต้นจากคุณแม่ อน.วาสิตา น้อยประดิษฐ นายกปีบริหาร 113 จากสโมสรโรตารีจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต โดย คุณแม่สมาชิกโรตารี ตั้งแต่ผมอายุประมาณ 18 ปี นับได้ว่าตัวผมเองก็เติบโตจากการเห็นคุณแม่เป็นสมาชิกโรตารี และร่วมทำงานบำเพ็ญประโยชน์มากมายตั้งแต่เด็ก ผมเองก็ได้ซึมซับเรื่องราว และความตั้งใจของการเป็นโรแทเรียน มาจากคุณแม่เช่นกัน

ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นโรแทเรียนของคุณแม่ ตัวผมเองมีมุมมองว่าองค์กรโรตารี เป็นองค์กร ของคนวัยผู้ใหญ่ที่ต้องมีกิจการหรือเงินทองมากมาย และมีเวลาเหลือเฟือที่จะได้มาพบปะและทำประโยชน์ต่อสังคมซึ่งกันและกัน ในตอนนั้นยังคงมองว่าโรตารีเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเด็กอย่างเรา แต่ก็ได้มีโอกาส ไปรับ-ส่งคุณแม่ในการประชุมสโมสร เย็นวันอังคาร บางครั้งก็มีโอกาส นั่งกินข้าวใต้ที่ทำการสโมสรไปพลางกับการทำการบ้างที่โรงเรียน ทำให้ผูกพันกับพี่ๆสมาชิกในสโมสร จนวันที่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้ย้ายออกจากภูเก็ตไปเรียนที่ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯได้สัก 3-4 ปี ก็ถึงช่วงเวลาที่คุณแม่ได้ขึ้นเป็น นายกสโมสรโรตารี จังซีลอน ภูเก็ต ปีบริหาร 113 เป็นช่วงที่ผมใกล้เรียนจบ และได้เริ่มทำงานกลับมาช่วยดู ธุรกิจของคุณแม่ควบคู่ไปด้วย

ณ เวลานั้น ได้เห็นทั้งการทำงานในบทบาทนายกสโมสรที่ต้องทำโครงการเพื่อสังคมมากมาย ทั้งยังต้องพบปะเพื่อนๆนายกรุ่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆ เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่คุณแม่ มีนัดแทบทุกวัน และนี่ก็เป็นการเปิดมุมมองให้ผมเห็น การดำเนินงานขององค์กร โรตารีแบบจริงจัง การคิดโครงการ รวมทั้งกิจการของคุณแม่ไปในตัว เรียกว่าซึมซับทั้ง 2 ทาง

คุณแม่ ทำแบรนด์เสื้อผ้า จากผ้าปาเต๊ะภูเก็ต ชื่อ ยาหยี (YAYEE) หรือ ชุดผ้าปาเต๊ะยาหยี เป็นแบรนด์พื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต สร้างโดยลูกหลานชาวภูเก็ต ผลิตเสื้อผ้าด้วยฝีมือชาวภูเก็ต บนความตั้งใจที่อยากให้ผ้าปาเต๊ะให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล แบรนด์ยาหยีก็เป็นแบรนด์ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่อยากรักษาวัฒนธรรมของชาวใต้ และเล่าเรื่องวัฒนธรรมภูเก็ตให้ผู้คนได้รู้จักการผสมผสานแฟชั่นสมัยใหม่ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมผ้าปาเต๊ะอันเก่าแก่ ออกมาเป็นดีไซน์ที่ดูเรียบหรูใส่ได้ทุกสถานการณ์ คุณแม่ผสานทั้งธุรกิจและการทำกิจกรรมโรตารีเข้าไว้ด้วยกันในแง่ เวลาเข้าร่วมประชุม หรือออกงานต่างจังหวัด ก็มักจะใส่ เสื่อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าปาเต๊ะในแบรนด์ยาหยี ออกไปให้คนจังหวัดอื่นได้รู้จัก วัฒธรรมผ้าของจังหวัดภูเก็ต ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังสื่อสารเรื่องราวของถิ่นที่มาของสโมสรเข้าไว้ด้วยกัน

นับได้ว่ายุคนั้น สโมสรที่คุณแม่อยู่ ไปออกงานไหน สมาชิกย่อมแต่งตัวสวยงามและโดดเด่น ไม่แพ้ใครแน่นอน

ตัวผมเองได้มีโอกาสติดตามทั้งการทำงาน และ บทบาทของโรตารี ในหลายๆครั้ง จึงพอเข้าใจรูปแบบ แนวทางความคิดเพื่อผู้อื่นของโรตารี จนเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาคุณแม่เริ่มป่วย และต้องขึ้นรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ประจวบกับสถานะการณ์ COVID-19 ทำให้ห่างหายจากการออกงานและทำกิจกรรม แต่ความรักในสโสมสร และ การเป็นโรตารี ยังฝังรากลึกและเหนียวแน่นในความคิดของคุณแม่ อยู่ตลอด

ณ เวลานั้น ผมได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ และเริ่มเข้ามาดูธุรกิจยาหยี ที่กำลังเติบโต อย่างเต็มตัว เรียกว่าเราถอดแบบความเป็นแม่ มาอยู่ในตัวเราเองเลยก็ว่าได้ ทั้งการคิดการทำงานก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้วิธีการจากคุณแม่ทั้งสิ้น

จนเมื่อคุณแม่เสียชีวิตลง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หลังจากดูแลเรื่องพิธีกรรมเสร็จสิ้นผมจึงตัดสินใจกลับบ้านที่ภูเก็ต มาสานต่อทุกอย่างต่อจากคุณแม่ นับเป็นก้าวสำคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปเป็นอย่างมาก

วันที่กลับมาช่วง 1-2 เดือนแรกยังหมกมุ่นอยู่กับกิจการที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายครั้งก็รู้สึกอยากมีกิจกรรมและสังคมอื่นๆได้เข้าร่วมบ้าง ในเวลานั้นเอง ทางท่านนายก ศาสวัส หลิมพานิชย์ สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ปีบริหาร 118 ได้ชักชวนให้เข้าร่วมประชุมสโมสรเผื่อจะสนใจเข้าร่วม จากผมเองที่พอมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องโรตารีมาบ้าง แต่ก็ยังมีภาพจำของ สโมสรที่ดูเป็นผู้ใหญ่ เลยมีความกังวลใจพอสมควร

หลังจากได้เข้าร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ได้สัก 2-3 ครั้ง ก็รู้สึกผิดไปจากที่คิดเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีความน่าสนใจ และน่าสนุกมาก และพี่ๆในสโมสรก็มีความเป็นกันเอง ทั้งตัวสโมสรเองก็เปิดกว้างทางความคิดและมองเป้าหมายการทำประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมกับการช่วยส่งเสริมอาชีพของสมาชิกภายในสโมสรให้ดียิ่งขึ้น เช่น การมีช่วงเวลานอกเหนือการประชุมสโมสรเป็นช่วงแนะนำธุรกิจของสมาชิกแต่ละท่าน และนั้นเป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีอย่างเต็มตัว นับว่าเป็นอีก 1 หมุดหมายของการสานต่อการเป็นโรแทเรียน จากคุณแม่ มาสู่ตัวผม

ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสโมสรฯ ทั้งโครงการ SAVE UNDER WATER WORLD ที่ได้ลงแรงลงใจทั้งหาทุน และสร้างฐานตัวอ่อนปะการัง เพื่องท้องทะเลภูเก็ต เป็นโครงการที่ผม และ พี่ๆสมาชิกภูมิใจในการทำโครงการนี้มาก เพราะเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยสร้างความสวยงามและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน

เมื่อได้ลองลงมือทำจึงเข้าใจอย่างลึกซึ่งว่าทำไมคุณแม่ถึงรักในองค์กร โรตารี รักในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

ณ วันนี้ ความรู้สึกผมเองเรียกได้ว่าเป็นโรแทเรียน อย่างเต็มตัว ได้ใช้แง่คิดของการเป็นโรตารี หรือ 4 WAY TEST คือ เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม นำไมตรี และดีทุกฝ่าย เข้ามาใช้ทั้งการทำโครงการในโรตารี และการสานต่อธุรกิจ YAYEE ให้สืบต่อไป ตามความตั้งใจของ คุณแม่ อน.วาสิตา น้อยประดิษฐ์

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านครับ และหากอยากติดตามหรือสนับสนุนกิจการ YAYEE สามารถติดตามได้ตามช่องทาง

FACEBOOK : ชุดผ้าปาเต๊ะ YAYEE หรือ INSTAGRAM : YAYEE_OFFICIAL

www.yayeephuket.com

ปฏิบัติการแห่งความหวัง Hope operations

เรื่องราวนี้คล้ายกับ 13 หมูป่าของไทยที่ต้องช่วยกันหา ชีวิตหนูน้อย ที่ติดอยู่ในป่า แต่สุดท้าย ยังไม่จบ ทีมงานยังต้องตามหาสุนัขฮีโร่ ที่สูญหายไป

สี่พี่น้องผู้หลงป่าอเมซอนกับสุนัขฮีโร่ที่หายไป
:
ข่าวที่ดังไปทั่วโลกตอนนี้ คือข่าวเครื่องบินตกในป่าอเมซอน ผู้ใหญ่ 3 คนเสียชีวิตหมด เหลือแต่เด็ก 4 คนซึ่งเป็นพี่น้องกัน เด็ก ๆ เอาตัวรอดอยู่ในป่าได้นานถึง 40 วัน กว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปพบ เป็นปาฏิหาริย์ที่คนทั้งโลกร่วมยินดี

และนี่คือรายละเอียดของข่าวนี้ค่ะ

—————
⚫️ พ่อจำใจจาก
:
1- “มานูเอล” (Manuel Ranoque) เป็นผู้นำชุมชนของชนพื้นเมืองฮุยโตโต (Huitoto) ในเมือง Araracuara ประเทศโคลัมเบีย ซึ่งโคลัมเบียเป็นประเทศที่มีชนพื้นเมืองหลายสิบเผ่า

2- มานูเอลมีภรรยาคือ “มักดาเลนา” (Magdalena) อายุ 33 ปี ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 4 คน คือ

เลสลี ลูกสาวคนโตอายุ 13 ปี
โซเลนี ลูกสาวอายุ 9 ปี
เทียน ลูกชายวัย 4 ขวบ
คริสติน ลูกชายคนเล็กวัย 11 เดือน

3- ต่อมามานูเอลถูกกองโจรติดอาวุธตามคุกคาม ข่มขู่จะเอาชีวิต ทำให้ในเดือนเมษายน 2023 เขาตัดสินใจทิ้งครอบครัวหนีไปอยู่ที่อื่น

—————
⚫️ เครื่องบินที่บรรทุกความหวัง
:
4- หลังหนีไปได้ไม่นานมานูเอลก็ติดต่อกลับมา ขอให้ภรรยาพาลูก ๆ ตามไปอยู่ด้วยกัน แต่เนื่องจากดินแดนแถบนั้นรถเข้าไม่ได้ มีแต่เรือและเครื่องบินเล็กที่เข้าถึง จึงต้องว่าจ้างเครื่องบินให้พาลูกเมียไปส่ง

5- ในพื้นที่นี้ของโคลัมเบีย มีบริษัทเล็ก ๆ หลายสิบแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการแท็กซี่ทางอากาศในลักษณะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ แต่เครื่องบินเล็กเหล่านี้ไม่สามารถบินติดต่อกันได้เกิน 6 ชั่วโมง

6- วันที่ 1 พฤษภาคม มักดาเลนาพาลูก ๆ ทั้งสี่เดินทางไปกับเครื่องบิน Cessna 206 ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัดแบบเครื่องยนต์เดียว โดยมี “เฮอร์แมน” (Hermán) ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นห่วงครอบครัวนี้ตัดสินใจนั่งไปส่งด้วย รวมนักบินด้วยเป็น 7 ชีวิต

7- เครื่องบินลำนี้ควรจะไปลงจอดที่เมือง San José Del Guaviare นำครอบครัวมาเจอกันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่น่าเศร้าที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะระหว่างทางเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง ทำให้เครื่องตกลงกลางป่า

8- เมื่อสัญญาณการติดต่อของเครื่องบินหายไปจึงมีการออกติดตามค้นหา หลังผ่านไป 14 วันก็พบซากเครื่องบินบริเวณริมป่าอเมเซอน พบศพของผู้ใหญ่ทั้ง 3 คน แต่เด็ก ๆ 4 คนหายตัวไป คาดว่าสี่พี่น้องรอดชีวิตและพากันเดินไปขอความช่วยเหลือ แต่กลายเป็นเดินเข้าไปในป่าอเมซอน

—————
⚫️ ปฏิบัติการแห่งความหวัง
:
9- ภารกิจค้นหาเด็ก ๆ จึงเริ่มขึ้นโดยตั้งชื่อว่า “ปฏิบัติการความหวัง” (Hope Operation) มีทั้งทหาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัคร ชนพื้นเมือง และสุนัขกู้ภัยเข้าร่วมค้นหาหลายร้อยชีวิต ประชาชนและแม้แต่ประธานาธิบดีโคลัมเบียต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใจจดใจจ่อ

10- เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเด็ก ๆ ยังมีชีวิตอยู่เพราะพบร่องรอยหลายอย่างในป่า อาทิ ขวดนมเด็ก กรรไกร ผ้าผูกผม เศษผ้าอ้อม ผลไม้ที่มีรอยกัดกิน รอยเท้าเล็ก ๆ นอกจากนี้ยังพบการนำกิ่งไม้และใบไม้มาสร้างที่พักชั่วคราวด้วย

11- พ่อของเด็กแสดงความเชื่อมั่นว่าลูก ๆ ของเขายังมีชีวิตอยู่ และเชื่อว่าสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้จากชุมชนจะทำให้ลูกมีทักษะการเอาตัวรอดในป่า รู้ว่าผลไม้ป่าอะไรบ้างที่สามารถกินยังชีพได้

12- ตากับยายของเด็ก ๆ ก็เชื่อเช่นเดียวกัน ทั้งคู่บอกว่าหลาน ๆ ฉลาด แข็งแรง และได้รับการสอนตั้งแต่เด็กให้รู้วิธีล่าสัตว์ ตกปลา หาอาหาร โดยเฉพาะเลสลี่หลานสาวคนโต ซึ่งช่วยแม่เลี้ยงน้องมาตลอดในเวลาที่แม่ออกไปทำงาน

13- อย่างไรก็ตาม พื้นที่ป่าบริเวณนั้นมีทั้งเสือ งู และสัตว์นักล่าอื่น ๆ แล้วยังมีกลุ่มติดอาวุธลักลอบค้ายาเสพติด ซึ่งมักคุกคามชนพื้นเมืองบ่อยครั้ง ทำให้ต้องเร่งค้นหาเด็ก ๆ ให้เจอโดยเร็วที่สุด

14- ด้วยความกลัวว่าเด็ก ๆ จะหลงทางลึกเข้าไปเรื่อย ๆ กองทัพจึงใช้เฮลิคอปเตอร์บินวนแล้วเปิดเสียงของยายที่อัดไว้ว่าขอให้หลานหยุดเดินก่อน นอกจากนี้ยังโปรยใบปลิว 1,000 ใบ ที่มีข้อความเป็นภาษาฮุยโตโตและภาษาสเปนว่าขอให้เด็ก ๆ หยุดเคลื่อนที่ รวมทั้งทิ้งห่ออาหารและน้ำดื่มลงไปตามจุดต่าง ๆ

—————
⚫️ ปาฏิหาริย์
:
15- วันที่ 9 มิถุนายน ทหารประกาศผ่านวิทยุว่า “ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์” (Miracle) ซึ่งเป็นรหัสของกองทัพที่จะใช้เมื่อพบตัวเด็ก ๆ นี่คือข่าวดีที่ทำให้คนทั้งประเทศหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ

16- เด็ก ๆ ทั้งสี่ซึ่งหลงป่านาน 40 วัน ยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย แม้จะร่างกายซูบผอม ขาดสารอาหาร ขาดน้ำ และโดนแมลงสัตว์กัดต่อยก็ตาม สี่พี่น้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงโบโกตา เมืองหลวงของโคลัมเบียทันที

17- เด็ก ๆ ได้รับคำชมจากคนทั่วโลก โดยเฉพาะพี่สาวคนโตซึ่งอายุเพียง 13 ปี กับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในสถานการณ์เช่นนั้น เธอต้องมีสติและเข้มแข็งขนาดไหนจึงสามารถรักษาชีวิตของตัวเองและน้อง ๆ เอาไว้ได้

18- ประธานาธิบดีเดินทางไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่โรงพยาบาล เขาบอกว่านี่คือความสุขของคนทั้งประเทศ และเรื่องราวการเอาชีวิตรอดครั้งนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์

—————
⚫️ ฮีโร่ที่ชื่อ “วิลสัน”
:
19- หนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการค้นหาเด็ก ๆ คือสุนัขกู้ภัยพันธุ์เบลเยียมเชฟเพิร์ดวัย 6 ปี ที่ชื่อ “วิลสัน” (Wilson) ซึ่งระหว่างการค้นหามันแยกจากครูฝึกออกไปตามหาเด็ก ๆ และไม่กลับมาอีกเลย

20- เชื่อว่าวิลสันไปพบเด็ก ๆ เพราะเด็กเล่าว่าเจอสุนัข และยังพบรอยเท้าสุนัขปะปนอยู่กับรอยเท้าเด็กด้วย คาดว่าวิลสันพยายามนำทางเด็ก ๆ มาพบเจ้าหน้าที่ แต่หลังจากนั้นมันกลับหายตัวไป

21- ดังนั้น “ปฏิบัติการความหวัง” จึงยังไม่จบ เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาต่อทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อตามหาวิลสันให้พบ ในขณะที่ชาวโคลัมเบียพากันเอาใจช่วยขอให้วิลสันปลอดภัย
FB: Poetry of Bitch

ผจญภัยติดโควิด 19 ในต่างแดน

อน.สมชัย โสภาศรีพันธ์ สร.สุพรรณบุรี นย.รุ่น113


ตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโควิด19ที่ได้กลายพันธ์และลดความรุนแรงลงเหมือนไข้หวัด ธรรมดาจึงประกาศให้เป็นโรคประจ าถิ่นแล้วนั้น .ดังนั้นทุกประเทศทั่วโลก จึงเปิดประเทศเป็นการ กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ.ประเทศจีนก็เปิดให้ขอวีซ่าได้แล้ว ผมกับลูกอีก2คนจึงจัด กระเป๋าเดินทางรอบนี้ตั้งใจจะไปศึกษาดูงานและทองเที่ยวเป็นเวลา10วัน หลังจากไม่ได้ไปประเทศ จีนประมาณ 3 ปี เริ่มเดินทาง วันที่ 24 เมษายน 2566 สิ่งแรกที่พบคือรถแท็กซี่ที่นั่งทุกคันใช่แบตเตอรี่ทุกคันและชาวจีนไม่สวมหน้ากากอนามัยกันแล้วเขาบอกว่าไม่กลัว .ทุกคนเป็นโควิดกันทุกคนแล้วจึงไม่ มีอะไรต้องกลัวโควิด.แต่พวกเรายังต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาท ยกเว้น เวลารับประทานอาหาร .และแล้วเราก็หนีโควิดไม่พ้น 5วันต่อมาเราสามคนติดโควิดกันทั้งสามคน ต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมพร้อมใช้ยารักษาตามอาการ.7 วันต่อมาลูกๆเขาหายปกติดี มีผมคนเดียวที่
โคม่าต้องน าตัวส่งโรงพยาบาลกลางนครกวางเจา ด่วนเพราะออกซิเจนต่ำกว่าค่าปกติ ทางโรงพยาบาลตรวจพบว่าโควิดลงปอด ต้องเข้าห้อง ICU ทันที่ คณะแพทย์ให้การเอาใจใส่ดูแลติดตามอาการป่วยอย่างใกล้ชิดใช้เวลารักษา9วันเมื่ออาการหายดี
แล้วจึงอนุญาตให้กับไปผักผ่อนที่โรงแรมอีก3วันเพื่อเตรียมตัวกลับไทย โดยทีมลูกๆเฝ้าดูแลอย่าง ใกล้ชิด .และกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ครับ

สุดท้ายขอขอบพระคุณทุกความห่วงใย

ภาพคณะแพทย์ของโรงพยาบาลกลางนครกวางเจาและทีมลูกๆไปเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดและ
พร้อมเดินทางกลับประเทศไทย

สารจากประธานการเงินภาค 3330

อน.อุบลรัตน์   โสตถีวรกุล

คณะกรรมการการเงินภาค

อน.สุทัศน์ ตระกูลบางคล้า สโมสรโรตารีสมุทรสาคร อน.พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

อน.กำชัย  เก่งตรง สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ อน.จตุพร  ใฝ่หาสุข สโมสรโรตารีภูเก็ต       

อน.ตำนาน  ชุษณะทัศน์ สโมสรโรตารีนครปฐม อน.จารี ม่วงทอง สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน

ดิฉัน นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล อดีตนายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ปี 2563-2564 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เหรัญญิกสโมสรจนถึงปัจจุบัน ปีนี้ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์
ให้ทำหน้าที่ประธานฝ่ายการเงินภาค 3330 ปี 2566-2567

สำหรับในเดือน กรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของโรตารีปี 2566-2567 ดิฉันจึงขอชี้แจงรายละเอียดของ
เงินค่าบำรุงภาคและเงินค่าบำรุงโรตารีสากล ที่โรแทเรียนทุกท่านมีหน้าที่ชำระค่าบำรุง ดังนี้

1. ค่าบำรุงโรตารีสากล ชำระให้กับโรตารีสากล ได้กำหนดเป็นรายครึ่งปี

• ครั้งที่ 1   ครึ่งปีแรก/ชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2566 หรืออย่างช้าภายใน 28 สิงหาคม 2566

   (คนละ 37.50+1 = 38.50 USD.)

• ครั้งที่ 2   ครึ่งปีหลัง/ชำระภายในเดือนมกราคม 2567 หรืออย่างช้าภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2567

   (คนละ 37.50 USD.)

เพื่อให้ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง กรุณาปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในสโมสรของท่านให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 1 มกราคม 2567 ผ่านทาง www.rotary.or.th

วิธีการชำระค่าบำรุงโรตารีสากล

1. จ่ายเป็นตั๋วแลกเงินธนาคาร (ดร๊าฟ) สั่งจ่ายในนาม Rotary International เป็นเงินบาท

1.1 แนบสำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice)

1.2 นำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียนไปที่ อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์

     ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย ศูนย์โรตารีในประเทศไทย ชั้น 32

     อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 เลขที่ 75/82-83 ซ.วัฒนา ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ

     เขตวัฒนา  กทม. 10110 โทร. 0-2661-6720-1

2. ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ที่ www.rotary.org> Sign in> Manage> Club

   Administration>Club Invoice>Make Payment (อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกำหนด)

2. ค่าบำรุง ภาค 3330 ชำระให้กับภาคเพียงครั้งเดียว

• ชำระภายในเดือนธันวาคม 2566 (ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2566) สมาชิกท่านละ 1,100 บาท/ปี

วิธีการชำระค่าบำรุงภาค (จำนวนสมาชิกตามใบแจ้งหนี้จากโรตารีสากล ณ 1 กรกฎาคม 2566) : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี มหาชัย เลขที่บัญชี : 139-3-22353-3 ชื่อบัญชี: นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล และนายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า

หมายเหตุ : สามารถโอนเงินทางระบบ online application ได้ หลังจากโอนค่าบำรุงภาคแล้วส่ง Slip การโอนเงินเข้าไลน์กลุ่ม“นายก119”

ติดต่อสอบถาม :   อน.อุบลรัตน์ โสตถีวรกุล (ประธานการเงินภาค) โทร : 08-1805-5843  ID Line: ubolratccc Email : ubolrat374@hotmail.com

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน.อุบลรัตน์ โสตถีวรกุล ประธานการเงินภาค 3330 ปี 2566-2567