สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 5

               สวัสดีคะ  โรแทเรียนทุกท่าน

สมาชิกทุกท่านคะ  ปีนี้ปี  IMAGINE ROTARY  ปีของผู้นำของพวกเราที่ชื่อว่า เจนนิเฟอร์ โจนส์  ท่านได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมนูญที่ผ่านมติของสภาโรตารีสากลอยู่หลายเรื่องด้วยกัน  โดยเฉพาะในเรื่องของสมาชิกภาพ  ทำให้พวกเราชาวโรแทเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนและอัปเดทตาม  เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ของโลกและของโรตารีที่เปลี่ยนไป

               ดิฉันจะมาเล่าสู่กันฟังคะ  จากการที่ดิฉันได้ไปเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันแรกที่เยี่ยมคือ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งหมดที่เยี่ยมไปแล้ว 55 สโมสร  จาก 101 สโมสร   การเยี่ยมสโมสรที่เพิ่งผ่านวิกฤติของโรคโควิดและเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้น  ทำให้ดิฉันเห็นสิ่งที่ดีๆ และปัญหาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมของสโมสรในภาคเราหลายเรื่อง  เพื่อทำให้ทุกสโมสรเข้มแข็ง และพัฒนาไปสู่เป้าหมาย  ตามนโยบายของโรตารีสากลและของภาค 3330

               สิ่งดีๆที่สโมสรส่วนใหญ่ทำคือ มีการประชุมตามปกติตามที่โรตารีกำหนดและมีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ แบบ People of Action  ทำให้องค์กรโรตารีเราตื่นตัวมากขึ้น  เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น  แต่สิ่งที่เป็นปัญหาและต้องแก้ไขคือ  สโมสรขาดการทำงานที่เป็นระบบ  ไม่มีแผนกลยุทธ์ในการทำงานของสโมสร  จากการพูดคุยกับสมาชิกในหลายๆสโมสรทำให้ทราบว่า สมาชิกในหลายๆสโมสรยังไม่เข้าใจการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ไม่เข้าใจการทำแผนกลยุทธ์  และไม่เข้าใจการทำโครงการ Global Grant 

               จากปัญหาที่พบนี้  ภาคเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่โรแทเรียนในภาคของเราใหม่  เพื่อให้สมาชิกและสโมสรในภาค3330 มีการพัฒนา  ทำให้สมาชิกและสโมสรโรตารีมีความเข้มแข็งมากยิ่งๆขึ้นไป

สารจากประธานโรตารี_พฤศจิกายน พ.ศ.2565
Message Presidents _ Nov 2022

2022-23 RI President Jennifer Jones. Rotary International World Headquarters, Evanston, Illinois, USA. 26 October 2021.

Being asked to Imagine Rotary can seem like a big, heady exercise, but the most important element of it is something quite small, even personal.

Not too long ago, Rotary members were expected to perform our acts of service quietly. I understood and appreciated the thought behind that — humility is a wonderful trait, and we should continue to nurture it in other ways.

But keeping Rotary to ourselves has a cost. and by sharing our Rotary moments, we are being generous with others and giving them an opportunity to understand the impact of Rotary.

It brings to mind that wonderful aphorism: “People will forget what you said. People will forget what you did. But people will never forget how you made them feel.”

So how do we make people feel Rotary? The best way is to share our Rotary moments. We have all had them — when the ordinary collides with intention to create something extraordinary.

Some people have those Rotary moments the first time they go to a meeting. For others, it can take years, before seeing the joy in the eyes of someone we serve. Or perhaps in hearing from another member something that hit close to home.

As Nick and I share this journey, we are amazed at the work you are performing and the lives that are transforming. Throughout the year, I’m going to share with you the sights and the stories that made those tours meaningful for us.

I hope you can do the same in your corner of Rotary. It can be something you share in meetings or on social media. For the most savvy and ambitious, it could be an event you publicize with local media. Even sharing your stories with friends has impact.

We need ambassadors for Rotary’s message and our dreams for a better world. The best ambassadors are you. The more you share stories — and share them from the heart — the more you encourage others to partner with us, to join us, and to stay.

To give you just one small example, in the months ahead, I will be turning over this column to Rotary members who will share their personal stories as they relate to diversity, equity, and inclusion in our organization. It’s important that we hear these stories directly from the people who experienced them as a way of feeling the importance of DEI for the future of Rotary.

In everything we do, what people feel about Rotary will shape our future. I can only imagine what you will inspire through the stories you’ll tell.

สารประธานมูลนิธิโรตารี_พฤศจิกายน พ.ศ.2565

Message Foundation Trustee Chair_ Nov 2022

Many of you will recall my challenge to Rotary clubs when I was RI president in 2017-18: to plant one tree per member to help the environment. Thanks to you, we estimate over 4 million trees went into the ground in Rotary’s name — quite a forest indeed.

This month, as we celebrate The Rotary Foundation, let’s remember that each Foundation project is much like planting a tree. With each sapling of hope, health, and peace we plant through the Foundation, we make an investment in the future that will one day grow into something even greater.

Such a tree was planted by Rotary in Sri Lanka, where more than 2,000 children born annually with a congenital heart defect can now get a corrective surgery that allows them to survive to adulthood. Local Rotarians identified the need to make the surgery more available and effective, and rallied 17 Rotary districts around the world to contribute District Designated Funds. After the Foundation matched those funds, a total global grant of $365,000 was used to create the first human heart-valve tissue bank in Sri Lanka, with the government providing the building, staffing, and supplies to ensure its sustainability.

Visiting this life-saving facility in 2017 was an unforgettable experience for me. But I have seen countless other great “trees” planted across our seven areas of focus. We planted PolioPlus in 1985 and it has grown into one of the greatest public health initiatives in history, helping reduce cases of wild poliovirus by 99.9 percent. Seven Rotary Peace Centers around the world have also taken root and are now bearing fruit as scores of peacebuilders and community leaders go forth with the skills to make the world more safe and secure.

Charity Navigator, an independent agency, has given The Rotary Foundation its highest ranking for more than a decade. Why? Our overhead expense level is much lower than most similar organizations — 91 percent of gifts to the Foundation go to programs and operations. Not only are we efficient stewards, but Rotary’s requirement of a community-needs assessment for global grants helps ensure the sustainability of our projects over the long term. And the Foundation is a charity you can trust because it is run by your fellow Rotarians.

However, only about 38 percent of members actively support our own organization’s great charity.  We can and should do better. Just as I challenged you to plant trees as president, as Foundation trustee chair I would like to challenge each club to make a giving plan for our Rotary Foundation this year.

Imagine our impact — Rotary’s great forest of hope and peace that will flourish — and please give today.

การประกาศชื่อ ผู้ว่าการภาคนอมินีดิชิกเนท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2568-2569

ภาระกิจผู้ว่าการภาค

30 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีระนอง และชมนวัตกรรม โครงงานของเด็กๆที่จะเดินทางไปแข่งวิชาการ ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีระนอง พื้นที่ 15 อย่างเป็นทางการ

30 กันยายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีชุมพร ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีชุมพร พื้นที่ 15 อย่างเป็นทางการ

14 ตุลาคม 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีตะกั่วป่า และร่วมกิจกรรมในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีตะกั่วป่า พื้นที่ 9 อย่างเป็นทางการ

15 ตุลาคม 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีอ่าวลึก และร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีอ่าวลึก พื้นที่ 10 อย่างเป็นทางการ

16 ตุลาคม 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ และร่วมกิจกรรมในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยม สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ พื้นที่ 10 อย่างเป็นทางการ

17 ตุลาคม 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีกระบี่ ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีกระบี่ พื้นที่ 10 อย่างเป็นทางการ

28 ตุลาคม 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีภูเก็ต ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีภูเก็ต พื้นที่ 7 อย่างเป็นทางการ

29 ตุลาคม 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีป่าตองบีช ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีป่าตองบีช พื้นที่ 7 อย่างเป็นทางการ

31 ตุลาคม 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต พื้นที่ 7 อย่างเป็นทางการ

1 พฤศจิกายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ พื้นที่ 7 อย่างเป็นทางการ

2 พฤศจิกายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต พื้นที่ 7 อย่างเป็นทางการ

3 พฤศจิกายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต พื้นที่ 8 อย่างเป็นทางการ

4 พฤศจิกายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีจังซีลอน ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีจังซีลอน พื้นที่ 8 อย่างเป็นทางการ

5 พฤศจิกายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีอันดามัน ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีอันดามัน พื้นที่ 8 อย่างเป็นทางการ

7 พฤศจิกายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีทุ่งคา ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีทุ่งคา พื้นที่ 8 อย่างเป็นทางการ

วันนี้ อผภ.เฉลิมฉัตร ได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการขยายสโมสรโรตารีภาค3330

อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
(ประธาน คณะกรรมการขยายสโมสรโรตารี ภาค3330)

โดยได้ร่วมประชุมการก่อตั้งสโมสรโรตารีแห่งใหม่ของภาค 3330 ชื่อ “สโมสรโรตารีกรับใหญ่”
สโมสรนี้จะอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เขตติดต่อตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
นายกก่อตั้งชื่อ ตู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ สุภาพบุรุษของ อน.สิรภัทร ว่องกุศลกิจ สร.ลูกแก นายกรุ่น 113

ผมได้นำเสนอสิ่งที่จะได้จากการเป็นสมาชิกองค์กรโรตารี และสิ่งที่ต้องให้เมื่อเป็นสมาชิกโรตารี โดยจะมีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 20 คน (สมาชิกมีมากกว่านี้ แต่เขาขอสำรองเก็บไว้เพิ่มในจังหวะต่อ ๆ ไป)
ในการประชุม มีการแบ่งหน้าที่และทำข้อกำหนดต่างๆตามระเบียบโรตารีสากลแลัว ขั้นตอนต่อไปจะมีการจัดประชุมเพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์สู่สมาชิกก่อตั้งต่อไป

สโมสรพี่เลี้ยงในการก่อตั้ง คือ สร.บ้านโป่ง สร.ลูกแกและสร.โพธาราม โดยจะมี **อน.ประยงค์ อัครชัยพันธุ์ สร.บ้านโป่ง ทำหน้าที่ผู้แทนพิเศษในการก่อตั้ง ส่วนขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเสนอโรตารีสากล ผมจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

อน.ประยงค์ อัครชัยพันธุ์ สโมมสรโรตารีบ้านโป่ง

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์
(ประธาน คณะกรรมการขยายสโมสรโรตารี ภาค3330)
5 พฤศจิกายน 2565

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 5 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

วันที่ 7 ต.ค.2565 นำโดย นย.ชาลี ทองไฝ และ มวลมิตรโรแทเรียน และ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับคู่มิตรดิราชา เค แอล ไป มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ปลา ถาดข้าว ให้ ร.ร.ตชด.บ้านชายควน เพื่อแจกจ่ายให้เป็นโครงการอาหารกลางวัน 10 ร.ร.ตชด ในจังหวัดสงขลา โครงการระหว่างประเทศ สร คู่มิตร ดิราชา , สโมสรคู่มิตร รอยัลหัวหิน และสโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ จัดซื้อเมล็ดพันธ์ผัก ปลา ถาดอาหารสแตนเลส อีก 400 ชุด รวมมอบแล้ว200 ชุด เป็น 600 ชุด

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม มอบทุนการศึกษา “โรตารีเพื่อน้องสู่ความสำเร็จ”

https://www.dailynews.co.th/news/1577174/

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ได้ร่วมแจกอาหารให้กับชุมชนในเขต ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 ตค 65

สโมสรโรตารีพระประแดง

แจกอาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป สโมสรโรตารีพระประแดง นำโดย นย.พิมพ์นารา พิกุล พร้อมสมาชิกสโมสร ร่วมกับโรงงานนายฮุย , กก.ตร และ สน.บางขุนนนท์ ในการแจกก๋วยเตี๋ยวให้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

https://www.facebook.com/RotaryClubofPhrapradaeng/posts/pfbid02ZXrYS6eMz7BWPRiDyzq94MaH4A7NYJumeUAn3jgSfG1NiL7w4SpWuPYY8NZyCSFql

สโมสร​โรตารี​สงขลา

สโมสร​โรตารี​สงขลา​ ร่วมกับสนาม​ อาร์.โอ.สเตเดียม​ จัดการแข่งขันฟุตบอล6คน​ รุ่นอายุไม่เกิน11ปี​ ชิงถ้วยรางวัล​ผู้ว่าการภาค​ ละออ​ จินดา​ รายการ​ END POLIO CUP 4​ เพื่อนำรายได้สนับสนุนมูลนิธิโรตารีสากล​ ในโครงการ​ END​ POLIO​ วันเสาร์ที่15​ ตุลาคม​ 2565​ ณ​ สนามอาร์.โอ.สเตเดียม​ จ.สงขลา โดย​มี​ นย.ศุภกร​ นิธิ​พัฒ​น​ธ​า​ดา อผภ.ธ​ี​ระนันท์​ วงศ์​หล่อ​ สมาชิกสโมสร​และโรตารี​แอนน์​เข้าร่วมงาน

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันพฤหัสที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 น. สโมสรโรตารีราชบุรี โดยนายกสโมสรโรตารีราชบุรี ประธานฝ่ายเยาวชน และสมาชิก ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนน้องๆ Interactor เข้าร่วมกิจกรรม RYLA ณ. สำนักงานสโมสรโรตารีราชบุรี

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ได้ร่วมแจกอาหารให้กับชุมชนในเขต ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 65

สโมสรโรตารีคอหงส์

16/10/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดยนายกเพ็ญ มานะการ พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมงานฉลองนายก และกรรมการบริหารสโมสรอ่าวลึก โดยท่านผู้ว่าการภาคละออ จินดา และสุภาพบุรุษ เป็นประธาน

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iCSdJwPm8Y9x5ETSb3mZmpLGSQcfbQDoepiGu29E3iF8stLVoxZEgN18n8sWdxsSl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

15/10/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายกเพ็ญ มานะการ ได้จดทะเบียนคู่มิตร กับสโมสรโรตารีอ่าวลึก โดยมีท่านผู้ว่าการภาคละออ จินดา และสุภาพบุรุษ เป็นประธานในพิธี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0v9434FvSrUMBt7EqkPsijFSak9yg5wzYZzUxUKA3uRv6ZX7RVgAYzSThc8QSfX5Zl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

16/10/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดยนายกเพ็ญ มานะการและสมาชิก ร่วมทอดผ้าป่า ที่วัดมหาธาตุแหลมสัก กับสโมสรโรตารีอ่าวลึก สโมสรเหลืองกระบี่ สโมสรกระบี่ จังหวัดกระบี่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MabGAVQVeLGT8GJscpj6hcYUw97dUwTGjHcyVMqZSNpfWuC6WCnvA1t48ctgkZHKl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

16/10/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดยนายกเพ็ญ มานะการ ร่วมทำบุญกับนายกสโมสรโรตารีอ่าวลึก สร.หาดใหญ่นครินทร์

สร.โคกเสม็ดชุน #ร่วมบุญห่มผ้าพระเมตตา วัดบางโทง

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uWaPmLCcwLFmQtsrvALpEh5uZepRJjcF7U1uMJqwZZtEucVArigmkqZ6r6qSP2MHl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดยนายกสุภาภรณ์ และสุภาพบุรุษ ชำนาญ ศรีสวัสดิ์พร้อมคณะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนร่วมทริปไปลาว ” เที่ยวได้บุญ ” 17-20/10/65 เพื่อหาทุนบำเพ็ญประโยชน์ค่ะ

สโมสรโรตารีคอหงส์

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นย.เพ็ญ มานะการ และสมาชิกสโมสร ร่วมวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FNRCpHEDVDjBJXML7hGWH4LRJ56kFkjgztfNaVXUdzmcMJMN6122bHdhuitvGqxfl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสร​โรตารี​หลัก​ห้า​-ด​ำ​เนิน

สโมสร​โรตารี​หลัก​ห้า​-ด​ำ​เนิน​ ภาค​ 3330​ พื้นที่​ 20​ นย.องุ่น​ ฟ้า​รุ่ง​สุวรรณ​ และ​สมาชิก​ ​ ขอ​ขอบคุณ​ อ​น.สัณ​ท​ณ​พ​ หทัย​รัตนา​นนท์​ ที่​ได้​ส่ง​ โร​ตา​ลูก​+เพื่อน​ลูก​ 3​ คน​ เข้า​ร่วม​โครงการ​อบรม​เยาวชน​ ผู้​นำโรตารี​ ภาค​ 3330​ โรตารี​สากล​ ที่​โรงเรียน​สิรินธร​ราชวิทยาลัย​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​นครปฐม​ ใน​วัน​ที่​ 20-23​ ตุลาคม​ 2565​

สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี

วันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2565​ เนื่องในวันปิยะมหาราช สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี​ ร่วมกับหน่วยงานราชการและกลุ่มองค์กร​ ในอำเภอท่าศาลา​ ถวายพวงมาลาแด่สมเด็จพระปิยะมหาราช​ หลังเสร็จพิธี​ ได้ร่วมพัฒนา​ณ​ วัดพระอาสน์อำเภอท่าศาลา​ พร้อมกับ หน่วยงานต่างๆในอำเภอ​ท่าศาลา​ จังหวัดนครศรี​ธรรมราช​ มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 สโมสรโรตารีราชบุรี นายกภาวนาพิทักษ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการเพื่อสุขลักษณะและส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนคุ้งกระถิน ในการปรับปรุงเครื่องสุขภัณฑ์ เปลี่ยนโถส้วมจากนั่งยองเป็นนั่งราบ จัดให้มีราวกันล้ม และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อสุขลักษณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนในชุมชน และจัดให้มีศูนย์สาธารณสุขในหมู่บ้าน พร้อมมอบเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด วัสดุที่จำเป็นเกี่ยวข้อง เพื่อคัดกรองและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจรักษาโรคเรื้อรังของแพทย์ เพื่อรู้ทันโรค สามารถอำนวยความสะดวกในการมอบให้ผู้อื่นไปรับยาแทนได้ ณ ศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่1 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00น. สโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดโครงการ ชนรุ่นใหม่ รวมใจบริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ ด้วยการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่กับนักศึกษารักษาดินแดน ที่วัดพญาไม้ อ.เมือง จ.ราชบุรี

สโมรโรตารีนราธิวาส

กิจกรรมสร้างสรรค์และเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนราธิวาส

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ได้รับรางวัลการเข้าร่วมอบรมเยาวชน RYLA ในการลงทะเบียนเป็นอันดับแรกของภาค 3330 และได้รับเด็กๆกลับคืนสู่ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 ตค 65 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

สโมสรโรตารีเทพารักษ์ส่งนักเรียนเข้าโครงการอบรมเยาวชนผู้นำ Rotary Youth Leadership Award (RYLA) จำนวน 7 คน วันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2565 (4คืน 3วัน) ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 20-23 ตุลาคม พ.ศ.2565 (4คืน 3วัน) เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่เยาวชนผู้นำ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและการเป็นผู้นำในอนาคต

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0t9We6UtbWhfimAigzkStn5ayweJWE451UthKt4K5wfK6Phrzm89iuMoF9D7Q2xvzl&id=100063511216142

https://vt.tiktok.com/ZSRGnPp3C/

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

โครงการการระหว่างประเทศสโมสรคู่มิตร Portklang,สโมสรBanda Utama เป็นโครงการน้ำสะอาดระบบSkyhydrant ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองมูลค่า 75,000 บาท Join project ให้กับโรงเรียน ตชด เขิญพิศลยบุตร มีนักเรียน 123 คน ชุมชน 1,000 คน สามารถมาใช้น้ำในโรงเรียนได้ วันนี้สโมสรคู่มิตร Portklang และสโมสร Banda Utama เยี่ยมชมกิจกรรมการหารายได้การจัดจำหน่ายเสื้อวิ่งและช่วยสนับสนุนซื้อเสื้อ ด้วย ทั้งหมดจำนวน 50 ตัว

สโมสรโรตารีศรีตาปี

30 ปี สโมสรโรตารีศรีตาปี กับกิจกรรมเพื่อสังคม

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

1 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดยนายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์และสมาชิกร่วมกับบริษัทโตโยต้าอันดามันกระบี่ ร่วมบริจาคโลหิต พร้อม สนับสนุนของที่ระลึกและอาหารว่างให้กับผู้บริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ซึ่งนำโดย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์พร้อมสมาชิกค่ะ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 21 กันยายน 2565 นย.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด สมาชิกสร.สุพรรณิการ์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 และผอวราภรณ์ เมฆขาว เยี่ยมบ้านเด็กประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกาย เด็กหญิง พรทิพย์ หอมสุวรรณ อาย 3 ขวบซึ่งมีแม่เป็นผัดูแล ทางสโมสร ได้มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคและเงินจำนวนเงินให้กับครอบครัวเพื่อไว้ใช้สอ ในชีวิตประจำวันต่อไป ที่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

#จินตนาการสนสร้างงานโรตารี สู่สถานศึกษา..” สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด”

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด พร้อมด้วย รทร.ศศิวรรณ คุ้มฉายา โรแทเรียนที่ปรึกษาอินเตอร์แรคท์ สโมสรฯ และคณะ เข้าพบท่านผู้อำนวยการสคนธ์ ตีรวัฒนประภา ผู้บริหารโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อ.บางปลาม้าจ.สพรรณบรี เพื่อเรียนเชิญก่อตั้งสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสมารผดุงวิทย์” อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปี2565-2566

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

การอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี ( RYLA) ปี 2022-2023

20 ตุลาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.พัชนกันย์ ปานบ้านเกร็ด อน.นงลักษณ์ ศภโสภณ อน.พิมพ์ะวีณ์ ชะแลวรรณ รทร.ศศิวรรณ คัมฉายา พร้อมคณะ ร่วมเดินทางไปเป็นกำลังใจและส่งสมาชิกตัวแทนสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา/ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1/โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เพื่อเข้ารับการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี ( RYLA) ปี 2022-2023 ระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสิรินทรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

23 ต.ค.65 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นย.พัชรกันย์ ป่านบ้านเกร็ด และรทร.อรนช ธารพานิช ร่วมพิธีปิดการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี (RYLA) อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ จากสโมสรอินเตอร์แรคท์

1.โรงเรียนสวนแตงวิทยา

2.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

3.โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

ณ.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้ ประสบการณ์โรตารี และสามารถนานำสิ่งที่ได้รับไปใช้ให้บังเกิดผลดี ต่อตนเองและภาพลักษณ์สาธารณะ

วันที่ 21 กันยาย 2565 นย.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด พร้อมสมาชิก สร.สุพรรณิการ์ เยี่ยมบ้านเด็กประเภทความพิการ บกพร่องทางร่างกาย เด็กชายบุลิน พลเจริญ อายุ 6 ขวบ อยู่กับตา ยายโดยมี ผอ.วราภรณ์ เมฆขาว ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5.พร้อมคณะเดินทางไปพร้อมด้วย ทางสโมสร ได้มอบเครื่องอุปโภค และบริโภคและเงินจำนวนเงินให้ กับครอบครัวเพื่อไว้ใช้สอย ในชีวิตประจำวัน ต่อไป ที่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

4 ต.ค.65 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด/ นยล.สุกัญญา ไทยเสรีกล และคณะ มอบน้ำดื่มสะอาด ร่วมกับคุณแม่กัลยา ศรีเหรา จำนวน 480 ขวด โดย ผอ.เรณู สรหงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ผู้รับมอบเพื่อสนับสนนกิจกรรม/โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมพลังลดโลกร้อน คืนป่าสู่ชุมชน” ร่วมกับ ดร.เชิดศักดิ์ ศภโสภณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะกรรมการสถนศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนด่านช้างวิทยา และผู้นำชุมชนตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

11 ต.ค. 65 : สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ประชุมครั้งที่ 5/2565-2566 โดย นายกพัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด พร้อมสมาชิก เพื่อสรุปกิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ พร้อมแจ้งข้อมูล ข่าวสาร อื่นๆ โดยมีกิจกรรมสนเทศโรตารี เรื่อง การทำธุรกิจ ออนไลน์ ณ บ้านตอไม้ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

12 ต.ค.65 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด พร้อมสมาชิก ร่วมกับร้านสาลี่เอกชัย “ป้นน้ำใจสู่ ชุมชน” โดยมอบสิ่งของจำเป็น ข้าวสารและน้ำพริก เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลา

จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ROTARY CLUB​ OF​SONGKHLA DISTRICT 3330 RI. AND ROTARY CLUB OF PUDU DISTRICT 3300 RI.JOINT PROJECT INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE PROGRAM RY.2022-2023 [LION DANCE TRAINING] 27-30 OCTOBER 2022 AT SONGKHLA CITY PILLAR SHRINE SONGKHLA THAILAND มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ72คนจาก4โรงเรียน โดยมี นย.ศุภกร นิธิพัฒนธาดา P.JITCO CHIN มิตรโรตารีทั้งสองสโมสร คุณครู และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

สโมสรโรตารีกระบี่

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 สโมสรโรตารีกระบี่ นำทีมโดยนายกนนทวรรณ เอ่งฉ้วน ผวภ. ละออ จินดา และสุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา มีโครงการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อสุขอนามัยของเด็กปฐมวัย โดยวันนี้ได้มอบมุ้งลวดให้กับห้องเรียน และมอบชุดนักเรียนทั้งหมด 43 ชุด ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้างบางขนุน ในวันนี้ 17 ตุลาคม 2565

สำหรับโครงการมอบมุ้งลวดเป็นโครงการที่สโมสรโรตารีกระบี่ ได้ทำมาตลอดในทุกๆปี เนื่องด้วยเราเล็งเห็นถึงความสำคัญ ประโยชน์ และสุขอนามัยของเด็กนักเรียน และแน่นอนว่า เราจะสานต่อโครงการแบบนี้ไปเรื่อยๆ

#rotaryinternational #rotaryclubofkrabi

สโมสรโรตารีกระบี่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. สโมสรโรตารีกระบี่ ร่วมกับ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ และ สโมสรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ได้มีโครงการ “Rotary End Polio NOW” โดยเดินรณรงค์ และรับบริจาค 

 เงินเพื่อกองทุนโปลิโอพลัส ณ ถนนคนเดิน จังหวัดกระบี่ โดยโครงการนี้ สโมสร จะนำเงินไปบริจาคเพื่อ สบทบทุนในการขจัด #โปลิโอ ผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2665 ถือว่าเป็นสัปดาห์อินเทอร์แรคโลก และยังเป็นการเฉลิมฉลองได้สารตราตั้งของสโมสรอินเทอร์แรค ช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่สโมสรโรตารีกระบี่ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ ที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ สโมสรอินเทอร์แรค ซึ่งถือว่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ เชื่อมสัมพันธ์สโมสร เชื่อมสัมพันธ์ต่างสโมสร และเชื่อมสัมพันธ์กับคนในจังหวัดกระบี่

ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ที่มีส่วนในการขจัดโปลิโอให้หมดไป ขอขอบคุณสมาขิกในสโมสรที่ช่วยกันสนับสนุน และขอขอบคุณน้องๆ สโมสรอินเตอร์แรคท์ ที่มีการร้องเพลงบนเวที เพื่อสร้างสีสัน และช่วยกันเดินรณรงค์ พร้อมรับบริจาคเงิน จากผู้คนในถนนคนเดิน และพ่อค้าแม่ค้าในถนนคนเดิน

#endpolio #rotary3330 #rotaryinternational #rotaryclubofkrabi #krabinightmarket

สโมสรโรตารีกระบี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 6.30 น. ณ ลานปูดำ เขาขนาบน้ำ สโมสรโรตารีกระบี่ นำโดยนายกนนทวรรณ เอ่งฉ้วน ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกับชมรมไทเก๊ก พร้อมทั้งขอบคุณสมาชิกชมรมไทเก๊ก ที่ร่วมกันซื้อเสื้อ End Polio Now #endpolionow เพื่อบริจาคให้กับโครงการ Polio Plus สำหรับนำไปกำจัดโรคโปลิโอให้หมดไป

บรรยากาศในการทำกิจกรรม เป็นกันเองมาก อากาศก็ดี ฟ้าฝนเป็นใจ (ไม่ตกจ่ะ) ทุกคนแฮปปี้ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสโมสรโรตารีกระบี่ กับคนในชุมชน #นกที่ตื่นเช้าคือนกที่ง่วงนอน 

#rotaryclubofkrabi #rotary3330 #imaginerotary

สโมสรโรตารีอันดามัน

“9 สโมสรโรตารีจังหวัดภูเก็ต มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง เพื่อบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตจังหวัดภูเก็ต”

สโมสรโรตารีอันดามัน

“9 สโมสรโรตารีจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ จัดโครงการ “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปัน ทุกข์-สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 40 ณ ร้านอาหารไม้หมอนฟอเรสต์ อำเกอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการปฎิบัติงานในจังหวัดภูเก็ต”

สโมสรโรตารีอันดามัน

“9 สโมสรโรตารีจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และจิตอาสา GRIP IT ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และจัดหาโลหิตสำรองแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินในจังหวัดภูเก็ต พังงากระบี่ และจังหวัดชายฝั่งอันดามัน โดยมีผู้ร่วมบริจาค จำนวน 73 คนในครั้งนี้”

สโมสรโรตารีอันดามัน

“สโมสรโรตารีอันดามัน และบริษัททรู มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และแท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่องแก่ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักเรียนในพื้นที่ตำบลราไวย์”

สโมสรโรตารีอันดามัน

“สโมสรโรตารีอันดามัน มอบเตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียงแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ สำหรับบริการประชาชนที่รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์”

สโมสรโรตารีอันดามัน

“สโมสรโรตารีอันดามัน มอบเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าไต่บันไดอเนกประสงค์ สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อใช้ขึ้น-ลงบันไดขณะที่ศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต”

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันอังคารที่8พฤศจิกายน 2565 สโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี ในความอุปถัมภ์ ของสโมสรโรตารีราชบุรี เล่นดนตรีเปิดหมวก ที่ โรงเรียนโรตารี 1 อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เนื่องในเทศกาลลอยกระทง เพื่อนำเงินไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ได้ยอดเงินบริจาครวม 21,170 บาท

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

เปิดงานแสดงสินค้าโรตารีพลอยแฟร์​ 2565
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี​ เปิดงานแสดงสินค้าโรตารีพลอยแฟร์​ 2565​ ณ​ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา​
เมื่อเวลา​ 19.00 น.​วันที่​ 17 ตุลาคม​ 2565​ นายอังกูร​ ศีลาเทวากูล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี​ เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าโรตารีพลอยแฟร์​ 2565​ ณ​ บริเวณเวทีกลาง​ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา​ อ.เมืองราชบุรี​ มีนางศรินทิพย์​ ศีลาเทวากูล​ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี​ นายกก่อตั้ง​ วลัยรัตน์​ ทรัพย์คิรี​ นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​ นางสาวกุลวลี​ นพอมรบดี​ ส.ส.ราชบุรี​ เขต​ 1 นายศักดิ์ชัย​ พิศาลผล​ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี​ นายเรืองชัย​ เนตรปฐมพร​ รองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี​ นายสินาด​ รุ่งจรูญ​ นายกเทศมนตรีตำบลหลักเมือง​ นายโกมล​ ตันติวรนุกูล​ ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี​ นางเพียงเพ็ญ​ ศักดิ์สมบูรณ์​ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดราชบุรี​ คณะกรรมการจัดงาน​ สมาชิกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​ มวลมิตรโรแทเรียน​ และแขกผู้มีเกียรติ​ ร่วมพิธีเปิดงาน
นายกทัตชญา​ ศิริวงษ์​ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี​ ปีโรตารี 2565-2566​ กล่าวรายงานว่า​ การจัดงานแสดงสินค้าโรตารีพลอยแฟร์​ ปี​ 2565​ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่​ 17-26 ตุลาคม​ เพื่อหารายได้ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลบริจาคให้โรงพยาบาล​ หน่วยงานต่างๆที่ขาดเครื่องมือ​ และอุปกรณ์ทางการแพทย์​ เพื่อเป็นทุนการศึกษามอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส​ รวมถึงการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน​ ไปบริจาคสร้างสาธารณกุศล​ช่วยเหลือสังคม​ ตามปณิธานของโรตารีที่ว่า​ “บริการผู้อื่นเหนือตนเอง” และตามคติพจน์​ คือ​ “จินตนาการ​ สานสร้างงานโรตารี”

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ทำโครงการ District Grant DG 2340617 โดยสอดคล้องกับ Area Focus แม่และเด็ก โครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเด็กปฐมวัยและเยาวชนทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” รวมมูลค่าโครงการ 237,600 บาท

วันจันทร์ที่ 17-18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี นำโดยนายกทัตชญา ศิริวงศ์ นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปี 2565-2566 นายกรับเลือกเจนจิรา เดือนขึ้น ผชภ.ประจวบ ฤทธิ์แดง ภาค 3330 ,อุปนายก, อดีตนายก สมาชิกสโมสรฯ และ อน.สุมาลี ธนวัฒน์ ประธานมูนิธิ ทำโครงการ District Grant DG 2340617 โดยสอดคล้องกับ Area Focus แม่และเด็ก โครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยเด็กปฐมวัยและเยาวชนทั้งร่างกาย จิตใจ เพื่ออยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” รวมมูลค่าโครงการ 237,600 บาท โดยมีอดีตผู้ว่าการภาค วิชัย มณีวัชรเกียรติ อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เป็นประธานเปิดโครงการ

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้วนำโดย นายกผ่านพ้นวินัย รัตนรักษา, นยล.พรรณี ตันติวุฒิกุล, อน.พจนีย์-สุภาพบุรุษสมศักดิ์ เตละวาณิชย์, อน.วิรัญ มหาธนานุสรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาครับเลือกพื้นที่ 18 พร้อมด้วยสมาชิก และสโมสรโรตารีสมุทรสาคร นำโดย ผู้ว่าการภาครับเลือกชัชวาล เตละวาณิชย์,อน.พนิตา เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 โหล ยาและเวชภัณฑ์ ให้กับผู้ประสบอุทุกภัยพื้นที่ ต.บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวนฤมล หวังเทพอนุเคราะห์ นายกอบต.บางยี่โท พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วย สำหรับน้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนจาก สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว สมุทรสาคร กระทุ่มแบน และสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสโมสรโรตารีพื้นที่ 18 ภาค 3330 โรตารีสากล

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆที่โรตารีมีต่อชุมชนกระบี่  วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 7.30-10.30 น.  สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่นำโดย นายกก่อตั้งเบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์ พร้อมคณะ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ข้าวหมกไก่/หมั่นโถ / น้ำกระเจี๊ยบพุทราในพิธีถวายกฐิน พระราชทาน วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จังหวัดกระบี่

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่เตรียมความพร้อมเพื่อมอบ โครงการ “คอมพวเตอร์เพื่อน้อง” ใน…กองทุนสมชายและขวัญใจ กมลพันธ์ทิพย์… ณ โรงเรียนวัดสังฆวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก่ว จังหวัดพัทลุง 8 พฤศจิกายน 2565

สโมสรโรตารีทวารวดี สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

สโมสรโรตารีทวารวดี •สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ภาค3330 โรตารีสากล จัดโครงการมอบหนังสือเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ วันที่28 พฤศจิกายน 2565 มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 40 กว่าโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

https://www.facebook.com/100014107062860/posts/pfbid0bKQEAD9CDf239UWeMDVfeHLdyoYyj5fQsv6rNaXUX17qS39btWfUk6FzyzJG2Skvl/?sfnsn=mo

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

11 พย.65 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2565-2566 โดยนายกฯแจ้งกิจกรรม / เลขาแจ้งข่าวสาร / รทร.นารีรัตน์ ธัญญกิตติกุล 3 สาทีมีสาระ /ปฎิคม อน.ชัชชญา โอภาปัญโชติ แนะนำแขก/ มิตรภาพ อน.ประเทือง หวลบุตตา นำอวยพรคล้ายวันเกิดสมาชิก /อน.ชารินรดา โสภณชนากูล สรุปรายรับ-รายจ่าย การจัดอบรมเยาวชนผู้นำไรล่า/

ต้อนรับแขกเยี่ยมต่างสโมสร /อน.ธัญพร ลิ้มเฉลิม แจ้งความคืบหน้าครอบครัวโรตารีสัญจรฯ/ จับรางวัลสมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06qpNsjZiAKXQJaTEPBU5KwKGaDGBCQAS8SV2AKEiyttsMwfSMZQddacSAUhfsaS5l&id=100080127721272&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีพระประแดง

โครงการแว่นใสให้น้องและแว่นใสให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สโมสรโรตารีพระประแดง นำโดย นย.พิมพ์นารา พิกุล พร้อมสมาชิกสโมสร ได้ร่วมกับสโมสรโรตารีหลักห้าดำเนิน ทำการวัดสายตาและมอบแว่นตาแก่ นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ และโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และผู้สูงอายุในตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

https://www.facebook.com/RotaryClubofPhrapradaeng/posts/pfbid0rbRabPs9SNbkcosnfxy9auzZwjurBwNi1SYarxCc276xuN4fZNY5YBR3qUHV1r73l

สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์

13 พฤศจิกายน 2565 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ และร่วมกิจกรรมโครงการโรตารีร่วมกับตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงที่พักผู้โดยสาร ตามโครงการถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ 16 อย่างเป็นทางการ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายกพัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด พร้อมสมาชิกสโมสรเข้าร่วมกิจกรรมกับ สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพรรณบุรี ร่วมกับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสพรรณบุรีจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องธรกิจออนไลน์โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุชาติรูปอ้อน CEO Me Merge Corporation ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดนรอง ศภชัย นนท์ธีระวิชยา รองผู้อำนวยการฝ่าย บริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี

ข่าวโรทาแรคท์

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 5 ปี 2022-2023

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย จัดขึ้นโดยชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เมื่อช่วงเช้าวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์สาธารณะสงเคราะห์เด็กพิเศษวัดห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ในการนี้สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน การทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นที่ยังขาดแคลน ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กพิเศษที่อยู่ในการดูแลจำนวน 36 คน นับเป็นการบูรณาการทำกิจกรรมจิตอาสา สรรค์สร้างประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย นย.เอกชัย ฟักหอม ร่วมกับ Miss argie picao อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ ให้ความรู้เรื่องที่มาและความสำคัญของวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันโปลิโอโลก ด้วยการบรรณยายภาคภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07:30 น. สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยนย.เอกชัย ฟักหอม ร่วมกับ อาจารย์ณัฐนันธ์ พิริยะธนาธรรม หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด อาจารย์วัชราภรณ์ นนท์ธีระวิชยา หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก อาจารย์ศิริภา จิตผ่อง หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม อาจารย์วธนวรรณ ไหมอ่อน และ อาจารย์รัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ประจำแผนกวิชาการโรงแรม ร่วมแจกอาหารโรงทานงานกฐินวัดน้อย (หลวงปู่เนียม)

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ช่วงเช้า สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นำโดย นย.เอกชัย ฟักหอม อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันโปลิโอโลก ซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก และได้รับเกียรติจาก นายสรชัด สุจิตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสุพรรณบุรี นายศุภโชค จรรยาพูนทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พันตรีเทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบลทับตีเหล็ก สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี สโมสรโรทาแรคท์ สโมสรอินเทอร์แรคท์ ในความอุปถัมป์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เข้าร่วมกิจกรรม
โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว จำนวน 200 ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 24 ตุลาคม 2565 ช่วงเที่ยง สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นำโดยนายกสโมสร อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสร ร่วมเป็นจิตอาสาแจกของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 1 2 3 ตำบลทับตีเหล็ก โดยได้รับการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มจากสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ภาค 3330 โรตารีสากล และได้รับสนับสนุนเรือยางจากสโมสรโรตารีเยาวราช ภาค 3350 โรตารีสากล

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสโมสรภายในงาน ประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ/วิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

สโมสรโรทาแรคท์วิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรทาแรคท์วิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ร่วมกับ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องธุรกิจออนไลน์โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุชาติรูปอ้อน CEO Me Merge Corporation ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และยังมีพี่ ๆ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดยท่านนายกพัชรกันต์ ปานบ้านเกร็ด นายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปีโรคตารี 2565-2566 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีท่านรองศุภชัย นนท์ธีระวิชยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี

สโมสรโรทาแรคท์วิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรทาแรคท์วิยาลับอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดยมี นย.เอกชัย ฟักหอม ร่วมกับนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทำการนำเสนอผลงานของสโมสรโรทาแรคท์และผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ในการประเมินองค์การวิชาชีพระดับจังหวัด

สโมสรโรทาแรคท์วิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นำโดย นย.เอกชัย ฟักหอม นายกสโมสร พร้อมด้วยสมาชิกเริ่มต้นกิจกรรมโรทาแรคท์จิตอาสาตามโครงการ “สนามสนุก” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิโรตารีภาค 3330 โรตารีสากล โดยดำเนินการสร้างเครื่องเล่นและทาสีเครื่องเล่นบางส่วนให้กับโรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี