สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 2

สารผู้ว่าการภาค ละออ จินดา ฉบับที่ 2/2022-2023 (สิงหาคม 2565)

สวัสดีค่ะ โรแทเรียน และ โรทาแรคเทอร์ ทุกท่าน

เราได้ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 2 ของปี “จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี” และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดิฉันยินดีที่เห็นสมาชิกสโมสรต่างๆเริ่มดำเนินงานกันอย่างเข้มแข็ง  สิงหาคม เป็นเดือนแห่งสมาชิกภาพและการพัฒนาสโมสรใหม่  เราตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มและรักษาสมาชิกภาพของสโมสร ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของโรตารี กล่าวคือ สมาชิกภาพ มูลนิธิโรตารี และภาพลักษณ์สาธารณะ เราจำต้องบริหารและดำเนินการทั้งสามเสาหลักให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน เพื่อเพิ่มและรักษาสมาชิกภาพของสโมสร ท่านประธานโรตารีสากล เจนนิเฟอร์ โจนส์ ยังคงเน้นแนวทางของท่านอดีตประธานโรตารีสากลเพิ่งผ่านพ้น ที่ใช้วิธีให้สมาชิกหนึ่งคนเชิญชวนสมาชิกใหม่เข้ามาอีกหนึ่งคน ทั้งนี้มีอีกหลายสโมสรที่ยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายใน Rotary Club Central ดิฉันขอความร่วมมือให้ท่านรีบกำหนดเป้าหมายของสโมสร เพื่อจะได้วางแผนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ

ขอเตือนให้สโมสรจ่ายเงินค่าบำรุงโรตารีสากล งวดที่ 1 (ใบแจ้งหนี้ 1 ก.ค. 2022) และค่าบำรุงภาค ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565

เริ่มจากวันที่ 15 สิงหาคมนี้ ดิฉันจะเริ่มเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ว่าการภาค โดยเริ่มจากทางตอนใต้ ขอให้สโมสรได้กรุณาเตรียมการตามข้อเสนอแนะที่ได้ส่งให้นายกทุกท่านด้วย

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดี ปลอดโรค ปลอดภัย เพื่อจะได้ร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างมีความสุข ที่จะจินตนาการ สานสร้างงานโรตารี

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ละออ  จินดา

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2565-2566

Message from District Governor 3330, DG.La-or Chinda

Dear Rotarians and Rotaractors,

We are entering the second month of  “Imagine Rotary” with a better situation of Covid-19 pandemic, I am grateful to see members of clubs actively start their operations.

August is the month of Membership and New Club Development. We are aware of the importance of increasing and retaining membership which is one out of three pillars in Rotary operations: Memberships, Rotary Foundation, and Rotary Public Image. We need to operate 3 pillars effectively and duly to enable increase and retain membership.

RIP Jennifer Jones continues to emphasize PRIP’s guideline: One Rotary brings One. Nevertheless, many clubs have not input their goals in Rotary Club Central, I ask for your cooperation to set your goals so you can plan and operate for achieving accordingly.

I would remind you to pay first annual RI fee (1st July 2022 Invoice) and annual district fee within 29th August 2022.

As one of the main responsibilities of District Governor, I shall officially visit clubs in the southern area starting from 15th August. I would ask for your cooperation to prepare yourself according to the provided recommendations.

Wishing you all good health so you can joyfully dedicate yourself to IMAGINE ROTARY.

Yours in Rotary,

DG.La-or Chinda

District Governor 3330 RI, year 2022-2023

สารจากประธานโรตารี _ สิงหาคม พ.ศ.2565

2022-23 President Jennifer Jones

Jennifer Jones President 2022-23

เริ่มต้นด้วยคำเชิญ

เราทุกคนต่างมีเส้นทางของตนเองในการเข้ามาเป็นสมาชิกโรตารี พวกท่านบางคนเข้ามาร่วมเพราะคุณพ่อของท่านเคยเป็นโรแทเรียน พวกเราบางคนลงชื่อเข้าร่วมการประชุมเพราะนายจ้างขอร้อง ส่วนคนอื่น ๆ มาเป็นสมาชิกเพียงหลังจากที่ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกามีคำตัดสินให้ทำได้ ทว่าพวกเราแต่ละคนก็เข้ามาด้วยกลไกอย่างเดียวกัน นั่นคือการเชื้อเชิญ

คำเชื้อเชิญที่ปลดปล่อยจินตนาการของเราและทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อะไรๆ ก็เป็นไปได้ เราแต่ละคนมีโอกาสเหมือนกัน — มีเกียรติที่จะส่งคำเชิญได้

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Aug 22 Presidents Message

Hed: It starts with an invitation

We’ve all taken our own path to become a member of Rotary. Some of you joined because your father was a Rotarian. Some of us signed up because an employer tapped us on the shoulder and asked us to attend a meeting. Others became members only after a U.S. Supreme Court ruling made it possible. Yet each of us entered through one mechanism — an invitation.

An invitation that unlocks our imaginations and allows us to know that everything and anything is possible. Each one of us has that same opportunity — the honor to extend an invitation.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานมูลนิธิโรตารี_สิงหาคม พ.ศ.2565

Ian H.S. Riseley

Ian H.S. Riseley
Trustee Chair 2022-23

หนึ่งเหรียญมีสองด้าน

ในระหว่างการเดินทางของผม โรตารีมักมีเรื่องพูดคุยกันบ่อยครั้ง คนส่วนใหญ่จะติดต่อกับเราในเรื่องโครงการในท้องถิ่นและการระดมทุน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่ากองกำลังของโรตารีทั่วโลกนั้นคืออะไร เรื่องนี้เข้าใจได้ง่ายๆ โดยดูจากตัวอย่าง เช่น วิธีที่โรตารีต่อสู้กับภัยพิบัติไฟป่าที่ทำลายล้างในออสเตรเลียในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 และต้นปี 2563

ผลจากภัยแล้งที่รุนแรง ภาวะโลกร้อน และสภาพอากาศที่วิปริต ทำให้เกิดไฟไหม้เผาผลาญที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง ความต้องการความช่วยเหลือจึงเกิดขึ้นอย่างมากมายและเห็นได้ชัดเจน

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message Foundation Trustee Chair_ Aug 2022

Ian H.S. Riseley Trustee Chair 2022-23

Aug 2022 Trustee Chair Message

Hed: Two sides of the same coin


During my travels, Rotary often comes up in conversation. Most people associate us with local projects and fundraisers — which is great — but few know what a global force Rotary is. It’s easier to understand this aspect of Rotary through an example, such as how Rotary responded to the devastating bushfires in Australia in late 2019 and early 2020.

The result of extreme drought, global warming, and adverse weather conditions, the fires caused catastrophic damage. The need for help was obvious and substantial.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

การสัมมนามูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์สาธารณะ และ สมาชิกภาพภาค 3330

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

⭐️⭐️⭐️
ภาพงาน Club Vibrant Workshop 2022-2023 รร.ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

https://drive.google.com/drive/folders/1VYzd1N55Ny1T8hzm52Mo2I9hlIHpfPH2?usp=sharing

งานเลี้ยงตอนกลางคืน โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม
🎉🎉🎉🎉

https://drive.google.com/drive/folders/10hdJAmrWPV7lSHbNEWDb4_ACLYhzt3BC?usp=sharing

✅ คลิปสัมภาษณ์
อน.สมชาย กมลพันธ์ทิพย์ อน.ขวัญใจ(โรตารีแอนน์)

หัวข้อ “การบริจาคได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด”❤️❤️

Cr.อน.สมโชติ สร.นราธิวาส
ทีมงานภาพลักษณ์ 2022-2023

ธีม ผชภ.ร่วมกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับ “ Club Vibrant Workshop “
ค่ำคืนที่ 5/08/2565

ธีม ผชภ.ร่วมกิจกรรม Club Vibrant Workshop
6/08/2565 @ โรงแรมไมด้าแกรนด์ฯ

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 2 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

สร.กาญจนบุรี ยุคใหม่ หัวใจ โกอินเตอร์ เตรียมรับนักเรียนแลกเปลี่ยน  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565  สโมสรโรตารีกาญจนบุรี นำโดย อน.ไพโรจน์  เอื้อสุขนุกูล ประธานบริการชนรุ่นใหม่และYEO เข้าร่วมงานสัมมนา ” ครอบครัวอุปถัมภ์  ที่ปรึกษา  YEO  Counselor อุุปถัมภ์ครอบครัวแลกเปลี่ยน” ปีโรตารี 2565-2566 ภาค 3330 โรตารีสากล  ณ โรงแรมไมดา แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม  โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์  รทร.รุ่งทิพย์  คชวงษ์ และ โรตารีแอนน์ ดวงตา  จันทร์วีระชัย (วิเศษสิงห์) เข้าร่วมสัมมนา   ทั้งนี้ในปีโรตารี 2565-2566  สโมสรโรตารีกาญจนบุรี ได้ส่ง YE  2  คน ไปต่างประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศเบลเยี่ยม  และทำหน้าที่รับ YE 2 คน มาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในสโมสร ซึ่งมาจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

ประชุมประจำสัปดาห์นัดแรก ปี 2565-2566 สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ โดยมี นย.อรทัย ชัยบุรี เป็นนายกสโมสร พร้อมกับแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ และเลี้ยงต้อนรับการมาเยือนของสโมสรคู่มิตร สโมสรโรตารีศรีปิตาลิง ภาค 3300 มาเลเซีย วันที่ 10 กรกฎาคม 3565 ที่ The Rich House หาดใหญ่

สโมสร​โรตารี​ หลัก​ห้า​-ดำเนิน

สโมสร​โรตารี​ หลัก​ห้า​-ดำเนิน​ ภาค​ 3330​ นย.องุ่น​ ฟ้า​รุ่ง​สุวรรณ​ พร้อม​สมาชิก​ ได้​ออก​หน่วย​ รับบริจาค​โลหิต​ช่วย​ชีวิต​ เพื่อน​มนุษย์​ ใน​วัน​เข้า​พรรษา​ที่​ 14​ กรกฎาคม​ 2565 ร่วม​กับ​ ภาค​บริการ​โลหิต​แห่งชาติ​ที่​ 4​  จ.ราชบุรี​  ชมรม​ผู้​บริจาค​โลหิต​ วัด​ปราสาท​สิทธิ์​  กิ่งกาชาด​ อ.ดำเนิน​สะดวก​  งาน​ธนาคาร​เลือด​ รพ.ดำเนิน​   เวลา​ 8.00​-12.00​ น. ได้​ผู้​บริจาค​โลหิต​ 84 ท่าน​ โลหิต​ 37,800 ซี​ซี​ ณ​ ศาลา​การ​เปรียญ​วัด​ปราสาท​สิทธิ์​ หลัก​ห้า ขอ​ขอบคุณ​ สโมสร​โรตารี​ บ้าน​โป่ง​ ผชภ.ประยงค์​ อัคร​ชัย​พันธุ์ พื้นที่​ 20​ นย.อนันตา​ วณิช​นันทธาดา​   พร้อม​สมาชิก​ ที่​ได้​มา​เยี่ยม​ กิจกรรม​แรก​  สโมสร​โรตารี​ หลัก​ห้า​-ดำเนิน​

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี โดย นย.สุรพงศ์ ปานเจริญ และคณะสมาชิก ไปร่วมสมทบข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม ในโครงการตู้ปันสุขช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากผลกระทบ โควิด-19

สโมสรโรตารีคอหงส์

18/7/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นายกเพ็ญ มานะการ นายกผ่านพ้นเพ็ญศิริ โชโต ร่วมเปิดประชุม เคาะฆ้องครั้งแรก สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน หาดใหญ่ จ.สงขลา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02MxP3c2CK6dCzyB8G4HK55VK9ecbXtTDhnqy53h5JMmoEmVaLNEm6FmNeYL1agV9cl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ นายกเพ็ญ มานะการ และสมาชิก พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านธานินทร์ แก้วรัตน์ และสมชิก RCC บ้านโคกเมือง ลงสำรวจพื้นที่ โรงเรียนวัดโคกเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา #เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำ อาโอ ให้นักเรียนบ้านโคกเมือง อนุบาล-ป 6 #ซี่งขณะนี้ทางโรงเรียน ซื้อน้ำดื่ม ให้นักเรียนดื่มในโรงเรียน

#ยังไม่มีน้ำประปาใช้ในโรงเรียน #ต้องวางระบบน้ำใหม่ให้โรงเรียน

https://m.facebook.com/groups/1136757203022201/permalink/5584552664909277/?sfnsn=mo&ref=share

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายกเพ็ญ มานะการ และสมาชิก #โดมีผู้ใหญ่บ้าน ธานินทร์ แก้วรัตน์ ประธานก่อตั้งชุมชน RCC บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา #ลงพื้นที่สำรวจ เพื่อติดตั้งแผงไฟโซล่าเซล ให้วัดโคกเมือง #เพื่อให้ความสว่าง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าให้ทางวัด
https://www.facebook.com/100018922389383/posts/pfbid02QSks7BbUF1ceeEgTqtf4hkyvyvZkNygvgYfwqjAALV7gfjSjE6PkWmUvX7BxNGg8l/?sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

20/7/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายกเพ็ญ มานะการและสมาชิก บันทึกเทปถวายพระพร พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CBufsFfXKinXS1RjSEJGCGUoUXsukFS6WyKP4JaHhiSs8QGVy2WWYZAy4rwdkC2El&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีพัทลุง

สร. พัทลุง ประชุมเคาะฆ้องครั้งแรก 20/7/65 นำโดย นายก ธนากร บุญสนิท และมิตรโรแทเรียน มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่องราคา19,990 บาทให้โรงเรียนบ้านบ่อทรายเพื่อใช้กิจกรรมสัมพันธ์ในโรงเรียน มอบเสื้อกีฬาให้กรรมการ นักกีฬา จำนวนเงิน20,000 บาท มอบถุงเท้าให้นักกีฬา ค่ะ ขอขอบคุณมิตรภาพ ค่ะ # จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี

https://www.facebook.com/groups/1136757203022201/permalink/5588373364527207/?fs=e&s=cl

สโมสรโรตารีคอหงส์

21/7/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายกเพ็ญ มานะการ นายกเพิ่งผ่านพ้น เพ็ญศิริ โชโต อน.ทิพปภา พิบูลย์ ร่วมประชุมเคาะฆ้อง ครั้งที่หนึ่ง สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

https://www.facebook.com/100018922389383/posts/pfbid0TgP8YJ3k8hqDWJpYwshMneu9hoHuPwm3u2ySLMMVhhWcdC2gZo6yVL6xuQpeJ1pnl/?sfnsn=mo

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

22 ​กค.65 นย.เครือฟ้า​ นาเครือ​ นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ​ ครั้งที่​2​ /ประชุมประจำสัปดาห์​ ครั้งที่​2/2565-2566​ พร้อมต้อนรับมิตรต่างสโมสร​ กับบรรยากาศแสนอบอุ่นในที่ประชุม💕 ณ​ ห้องทับทิม​ โรงแรมเวล❤️22​กค.65  นย.เครือฟ้า​ นาเครือ​ นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ​ ครั้งที่​2​ /ประชุมประจำสัปดาห์​ ครั้งที่​2/2565-2566​ พร้อมต้อนรับมิตรต่างสโมสร​ กับบรรยากาศแสนอบอุ่นในที่ประชุม💕 ณ​ ห้องทับทิม​ โรงแรมเวล

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02so2zee3EL4JmFC3n7zJ3n3wesLxNErfkiqBSvGA6aJfhVkUheZJMmq6nyikvitpPl&id=100080127721272&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา

#สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา  พื้นที่ 3-4-5 จำนวน 9 สโมสรและ สโมสรโรตารี Central Damansara ภาค 3300 ประเทศมาเลเซีย  ได้รับเงินสนับสนุนจากภาค 3330 และ 3300

#ได้จับมือกันทำโครงการ Global Grant No. 2232101 เครื่องมือแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 90,000 US$ หรือ 3,060,000 บาท

#มอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลบางกล่ำ และโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

#เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่

#เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในผู้ป่วย

#เพื่อตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ได้ทำพิธีส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสงขลา โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา นพ.พงษ์พจน์ ธีรนันตชัย ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาคปี 2564-2565 อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ นายกสโมสรและสมาชิกทั้ง 9 สโมสร  นายกเหล่ากาชาด และสมาชิก สาธารณสุขจังหวัด ตัวแทนโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

สโมสรโรตารีศรีตาปี

วันที่ 26 ก.ค 2565 ณ ศาลหลักเมือง จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนเดินทางขึ้นเครื่องในวันที่ 27 ก.ค 2565 สนามบินสุวรรณภูมิ สโมสรโรตารีศรีตาปี ร่วมส่งนักเรียน Ye นส.พิมประภาพร ก่อบุญขวัญ (นักเรียนแลกเปลี่ยน) ไปเรียนต่อและแลกเปลี่ยนที่ ประเทศ สหรัฐอเมริกา รัฐ ลอริดา แสดงความยินดีกับน้องพั้นช์ด้วยนะคะ

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

23 กรกฏาคม 2565

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ นำน้องๆอินเทอร์แรคท์เตอร์ สโมสรอินเทอร์แรคท์ในอุปถัมภ์ทั้ง 3 สโมสร.

-สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเทศบาล4 (เชาวปรีชาอุทิศ)

-สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนนักบุญเปโตร

เข้าร่วมโครงการอบรมผู้นำคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์ (District Training Assembly 2022-2023)

ณ สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

น้องๆอินเทอร์แรคเตอร์ ได้รับความรู้ สนุกสนาน อิ่มท้อง อิ่มใจ. ได้ของรางวัลกลับบ้านกันทั่วหน้าเลยงานนี้ค่ะ

#กิจกรรมเยาวชน#DTA2022

#RotaryPrapathomchedi

#สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

#โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

#โรงเรียนเทศบาล4(เชาวปรีชาอุทิศ)

#โรงเรียนนักบุญเปโตร

https://www.facebook.com/profile.php?id=100031153192307

https://www.facebook.com/100080127721272/posts/pfbid0cJgBn8Kv2p8jBocua2HB8Fvo9maRzC9ug8M8ZhA2jQ79i8yVAbmLiqez9ed5AnzDl/?sfnsn=mo

สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา และสตูล

สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลา และสตูล มอบเครื่องกระตุกหัวใจโรงพยาบาลในจ.สงขลา กว่า 3 ล้านบาท

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ นำ นร.เข้า อบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินแรคท์ พื้นที่ 1-15 ภาค 3330 ณ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0VCC7Y4XkcgbX64dk91SxAhpJxHarUzAm3GZaymoPZWUCNsHsK6tu6Q68JeAPJ3XYl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีพัทลุง

สร . พัทลุง นายกธนากร บุญสนิท ร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล ของโรตารีสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 1 เพื่อจัดครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ขอขอบคุณมิตรภาพดีๆจากโรแทเรียนทุกท่านค่ะ

https://www.facebook.com/groups/1136757203022201/permalink/5614864721878071/?fs=e&s=cl

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ ขอแสดงความยินดีกับ นส.ผดุงมาศ สืบสายไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีละ 70,000 บาท ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการโรตารีสากล ภาค 3330 จากเงินที่ได้รับบริจาคเข้ากองทุนโรตารีสากล

31/7/65 นยผ.เพ็ญศิริ โชโต อน.ทิพปภา พิบูลย์ ได้เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาร์ กับสโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ และ สโมสรโรตารี จ.สงขลา และสตูล รวม 9 สโมสร โดยมีอดีตท่านผู้ว่าการภาค ท่านธีรนันท์ วงศ์หล่อ ท่านสกล อึ่งสร้อยทอง และมวลมิตรโรแทเรียน 9 สโมสร

สโมสรโรตารียะลา

สโมสรโรตารียะลา วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 สโมสรอินเทอร์แรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารียะลาส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมคณะกรรมการปี 2565-2566 พื้นที่ 1-15 ภาค 3330 โ่รตารีสากล ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ นำโดย นายกนนทวัชร์ มีแสง และสมาชิก ร่วมงานทำบุญโรงเรียนสงวนหญิง และร่วมมอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กๆ เมื่อวันที่ 19 กค 65 ณ.โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ นำโดยท่านนายกนนทวัชร์ มีแสง และสมาชิกร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ.วัดนิเวศน์ และวัดดอนกุ่มทิพย์ ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 12 กค 65

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์นำโดย นายกนนทวัชร์ มีแสง เข้าร่วมอบรม ครอบครัวอุปถัมภ์ YEO / CLUB COUNSELOR ในโครงการ Rotary youth exchange โดยในปีนี้ สโมสรป่าเลไลยก์ ได้ส่งตัวแทนเยาวชนแลกเปลี่ยนจำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 17 กค 65 ณ.โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

นายกนนทวัชร์ มีแสง พร้อมสมาชิกร่วมงาน ฉลองนายกและกรรมการบริหารสโมสรของ สโมสรสุพรรณิการ์ โดยมี ผวภ.ละออ จินดา และท่านสุภาพบุรุษ ร่วมเป็นเกีรยติในงาน เมื่อวันที่ 22 กค 65 ณ.โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

วันที่ 23 กค 65 อินเทอร์แรคท์โรงเรียนสงวนหญิงในความอุปถัมท์ของสโมสรป่าเลไลยก์ เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการบริหารกับภาค 3330 โรตารีสากล ณ.สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

วันที่ 25 กค 65 นายกนนทวัชร์ มีแสง ร่วมแสดงความยินดี มอบช่อดอกไม้ เสื้อ ธงสโมสร และติดเข็มสโมสร ให้กับ Ye outbound ตัวแทนนักเรียนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ คือ นส.อลินสิตา นิธิศนวพัส และ นส.ฐิตารีย์ บรรจง เพื่อที่จะเดินทางในเดือน สค.65 ณ.ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศสวิทเซอร์แลนด์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

วันที่ 30 กค 65 สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ นำโดยนายกนนทวัชร์ มีแสง และประธานบำเพ็ญประโยชน์ อน.อภิวรรณ คงมาลัย และสมาชิกร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 40 แพ็ค สนับสนุนการแข่งขันกีฬาแบตบินตัน จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ.แครอลี่ คลับอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ นำโดยนายกนนทวัชร์ มีแสง และสมาชิก และชุมชน RCC รางกะทุ่ม ลงสำรวจพื้นที่ในเขต ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้มอบน้ำดื่มให้แก่ คุณยายพยับ กลิ่นเกตุ ซึ่งพิการ ต้องใช้เครื่องพยุงตัวในการเดิน เมื่อวันที่ 31 กค 65 ณ. ชุมชนบ้านรางกระทุ่ม อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดยนย.วิทธวัช ทองสุข มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดของสร.สองพี่น้องจำนวน50โหล ให้แก่นักกีฬาชมรมแบดมินตันอ.สองพี่น้องเพื่อใช้ในการเตรียมนักกีฬา เข้าแข่งขันกีฬาแบดมินตันลีก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นกิจกรรมจัดหาน้ำดื่มสะอาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์โรตารี

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง

นย.วิทธวัช นยล.พวิชร์ศักดิ์ และสมาชิกสโมสรโรตารีสองพี่น้อง ร่วมงานพระราชพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่28กค.2565 ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สโมสรโรตารีราชบุรี จัดพิธีฉลองนายก ภาวนา พิทักษ์ และคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีราชบุรี ปีโรตารี 2565-2566 พร้อมสรุปผลงาน นายกผ่านพ้นจิราวุฒิ แซ่ตั้ง สโมสรโรตารีราชบุรี ปีโรตารี 2564-2565

สโมสรกาญจนบุรี

สร.กาญจนบุรี จัดงาน “วันแห่งเกียรติภูมิ” เสน่ห์เมืองกาญจน์ สีสัน วันวาน วันนี้ และวันพรุ่ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี โดยการนำของ นย.ผศ.ชวลิต สันถวะโกมล รังสรรค์จัดงาน “วันแห่งเกียรติภูมิ Thanks&Prestige ” ในบรรยากาศ เสน่ห์เมืองกาญจน์ สีสัน วันวาน วันนี้ และวันพรุ่ง โดยมี อน.วินัย วิเศษสิงห์ ประธานจัดงาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เพื่อขอบคุณ ในการบำเพ็ญประโยชน์ ของ อน.อิสระ ชิ้นปิ่นเกลียว นายกรุ่น 116, นผพ.กิตติ เตชะเพิ่มผล นายกรุ่น 117 และร่วมแสดงความยินดีกับ นย. ผศ. ชวลิต สันถวะโกมล และเป็นการประชุมนัดแรกของสโมสรฯ โดยได้รับเกียรติจาก อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ , อผภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และมวลมิตรโรแทเรียนจากต่างสโมสร เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ภายใต้มาตรการ การป้องกันโรค โควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง

29 กค.2565 สร.สองพี่น้อง ร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10 ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ไม่ได้มองเป็นเพียงคนไข้เท่านั้น แต่ยังมองว่าเป็นครอบครัว ส่งผลให้ก่อเกิดพลังแห่งความช่วยเหลือ มีความเท่าเทียมในการรักษา 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.เพื่อใหัประชาชนคนทั่วไป เข้ารักษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.ให้โรงพยาบาล สามารถยกระดับการรักษาสำหรับผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส ได้อย่างเท่าเทียมกัน
3.เพื่อให้การรักษาในเรื่องของโรคไตมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนต่อโรงพยาบาลอื่นๆ
4.เพื่อให้ประชาชนที่ร่วมบริจาคเข้าใจและเห็นเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จากการร่วมแรงร่วมใจ จากแค่ 1 จนถึง ล้าน อย่างแท้จริง

จึงเป็นที่มาของโครงการมอบเครื่องมือแพทย์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม(Diaysis water machine system) supermova-48k ณ โรงพยาบาลดอนตูม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พศ. 2565
มูลค่า 2,500,000บาท (สองล้านห้าแสนบาท) นำโดย อนันตา วณิชนันทธาดา นายกสโมสรโรตารีบ้านโป่ง พร้อมสมาชิก รวบรวมจากชุมชนผู้ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จำนวน 8 แสน กว่า บาท

ผู้มีจิตร่วมบุญ
ท่าน ดร.วราทัศน์ และ ท่านปัทมา วงศ์สุรไกร จำนวน 1 ล้านบาท

ท่าน อดีตนายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม ท่านเอกพันธ์ คุปตวัฒน์ จำนวน 3 แสน บาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ.กรุงเทพฯ จนครบตามเป้าหมาย

ท่านผู้มีบทบาทตลอดมาในการร่วมบุญไม่ขาดสาย อย่างท่าน อน.ยุงยุทธ ธิติเบญจาพล (แป่ะย้ง)

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง ขออนุญาต ส่งรูป การปฏิบัติ กิจกรรม การมอบน้ำดื่มสะอาด ให้กับ ชมรม แบตมินตัน อำเภอสองพี่น้อง จำนวน 50 แพ็ค เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2565

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

สานสัมพันธ์ – ร่วมยินดี ต่างสโมสร

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายก ผศ. ชวลิต สันถวะโกมล นายกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี ปีโรตารี 2565-2566 พร้อมด้วย อน.ชาญ จันทร์ผึ้งสุข เลขานุการสโมสร , อน.สัณฑพงค์ เทพวงค์ ประธานภาพลักษณ์สโมสร, ร่วมงานเปิดประชุมครั้งแรก ของสโมสรโรตารีนเรศวร-กาญจนบุรี และร่วมแสดงความยินดีกับนายกวรนัน สุขชญานันท์ ณ ห้องประชุม โรงแรมมิตรพันธ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

พัฒนาคน พัฒนาเยาวชน เพื่อคุณภาพขององค์กร

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี ในฐานะสโมสรอุปถัมภ์ สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (บ้านเก่าวิทยา) และ สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ส่งตัวแทนสโมสรอินเทอร์แรคท์ ในความอุปภัมภ์ เข้าร่วมอบรม คณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์ District Training Assembly 2022-2023 พื้นที่ 16-30 ณ สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ โดย ผศ.ชวลิต สันถวะโกมล นายกสโมสรโรตารีกาญจนบุรี ปีโรตารี 2565-2566 และ อน.กิตติ เตชะเพิ่มผล นายกผ่านพ้น ร่วมส่งคณะขึ้นรถตู้ที่ทางสโมสรฯจัดเตรียม ให้ ณ บริเวณศาลาขุนแผน หน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ อน.ประพันธ์ ไชยมงคล กรรมการ-อินเทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ สโมสร ร่วมเดินทางไปส่งและอยู่เป็นกำลังใจตลอดการอบรม

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลา
โดยการนำของนย.ศุภกร​ นิธิพัฒนธาดาและ​ ผชภ.จารุวรรณ​ เหาตะวาณิช​ พร้อมสมาชิกและโรตารี่แอน เดินทางเข้าร่วมพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีปูดู​ ภาค 3300 ประเทศมาเลเซีย​ ซึ่งเป็นสโมสรคู่มิตร​ วันที่30​ กรกฎาคม​2565​

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

วันที่ 4 สค 65 สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ นำโดยนายกนนทวัชร์ มีแสง และคณะร่วมงานกีฬาสี และมอบเงินสนับสนุนให้แก่ เด็กๆ เพื่อดำเนินกิจกรรม และเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรป่าเลไลยก์ ณ.โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีคอหงส์

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายก เพ็ญ มานะการ นายกผ่านพ้น เพ็ญศิริ โชโต ประธานฝ่ายมูลนิธิ อดีดนายกทิพปภา พิบูลย์ ประธานสมาชิกภาพ และประธานฝ่ายภาพลักษณ์ ร่วมประชุม Club Vibrant Workshop มูลนิธิโรตารี่ สมาชิกภาพ และประธานฝ่ายภาพลักษณ์สาธารณะ ณ โรงแรมไมแกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0q85N4DQK31wwqTa9ni5ieY3hUhmSRHa5r1J6yohwHT5cU7fxFna5KYqjhqVV3ojol&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ นำโดย อน.พิกุล จักรสถาพร อน.ศิริพร ร่มโพธิ์ภักดิ์ รทร.สมมาตร วิสุทธิวงษ์ เป็นตัวแทนสโมสรป่าเลไลยก์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีเปิดป้ายประตูศาลาการเปรียญ วัดจำปี ต.ท่าเสด็จ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ รร.วัดจำปี จำนวน 10 ทุน

สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี ร่วมกับ 10 สโมสรโรตารีในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี ร่วมกับ 10 สโมสรโรตารีในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์ District Training Assembly 2022-2023 พื้นที่ 1-15 สมุย-พงัน ภาค 3330โรตารีสากล โดยได้รับเกียรติจาก​ ผวภ.ละออ  จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2565-2566 กล่าวเปิดการอบรม​  นายกจริยา​  สุขชื่น​ นายกสโมสรท่าศาลา​-นครศรี​และสมาชิก​สโมสร  อดีตผู้ว่าการภาคยุทธกิจ  มานะจิตต์ ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม และมีทีมวิทยากรนำโดยอดีตผู้ว่าการภาค วิชัย  มณีวัชรเกียรติ ประธานมูลนิธิ โรตารีภาค 3330 ร่วมอบรมให้แก่ครูและตัวแทนนักเรียนทั่วภาคใต้ กว่า 150 คนเข้าร่วม ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นย.เพ็ญ มานะการ พร้อมสมาชิก มอบเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบ้านหัวคุ้ง อ.ระโนด จ.สงขลา

สโมสรโรตารีสนามจันทร์

นายกอัมพวัน สุวัฒนานันท์, รทร.พิมพ์นิภา ศรีนพคุณ ประธานคณะกรรมการโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ฯ และสมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ” อบรมเรื่องการส่งเสริมชุมชนในการกำจัดและคัดแยกขยะมูลฝอยปลายทาง ” …เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ตำบลตลาดจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สโมสรโรตารีพัทลุง

ร่วมอบรมสัมมนา CLUB VIBRANT WORKSHOP : พร้อมด้วยทีมงาน ตัวแทน สโมสรโรตารีพัทลุง ภาค 3330 ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์ทวารวดี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565

https://www.facebook.com/groups/1136757203022201/permalink/5644535498910993/?fs=e&s=cl

สโมสรโรตารีศรีตาปี

สโมสรโรตารีศรีตาปี ยินดีต้อนรับนักเรียน YE โครงการเยาาวชนแลกเปลี่ยน YE (Youth Exchange)
จากประเทศ Spain ได้รับการดูแลจากโรแทเรียนและอดีตนายก ของสโมสรโรตารีศรีตาปี และครอบครัวอุปถัมภ์ ถึงสนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อย “อุ่นหัวใจ จากใจศรีตาปี” ขอขอบคุณด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

สโมสรโรตารีอู่ทอง

สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.คนิน แก้วนวม อน.วิลาวรรณ์ แก้วนวม ประธานบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วย อน.สถาพร ชุ่มใจ ตรวจเยี่ยมพื้นที่งานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีอู่ทอง

23 กรกฎาคม 2565  สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.คนิน แก้วนวม คุณครูที่ปรึกษา และน้องๆ นักเรียน

#สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนอู่ทอง
#สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
#สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบ้านเขากำแพง 

เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร DTA Interact พื้นที่ 16-30 ปีโรตารี 2565-2566 เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำ การเสียสละ การเป็นจิตอาสา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ขอบคุณคณะจัดงานทุกท่าน กิจกรรมวันนี้สนุก สอดแทรกข้อคิดและความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียนได้เป็นอย่างดี ผมเชื่อว่าน้องๆ จะนำสิ่งที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาตนเองต่อไปครับ

สโมสรโรตารีอู่ทอง

2 สิงหาคม 2565 #สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.คนิน แก้วนวม และสมาชิก จัดประชุมสัญจรเยี่ยมชม #ไร่ผู้การอินทผลัม ชม ชิม ช้อป สวนท่าน อน.ธัชวรรณ และ รทร.วรัญญา หงษ์เวียงจันทร์ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ สอนทำสลัดโรลล์ สูตรอร่อยมากๆๆๆๆๆ ครับ .

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลา นย.ศุภกร​ นิธิพัฒนาดา ผชภ.จารุวรรณ​ เหาตะวาณิช สมาชิกสโมสรและโรตารีแอนน์ร่วมกิจกรรมโครงการ
แว่นแก้วสดใส​ จากดวงใจ​ สู่ดวงตาครั้งที่ 2 ทำการวัดสายตาผู้ที่จะได้รับแว่นตา จำนวน240ท่าน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565

https://www.facebook.com/100001089421922/posts/pfbid02UHZKeSodTshEv1HtwGa6xa4NH3XjhTNRGx6Nk5WyaRTR7i8vR6DqD66Pdv6wZ2Q7l/?sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

8/8/65 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดยนายกเพ็ญ มานะการ และสมาชิก ร่วมกันมอบเครื่องกรองน้ำ ให้กับโรงเรียนบ้านห้วคุ้ง อ.ระโนด จ.สงขลา จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yJhrJS4PBB28mdaHfCnb3pVQCYL9Sh4quubo2XCEQ1fo8HxNRWNDvdGGgWu77AM4l&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นำโดยผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นายก นายกผ่านพ้น และสมาชิก พื้นที่ 4 ภาค 3330 สามสโมสร

  • สโมสรโรตารีคอหงส์
  • สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน
  • สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

Club Assembly Meeting ประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อม ต้อนรับผู้ว่าการภาคโรตารี 3330 ปีโรตารี 2565-2566 ท่านละออ จินดา เยี่ยมสโมสร ณ โรงแรมหาดใหญ่โกลเด้นคราวน์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024SXEgL7xGjvbXFWFBhK4TBeGMxpqKxVsKqV71w87tnWzF8Tw3Yqa4a3NzFau9xvLl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

10/8/65 สโมสรโรตารีคอหงส์ นายกผ่านพ้น เพ็ญศิริ โชโต อดีดนายกทิพปภา พิบูลย์ เข้าร่วมงาน #ภูษาสง่าศิลป์สายใยแห่งพระบารมี #ภูษาทักษิณเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rrDz8hyME9tJonVDGJphyBWJYkproSZMJW9Ng4FgzqwcojaSu2RjxcRUZdgQgjYSl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

วันแม่ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ โรงพยาบาลกระบี่ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดยนายกก่อตั้งเบ็ญจพรรณ อุกฤษณ์ พร้อมสมาชิก รทร.จุไรรัตน์ ศีลประชาวงศ์ และ รทร.อโนมา ชูทอง ได้นำของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าสำหรับใส่ของใช้เด็กอ่อน มอบให้กับแม่และเด็กหลังคลอด จำนวน 59 ชุด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะแม่ของแผ่นดิน
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ พร้อมคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ให้โอกาสได้เข้าไปทำกิจกรรม พร้อมอำนวยความสะดวกในวันสำคัญนี้ค่ะ

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ นำโดยนายก นิพร พฤกษาไพศาลศิลป์ บันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระพันปีหลวงของปวงชน

https://fb.watch/eSZmwfAWZl/

สโมสรโรตารีลัดหลวง

We are this close to Ending Polio. by Rotary club of Ladluang หมายเหตุ : the PEOPLE’

ขออนุญาตเจ้าของภาพแล้วผมจะช่วยเป็นกระบอกเสียง สำหรับผู้ด้อยโอกาสและการเข้าถึงการรักษากายภาพบำบัด และทำบุญในโอกาส เทศกาลสารทจีนในปีนี้เป็นการให้เพื่อสร้างทานบารมีในกับตนเองและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักทุกท่าน หนึ่งในภารกิจ the PEOPLE’ ของสโมสรโรตารีลัดหลวง โดย นายกสำราญ สงวนผลไพโรจน์

https://www.facebook.com/100078863491533/posts/pfbid02oqAE2cETct8oiY7Wh938XruvH85SyUiDuSctMRyNoa1FDiLVYq5eC4xHCdMNfQsgl/?d=n

สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ12สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ

วันพระ วันสารทจีน วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม2565 เวลา8.00-10.00น. สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย นำโดยนายกธนวัสส์ ยงค์สงวนชัย พร้อมสมาชิก และสโมสรโรตารี10สโมสร ในจังหวัดสมุทรปราการ และจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแแห่งชาติ สถานที่สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ โดยมีสโมสรโรตารีสำโรง เป็นเจ้าภาพ
ประชาสัมพันธ์โดย อน.นิพนธ์ กวินชวนชิด ปธ.ภาพลักษณ์สโมสร

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

ศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ตรงกับวันแม่แห่งชาติ นำโดย นย.เชิดชัย เพียรวรานนท์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2565-2566 และสมาชิกสโมสรฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ กับ 9 สโมสรในจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

https://www.facebook.com/100063511216142/posts/pfbid0zU66xhdVQsTMgtDyUcBr9jmsLSBs2UdHuTQmtgDQJojaZiGGVBXb3AYbXFWcCVk8l/?d=n

สโมสรโรตารีพระประแดง

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 – 10.00 น. สโมสรโรตารีพระประแดง นำโดยนย.พิมพ์นารา พิกุล พร้อมสมาชิกสโมสร ร่วมกับสมาชิกสโมสรโรตารีทั้ง 10 สโมสร ในจังหวัดสมุทรปราการ และจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแแห่งชาติ สถานที่สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีสโมสรโรตารีสำโรง เป็นเจ้าภาพ

https://www.facebook.com/333465476769611/posts/pfbid02NWcRTLK3qFe19TbenBUyWtBnhyrY7GzvJFMJajnzdomQZZHQR23sXAYeZuxFzCRfl/?mibextid=zpN4Kr&fs=e&s=cl

สโมสรโรตารีพระประแดง

แจกอาหาร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป สโมสรโรตารีพระประแดง นำโดยนย.พิมพ์นารา พิกุล พร้อมสมาชิกสโมสร ร่วมกับโรงงานนายฮุย ได้ทำการแจกอาหารที่ตลาดปากคลอง เนื่องในวันแแห่งชาติ

https://www.facebook.com/333465476769611/posts/pfbid02nESYu1k17Tp4zs2qEF2SeNXe9vqhwTLfYm9qeM39f25ffYmh5Qn1t7XavGSGkUZ7l/?mibextid=zpN4Kr&fs=e&s=cl

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดยนายกเพ็ญ มานะการ และสมาชิก ถวายพานพุ่ม ร่วมจุดเทียน ถวายพระพรพระพันปีหลวง เทศบาลนครหาดใหญ่ พระชนพรรษา ๙๐ พรรษา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ia8vm1oBxNfbtv3vk28e7V2dLNE3H8wX5MMfPj8n7X27jUJsbjn7Y5JJfz2ENFF9l&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีเขาวัง

สโมสรโรตารีเขาวังจดคู่มิตร sister club
นายกสโมสรโรตารีเขาวัง โดยนางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุง และนายกสโมสรโรตารี Nexal Shakti ประเทศเนปาล ภาค 3292 เนปาล-ภูฏาน โดย Dr. Luna sharma Aryal ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็น sister club ร่วมกันเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ห้องอาหารครัวลงตัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ Dr. Luna sharma Aryal ได้นำคณะโรแทเรียนของ สโมสรโรตารี Nexal Shakti จำนวน 4 ท่าน ไปเยี่ยมสโมสรโรตารีเขาวังและพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่สโมสรโรตารีเขาวังจัดรับรองไว้ให้เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 3 สิงหาคม 2565

สโมสรโรตารีเขาวัง

สโมสรโรตารีเขาวังทอดผ้าป่า ถวายเทียนพรรษา ร่วมปลูกป่ารักษาสมดุลธรรมชาติ
นางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุง นายกสโมสรโรตารีเขาวัง พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรฯจำนวน 10 ท่าน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ สำนักสงฆ์พระธาตุเมิงเกลิง ตำบลพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 และในวันเดียวกันได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่บ้านพุพลูร่วมกับกลุ่มเครือข่ายอ๊อฟโร้ดไทยใจรักแผ่นดิน ชมรมอ๊อฟโรดเพื่อนไม่ทิ้งกัน ทีมงานป่าใหญ่ กลุ่มพริกกะเหรี่ยงอ๊อฟโรด กลุ่มคนรักแม่เขมยบน ชุมชนบ้านพุพลู โรงเรียนบ้านพุพลู และวัดพุพลู โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 1,300 ต้น จากชมรมอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี และยังได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน 5,500 บาทและข้าวสาร จำนวน 10 กระสอบให้กับโรงเรียนบ้านพุพลู ทั้งนี้ได้มีการประชุมสัญจรของสโมสรโรตารีเขาวังหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้ด้วย

สโมสรโรตารีเขาวัง

สโมสรโรตารีเขาวังร่วมรณรงค์บริจาคโลหิต
นายกสโมสรโรตารีเขาวังโดยนางสาวเพ็ญ จันทร์ปรุง และสมาชิกสโมสรฯร่วมรณรงค์กิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาล กรุงเทพเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2565 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

16 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว โดยการนำของนายกปารดา เจียมวิจิตร อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ อดีตนายก โรแทเรียน และโรตารีแอนน์ และ RCC รักบ้านแพ้ว ร่วมจัดทำโครงการเยี่ยมผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ติดเตียง) โดยได้นำที่นอนยางพาราป้องกันการเกิดแผลกดทับ กระเช้าผลไม้ ข้าวสาร-น้ำ เครื่องอุปโภคบริโภค แผ่นรองซับมอบให้ผู้ป่วย พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยและมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเร็ววัน มูลค่าโครงการ 18,750 บ. ผู้ป่วยในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

23 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้วโดยการนำของ อน.ฐากร รอดเชื้อจีน คณะกรรมการบริการชนรุ่นใหม่ ,นายอุเทน พร้อมมูล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว, นางอรอุมา วิเศษศรี ครูที่ปรึกษาฯ สโมสรอินเตอร์แร็คท์วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว พร้อมด้วยสโมสรอินเตอร์แร็คท์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเตอร์แร็คท์พื้นที่ 16-30 ปีโรตารี 2565-2566 ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการ

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

28 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้วโดยการนำของ นายกปารดา เจียมวิจิตร, อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์, อน.วนิดา-สุภาพบุรุษบุญธรรม ศักดิ์ศรีสุวรรณ, อน.ประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนสโมสรฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธี และช่วงเย็น ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และจุดเทียนชัยถวายพระพร

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

25 – 26 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้วร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จัดทำโครงการเชฟชุมชน-ด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น โดยมี นายกปารดา เจียมวิจิตร อดีตนายกกัญญา จิ๋วใย ประธานคณะกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ อดีตนายกพจนีย์ เตละวาณิชย์ อดีตนายก โรแทเรียน โรตารีแอนน์ และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ งบประมาณ 15,000 บาท ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ผลที่ได้จากโครงการนี้คือทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สามารถทำรับประทานในครัวเรือน และแบ่งปันความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

5 สิงหาคม 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว โดยการนำของ อน.สวัสดิ์ ตระการกิจพาณิชย์ YEO รทร.จรูญลักษณ์ มาบรรดิษฐ์ Counselor สมาชิกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว และครอบครัวรัตนรักษา ร่วมมาส่งเยาวชนแลกเปลี่ยน Outbound นางสาวบุณยาพร(น้องแนน) รัตนรักษา เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกา รัฐ IIIinos

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

22,25/7/2565

#สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 4 ภาค 3330 ผชภ.ไกร ผลประทุมแสน นย. วริษฐ์รดา เรืองแก้วภคพงศ์ นยก.อรุณี อรุณกมล พร้อมด้วยสมาชิกของสโมสร และต่างสโมสร ร่วมทำกิจกรรม KICK OFF

”มอบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) จำนวน 8 จุด ให้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน

✅ ท่านเพียงใจ สุขศรีสังข์ คณะครู นักเรียน

✅ รองนายก อบต.แม่ทอม ท่านธนัญพจน์ แก้วกุลนิล

✅ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.แม่ทอม ท่านพิชัด อัมพวัน

ให้การต้อนรับและร่วมติดตั้ง Solar Cell ให้กับทางโรงเรียน

ข่าวโรทาแรคท์เตอร์

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 2 ปี 2022-2023

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 16 กรกฏาคม 2565

สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี นำโดย นย.เอกชัย ฟักหอม และ คณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่าย จัดกิจกรรมส่งมอบอาหารสุนัขในโครงการ “เติมอาหารให้น้องสี่ขา” ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเติมอาหารในส่วนที่ขาดให้แก่ศูนย์พักพิงสุนัขแห่งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรีที่มีปริมาณสุนัขมากถึง 394 ตัว ซึ่งเดิมทีศูนย์แห่งนี้สามารถรับสุนัขได้เพียง 300 ตัวจึงมีปัญหาอาหารที่ไม่เพียงพอ ซึ่งยอดบริจาคในกิจกรรมการส่งมอบในครั้งนี้มีผู้ใหญ่ใจดีมากมายร่วมสนับสนุนถึง 14,230 บาท และยังมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบในครั้งนี้

ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
นายขจรศักดิ์ จงสุดใส
รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผชภ.ศรีชัย เทพศิลปวิสุทธ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล พื้นที่ 29

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์
นย.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์
อน.ดลใจ จองพานิช
อน.สมทรง เกษตรผลจำรูญ
อดีตนายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสีหมอก
นย.สืบพงศ์ จงชาญสิทโธ
นายกสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสีหมอก
อน.ปรเมษ สวนจันทร์
อดีตนายกสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสีหมอก

สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
นย.ภูมิพงษ์ ปฏิเวชวณิชย์
นายกสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี