สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 1

สารจาก ผู้ว่าการภาคละออ จินดา

ผวภ.ละออ  จินดา

กรกฎาคม 2565

โรแทเรียน โรทาแรคเทอร์ ทุกท่าน 

ปี Imagine Rotary ได้เริ่มต้นแล้ว  ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดอบรมต่างๆ ตั้งแต่การอบรมเตรียมตัวผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและนายกรับเลือก  การอบรมทีมงานภาค  การอบรมนายกรับเลือก  และการอบรมภาคประจำปี  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกคน  ทำให้การอบรมทั้ง 4 ครั้งประสบผลสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในเดือนเริ่มต้นของปีโรตารี 2565-2566 นี้  สถานการณ์ของโรคระบาดโควิดกำลังดีขึ้น ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่มีอาการที่ไม่รุนแรง  การดำเนินงานต่างๆทั่วโลกเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ  องค์กรโรตารีเราก็เช่นกัน  เราก็เริ่มดำเนินกิจกรรมต่างๆตามปกติที่เคยปฏิบัติกันมาแล้ว  มาเถอะพวกเราชาวโรตารีภาค 3330  มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับภาคของเรา  ด้วยการเพิ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตขององค์กรเราให้เข้ามาให้มากที่สุด  โดยใช้จุดแข็งของโรตารีเราที่มีอยู่คือ  เรามีเครือข่ายของผู้คนที่หลากหลายทั่วโลกและมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดีๆ ที่คนรุ่นใหม่ต้องการ  แต่การเพิ่มคนรุ่นใหม่จะสำเร็จได้ ดิฉันต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในภาค 3330 ดังที่ท่านประธานโรตารีสากล เจนนิเฟอร์ โจนส์ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “ท่านอาจกล่าวว่าฉันเป็นคนช่างฝัน  แต่นั้นมิใช่ฉันเพียงคนเดียว  เราทุกคนมีความฝัน  แต่การลงมือทำร่วมกันเป็นทางเลือกที่จะทำให้ความฝันของเราเป็นความจริง นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคติพจน์ของเราปีนี้คือ Imagine Rotary จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี”

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ละออ  จินดา

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2565-2566

สารจากประธานโรตารี _ กรกฎาคม พ.ศ.2565

2022-23 President Jennifer Jones

Jennifer Jones
President 2022-23
July 2022

Message President _ July 2022

Jennifer Jones President 2022-23

July 2022

Every month since I joined Rotary, I’ve looked forward to reading this magazine, especially the opening essay from our Rotary president. I’ll admit that as much as I appreciate a digital copy, I still revel in the tactile sensation of sitting down and leafing through the glossy pages. They are a treasure trove of photos and memorable stories about our great organization — the one we all know and love. I have learned so much over the years about service projects and lives that each of you have transformed.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานมูลนิธิโรตารี_กรกฎาคม พ.ศ.2565

Ian H.S. Riseley

Ian H.S. Riseley
Trustee Chair 2022-23
July 2022

Message Foundation Trustee Chair_ July 2022

Ian H.S. Riseley Trustee Chair 2022-23

July 2022

As an accountant, I look at the world through the lens of inputs and outputs. We can plan with precision today for success tomorrow. My profession also taught me that numbers — those inputs and outputs — can sometimes tell great stories.

One of those stories is The Rotary Foundation: What it has given the world, starting from a modest input of $26.50, is nothing short of remarkable.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 1 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีบ้านโป่งปี โรตารี 2565-2566 นำโดย นายกอนันตา วณิชนันทธาดาและคณะบริหารกรรมการทุกท่านเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนเวลา 18:00 น ณศาลาประชาคม(ริมน้ำ)อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีสงขลา

สมาชิกสโมสรโรตารีสงขลาร่วมแสดงความยินดีแด่การขยายกิจการของสมาชิกในสโมสร

ขอแสดงความยินดีกับการขยายกิจการเปิดแมนชั่นหลังใหม่ อาร์โอ แมนชั่น ซอย กาญจนวานิช27  เฟส 4 ของ ท่าน อน.กิตติโรจน์ ประชากิตติกุล และ แอนน์ และขอบคุณ ท่าน อน.กิตติโรจน์ และ แอนน์ได้บริจาคให้สโมสรโรตารีสงขลา จำนวน หมื่นบาท เพื่อเข้ากองทุนถาวรสโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลา

21/06/65

สโมสรโรตารีสงขลา นำโดย นยล.ศุภกร นิติพัฒนธาดา และ อน.นิภานันท์ ธรรมรัฐ ร่วมออกบูท กิจกรรมอิ่มท้อง อิ่มบุญ เก้าห้อง เก้าบาท ณ งานสมโภชศาลเจ้าเมืองหลักเมืองสงขลา โดยมีประชาชนเข้ามาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ภาค 3330 ร่วมกับ Rotary Club of Jeonju-Moak D.3670 สโมสรคู่มิตรจากประเทศเกาหลีใต้ ร่วมทำโครงการ Global Grant No.2230040 ( ปี 2564-65 ) มอบเครื่องมือทางการแพทย์  “ศูนย์กลางมอนิเตอร์ และ 8 มอนิเตอร์สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ” ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน ) เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย มูลค่าโครงการ 1,558,000 บาท (48,711 US$) ทำพิธีมอบโครงการ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน ) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  นายกผ่านพ้นวินัย  รัตนรักษา, อน.วนิดา  ศักดิ์ศรีสุวรรณ,  รทร.ณตฤณ สุริวงษ์, รทร.ลดารัตน์  จันทร์อ่อน   เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี  ต่อเนื่องปีที่ 7  จำนวน 4 ทุนๆละ 5,000 บ. รวมเป็นเงิน  20,000 บ. ให้กับนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  นับว่าเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นได้พัฒนาตนเพื่ออนาคตทางการศึกษาที่ดียิ่งๆ ขึ้น

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่  28-30 มิถุนายน 2565  นย.ปารดา  เจียมวิจิตร, อน.ประเสริฐศรี  มังกรศักดิ์สิทธิ์, นยล.พรรณี ตันติวุฒิกุล เป็นตัวแทนสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว  ร่วมพิธีมอบโครงการ Global Grant  กับสโมสรโรตารีชอนจู โมอัก ภาค 3670  ประเทศเกาหลีใต้  และประชุมวางแผนงานร่วมทำโครงการ Global Grant ปีโรตารี 2565-2566

    สโมสรโรตารีชอนจู โมอัก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว  เดินทางไปเพื่อเข้าร่วมงานฉลองนายกและสถาปนาคณะกรรมการบริหาร ปี 2565-2566 แต่มีเหตุจำเป็นจึงต้องเลื่อนงานออกไป และเชิญเข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์แทน 

   สโมสรโรตารีชอนจู โมอัก จะเดินทางมาทำ MOU กับสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ในเวลาอันใกล้นี้เพื่อร่วมทำโครงการดีๆ ให้กับชุมชน สังคม ประเทศไทยของเรา

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12:30 – 13:30 น. นส.ภาวนา พิทักษ์ นายกสโมสรโรตารีราชบุรี ปี โรตารี 2565 – 2566 พร้อม ผชภ. พื้นที่19 ประจวบ ฤทธิ์แดง ประชุมสมาชิกและคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีราชบุรี  นัดแรก ที่ห้องประชุมสโมสรโรตารีราชบุรี จ.ราชบุรี

สรโมสรโรตารีอู่ทอง

วันที่ 5 ก.ค. 65 สโมสรโรตารีอู่ทอง นำโดย นย.คนิน แก้วนวม และสมาชิก เปิดประชุมนัดแรกปีโรตารี 2565-2566 

สโมสรโรตารีอันดามัน

สโมสรโรตารีอันดามัน ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ และทัพเรือภาคที่ ๓ จัดโครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ท้องทะเลและชายฝั่งทะเล ณ หาดยะนุ้ย ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค ๓๓๓๐ ปีโรตารี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ และนายกสโมสรโรตารีรุ่น ๑๑๘ ร่วมรณรงค์กำจัดขยะใต้ท้องทะเลและร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าสู่ท้องทะเล เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงการจัดการแก้ไขปัญหาขยะใต้ทะเลและชายฝั่งทะเล รวมถึงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวในตำบลราไวย์ และจังหวัดภูเก็ตสืบต่อไป

สโมสรโรตารีราชบุรีร่วมกับสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

วันที่ 11 กค.2565 สโมสรโรตารีราชบุรีร่วมกับสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี จัดทำโครงการ “โรตารีรวมใจประชา มอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้สภากาชาดไทย”  ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รับมอบ

สโมสรโรตารีทวารวดี

ท่านผู้แทนพิเศษ PDG.Takeshige KUDO (Rotary international Representative) และภริยา จากภาค2830ประเทศญี่ปุ่น Aomori, Japan 🇯🇵🇹🇭

เยี่ยมชมโครงการGlobal Grant #2118447 ปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อตามมาตรฐานห้องผ่าตัดด้วยเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ $80,646 (2,500,026฿)ที่ร่วมกับสโมสรโรตารีทวารวดี และอีก 7 สโมสรในปี 2020-2021 โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม

RI Rep. PDG. KUDO Visiting Global Grant Project at Kamphaengsaen hospital

(Better Air Quality Control and Laminar AirFlow system for general surgery room)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tUzaJWhggCWg4fLrkGVPTWzRiceHTiY7dFtM4wY9vcWZ9K3wBzdV2qRihoZoGHgTl&id=1306331114&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีกระบี่

โรตารีเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์สากลที่คนหลากหลายอาชีพมารวมตัวกัน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับชุมชนที่เราอยู่อาศัยและชุมชนโลก ปีโรตารีจะเริ่ม 1 กค.-30 มิย.ของทุกปี ปี 2565-2566 จะมีนายกสโมสรเป็นผู้นำในการทำสิ่งดีๆให้กับชุมชนกระบี่ดังนี้
1 สโมสรโรตารีกระบี่นำโดย นายกนนทวรรณ เอ่งฉ้วน
2 สโมสรโรตารีอ่าวลึก
นำโดยนายกสุรพงษ์ พิศาล
3 สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดย
นายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ในโอกาสนี้ขอขอบคุณนายกเพิ่งผ่านพ้น ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง นำทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างกว้างขวาง ดังที่ประจักษ์ ได้แก่
-นายกสุเทพ จิตรรัตนสมบัติ
-นายก พ.ต.ต.
ประสาน คงแก้ว
-นายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์
ที่นำพาสโมสรทั้ง 3 ในจังหวัดกระบี่ ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนกระบี่อย่างเต็มความสามารถค่ะ

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

ผู้ชนะเลิศ การประกวดสนเทศ ปี 2564-2565 โดย ประธานคณะกรรมการจัดการประกวดสนเทศโรตารี อน.วิทย่ ศิริจำปา
ณ.งาน DC จ.ภูเก็ต รร.ดวงจิตต์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

อน.เกศแก้ว ฉายพันธ์ จากสโมสรโรตารีบ้านโป่ง

สโมสรโรตารีพัทลุง

30/6/65 สร . พัทลุง นำโดยนายก ธนากร บุญสนิท นายกหญิงมุข ขัวญสุวรรณ อน.จรรยา จันทร์ปาน อน. ประภัสสร กลับคุณ มาร่วมแสดงความยินดี สถาปนากับ นายก 118 สามสโมสรที่จังหวัดตรัง

https://www.facebook.com/groups/1136757203022201/permalink/5529585890405955/?fs=e&s=cl

สโมสรโรตารีคอหงส์

ภาคภูมิใจมากคะ สมาชิกใหม่ และสมาชิกผู้มุ่งหวัง สร.คอหงส์ เข้าร่วมประชุมใหญ่ภาค 3330 DC ที่ภูเก็ตครั้งนี้

#ทำให้สองท่านได้มีความรู้ และเห็นภาพลักษณ์อันงดงาม ของโรตารีสากล ภาค 3330

#สมาชิกใหม่ได้รับรางวัล 4,000 บาท จากการเล่นเกมด้วยคะ

#พร้อม ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชน ต่อไป

แนะนำโดย นย.เพ็ญศิริ โชโต

#โรตารีเปลื่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

#โรตารีสากลภาค 3330

สโมสรโรตารีคอหงส์

28/6/22 นายกเพ็ญศิริ โชโต ร่วมงาน ฉลองความสำเร็จ นย.สร.นครหาดใหญ่

ด้วยไมตรีจิตแหงโรตารี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02oAusgWFhfyinrvWqCVGFSETdvnFqXGhb7Ex2Ue3FNPXFx6J4FmjVBvabqd7oAZP9l&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

นายกเพ็ญศิริ โชโต สโมสรโรตารีคอหงส์ พร้อมด้วยสมาชิก รับรางวัลงาน DC ภาค 3330 รวม 9 รางวัล จากการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0deCeDG5aTzs8dNQT53Qg1fkuCGuwvvUbjVYX6hAHtWa89VGvRSmSj53peb1oDP3Bl&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสร​โรตารี​สงขลา

สโมสร​โรตารี​สงขลา​ นย.ศุภกร​ นิธิ​พ​ั​ฒนธาดา​ มวลสมาชิก​ โรตารีแอนน์​และสมาชิก​มุ่งหวัง​ ร่วม​กิจกรรม​ โครงการ​ปล่อย​พันธุ์​ปูสู่​ทะเล​ครั้งที่5​ จำนวน4ล้านตัว

วัน​เสาร์​ที่​2​กรกฎาคม​2565​ ณ​ สวนประวัติศาสตร์​ พล.อ​ เปรม​ ติณสูลานนท์​ จ.สงขลา​ เพื่อการอนุรักษ์​ ดูแล​รักษา​ ปกป้องและฟื้นฟู​ เป็นประโยชน์​แก่​ชุมชน​ประมงพื้นบ้าน​ โดยได้รับ​ความ​ร่วมมือ​จากคุณ​ ชำนาญ​ มานิล​ ประธานศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mMxrafmkTjCfn1PoVS8MK7Ud8bYWsWieRFMRdar7pWmFZvcwUBEDVhPBEEWeFFSDl&id=100001089421922&sfnsn=mo

สโมสรโรตารียะลา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารียะลานำโดยนายกอรรคร์วุฒิ รุจิจินดาวรรณ์และมวลสมาชิกร่วมกิจกรรมมอบรถเข็นอาบน้ำสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 คัน และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณจังหวัดยะลาโดยมีผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้รับมอบ

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นย.คนิสรณ์ จุลวิทยาการ พร้อมด้วยมวลมิตรสมาชิกบางส่วน ได้เข้าร่วมทำพิธีสักการะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ยัง ณ วิหารพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ในบริเวณวัดพระมหาธาตุมหาวรวิหาร เพื่อขอพรให้การบริหารสโมสรปีนี้ สำเร็จลล่วงไปด้วยดี สมาชิกสโมสรมีแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในวิชาชีพยิ่งๆขึ้นไป

https://m.rotary3330.org/newsclub/8097

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

เริ่มแล้ว 📌โครงการบำเพ็ญประโยชน์💕💕สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
กับการระดมทุนทำโครงการที่ชุมชน ต้องการอย่างเร่งด่วน ☝️
ชื้อเครื่องกรอง ระบบ RO ใช้สำหรับเครื่องฟอกไต
ณ.ลานตลาดกลางคืน องค์พระปฐมเจดีย์ ช่วงเย็น โดยมี อน.ยงยุทธ ธิติเบญจพล สโมสรนครปฐม สโมสรพี่ให้การช่วยเหลือ

สโมสรโรตารีกระบี่ และสโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลช้าง อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สโมสรโรตารีกระบี่นำโดยนายก
นนทวรรณ เอ่งฉ้วนและสโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดยประธานบำเพ็ญประโยชน์อดีตนายกประเพ็ญศรี กิจค้า พร้อมคณะ ได้ร่วมกันปลูกหญ้าเนเปียร์ให้ช้างป่วย พื้นที่ 1 ไร่หญ้าที่ปลูกจะงอกงามตัดได้ใน 45-60 วัน และตัดได้เรื่อยๆหลายครั้ง การบำเพ็ญประโยชน์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทำให้ยั่งยืน เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของโรตารีสากล ในงานนี้สโมสรโรตารีให้การสนับสนุนอุปกรณ์ ลวดหนาม ตะปู ปุ๋ยเป็นเงินรวม 12,000 บาท และบริษัทคูโบต้าเหนือคลอง ช่วยปรับพื้นที่ให้ ส่วนท่อนพันธ์หญ้าทางโรงพยาบาลจัดหาให้ ไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันโรงพยาบาลช้างมีช้างป่วยในการดูแลทั้งหมด 7 เชือก

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลาได้จัดพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2565-2566 วันเสาร์ที่9กรกฎาคม2565​ ณโรงแรมวีว่าสงขลา​ จากท่านนายกกมลนาวิน​ อินทนูจิตร​ SERVE TO​ CHANGE LIVES สู่นายกศุภกร​ นิธิพัฒนธาดา​ IMAGINE​ ROTARY โดยมีชมรม​ สมาคมในสงขลา​ มิตรโรตารีต่างสโมสร​ สมาชิกสโมสรโรตารีและโรตารีแอนน์​เข้าร่วมงาน

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นย.ปารดา เจียมวิจิตร นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นายกผ่านพ้นวินัย รัตนรักษา อดีตนายก โรแทเรียน โรตารีแอนน์ ร่วมประชุมครั้งแรกปีโรตารี 2565-2566 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและประดับเข็มสมาชิกใหม่ 2 ท่าน ประดับสายสะพายให้กับประธานโรตารีแอนน์คนใหม่

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว พื้นที่ 18 ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกับ สโมสรโรตารีชอนจูโมอัก ภาค 3670 ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมทำโครงการ Global Grant No.GG2230040 ปีโรตารี 2021-2022 มอบที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 24 ชุด มูลค่า 97,584 บาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน ) 2565 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว โดยการนำของนายกปารดา เจียมวิจิตร อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ นายกรับเลือกพรรณี ตันติวุฒิกุล อดีตนายก โรแทเรียน สุภาพบุรุษ โรตารีแอนน์ ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ให้แก่วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดธรรมจริยาภิรมย์ และวัดหนองบัว ซึ่งเป็นวัดในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มูลค่าโครงการ 25,659 บ. ประเพณีถวายเทียนพรรษาสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี นานนับสิบปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ร่วมงานสถาปนา สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด เข้าร่วมสถาปนานายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ จ.ราชบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด ร่วมกันแสดงความยินดีกับพิธีสถาปนา นายกรุ่น 118 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ณ. โรงแรมไมด้า จ. นครปฐม

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภน นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด อน. สมทรง เกษตรผลจำรูญ รทร. สุกัญญา ไทยเสรีกุล ร่วมแสดงความยินดีกับพิธีสถาปนานายกรุ่น 118 สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โรงแรมพีลูส จ. กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ความสำเร็จอีกหนึ่งปีของสุพรรณิการ์ งานDC ในปี 2564-2565 24 มิถุนายน 2565 ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภน นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด อน. ดลใจ จองพานิช อน.สมทรง เกษตรผลจำรูญ
พร้อมมวลมิตรสมาชิกรวม14 ท่านเข้าร่วมงานประกาศรางวัลสโมสร ในปีนี้รางวัลที่ได้รวม 10 รางวัลถือเป็นความสำเร็จของสมาชิกทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ ในปีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ ณ. โรงแรมดวงจิตร์ จ. ภูเก็ต
ในนามนายกสโมสรขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจ แม้ในภาวะสถานการณ์โควิด ที่ทำงานยากลำบาก
แต่ก็ผ่านพ้นมาได้อย่างสวยงาม

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด นย.ผ่านพ้น รุ่งฉัตร ง้วนจินดา อน.สมทรง เกษตรผลจำรูญ นยล.สุกัญญา ไทยเสรีกุล พร้อมสมาชิกร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ ๑.วัดดอนลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ๒.วัดนาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์ อ.ผักไห่ จ. พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธ๑๓ กรกฎาคม พศ.๒๕๖๕

ข่าวโรทาแรคท์เตอร์

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 1 ปี 2022-2023

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

พิธีฉลองสารตราตั้ง-คณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี                   
ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 และมวลมิตรโรแทเรียน ร่วมพิธีฉลองสารตราตั้ง และคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี​ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง​ ทาสีสนามเด็กเล่น​ พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส​

นยก.กมลภัทร​ ตนุเลิศ​ นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี​ และสมาชิก​ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ​ และทำกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่​ 21  ตอน​ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง​ (SHARE SMILES BY CYC.CHEDIHAK  2022)​ ประจำปีงบประมาณ​ 2565​ ณ​ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส​ (เจริญธรรมวิทยา)​  ต.เจดีย์หัก​ อ.เมือง​ จ.ราชบุรี​

เมื่อวันที่​ 26  มิถุนายน​ 2565​ มีผู้นำท้องถิ่น​ ผู้นำพื้นที่​ และสภาเด็กและเยาวชนตำบลเจดีย์หัก​ ร่วมดำเนินกิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่น​  ลาน BBL สนามตะกร้อ และสนามเปตอง พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมมอบให้กับทางโรงเรียน​  เพื่อให้เยาวชนนักเรียนมีสนามเด็กเล่นที่มีสีสันสวยงาม​ ปลอดภัย​ มีอุปกรณ์กีฬา​ที่มีความพร้อม​ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา​ที่ตนเองสนใจ​  ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์​ และห่างไกลยาเสพติด​

สโมสรโรทาแรคท์วิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2565 สโมสรโรทาแรคท์วิยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นายกเอกชัย ฟักหอม  พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรจัดกิจกรรมส่งมอบอาหารสุนัขภายใต้โครงการ “เติมอาหารให้น้องสี่ขา”  ครั้งที่ 1 เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออาหารสุนัขให้แก่ศูนย์พักพิงสุนัขแห่งที่ 1 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนรับมอบอาหารสุนัข รวมทั้งได้รับเกียรติจาก สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ นยล.อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนสีหมอก นย.ปรเมษ สวนจันทร์ สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี นย.ภูมิพงษ์ ปฏิเวชวณิชย์ สมาชิกโรแทเรียน โรทาแรคท์เตอร์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี ร่วมโครงการ “โรตารีรวมใจประชา มอบรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้สภากาชาดไทย” โดยวันนี้ นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี และสมาชิก ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจบริจาคโลหิตด้วยจิตบริการ” โดยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

mailkhunped@gmail.com