สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 65-66

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2565-2566 ฉบับออนไลน์หรือ E-Magazine ออกทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน จากเดือน กรกฎาคม 2565 จนถึง เดือน มิถุนายน 2566 มีทั้งสิ้น 12 ฉบับ

ขอเชิญทุกท่านร่วม ส่งข้อมูล ข่าวสาร เพื่อลงสารผู้ว่าการภาคในคอลัมน์ต่างๆทั้งนี้ ท่านสามารถส่งเป็น ข้อความ ภาพ วีดีโอ(ลิงค์ยูทูป) และลิงค์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาที่ email : mailkhunped@gmail.com ภายในวันที่ 12 ของทุกเดือน

หากมีข้อสงสัย 092-5392915