สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 4

ตุลาคม เดือนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน (Economic and Community Development Month)

สารจาก ผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 4

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน  เดือนนี้ก็ย่างเข้าเดือนที่ 4 ในปีโรตารีปัจจุบันแล้ว  หากองค์กรโรตารีเป็นบริษัทก็ผ่านไตรมาสแรกไปเรียบร้อยแล้ว  ในช่วงไตรมาสแรกหลายสโมสรได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เน้นไปในด้านการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยโรค COVID-19  จนในขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รัฐบาลได้ประกาศเปิดประเทศอีกครั้งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เราคงเห็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จากสโมสรโรตารีในภาค 3330 ตามมาอีกมากมาย

ผมได้เริ่มเยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 โดยเริ่มจากสโมสรในจังหวัดตรังซึ่งเป็นบ้านของตัวเองก่อน  จากนั้นจึงเยี่ยมสโมสรในจังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนใต้ตามลำดับ  โดยได้รับการต้อนรับจากสโมสรในพื้นที่อย่างอบอุ่น  อนึ่ง การเยี่ยมสโมสรในช่วงเวลาการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางเยี่ยมตามตารางที่ให้ไว้ในทำเนียบภาคได้  ต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางการเยี่ยมเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ผมจึงต้องขออภัยทุกสโมสรในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ  โดยในเดือนนี้ผมจะเดินทางเยี่ยมสโมสรในตอนบนเป็นหลัก ก่อนที่จะกลับลงมาเยี่ยมสโมสรในตอนล่างอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน

ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันโปลิโอโลกและเป็นวัน Rotary Day of Service ของภาคอีกด้วย  ในวันนี้ทุกสโมสรในภาค 3330 จะใส่เสื้อ End Polio Now ออกทำ hand-on project ในชุมชนที่ตัวเองอยู่เพื่อประกาศถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของภาค 3330 และขององค์กรบำเพ็ญประโยชน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย  และผมขอเชิญชวนให้ทุกสโมสรลงทะเบียนใน www.endpolio.org เพื่อปักหมุดกิจกรรมของพวกเราด้วยครับ 

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

DG.Paikit Hoonpongsimanont ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2564-2565

สารประธานโรตารีสากล _ ตุลาคม 2564

เชกคาร์ เมห์ทา ประธานโรตารีสากล

2021-22 RI President Shekhar Mehta, of the Rotary Club of Calcutta-Mahanagar, West Bengal, India. 16 December 2020.

สวัสดี ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่รัก

เราผ่านมาแล้วหนึ่งไตรมาสของปีโรตารี ผมแน่ใจว่าพวกท่านกำลังช่วยโรตารีให้เติบโตใหญ่ขึ้นและทำได้มากขึ้น และหวังว่าท่านก็ได้ทำในส่วนของท่านแล้วเกี่ยวกับโครงการหนึ่งคนนำมาหนึ่งคน โดยแนะนำคนหนึ่งคนให้รู้จักกับโรตารี

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message President _ October 2021

Shekhar Mehta President, Rotary International

greetings, my dear changemakers,

A quarter of the Rotary year is now behind us. I am sure you are helping Rotary to grow more and do more. And I hope you have already done your part for the Each One, Bring One initiative by introducing one person to Rotary.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานกรรมการมูลนิธิ _ ตุลาคม 2564

จอห์น เจิร์ม ประธานกรรมการมูลนิธิ

ลุกขึ้นสู้กับความท้าทาย

เมื่อโรตารีกล้าก้าวไล่ตามความฝันของโลกที่ปราศจากโรคโปลิโอ เราทราบดีว่าความฝันของเรานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 (ค.ศ.1988) ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรของเรา เราได้ทำให้จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกลดลงถึง 99.9 เปอร์เซ็นต์

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message Foundation Trustee Chair_ October 2021

John Germ Foundation Trustee Chair

Rise to the challenge

When Rotary courageously stepped up to pursue the dream of a polio-free world, we knew realizing our dream wouldn’t be easy. But since 1988, working with our partners, we’ve brought worldwide case counts down by 99.9 percent.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ส่งเสริมพลังเยาวสตรี เพื่อเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

PRID ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ ทูตส่งเสริมพลังเยาวสตรี

หนึ่งในปัญหาสําคัญของสังคมอันดับต้น ๆ ในปัจจุบัน คือ ปัญหา ของเด็กหญิงอายุ 1-20 ปีบริบูรณ์ที่ด้อยโอกาสด้วยสาเหตุของความ ยากจนและความอยุติรรมในสังคมแวดล้อมซึ่งถูกเพิกเฉยหรือถูกลืม จากความซ้ําซากจําเจของสารพัดปัญหาที่ปล่อยให้แก้ไข หรือช่วยเหลือ กันไปตามยถากรรมจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ถูกมองข้ามในแต่ละวัน

“สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” ของความเป็นมนุษย์ยัง คงเป็นเพียงลมปากหรือตัวอักษรที่ขีดเขียนขึ้นเป็นกฎหมายหรือหลัก การ เนื่องจากตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ สิทธิของเด็กหญิงทั่วโลกนับ ล้านคนในแต่ละปียังถูกจํากัด นับตั้งแต่สิทธิของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ด้วยความประสงค์ของบิดามารดาหรือบุคคลในครอบครัวที่ต้องการ “ลูกชาย” มากกว่า “ลูกสาว” ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์เอื้อ อํานวยการเลือกเพศได้ง่ายขึ้น แม้แต่ปัญหาการทําแท้งและการกําจัด เด็กหญิงที่จะเกิดด้วยวิธีต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความสมดุลย์ของ มนุษย์โลกที่มีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึง 140 ล้านคนในปัจจุบัน

“สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค”

ของความเป็นมนุษย์ยัง คงเป็นเพียงลมปากหรือตัวอักษรที่ขีดเขียนขึ้นเป็นกฎหมายหรือหลักการ

เด็กหญิงที่โชคดีได้เกิดมาก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่มิอาจช่วย เหลือตนเองได้ จากความยากจนของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน สุขภาพ สุขอนามัย การใช้แรงงานเด็ก ความปลอดภัยจากความรุนแรง การถูกข่มเหงรังแก ล่วงละเมิดทางเพศ การแต่งงานในวัยเด็ก การตั้ง ครรภ์ในวัยรุ่น หรือแม้แต่สิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเด็ก หญิงกว่า 60 คนไม่มีโอกาส รวมทั้งมีเด็กหญิงเป็นจํานวน 2 ใน 3 ของ พลโลกที่ไม่รู้หนังสือในปัจจุบัน ซึ่งน้อยคนนักจะทราบว่าการกําจัดสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาของเด็กหญิงทั้งหลายเหล่านั้นมีผลกระทบต่อ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อโลกปีละไม่ต่ํากว่า 500 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

ประธานโรตารีสากล เชคการ์ เมห์ตา ตระหนักถึงความสําคัญ ขององค์กรโรตารีที่ควรตอบสนองการแก้ไขปัญหาของโลกดังกล่าว จึง นําเสนอแนวคิดริเริ่มในการส่งเสริมพลังเยาวสตรี หรือเด็กหญิงด้อยโอกาสทั้งหลายมาเป็นประเด็นสําคัญในการบําเพ็ญประโยชน์หรือการ ให้บริการของมวลมิตรโรแทเรียนทั่วโลก เพื่อความร่วมมือกันให้ความ ช่วยเหลือเด็กหญิงด้อยโอกาสในกรณีต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไปตามความ จําเป็นและความต้องการในแต่ละท้องถิ่นหรือชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิด ผลกระทบต่อความตระหนักและความร่วมมือของครอบครัว หน่วยงาน และองค์กรอื่น ๆ ในชุมชน หรือสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการแก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง

การดําเนินงานที่สําคัญ คือ การมอบหมายให้คณะกรรมการ บริหารโรตารีสากลรับผิดชอบ โดยแต่งตั้งทูตส่งเสริมพลังเยาวสตรี (Empowering Girls Ambassador) เป็นผู้ประสานงานจัดทีมงานส่ง เสริม แนะนําให้ความรู้แก่ผู้นําภาคและสโมสร คณะกรรมการภาค และ สโมสรโรทาแรคท์ สํารวจและระดมความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมหรือ โครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ช่วยเหลือเด็กหญิงด้อยโอกาสใน ด้านต่าง ๆ อย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมในทุก ๆ สโมสร เพื่อช่วยให้เด็กหญิง เหล่านั้นมีโอกาส มีความหวังในการเปลี่ยนชีวิตของคนให้ดีขึ้น รวมทั้ง ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้โรแทเรียนทั่วโลกได้รับรู้เรื่องราวของกิจกรรม ทั้งหลายร่วมกัน พร้อมกับบุคคลภายนอกองค์กร ด้วยสื่อสังคมต่าง ๆ ทุกประเภท เช่น Rotary Showcase, Facebook ฯลฯ

ไม่ว่ากิจกรรมของมวลมิตรโรแทเรียนในสโมสรต่าง ๆ จะเล็กหรือ ใหญ่ สิ่งสําคัญที่มีความหมายมากที่สุด คือ ความสุขในการให้บริการ หรือการบําเพ็ญประโยชน์ ที่เราให้แก่เด็กหญิง ด้อยโอกาสทั้งหลาย ด้วยความชื่นใจและ ประทับใจที่เห็นรอย ยิ้มของเด็ก ๆ ได้ มากขึ้น เห็นสิทธิ และโอกาสอันพึง ได้รับของเขาใน สังคมที่ช่วยให้เกิด ความหวังและกําลัง ใจให้ต่อสู้ชีวิต เพื่อเป็นที่พึ่งและกําลังสําคัญของครอบครัว สังคมและ ประเทศชาติได้ในอนาคตอย่างมั่นใจซึ่ง “เด็กหญิงนับล้านทั่วโลกกําลัง รอคอยความหวังจากเรา”

คณะทำงานทูตส่งเสริมพลังเยาวสตรี

ภาค 3330

ผู้ช่วยทูตส่งเสริมพลังเยาวสตรี

ผชภ.รัชดา เทพนาวา

กรรมการ

อน.นิตยา จันทร์อินทร์, อน.สุมาลี ธนวัฒน์, นย.โศศิษฐา สิทธิกุล, ผชภ.ธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์

ภาค 3340

ผู้ช่วยทูตส่งเสริมพลังเยาวสตรี

ผชภ.นันทนา พนิตประชา

ที่ปรึกษา อผภ.อรอนงค์ ศิริพรมนัส

กรรมการ

อน.เมธัสสินี หอมทรัพย์, อน.วัชราภรณ์ พาน้อย, ผชภ.นิภาพร ทรัพย์ธานารัตน์

ภาค 3350

ผู้ช่วยทูตส่งเสริมพลังเยาวสตรี

อน.จงกลดี พงษ์ศรี

กรรมการ

นย.จินดารัตน์ ยมาภัย, อน.กุลชญา วรพิรางกูร, อน.ดร.นภาพร จุลสุคนธ์, นยล.ฐนิตา ภักดิ์แจ่มใส, อน.ภาณุ ยศเมธา, อน.กิตติกร พนังแก้ว, รทร.ณัฏฐกานต์ ธรรม- สุนทร, นยก.แคทลีน โผกรุด

ภาค 3360

ผู้ช่วยทูตส่งเสริมพลังเยาวสตรี

อน.ฐนิจพร คมสัน

กรรมการ

นยก.ยุทธนา นฤนาทวงศ์สกุล, อน.จำลอง สระทองที, อน.ทัศนาภรณ์ บุญญะฤทธิ์, อน.อริสรา กิตติทำ, อน.กชพร หอมนาน

EMPOWERING GIRLS TO SERVE TO CHANGE LIVES

PRID Dr.Saowalak Rattanavich Empowering Girls Ambassador

One major global problem today is 1-20-year-old underprivileged girls in need due to poverty and injustice in society. This issue has tended to be ignored, and the underlying problems that cause it to have yet to be dealt with to any significant degree. The provision of human “Rights, Freedom, and Equality” is generally recognized as being fundamental in a fair society. However, millions of girls’ rights have been limited, even from birth, due to their parents or family favoring boys over girls. Various advances in medical technology regarding gender choices have also made it easier to support such a bias and have also been involved in the areas of abortion and infantilizing. Hence, a substantial imbalance has developed in the world population, which currently has 140 million more men than women.

Although girls may consider it fortunate to have been born, many must face their own life destination struggling for a living in poor families without a sufficient ability to help themselves. Various problems cause their suffering, including issues related to health, hygiene, child labor exploitation, violence, bullying, sexual harassment, child marriage, adolescent pregnancy, and even rights for basic education and literacy. There are now 60 million girls who have not received a basic education, and two-thirds of the world’s 960 million illiterates are girls. Limiting girls’ opportunities in education affects vocational skills, which are beneficial to the production of global and national products and worth approximately $500 billion annually.

RI President Shekhar Mehta has realized the significance of Rotary International’s responses to tackle this global problem. He has presented an initiative for empowering underprivileged girls who are in various situations, localities, or communities. This approach represents the organization’s main service aim for all members’ cooperation globally to raise awareness and increase cooperation of families, communities, and other government or private organizations to take significant action for solving these issues.

One important process involves assigning the responsibilities of the empowering-girls initiative to all board members by naming ambassadors who will help promote and cooperate through their teams with leaders of clubs, districts, district committees, and Rotary clubs. The aim is to develop a survey and brainstorm to implement at least one activity in each club during this year to help girls in need, irrespective of each project’s size. Hence, these girls will be provided with more opportunities and hope in changing their lives for the better, and these solutions and the relevant activities can be publicized via social media, such as Rotary Showcase and Facebook

No matter how small or big the club members’ activities, the most meaningful aspect for us all is the happiness involved in rendering our services to those girls in need to provide memorable moments by seeing them smile more and improving their social rights. The aim is to ensure that these girls are offered hope and motivation so that they can be more resilient in standing on their own feet to head their family and confidently become important leaders of our society in the future. Certainly, millions of girls all over the world are waiting for their hope from us!

ประวัติผู้ว่าการภาครับเลือก

ผวล.ละออ จินดา

 • เกิด    13 กรกฎาคม 2495
 • คู่สมรส       รทร. จุฬานันท์   จินดา   

ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

“ภาพลักษณ์ D สร้างได้ “

การทำ Template มีประโยชน์อย่างไร?

นย.พรพิมล ปังสุวรรณ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

ปัจจุบัน ภาพถ่ายถือเป็นสื่อสำคัญที่คนในสังคมนิยมใช้กันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ ตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook Instagram ฯลฯ เนื่องจาก กระแสสังคม ค่านิยมของคนในสังคม ที่นิยมใช้สื่อเหล่านี้กันอย่างแพร่หลายเพื่อต้องการสื่อสาร ถ่ายทอด เรื่องราวของตนเอง ในหลาย ๆ มุมมอง ให้กับ บุคคลอื่นได้เห็น แต่ด้วยลักษณะของภาพถ่ายนั้นเป็นภาพนิ่ง ไม่เคลื่อนไหว ทำให้การตีความหมายของบุคคลอื่นที่เห็นภาพนั้น ๆ แตกต่างกันออกไปตาม ความคิด ความรู้สึก จินตนาการ วิจารณญาณ ของแต่ละบุคคล

ด้วยเหตุนี้ โรตารี จึงเห็นความสำคัญของการสื่อสาร ถ่ายทอด เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านภาพถ่าย จึงได้มีการจัดทำ ในส่วนของ Template ขึ้น โดยความหมายของแต่ละ Template นั้น จะสอดคล้องกับแนวทางของโรตารี อันได้แก่ Inspire, Connect, Transform, End polio, Mentor, Empower, Learn, Save lives, Fight hunger, Promote peace เพื่อเน้นย้ำความหมายที่แท้จริงของภาพต่าง ๆ ที่ต้องการสื่อ หรือ ถ่ายทอด ออกสู่สาธารณชน โดยในส่วนของการทำ Template นั้น ทีมงานภาพลักษณ์ได้มีการจัดอบรม ในเรื่องของการใช้งาน Template ที่ถูกต้อง และ เป็นแบบแผนเดียวกัน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกที่ต้องการสื่อสารด้วยภาพถ่าย โดยการนำภาพถ่ายที่ต้องการจะสื่อใส่ Template เป็นการเน้นย้ำเรื่องราว ความหมายของภาพ ให้ชัดเจนขึ้น และนำไปถ่ายทอดลงในสื่อโซเชียลมีเดีย ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรโรตารี

และในปีนี้ ทางโรตารี ภาค 3330 ฝ่ายภาพลักษณ์ ได้จัดให้มีการให้รางวัลสำหรับสโมสรที่ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งสโมสรใดที่ส่งผลงานครบ ถูกต้อง ตามข้อกำหนด จะได้รับรางวัล โดย การทำ Template ยังเป็น 1 ใน 8 หัวข้อ ในการส่งผลงานเข้าประกวดอีกด้วย หากสโมสรใดส่งผลงานก็จะได้รับรางวัล จึงอยากให้ทุกสโมสรทำการใส่ Template ลงในภาพที่ต้องการจะลงสื่อเพื่อเน้นความหมายของภาพ และเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรตารีของเรา

คอลัมน์ คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา (โรทาแรคท์)

“ ทำไมโรแทเรียนจะต้องเรียนรู้ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรโรทาแรคท์? ”

คอลัมน์ อน.นพ.ดนัย  อดุลยศักดิ์  ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

โรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ที่น่ารักทุกท่านครับ ท่านเคยทราบไหมว่าสโมสรโรทาแรคท์นั้นก่อเกิดขึ้นมาจากการที่โรแทเรียนกลุ่มหนึ่งในสโมสรโรตารีต้องการที่จะยกย่องคนหนุ่มสาว นักศึกษาหรือผู้ที่มีวิชาชีพอายุน้อยด้วยการทุ่มเทความมุ่งมั่นอย่างกระตือรือร้นของตนเอง เพื่อทำให้คนเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีการบริการชุมชน บริการระหว่างประเทศ  พัฒนาวิชาชีพและพัฒนาความเป็นผู้นำ ซึ่งกล่าวได้ว่า

สโมสรโรทาแรคท์นั้นก่อเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจ ความทุ่มเทอย่างมุ่งมั่นของโรแทเรียนอย่างแท้จริง”

สโมสรโรทาแรคท์มิได้มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยหรือมิได้มีเพียงแค่เฉพาะในประเทศไทยท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วสโมสรโรทาแรคท์มีกระจายตามประเทศต่างๆทั่วโลก มีโรทาแรคเทอร์ถึง 225,944 คน จากทั้งหมด 10,566 สโมสร การที่จะสื่อสารเชื่อมโยงสโมสรโรทาแรคท์ทั่วโลกเข้าหากันได้นั้น ทุกสโมสรจะต้องมีรูปแบบที่เหมือนกัน มุ่งเน้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในทิศทางและหลักการเดียวกัน บนพื้นฐานของหลักการบริหารสโมสรที่เหมือนกัน จุดมุ่งหมายของการก่อตั้งก็จะต้องเหมือนกันด้วย ซึ่งหลักต่างๆเหล่านี้ได้ถูกรวบรวมบรรจุไว้ในธรรมนูญสโมสรโรทาแรคท์ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะของสโมสรโรทาแรคท์

ดังนั้น โรแทเรียนที่มีความตั้งใจที่จะทุ่มเทด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง การก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์จะต้องเรียนรู้ธรรมนูญและข้อบังคับฉบับแนะนำของโรตารีสากลสำหรับสโมสรโรทาแรคท์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และควรอธิบายกับกลุ่มหนุ่มสาวที่สนใจในสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อรวมตัวกันเป็นสโมสร เพื่อเปิดโอกาสให้ได้คิดพิจารณาด้วยตนเองก่อนว่ายอมรับได้หรือไม่ เมื่อหนุ่มสาว นักศึกษาหรือผู้ที่มีวิชาชีพอายุน้อยเข้าใจและยอมรับจึงจะดำเนินการก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ต่อไป โดยเฉพาะการร่างข้อบังคับสโมสรของตนเองตามข้อบังคับฉบับแนะนำของโรตารีสากลเป็นสิ่งสำคัญโดยมีสโมสรโรตารีเป็นพี่เลี้ยง นี่คือเหตุผลว่าทำไมโรแทเรียนควรเรียนรู้ในสิ่งดังกล่าวก่อน และเมื่อโรทาแรคเทอร์ทุกคนร่างข้อบังคับด้วยตนเอง และยอมรับในสิ่งที่ตนเองกำหนดขึ้นมา ย่อมหมายถึงการเริ่มต้นที่มีกติการของสโมสรเพื่อให้บุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกรับทราบและปฏิบัติในอนาคต ดังนั้นการก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ที่สำคัญ และไม่ควรละเลยเมื่อเริ่มก่อตัว คือการร่างข้อบังคับของสโมสร

ข่าวโรทาแรคท์เตอร์

ศุภกฤต แสงภู่วงษ์ ผู้แทนโรทาแรคท์ภาค3330 ปีโรตารี 2564-2565

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานลัดดารัตน์ หมู่บ้านน้ำเพชร 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี พิธีสถาปนานายกสโมสรโรทาแรคท์ 3 สโมสรและนายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ 3 สโมสร ในอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ภาค 3330 ได้แก่

1.สโมสรโรทาแรคท์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี(ก่อตั้งในฐานชุมชน) #นายกปรเมษ สวนจันทร์

2.สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี(ก่อตั้งในฐานสถาบันการศึกษา) #นายกเอกชัย ฟักหอม

3.สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี(ก่อตั้งในฐานมหาวิทยาลัย) #นายกรชต เตี้ยมฉายพันธ์

4.สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา(อ.เมือง) #นายกเขมทัศน์ พงษ์สุทัศน์

5.สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 (อ.ดอนเจดีย์) #นายกธัญพร กสิกิจพาณิชย์

6.สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม(อ.สามชุก) #นายกทรงภูมิ จงรอบคอบ

โดยได้รับเกียรติจาก

1.ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นงลักษณ์ ศุภโสภณ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 พื้นที่ 29

2.นายก รุ่งฉัตร ง้วนจินดา นายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปีโรตารี 2564-2565

3.นายกก่อตั้ง ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงค์ นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

4.นายกผ่านพ้น ดลใจ จองพานิช นายกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปีโรตารี 2563-2564

5.อดีตนายก พิมพ์ปวีณ์ ชะแลวรรณ์ ปฏิคมสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

6.โรแทเรียน กฤติยา เหมรี ประธานที่ปรึกษาสโมสรโรทาแรคท์

7.โรแทเรียน ศศิวรรณ คุ้มฉายา ประธานที่ปรึกษาสโมสรอินเทอร์แรคท์

8.ผู้อำนวยการ ราชันย์ ทิพเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังสุพรรณบุรี ลำดับที่ 24

9.อาจารย์ ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ ที่ปรึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

10.อาจารย์ รัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์ ที่ปรึกษา วอศ.สุพรรณบุรี

11.รองผู้อำนวยการ นิตยา สุขสำราญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา

12.อาจารย์ สิทธิพร อี๊ดแสง ที่ปรึกษา ร.ร.โรงเรียนสวนแตงวิทยา

13.อาจารย์ วีระยุทธ โพธิ์สุวรรณ ที่ปรึกษา ร.ร. บรรหารใสวิทยา1

14.อาจารย์ กวี โพธิสุธา ที่ปรึกษา ร.ร.สามชุกรัตโภคาราม

และมวลมิตรโรแทเรียน พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนสโมสรโรตารีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

วันที่ 24 กันยายน 2564

นยก.ปิยนุช ภู่สวัสดิ์ สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนศรีเมือง พร้อมด้วยโรทาแรคเตอร์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการ District grants “ห้องสมุดชุมชนวัดนาหนอง” ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เนื่องในเดือนแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้หนังสือของโรตารีสากล  โดยการนำของ นย.ปฐมพร เจียสกุล นายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ พร้อมด้วยอดีตนายก มวลมิตรโรแทเรียน   โดยมี ผวล.ละออ จินดา เป็นประธานเปิดโครงการ   พร้อมด้วย ผชภ.วิชัยดิษฐ์  จันทร์ปิตุ  , พระครูวินัยธรอำนาจ อนุภัทโท  เจ้าอาวาสวัดนาหนอง , นายวิรัช แก้วใส นายก อบต.ดอนแร่ , กำนัน ยัง เข็มนาค กำนันตำบลดอนแร่   ผอ.โรงเรียนวัดนาหนอง – ผอ.รร.วัดน้ำพุ , พ.ต.ชัยอนันต์  เพิ่มพูน และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลดอนแร่  ร่วมเป็นเกียรติ

วันที่ 27 กันยายน 2564

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยการนำของท่าน นายกพัชรี  จิรจีรังชัย จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรค โรงเรียนเทพมงคลรังษีและสโมสรโรทาแรควิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี

วันที่ 29-30 กันยายน 2564

สมาชิกโรทาแรคท์เตอร์ สโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับบุคลากรและนักศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้า เข็มที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จากใจนายกสโมสรโรทาแรคท์

ดิฉัน นางสาวสุภัสสร ยิ่งยงค์

นายกสโมสรโรทาเเรคท์ชุมชุนสนามจันทร์ ปีโรตารี 2556-2565 ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์

สโมสรโรทาเเรคท์ชุมชุนสนามจันทร์ เริ่มจากการที่พวกเราทุกคนเคยเป็น อินเทอเเรคท์เตอร์ จากโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมมาก่อน ตอนเรียนมัธยม พอพวกเราได้จบการศึกษาจากโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม พวกเรายังอยากที่จะทำงานในด้านจิตอาสาในด้านนี้อยู่

พวกเราเลยลองมาคุยกันเเล้วได้ลองปรึกษา อน.ดร.รัตนาพร เลารุจิราลัย (พี่กระเเต) ว่าถ้าเราต้องการที่จะทำงานในด้านจิตอาสาด้านนี้อยู่พวกเราสามารถทำได้มั้ย ? พวกเราก็ได้ลองปรึกษากับพี่กระเเตมาสักพัก พี่กระเเตก็บอกให้พวกเรารวบรวมสมาชิกกัน เเล้วลองกลับไปพูดคุยทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง อธิบายสิ่งที่พวกเรากำลังจะทำกันให้เข้าใจ ว่าการที่จะเข้ามาทำงานในด้านจิตอาสาด้านนี้ พวกเราต้องยินดีเเละเต็มใจที่จะทำมัน พอพวกเราได้ทำการตกลงกันเรียบร้อย เราก็ได้กลับไปคุยกับพี่กระเเตเรื่องรายละเอียดต่างๆเรียบร้อย พวกเราเลยได้มารวมตัวกันอีกครั้งในนาม สโมสรโรทาเเรคชุมชนสนามจันทร์ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสนามจันทร์

เรื่องเล่าจาก…ผู้ติดตาม

อน.นิตยา จันทร์อินทร์ สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

Rotary ต้องการคนดีและเสียสละ

ไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัล แต่เพื่อให้มาช่วยกันทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้….

กว่าจะมาเป็นโครงการ Global Grant  กว่า..จะได้ทุนสนับสนุน จากต่างประเทศ.. ไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายดาย

 บุคคลสำคัญของภาค 3330 ที่ จะขอกล่าวยกย่อง ชื่นชมและขอบคุณ ในคุณงามความดีของท่านคือ

อผภ. วิชัย มณีวัชรเกียรติ ท่านประธาน คณะกรรมการมูลนิธิโรตารี ภาค3330

ในโอกาสที่ดิฉัน โรตารีแอนน์ อน.นิตยา จันทร์อินทร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็น เป็นผู้ติดตาม ของท่านอดีตผู้ว่าการภาค เฉลิมฉัตรจันทร์อินทร์ เมื่อครั้งไปเยือน คู่มิตร ระหว่าง ภาค3330 Thailand กับภาค2830 อาโอโมริ Japan ครั้งนั้น ทำให้เข้าใจ ถึงความสำคัญในการ สร้างมิตรภาพ กับต่างประเทศ ไว้อย่างเหนียวแน่น…. อดีตผู้นำภาค3330 ต้องเสียสละทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ในการที่จะต้องเดินทาง ไปร่วมงานกับคู่มิตรในต่างประเทศ อย่างสม่ำเสมอ

ภาค3330 เราเดินทางไป 4 ท่าน

อผภ.วิชัย-แอนน์วราพร มณีวัชรเกียรติ

อผภ. เฉลิมฉัตร-แอนน์ อน.นิตยา จันทร์อินทร์

แก่นแท้ของโรตารี ที่ท่านภาควิชัย ปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง หลักๆมี2ประการก็คือ

1. การสร้างมิตรภาพ

2.การบำเพ็ญประโยชน์

ที่ผ่านมา ภาค3330ได้ทำโครงการ บำเพ็ญประโยชน์ดีๆ ที่ยิ่งใหญ่ มูลค่าสูงๆนั้น

เพราะได้รับความ ร่วมมือ ที่เกิดจากมิตรภาพอันเหนียวแน่น จากต่างภาคในต่างประเทศ

ดิฉันได้รับโอกาส รู้จักกับ อดีตผู้นำภาค2830 อาโอโมริ เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเยือน เห็นมิตรภาพอันแสน อบอุ่น การต้อนรับอย่างดียิ่ง จะเก็บไว้ในความทรงจำที่ดีตลอดชั่วชีวิต

   จากความเสียสละของท่าน อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ สมควรได้รับการยกย่อง เป็นแอมบาสเดอร์ หรือเป็นทูตด้านการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างภาค3330และภาค2830 ได้ต่อเนื่อง ยาวนาน

ที่ภาค3330 ควรจารึกไว้ อย่างน่าชื่นชมตลอดไป..

นอกจากนี้ การไปเยือนประเทศญี่ปุ่นทำให้เราได้พบว่า วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศนี้ มีความแตกต่างจากประเทศไทย หลายประการ ได้แก่….

1.กรณีซื้อของ ควรยื่นเงินใส่ถาดชำระเงิน ไม่ส่งเงินถึงมือโดยตรง …

2. ขึ้น-ลงบันไดเลื่อนควรชิดซ้ายเสมอ …

3. ไม่เสียงดังบนรถไฟ หรือลิฟโดยสาร…

4. รับ-ส่งของ ต้องใช้สองมือ …

5. ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องให้ทิปในงานบริการ …

6. ตักบุฟเฟ่ต์มาแล้วต้องทานให้หมด …

7. ไม่ควรกิน..ขณะกำลังเดิน

8. ใช้การโค้งอย่างอ่อนน้อม แทนการไหว้

9.  มาก่อนได้สิทธิ์ก่อน ไม่แซงคิว

10. ไม่คุยโทรศัพท์ บนรถไฟ

11. ถ้าไม่พบถังขยะในที่สาธารณะ ต้องนำขยะกลับไปทิ้งที่บ้านหรือที่พัก

12. การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสีดำ เป็นสีแห่งความสุภาพเรียบร้อย และเป็นพิธีการ

 13. ผู้ที่มีรอยสัก ไม่อนุญาตให้ลง แช่ออนเซ็น

คอลัมน์ เรื่องเล่า..จากผู้ติดตาม

ยังมีเรื่องเล่าดีๆ สนุกๆ มาฝากกันอีก แล้วพบกันใหม่ ฉบับหน้านะคะ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

โรตารีแอนน์ อน.นิตยา จันทร์อินทร์ สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

ภาระกิจ ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ภารกิจ ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ขอขอบคุณ ภาพกิจกรรม/โครงการ จาก โรตารีแอนน์รภัสสร ฮุนพงษ์สิมานนท์

วันที่ 15 กันยายน 2564 ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ได้เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์กับสโมสรโรตารีนครปฐม  ซึ่งเป็นการเคาะฆ้องเปิดประชุมครั้งแรกในปีโรตารีของ นายก น.พ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ  โดยเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และ Club Assembly ในเวลาเดียวกัน  โดยในการประชุม นายก น.พ.ชัชวาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแผนงานที่จะทำในปีโรตารีปัจจุบัน  ส่วน ผวภ.ไพกิจ ได้มีโอกาสอธิบายถึงแผนงานของภาคให้สมาชิกในที่ประชุมฟัง  การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมแบบผสมผสาน โดยเป็นการประชุมในห้องประชุมแบบดั้งเดิมและการประชุม online ผ่านทาง program Google Meet ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการประชุมของสโมสรโรตารีนครปฐม

ข่าวโรแทเรียน

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 4 ปี 2021-2022

สโมสรโรตารีพังงา

วันที่ 13 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีพังงาจัดกิจกรรมรวมพลคนกินนมแม่ สนับสนุนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเอง

สโมสรโรตารีไร่ขิงสามพราน

วันที่ 9 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีไร่ขิงสามพราน กิจกรรมไร่ขิง-สามพราน ร่วมใจต้านภัยโควิท ในพื้นที่ ต.ทรงคนอง อ.สามพราน นครปฐม

สโมสรโรตารีราชบุรี

สโมสรโรตารีราชบุรี มอบเครื่องฟอกอากาศ ให้ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์

                  สโมสรโรตารีราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร พร้อมส่งมอบเครื่องฟอกอากาศ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 120,000 บาท ให้กับศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานีโดยการนำของนายกพรเพ็ญกำลังก่อสร้างห้องน้ำและห้องเปลี่ยนชุดทำงานให้พยาบาลในการมาดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ณโรงพยาบาลสนามวัดพ่วง อ.กาญจนดิษฐ์

สโมสรโรตารีพุทธมณฑล

วันที่ 18 กันยายน 2564 น ณ ห้องอาหารศรีสุวรรณ พุทธมณฑล นครปฐม สโมสรโรตารีพุทธมณฑล นำโดย นายก เชาวลิต โถน้อย พร้อมสมาชิก และสมาชิกต่างสโมสร ได้ร่วมกันสนับสนุนนำเจล Alcohol 75% จำนวน 300 ขวด อาหารจำนวน 300 ชุด เพื่อมอบให้กับชุมชน ศาลายา พร้อมทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อบำเพ็ญกุศลในวาระครบรอบ 100 วัน เพื่อเป็นการ อาลัยแด่ อน มาลี แสวงสุข (อดีตนายกสโมสรรุ่น 101) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,500 บาท

สโมสรโรตารีพัทลุง

วันที่ 21 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีพัทลุง ได้ให้การต้อนรับท่านผู้ว่าการภาคโรตารี ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานน์  ที่ได้มาเยี่ยมสโมสรโรตารีพัทลุงอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค วัชชระ จอประเสริฐกุล  ประชุมครั้งที่1 และคณะกรรมการบริหารประธาน  5 ฝ่าย  ท่านนายกหญิงมุข ขวัญสุวรรณ  อน. จรรยา จันทร์ปาน อน.วลัย  อน.ประนอม อน.ประภัสสร  และคุณ มยุรี  มิตรโรแทเรียน ทุกท่าน

สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง

วันที่ 20 กันยายน 2564 ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค ภาค3330โรตารีสากลปีโรตารี 2564-2565 ได้เข้าเยี่ยมสโมสรโรตารีช่อศรีตรังอย่างเป็นทางการ ที่ห้องประชุมบ.เอไอเอ จำกัด สำนักงานคุณเธียรไชย นิยม ในโอกาสนี้ อผภ.เธียรไชย นิยม ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย และมีการประดับเข็มแก่สมาชิกใหม่จำนวน 2ท่าน พร้อมทั้งมีการคล้องเหรียญนายกสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนพรศิริกุลซึ่งทางสโมสรโรตารีช่อศรีตรังเป็นสโมสรอุปถัมภ์

นายกรุ่น 117

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายกรุ่น 117 ร่วมมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง ณ.โรงพยาบาลบางแพ นครชัยศรี โดยมี ท่าน อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ประธานมูลนิธิภาค 3330 เป็นประธานในการมอบ อย่างเป็นทางการครับ

 • 1.นย.นพ. ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ สร.นครปฐม
 • 2.นย.นิคม พุทธา สร.โพธาราม
 • 3 นย.กุญข์ชญา กลิ่นประชุม สร.บ้านโป่ง
 • 4.นย.นีรนารถ โรจน์รัตนพล สร.ท่าเรือ-กาญจน์
 • 5.นย.อำพร เจริญณัฐพงศ์ สร.บางเลน
 • 6.นย.พีริย์จีรา สิริปภัสสรา สร.สนามจันทร์
 • 7.นย.จิราวุฒิ แช่ตั้ง สร.ราชบุรี
 • 8.นย.อินทิรา สังวร สร.ลัดหลวง
 • 9.นย.ประไพ จันทร์เพ็ญ สร.นเรศวร-กาญจนบุรี                  
 • 10.นย.โชติมา ใช้ไหวพริบ หลักห้า-ดำเนิน
 • 11.นย.ปฐมพร เจียสกุล สร.แก่นจันทน์
 • 12.นย.ธีระ จงใจรักษ์ สร.ท่าม่วง
 • 13.นย.อารีย์ มิตรอุปถัมภ์ สร.หัวหิน
 • 14.นย.พรพิมล ปังสุวรรณ สร.สมุทรปราการ
 • 15.นย.ชัยยุทธ ตูตระกูล สร.ลูกแก-กาญจนบุรี
 • 16.นย.ชัชวาลย์ โรจน์พงศ์เกษม สร.ปราณบุรี
 • 17.นย.​วินัย​ รัตน​รักษา​ สร​ บ้านแพ้ว​
 • 18.นย.พัชรี จิรจีรังชัย สร.มณีกาญจน์

สโมสรโรตารีเทพารักษ์ สโมสรโรตารีบางพลี

วันที่ 21 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีเทพารักษ์ สโมสรโรตารีบางพลี และ สโมสรโรตารีอึยจองบูชุงอัง ภาค3690 ประเทศเกาหลีใต้ ส่งมอบเครื่องติดตามสัญญาณชีพ และลักษณะชีพจร ให้กับ รพ.บางบ่อ มูลค่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการGlobal Grant จัดซื้อเพิ่มเติม โดยได้รับเกียรติจากท่าน อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ภาค 3330 และ ท่าน ผวล.ละออ จินดา ร่วมในพิธีมอบครั้งนี้

สโมสรโรตารีพังงา

วันที่ 23 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีพังงาร่วมกับประมงจังหวัดพังงา อบต.บ้านท่าดินแดง และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร์ ปล่อยปลากระพงขาว ณ บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ตำบลลำแก่น  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เพื่ออนุรักษ์และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อสัตว์ทะลอันดามัน

สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่

วันที่ 23 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ ทั้ง 3 สโมสร นำโดย นายกสุเทพ จิตรรัตนสมบัติ สโมสรโรตารีกระบี่ นายก พ.ต.ต.ประสาน คงแก้ว สโมสรโรตารีอ่าวลึก นายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ พร้อมคณะ ได้ร่วมกันบริจาคปรอทวัดไข้ ให้กับ โรงพยาบาลกระบี่/ โรงพยาบาลอ่าวลึก/โรงพยาบาลเหนือคลอง/โรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่ง และจุดคัดกรองของ สสอ.เพื่อใช้กับผู้ป่วยและผู้ถูกกักตัวโรคโควิด-19 จำนวน ทั้งสิ้น 400 อัน โอกาสนี้ทางสโมสรโรตารีขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่านด้วยนะคะ

สโมสรโรตารีพุทธมณฑล

วันที่ 23 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีพุทธมณฑลประชุมปกติประจำสัปดาห์ และประชุมกิจกรรมสโมสร ด้วยระบบ ZOOM และเว้นระยะห่างในการประชุมเพื่อมาตรการความปลอดภัยจากการระบาด โควิด19 นำโดย นย.เชาวลิต โถน้อย ก่อนการประชุม ได้ยืนไว้อาลัยให้กับ อน.มาลี แสวงสุข โดยมี ผชภ ทวีศักดิ์ จองกาญจนา (ผู้ช่วยปี 2564-2565) รับมอบผลงานปี 2563-2564 จาก อน.ปริญญา บุญส่งเจริญ (ผู้ช่วยปี 2563-2564)ได้ส่งมอบผลงานให้กับ ผชภ ทวีศักดิ์ จองกาญจนา พร้อมอดีตนายก โรตารีแอนน์ และสมาชิก ร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งผชภ.ให้เกียรติประดับเข็มให้กับสมาชิกใหม่ และแนะนำ นายกรับเลือก รทร.นายิกา ปัญญาวัฒนชัย (ปี 2565-2566 )พร้อมรับเป้า หมายของสโมสร ในการทำกิจกรรมของปี 2564-2565 ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป ณ ห้องอาหาร ศรีสุวรรณด้วยงบประมาณ 1,650 บาท

สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานี ได้ทำการมอบห้องน้ำให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามวัดพ่วง ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ covic-19 ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ ทางสโมสรโรตารีสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สโมสรโรตารีสนามจันทร์

สโมสรโรตารีสนามจันทร์ พิธีมอบ 2 โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลแม่และเด็ก สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมกับ สโมสรโรตารีทาจิมิ  ริเวอร์ไซต์ ภาค 2630 ประเทศญี่ปุ่น โดยการมอบเครื่องมือแพทย์  มูลค่า 304,390 บาท (สามแสนสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)และ

2. สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมกับ ภาค 2830 ประเทศญี่ปุ่นโครงการพัฒนาศักยภาพ การดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู โรคหลอดเลือดสมอง มูลค่า 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายอำเภอสามพราน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564  ณ โรงพยาบาลสามพรานใหม่ (วัดไร่ขิง)

สโมสรโรตารีนครปฐม

วันที่ 11 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีนครปฐม จัดงานทำบุญ และงานครบรอบก่อตั้งสโมสรโรตารีนครปฐม 52 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผวภ.ไพกิจ  ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 ,อดีตผู้ว่าการภาค นายกและสมาชิกต่างสโมสร  ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศาลา 5 วัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีนครปฐม

วันที่ 11 กันยายน 2564  สโมสรโรตารีนครปฐม มอบชุด PPF จำนวน 100 ชุด หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง และเครืื่องตรวจอ๊อกซิเจนปลายน้ิวจำนวน 100 อัน ให้กับสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม เพื่อใช้ในกิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน

สโมสรโรตารีนครปฐม

วันที่ 11 กันยายน 2564  สโมสรโรตารีนครปฐม มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 8,400 เม็ด และ หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง  ให้กับสโมสรโรตารีบึงกุ่มภาค 3350 เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนต่อไป

สโมสรโรตารีนครปฐม

วันที่ 15 กันยายน 2564  สโมสรโรตารีนครปฐม มอบกล่องห่วงใยในโครงการโรตารีส่งความห่วงใย เป็นกำลังใจผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นโครงการ District Grant หมายเลข DG2230398 มอบให้กับศูนย์พักคอยอำเภอเมืองนครปฐม เพื่อส่งมอบให้กับผู้ติดเชื้อ และ/หรือผู้มีความเสี่ยงสูง ที่กักตัวในศูนย์พักคอยอำเภอเมืองนครปฐม โดยมี ผชภ.ทวีศักดิ์ จองกาญจนา และสมาชิกไปร่วมมอบในวันดังกล่าว

สโมสรโรตารีนครปฐม

วันที่ 15 กันยายน 2564  สโมสรโรตารีนครปฐม ได้ต้อนรับผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์  ท่านได้มาเยี่ยมและร่วมประชุมกับสโมสร ซึ่งมีการประชุมกิจกรรมสโมสรครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลา มอบเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ขนาด 10 L จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา

วันนี้ (2 ตุลาคม 2564) นายกมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกโรตารีสงขลา มอบเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ขนาด 10 L จำนวน 6 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงขลา

 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์  ผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2564-2565 และ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค รัชดา เทพนาวา ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล พื้นที่ 5 เข้าร่วมกับสโมสรโรตารีสงขลาในการส่งมอบแก่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสงขลา โดยมี มีนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาและคณะบริหารโรงพยาบาลสงขลารับมอบครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ดังกล่าว

“โครงการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนแบบเคลื่อนที่ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา” เป็นโครงการทุนสนับสนุนระดับภาค หมายเลข DG2230398 โดย สโมสรโรตารีขออนุมัติงบประมาณ DDF จากมูลนิธิภาค 3330 เป็นจำนวน 3,000 USD  (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และเงินสมทบจากสมาชิกสโมสรโรตารีสงขลาและผู้บริจาคภายนอกสมทบ รวมมูลค่าโครงการเป็นจำนวนเงิน 204,000 บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสงขลาและพันธกิจของโรงพยาบาลต่อไป

สโมรสรหาดใหญ่นครินทร์

วันที่ 28 กันยายน 2564 สโมรสรหาดใหญ่นครินทร์ นำโดย นายกชลธรณ์ เยาวพันธุ์กุล  ประธาน 5 ฝ่าย และมวลมิตรโรต้อนรับผู้ว่าการภาค 3330 ท่านไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์. ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค วันทนา ทองใหญ่

ในโอกาสพื้นที่เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ  ในการนี้ท่านผู้ว่าการภาค ได้เยี่ยมชม การผลิตแคปซูลฟ้าทลายโจร. เพื่อ แจกให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ถูกกักตัว ในโครงการ District Grant ของสโมสร และได้มอบแคปซูลฟ้าทลายโจรให้ชุมชนมัสยิดบ้านเหนือซึ่งมีผู้กักอยู่ 120 ในชุมชน  ทีมารับยา ตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์มา

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา นำผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เยี่ยมชมสวนโรตารีสงขลาและศาลาโรตารีที่พักผู้โดยสาร เพื่อขอคำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อประโยชน์แก่ชาวเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2564 นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา นำผู้ว่าภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 เยี่ยมชมสวนสวนโรตารีสงขลาและศาลาโรตารีที่พักผู้โดยสาร บริเวณถนน รามวิถี ตำบลบ่อยาง สงขลา (ข้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา)

การสร้างสวนโรตารีสงขลาและศาลาโรตารีที่พักผู้โดยสารดังกล่าว สร้างขึ้นในปีโรตารี 2547-2548 เพื่อเป็นที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณ ผลงานของสโมสร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของโรตารี มอบเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนชาวเมืองสงขลา

ทั้งนี้ ได้ขอคำแนะนำจากท่านผู้ว่าการภาค เพื่อดำเนินการปรับปรุงเตรียมพร้อมภายหลังสถานการณ์โควิท-19 คลี่คลาย ซึ่งน่าจะมีประชาชนมาใช้สถานที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ในปี 2564-2565 สโมสรโรตารีสงขลาร่วมกับบริษัท โพธิ์ทองขนส่ง – 2505 จำกัด เตรียมปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารเพิ่มเติมบริเวณห้าแยกกระจาย คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบแก่ชุมชนในปี 2564

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีสงขลา ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสร้างพระบรมรูปและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ต้อนรับผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เยี่ยมชมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน หารือแนวทางการบริการผู้อื่นเหนือตน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีสงขลา ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสร้างพระบรมรูปและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต้อนรับผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 และ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค รัชดา เทพนาวา ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 5 เนื่องในโอกาสเยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลาอย่างเป็นทางการ  โดยพาเยี่ยมชมโครงการสร้างพระบรมรูปและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ วัดสุวรรณคีรี และสถานที่สำคัญในย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน ซึ่งมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เป็นแหล่งศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในระดับสากล

ทั้งนี้ นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร ได้มอบ “คู่มือท่องเที่ยวแหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน (Tourism Guidebook: Cultural Capital of Hua Khao – Laem Son Old Town Community Area)” จัดทำโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสงขลา แด่ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านทุนวัฒนธรรมในย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน ที่เป็นประโยชน์แก่ชาวจังหวัดสงขลาโดยดำเนินการในรูปแบบ Global Grant หรือ District Grant อย่างยั่งยืนต่อไป

—-

สามารถดาวโหลดคู่มือ ในรูปแบบ

EBook : https://anyflip.com/tyaqs/brmp/

MapEBook : https://anyflip.com/tyaqs/jhas/

วีดีทัศน์ สงขลาเมืองแห่งประวัติศาสตร์ : https://youtu.be/vcJ4a75Sxkg

#โครงการส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนหัวเขาแดง

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีสงขลา ต้อนรับ ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว เนื่องในโอกาสการเยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลาอย่างเป็นทางการ

วันที่ (2 ตุลาคม 2564) นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา นำทีมคณะกรรมการบริหารสโมสรและสมาชิกสโมสรโรตารีสงขลา ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 เนื่องในโอกาสการเยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลาอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค รัชดา เทพนาวา ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค พื้นที่ 5 ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว

โดยมีวาระ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564-2565 ดังนี้

– อดีตผู้ว่าการภาค ธีระนันท์ วงศ์หล่อ กล่าวให้การต้อนรับ ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565

– นายกสโมสรแนะนำคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีสงขลา ประจำปีโรตารี 2564 – 2565

– คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีสงขลา นำเสนอผลการดำเนินงานและกลยุทธ์ของประธานแต่ละฝ่าย

-นายกสโมสรแจ้งธรรมนูญสโมสรโรตารีสงขลา บทเฉพาะกาลธรรมนูญสโมสรโรตารีสงขลา และการจัดการการเงินของสโมสรโรตารีสงขลา ประจำปีโรตารี 2564 – 2565

-นายกสโมสรนำเสนอแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีโรตารี 2564 – 2565

– การบรรยายพิเศษ เรื่อง Empower girls โดย ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

– กิจกรรมรับมอบบริจาคเงินมูลนิธิโรตารีสากล EREY

 ทั้งนี้ สโมสรโรตารีสงขลาได้นำเสนอ SWOT แสดงถึงจุดแข็งด้านกองทุนถาวรสโมสรโรตารีสงขลาและสภาอดีตนายกสโมสรโรตารีสงขลา ซึ่งเป็นแนวทางความยั่งยืนของการจัดการสโมสรโรตารีสงขลาที่มีมามากกว่า 37 ปี โดย ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์  ผู้ว่าการภาค 3330 ได้แนะนำข้อเสนอและแนวทางการทำงานของสโมสรที่เป็นประโยชน์และการสร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกโรตารีสงขลาในแนวทาง โรตารีเปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายกสโมสรโรตารีสงขลา นำท่านผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เข้า

สักการะศาลหลักเมืองสงขลา เพื่อเป็นสิริมงคลในการบริหารกิจการโรตารีภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา พร้อมด้วย อดีตนายก จักรกฤษณ์ ภัทรนิตย์ และ อดีตนายก คณธร รัตนปราการ สมาชิกสโมสรโรตารีสงขลา นำท่านผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เข้าสักการะศาลหลักเมืองสงขลาเพื่อเป็นสิริมงคลในการบริหารกิจการโรตารีภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 ให้สำเร็จเป้าหมายทุกประการ

 ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากร ทั้งนี้ อดีตผู้ว่าการภาค ธีระนันท์ วงศ์หล่อ  อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2558-2559 (Home Club of Distric Governor 2015-2016) ให้การต้อนรับ ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เนื่องในโอกาสเยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลาอย่างเป็นทางการและหารือแนวทางการบริหารโรตารีภาค 3330

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีสงขลา รณรงค์การบริจาค “EREY” (Every Rotarian Every Year) โดยมีผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เป็นประธานรับมอบ เนื่องในการเยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลาอย่างเป็นทางการ ณ โรงแรมเบญจพรแกรนด์วิว สงขลา

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 อดีตนายก อุบลวรรณ เม่งช่วย ประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี ได้รายงานผลการรณรงค์ #EREYRotarySongkhla ในวาระการประชุมครั้งที่ 8/2564-2565 ณ โรงแรมเบญจพรแกรนด์วิว สงขลา

ทั้งนี้ ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2564-2565 เป็นประธานรับมอบ เนื่องในการเยี่ยมสโมสรโรตารีสงขลาอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกโมสรโรตารีสงขลา โดยมีสมาชิกแสดงเจตนาบริจาคเข้ากองทุนโรตารี เป็นจำนวน 1500 US (2 ต.ค.2564)

สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ 

วันที่ 30 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ นำโดย นย.ปฐมพร เจียสกุล พร้อมด้วย อน.วิเชียร คุตตวัส อน.สัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา อน.กรรณิกานุชประสิทธิ์ อน.ประลอง โชติศิริคุณวัตร ร่วมกับ ตลาดศรีเมือง มอบพัดลม 20 ตัว พร้อมน้ำดิ่มจำนวน  360 ขวด ขุดปรกเข้าศูนย์ จำนวน 30 ชุด ให้กับ ศูนย์พักคอยตำบลดอนแร่ โดยมี นายกวิรัช แก้วใส นายก อบต.ดอนแร่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลดอนแร่ เป็นผู้รับมอบ และ ผชภ.วิชัยดิษฐ์ จันทร์ปิตุ นยก.ปิยนุช ภู่สวัสดิ์ สโมสรโรตาแรคท์ชุมชนศรีเมือง ร่วมเป็นเกียรติ

สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน นำโดย  นย.ชวดล จักกายวรกร ร่วมกับสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นย.วินัย  รัตนรักษาพร้อมด้วย อน.ทศพล เจริญสุขใส  อน.บุญเลิศ ปิ่นสุข อน.อรอนงค์ เผือกเล็ก รทร.รัตนา วิยาภรณ์ และรทร.ทวีป มาลัย ร่วมกันมอบเงินบริจาค และของบริจาค ขนมปังปังสยาม ข้าวสาร น้ำดื่ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และนมกล่อง โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อมหาจำนงค์ เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำสิ่งของเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบภัยน้ำท่วม

Rotary club of Songkhla

Tuesday, 5 October,2021

P.Kamonnawin Inthanuchit in a JOINT MEETING Microsoft Teams with P. Somkuan D3350 and the RPC21 Team lead by JP de la Vega and Doria Ensomo.

for prepare present the project showcase of Thailand in the Rotary: Presidential CONFERENCE MANILA

-Thailand Environment for Good in the topic of

“Grease Traps: Sustainable Protection of Fats and Oils Flowing into The Songkhla Lake Basin” by

P. Kamonnawin Inthanuchit

Rotary club of Songkhla, D3330, Zone 10B, Thailand

สโมสรโรตารียะลา

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ว่าการภาคไพกิจ  ฮุนพงษ์สิมานนท์  ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เยี่ยมสโมสรโรตารียะลาอย่างเป็นทางการ ตามลำดับดังนี้
เวลา 13.00 น. นายกสโมสรโรตารียะลาพร้อมด้วยสมาชิก และนักเรียนสโมสรอินเทอร์แรคท์และสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารียะลาให้การต้อนรับเข้าสู่ห้องประชุมศรียะลา ตามลำดับดังนี้
1.ผู้ว่าการภาคพบนายก เลขา และผู้ช่วยผู้ว่าการภาค
2.ประธานคณะกรรมการ 5 ฝ่ายรายงานผลการดำเนินงานและเลขานุการสโมสรสรุปเป้าหมายแต่ละด้านใน My Rotary
3.ประดับเหรียญสมาชิกใหม่
4.นายกสโมสรโรตารียะลามอบของที่ระลึกและปิดประชุม

สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน

วันที่ 16 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน นำโดย นายก ชวดล จักกายวรกร และสมาชิกสโมสรโรตารีกระทุ่มแบน โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ผวภ. ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และเพื่อนนายกต่างสโมสร ที่ได้มาร่วม กิจกรรมโครงการ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยทำการมอบเตียงไฟฟ้า ระบบ 3 ไกร์ จำนวน 10 เตียงและเครื่องควบคุมสารละลายจำนวน 4 เครื่องให้กับห้องICU แรงดันลบ ของทางตึกใหม่ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่มีอาการหนัก โดยมีท่านผู้ว่าการภาค3330ท่านไพกิจ บุญพงษ์สิมานนท์ มาเป็นประธานในพิธีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนายแพทย์ธรรมวิทย์  เกื้อกูลเกียรติ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ ผู้บริจาค ดังนี้​

​​​1. นายฐกัดส์​​ พรสวรรค์วงศ์ และครอบครัว

​​​2. นางผ่องใส​​ พรสวรรค์วงศ์ และครอบครัว

​​​3. นายชวดล​​ จักกายวรกร และครอบครัว

​​​4. ครอบครัวโชติกะสุภา

​​​5. นายสมนึก ​​เผือกเล็ก

​​​6. นายบุญเลิศ​​ ปิ่นสุข และครอบครัว

​​​7. นางรัตนา​​ วิยาภรณ์

​​​8. นายกิตติชาติ ​ศรีจันทร์

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

สารจากเลขานุการภาค 3330

อน.วรวัฒน์ วงษ์สุรีรัตน

วันที่ 29 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย มอบขนมข้าวเหนียวสังขยา จำนวน 60 ห่อ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดฉีดวัคซีน ศาลาประชาคม อ.ร่อนพิบูลย์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย มอบขนมสอดไส้จำนวน 120 ห่อ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดฉีดวัคซีน ศาลาประชาคม อ.ร่อนพิบูลย์

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย มอบแซนวิช จำนวน 60 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ จุดฉีดวัคซีน ศาลาประชาคม อ.ร่อนพิบูลย์ 

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย ได้จัดขนม อาหารว่าง จำนวนวันละ 50 ชุด เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้งบประมาณของสโมสรและเหล่าสมาชิกร่วมด้วย

1.นย.กิตติ์รวี – รทร.ปิติพัฒน์ โรจน์รุ่งนิธิคุณ 500 บาท

2.รทร.ภุชงค์ เพชรทอง 1,000 บาท

3.รทร.รินดา ดาววิจิตร 500 บาท

4.ครอบครัวสุทธิภักดี 1,000 บาท

5.โครงการการ์เด้นวิลเลจ 2,000 บาท

6.อน.ศุภรัตน์ 500 บาท

7.รทร.ฉัตรชนก ศรียา 500

8.อน.คุณปุ๊ 2,000 บาท

9.สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย 2,000 บาท

สโมสรโรตารียะลา

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารียะลาจัดกิจกรรม โครงการผลิตน้ำยาล้างจานในโอกาสที่ผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เยี่ยมสโมสรยะลาอย่างเป็นทางการ โดยมีสมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์และสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชาในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารียะลาพร้อมด้วยตัวแทนชุมชนร่วมกันกวนน้ำยาล้างจานและบรรจุขวด พร้อมส่งมอบให้ผู้แทน10 ชุมชนๆละ 70 ขวด นำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ เปิดโครงการ District Grand  โรตารีร่วมใจ จับมือแพทย์แผนไทย สู้ภัยโควิด ณ ชุมชนบ้านเกาะเลียบ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. โดยมี ท่านผู้ว่าการภาค ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน นายอาหมัด. เบ็นอาหลี  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ มวลมิตรโรทาเรียล ประธานชุมชนบ้านเกาะเลียบและ ตัวแทนชุมชุน ให้เกียรติมาร่วมงาน ในการนี้ท่านผู้การภาคได้ ร่วมแจก ชุดสมุนไพร ป้องกันโควิด-19 จำนวน 200 ชุด ซึ่งประกอบด้วย  ฟ้าทลายโจร.  ห้าราก. และยาดมฆ่าเชื้อใรระบบทางเดินหายใจ. และเป็นตัวแทนรับมอบ เงินบริจาค จากตัวแทน สโมสร FC สงขลาจำนวน 30000บาท. ตัวยาฟ้าทลายโจร จำนวน 20 กิโลกรัม และต้นกล้าฟ้าทลายโจร จำนวน1000 ต้น จากตัวแทน บริษัท ภูตะวันอินอตอร์เนชั่ลแนลเทรดดิ้ง จำกัด. เพื่อใช้ในโครงการต่อไป

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ภาค 3330 มอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกชุมชนโรตารีคูขวาง เขต 3 (RCC) ที่กักตัวจากเชื้อโควิด19 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ร้านอาหารคันทรีโฮม

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สมาชิกสโมสรโรตารีสงขลาร่วมกับครอบครัวท่าน อน.บุญสืบ ยศเมธา สร.บางรัก ดำเนินโครงการส่งมอบเครื่องออกซิเจนแบบไฮโฟล์ว มูลค่า 200,000 บาท  แด่โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ซึ่งเป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนามด่านหน้า รองรับผู้ป่วยจำนวนมาก และมีความต้องการเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือวิกฤต COVID-19 อย่างสูง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลนาหม่อมยังเตรียมเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการฉายแสงรักษาในพื้นที่ ซึ่งสโมสรโรตารีสงขลาพร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นย.กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา เข้าพบขอคำปรึกษาจาก นายเจริญ ทองมา ที่ปรึกษานายกสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย อ.สทิงพระ เพื่อช่วยผลักดันโครงการวางซั้งปลาถาวรในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ และเตรียมข้อมูลนำเสนอเกี่ยวกับชายฝั่งทะเลในการที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนขององค์กรโรตารีของประเทศไทย

เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “Environment for Good”

ในการประชุมใหญ่ นายกและประธานภาคโรตารีสากล โซนเอเชีย-แปซิฟิก ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (RPC21 Manila: ROTARY’S LARGEST ASIA-PACIFIC CONFERENCE) 

ในวันที่ 26, 27, 28 พฤศจิกายน 2564 (Online)

– เตรียมกิจกรรมร่วมระหว่างสโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่ง

– สำรวจการเพิ่มพูนประสิทธิผลแก่ชุมชนก่อนดำเนินการขอกองทุนระดับ Distric Grant/ Global Grant

– ข้อมูลชายฝั่ง ผลผลิตที่เกิดขึ้นหลังจากการทำซั้งปลาในพื้นที่ชายฝั่ง

– ความร่วมมือระหว่างชุมชนชายฝั่ง รัฐ และองค์กรเอกชน

ขอบคุณน้องใหม่ เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและเครือข่าย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ประสานและช่วยเหลือข้อมูลครับ

นายก กมลนาวิน อินทนูจิตร นายกสโมสรโรตารีสงขลา ปี 2564-2565 (ภาค 3330 โรตารีสากล)

www.rpc21.ph/featuredspeakers

https://www.rpc21.ph/p-kamonnawi-inthanuchit

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ ร่วมกับ บ.ฮาร์ทสปอตแวร์ บ.คลิปเปิล โรงแรมพีลุส ทัศศิพรการไฟฟ้า และสมาชิกไวท์ปาร์ค ร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ ช่วยกันจัด”ถุงยังชีพ” มอบแด่ผู้ประสบปัญหาช่วงสถานการณ์โควิด -19 และปัญหาน้ำท่วม จำนวน 50 ครัวเรือน ณ บ้านพรหม ปัญโญโพธิสุทธิ์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

วันที่ 30 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีสมุทรปราการ นำโดย นายกพรพิมล ปังสุวรรณ และสมาชิก  และคู่มิตร สโมสรโรตารีดองดูเฉิน ประเทศเกาหลี ร่วมส่งมอบมอบเครื่องมือติดตามการทำงานของหัวใจ ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดฯ สำหรับใช้ติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยที่มารับการระงับความรู้สึก จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร

สโมสรโรตารีพุทธมณฑล

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายกเชาวลิต โถน้อย นายกสโมสรโรตารีพุทธมณฑล (ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน( โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ) กล่าวน้อมรำลึก พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ ข้าราชการ ผู้บริหารทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึง ประชาชนตำบลศาลากลาง ได้ร่วมกันรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมุหาราชบรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยณ โรงเรียนนุ่นประสงค์วิทยา ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สโมสรโรตารีหัวหิน

วันที่ 14 กันยายน 2564 สมาชิกสโมสรโรตารีหัวหิน นำโดย นายก อารีย์ มิตรอุปถัมภ์เข้าศึกษาดูงาน โรงผลิตน้ำดื่มในโรงเรียน  และเยี่ยมชมบริเวณโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย ผอ. วนิดา ครุฑกาศ  ให้การต้อนรับ

สโมสรโรตารีหัวหิน

วันที่ 14 และ 16 กันยายน 2564 มวลมิตรโรแทเรียนสโมสรโรตารีหัวหิน นำโดย นายก อารีย์ มิตรอุปถัมภ์ เข้าพื้นที่ โรงเรียนอานันท์ ตำบล ห้วยสัตว์ใหญ่  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพื่อวัดพื้นที่ การเขียนแบบแปลนการก่อสร้าง และ เข้าสำรวจ พื้นที่ การออกแบบ ระบบน้ำในโครงการ Global Grant  โดย ผอ.ขจรศักดิ์ ประทุมพันธ์ ให้การต้อนรับ

สโมสรโรตารีหัวหิน

วันที่ 16 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีหัวหิน นำโดย นายก อารีย์ มิตรอุปถัมภ์ ,อน.การัณ ติวัฒนาสุข ประธานเยาวชนชนรุ่นใหม่ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนหัวหิน ผ่านทางLine meeting ในการนี้ นายกกษิดิศ ชำนาญเดชสกุล นายกสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนหัวหิน แนะนำคณะกรรมการสโมสรและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี 2564-2565

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

พิธีสถาปนานายกสโมสรโรทาแรคท์และอินเทอร์แรคท์ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปี 2564-2565 ในวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานลัดดารัตน์ หมู่บ้านน้ำเพชร 5 ประกอบด้วยสโมสรโรทาแรคท์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยอาชีวศึกษา สโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมกับสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตงวิทยา สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใส 1 และสโมสรโรทาแรคท์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่ท่าน

ผู้ช่วยผู้ว่าการภาคนงลักษณ์ ศุภโสภน นายกก่อตั้งลัดดารัตน์  ตันรัตนวงศ์ นายกปี 2564-2565 รุ่งฉัตร ง้วนจินดา

นายกปี 2563-2564 ดลใจ จองพานิช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูต ราชันย์ ทิพยเนตร รองผอ.โรงเรียนสวนแตงวิทยา นิตยา สุขสำราญ อาจารย์ที่ปรึกษาและมวลมิตรโรแทเรียลสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 18 กันยายน 2564 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสโมสรโรทาแรคท์และสโมสรอินเทอร์แรคท์ทั้ง 5 สโมสรในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดยนายกดลใจ จองพานิช นายกปี 2563-2564

ผู้ที่ผ่าน Citation และได้รับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ได้แก่

1. นายกก่อตั้งศุภกฤต แสงภู่วงษ์ จากสโมสรโรทาแรคท์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

2. นายกก่อตั้งบูรพล ภมรพล จากสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ

3. นายกณัฐวุฒิ ลมูลจิตร จากสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสวนแตง

4. นายกไตรภพ โค้งอาสา จากสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนบรรหารแจ่มใส1

5. นายกโชคอนันต์ ชรอยเมฆ จากสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

หลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตรเรียบร้อย ท่านนายกดลใจ จองพานิช และอดีตผอ.ราชันย์ ทิพย์เนตร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคน

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 28 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา พร้อมด้วย รทร. พูลจิตร์ สุคนธปฏิภาค ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ รทร. กัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์ เหรัญญิก รทร. สุกัญญา ไทยเสรีกุล ฝ่ายภาพลักษณ์ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  โดยมีท่าน ผอ.ศรากร บุญปถัมภ์เป็นผู้รับมอบ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 28 กันยายน 2564 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา พร้อมด้วย รทร.พูนจิตร์  สุคนธปฏิภาค รทร.กัลยาณี  ไกรศรีประสิทธิ์ รทร.สุกัญญา  ไทยเสรีกุล ร่วมกันนำอาหารกล่อง เจลล้างมือ  แซนวิชและน้ำดื่ม ไปมอบให้ สถานพินิจ จ.สุพรรณบุรี โดยท่านผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดยนายกรุ่งฉัตร  ง้วนจินดา ได้จัดการประชุม Assembly  เพื่อเตรียมก่อนการเยี่ยมของผู้ว่าการภาคในปี 2564-2565 มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม กรรมการครบทั้ง 5 ฝ่ายรวมทั้งท่านผชภ. นงลักษณ์  ศุภโสภณ

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายกสโมสรโรตารีภาค 3330 รุ่น 117 นำโดย ท่านประธานนายกวินัย รัตนรักษา โรตารีบ้านแพ้ว พร้อมท่านผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และเพื่อนๆ จากหลายสโมสร ได้ร่วมกันนำถุงยังชีพมามอบให้ผู้ประสพภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านชูชีพ พงษ์ไชย  ผชภ.พื้นที่ 29-30ท่านนงลักษณ์  ศุภโสภน  ท่านสถาพร ชุ่มใจและสโมสรโรตารีในจังหวัดสุพรรณบุรี สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี, อู่ทอง, ป่าเลไลย์ สองพี่น้อง, เพชรสุพรรณ และสุพรรณิการ์ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ มาให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดวรจันทร์ เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โพธิ์พระยา สนามชัย และพื้นที่ใกล้เคียง

นายกสโมสรโรตารีรุ่น 117

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 ท่านรองผู้ว่าชูชีพ พงษ์ไชย ได้นำ คณะของนายกสโมสรโรตารีรุ่น 117 พร้อมผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และผู้ช่วยผู้ว่าการภาค มามอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสพภัย ตำบลพิหารแดง หัวเวียง รั้วใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนโรตารีสุพรรณิการ์ โดยมีผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านออกมาต้อนรับ และพาคณะบางส่วนลงเรือเพื่อนำถุงยังชีพมอบให้ถึงมือผู้ประสพภัย

สารจากการเงินภาค 3330

อน.ชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์

อน.ชาญวิทย์-ศรีสุทธิพงศ์

เนื่องด้วยศูนย์โรตารีได้เปิดช่องทางการชำระใบแจ้งหนี้ของ สโมสร (Club Invoice) และการบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารีผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคารถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 หลังจากนั้นจะกลับไปใช้ระบบเดิมโดยท่านสามารถซื้อรับส่งไปรษณีย์ไปที่ อผภ. กฤษณ์ อินเทวัฒน์ ผู้ดูแลการเงินของโรตารีสากล ในประเทศไทย ( ที่อยู่ศูนย์โรตารีในประเทศไทย) หรือ สามารถเลือกใช้การชำระออนไลน์ผ่าน My Rotary  และขอย้ำเเรื่อง การชำระค่าบำรุงภาคท่านละ 1,100 บาท โดยนับจากสมาชิก ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ต้องชำระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นวันสุดท้าย

สถานการณ์โควิด 19ในระดับประเทศมีผู้ติดเชื้อน้อยลงแต่ในภาคใต้ กลับมีผู้ติดเชื้อกระจายมากขึ้น ขอให้ทุกท่าน ทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยไม่ประมาท และวางแผนการเงินภายในสโมสรอย่างรัดกุม  ซึ่งการทำกิจกรรมจัดหาทุนไม่ได้ง่ายเหมือนดังในอดีต ควรดูความเหมาะสมงบประมาณและการทำแต่ละกิจกรรมทั้งปีบริหาร ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและดำเนินแผนงานตามที่ได้วางไว้อย่างลุล่วงตามที่ได้วางแผนไว้

สารจาก ศูนย์โรตารีในประเทศไทย