สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 12

มิถุนายน เดือนแห่งมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships Month)

มิตรโรแทเรียนและโรทาแรคท์เตอร์ทุกท่าน

            สำหรับปีโรตารี “จินตนาการสานสร้างงานโรตารี”  IMAGINE ROTARY  เดือนนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้ว่าการภาค ภาค 3330  ของดิฉัน  ดิฉันขอสรุปให้ทุกท่านได้รับทราบถึงหน้าที่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา  ดิฉันเริ่มต้นด้วยการจัดการอบรมต่างๆ ของภาคทุกการอบรม ตามที่โรตารีสากลกำหนด  เพราะปีนี้เป็นปีที่เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติหลังจากโรคโควิดระบาด  ดิฉันเริ่มด้วยการจัดอบรมผู้ช่วยผู้ว่าการภาคและเตรียมตัวนายกรับเลือก  อบรมนายกรับเลือก  อบรมทีมงานภาค และอบรมภาคประจำปี (DTA) ตอนเป็นผู้ว่าการภาครับเลือก  และเมื่อทำหน้าที่ผู้ว่าการภาคก็มีการจัดอบรม Club Vibrant Workshop  อบรมอินเตอร์แรคท์  อบรมโรทาแรคท์  อบรม Intercity  อบรม Ryla  อบรม Grant Management  อบรมเยาวชนแลกเปลี่ยน  และปิดท้ายด้วยการจัดงานประกาศรางวัลภาคและประชุมใหญ่ประจำปี (DC)  ซึ่งในปีนี้มีภาคต่างๆ จากต่างประเทศมาร่วมงานถึง 5 ภาคด้วยกัน  โดยมาจากเกาหลี 2 ภาค คือ ภาค 3600 และ  3690   จากญี่ปุ่น 3 ภาค คือ ภาค 2500  2630  และ 2830   ดิฉันได้เยี่ยมสโมสรอย่างเป็นทางการ 101 สโมสร ใน 23 จังหวัด  ดิฉันมีความสุขมากในการเยี่ยมจากการต้อนรับอย่างอบอุ่น อย่างมีมิตรภาพของทุกสโมสร  ดิฉันได้ให้ความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของโรแทเรียน พูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่สโมสรขอให้ช่วยเหลือ และชี้แจงให้สโมสรทราบถึงเรื่องใหม่ๆ ที่ประธานโรตารีสากล  เจนนิเฟอร์ โจนส์  ประกาศในปีนี้ คือ

 • ประกาศยกระดับโรทาแรคท์เตอร์เป็นสมาชิกของโรตารีสากล
 • การนำเอา DEI (ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน)  มาใช้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ของโรตารีสากล
 • มีการยกเลิกธรรมนูญโรตารีเรื่องสมาชิกภาพ  ทำให้สโมสรสามารถหาสมาชิกจากต่างพื้นที่หรือต่างประเทศก็ได้
 • และมีรูปแบบสโมสรใหม่ๆหลากหลายรูปแบบที่สโมสรสามารถก่อตั้งได้

และในปีนี้ยังมีกิจกรรมใหญ่ๆที่เกิดขึ้นอีกหลากหลายกิจกรรม  เช่น

 • โครงการ Safe Roads Save Lives  เกิดจากการร่วมมือกันของโรตารี 4 ภาค และภาคเอกชนอีกหลายองค์กร เช่น WHO  สสส.  วุฒิสภา ฯลฯ  โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง  และมีการจด MOU กับทุกหน่วยงาน
 • มีการจัดประชุมระหว่างประเทศไทย ภาค 3330 และประเทศมาเลเซีย ภาค 3300 ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   มีการลงนามคู่มิตรถึง 20 สโมสร  และมีผู้นำระดับโซนมาร่วมกิจกรรม
 • มีการจดคู่มิตรเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาค  ระหว่างภาค 3330 ประเทศไทย กับภาค 3600 ประเทศเกาหลี  เพื่อให้สโมสรโรตารีในภาคหาคู่มิตรได้ง่ายขึ้น
 • มีการประชุมสภาภาค 3330 ที่เกาะช้าง จ.ตราด  เพื่อทำ SWOT Analysis  เพื่อนำมาพัฒนาภาค 3330 ในปีต่อไป
 • มีการประชุมระดับโซน 10B และ 10C  Regional Team Learning Seminar (RTLS)  ที่ จ.ภูเก็ต  และพวกเรามีโอกาสต้อนรับประธานโรตารีสากล เจนนิเฟอร์ โจนส์ ผู้นำสูงสุดของเรา ซึ่งท่านมาร่วมงานที่ภาค 3310 จัดที่ภูเก็ต

และในช่วงที่ทำหน้าที่ผู้ว่าการภาค  ก็มีบางช่วงที่ดิฉันต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมในต่างประเทศ  เช่น

 • ไปร่วมประชุม Rotary Institute 2022 Yas Island, Abu Dhabi ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • ไปร่วมงานประชุมใหญ่ของภาค 3600 และภาค 3690  ประเทศเกาหลี  เพื่อกระชับมิตรภาพ
 • ไปร่วมประชุม RI Convention  ณ. เมืองเมลเบิร์น  ประเทศออสเตรเลีย
 • และในเดือนตุลาคม 2566 ดิฉันตั้งใจจะร่วมเดินทางไปร่วมงานประชุมใหญ่ของ ภาค 2500 2630 และ 2830  ประเทศญี่ปุ่น  เป็นการเย้าเยือนเพื่อมิตรภาพ  เพราะทางญี่ปุ่นมาร่วมงาน DC ของภาคเรา

ในปีนี้ที่ดิฉันทำหน้าที่ผู้ว่าการภาคได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของภาค  และดิฉันมีสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวดิฉันเองดังนี้

 • สามารถก่อตั้งสโมสรใหม่ได้ 3 สโมสร
 • การแข่งขันระดับประเทศ 4 ภาค ภาค 3330  ได้รับรางวัลมา 2 รางวัล คือ
 • ถ้วยกรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร  รางวัลสำหรับสโมสรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ของภาคสูงที่สุด  ได้แก่ สร.เหมืองแร่ภูเก็ต
 • ถ้วยพระยาศรีวิสารวาจา  รางวัลสำหรับสโมสรที่ทำกิจกรรมบริการใดบริการหนึ่งดีเด่นที่สุด  ได้แก่ สร.เหมืองแร่ภูเก็ต
 • การแข่งขันระดับโซน  ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอมาดังนี้
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 สร. แก่นจันทน์  ได้รับเกียรติบัตรและเงินสด 15,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 สร. บ้านแพ้ว และ สร. เหมืองแร่ภูเก็ต ได้รับเกียรติบัตรและเงินสด สโมสรละ 5,000 บาท

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ที่พอจะสรุปให้ทุกท่านทราบได้

ก่อนที่ดิฉันจะหมดวาระของผู้ว่าการภาค  ดิฉันก็ยังมีภาระกิจที่จะต้องทำคือร่วมกิจกรรมพิธีสถาปนา นายกและคณะกรรมการชุดใหม่ของสโมสรต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมใหญ่โรตารีสากล  รณรงค์ให้โรแทเรียนทุกท่านช่วยกันลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม RI Convention ปี 2024 ณ.ประเทศสิงคโปร์  ในวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2567  โดยโรตารีสากลกำหนดค่าลงทะเบียนไว้ตามตารางนี้

ประเภทการลงทะเบียน1 มิ.ย. – 15 ธ.ค. 6616 ธ.ค. 66 – 31 มี.ค. 671 เม.ย. – 29 พ.ค. 67
อายุ 31 ปีขึ้นไป$500$595$695
อายุ 30 ปี หรือน้อยกว่า$175$225$275
Guest อายุ 5-18 ปี$20$30$40
Guest อายุต่ำกว่า 5 ปีFreeFreeFree
วันเสาร์ เฉพาะ House of Friendship$60$60$100

            สมาชิกที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้เลย  ซึ่งเป็นโอกาสดีที่การประชุมโรตารีระดับโลกจะมีขึ้นใกล้กับประเทศไทยเรา  ภาค 3330  เราจะมีการจัดทัวร์รวมตัวกัน  ดิฉันจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ภาพกิจกรรมต่างๆ

intercity
Inter-Country Thai-Malay
RYLA
DC
โครงการ safe roads save lives
เยี่ยมสโมสรและกิจกรรม
RI Convention ออสเตเลีย
ร่วมงาน DC ของภาค 3600 , และ 3690
RTLS ที่ภูเก็ต
โปลิโอ
Institute อาบูดาบี
รางวัลระดับประเทศ
DTA

            ดิฉันขอขอบคุณ สภาอดีตผู้ว่าการภาค  ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค  คณะกรรมการภาค  และโรแทเรียนทุกท่านของภาค 3330  ที่ช่วยเหลือดิฉันให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการภาคผ่านไปได้ด้วยดี

ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2565-2566

สารประธานโรตารี_มิถุนายน 2566

2022-23 RI President Jennifer Jones. Rotary International World Headquarters, Evanston, Illinois, USA. 26 October 2021.

ไม่ขอกล่าวอำลา แต่ขอทำงานให้ดีต่อไป

การได้พูดคุยกับท่านโดยผ่านหน้านิตยสารโรตารีในปีที่ผ่านมาได้นำความสุขมาให้ดิฉันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่ได้แบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆ ของผู้คนที่วิเศษสุดที่ดิฉันและนิคได้พบในระหว่างทัวร์กิจกรรมในปีจินตนาการ (Imagine Impact Tour)

เริ่มตั้งแต่เมืองแพทซันในที่ราบสูงทางตะวันตกที่ดารดาษไปด้วยเทือกเขาของกัวเตมาลา ไปจนถึงหมู่บ้านเล็กๆ นอกลูซากา ประเทศแซมเบีย เราได้รับการต้อนรับจากผู้คนนับไม่ถ้วนที่มีจินตนาการในการสร้างสรรค์และต้องการทำงานเพื่อให้โลกดีขึ้น

เราได้รับแรงบันดาลใจจากบรรดาครูที่มีความคิดที่จะทำให้การศึกษาดีขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่ต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศ จากบรรดาโรทาแรคเทอร์ในนิคมผู้ลี้ภัยที่สร้างโรงโม่แป้งขึ้นเพื่อเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาในภาวะขาดแคลนอาหารขั้นวิกฤติ และจากผู้คนที่ทำงานกล้าหาญในการต่อสู้กับโปลิโอและผลักดันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อให้เข้าถึงเด็กคนสุดท้ายทุกคน

พวกเราทุกคนล้วนมีจินตนาการเพื่อสานสร้างงานโรตารีในปีนี้ มันหมายถึงการมองไกลจากที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต เราจินตนาการว่าโรตารีจะบอกเล่าเรื่องราวของเราต่อไปในรูปแบบที่สร้างผลกระทบ ทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกันที่เน้นรับฟังและเห็นคุณค่าของเสียงทุกเสียงทั้งในและนอกองค์กรของเรา

นิคและดิฉันอยากจะขอบคุณพวกท่านทุกคนสำหรับช่วงเวลาที่เราได้แบ่งปันกัน และความทุ่มเทของท่านในปี จินตนาการ สานสร้างงานโรตารี และตอนนี้ เราหวังว่าจะดำเนินการสานต่อความพยายามเหล่านี้เพื่อจะสร้างความหวังให้แก่โลก  นับเป็นเกียรติและเป็นโอกาสพิเศษที่ได้รับใช้ทุกท่าน

เจนนิเฟอร์ อี. โจนส์

ประธานโรตารีสากล

[[คำบรรยาย]]

1. ในงานเทศกาลพลังแห่งพลเมืองโลกเดือนกันยายน (Global Citizen Festival) ที่นครนิวยอร์ก เจนนิเฟอร์ โจนส์ ประธานโรตารีสากลประกาศว่าโรตารีสากลจะมอบเงินเพิ่มอีก 150 ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการขจัดโปลิโอโลก

2. เยือนแซมเบียในเดือนสิงหาคม โจนส์คุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อแซมเบียปลอดโรคมาเลเรีย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับทุน Programs of Scale โครงการแรกของโรตารีสากล

3. โจนส์เคียงบ่าเคียงไหล่กับ Lucky Johana Mishel Chutá Simón นักเรียนที่เธอพบระหว่างทัวร์โครงการรู้หนังสือกัวเตมาลาในเดือนเมษายน

4. ในเดือนกรกฎาคม ณ จุดพักระหว่างทัวร์โครงการชมกิจกรรมโรตารีในแคนาดา (Imagine Rotary Canada Tour) โจนส์กอดตุ๊กตาหมีกริซลีที่สวมเสื้อสีแดงของตำรวจม้าลาดตระเวนแคนาดา

5. โจนส์และนักแสดงชื่อ ซิบงเกล มลัมโบ (ซ้าย) เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเดือนกันยายนที่นิคมผู้ลี้ภัยนากีวาเล (Nakivale) ในยูกันดา

6. โจนส์และคณะผู้ติดตาม (ขวามือ) นิค ครายาซิช สามีของเธอ และจูดิธ ดิเมนท์ ประธานคณะผู้แทนเครือข่ายโรตารี เข้าเฝ้าพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในลอนดอนในวันเครือจักรภพ

7. ระหว่างทัวร์โครงการกิจกรรม โจนส์และสามีเพลินกับช่วงเวลาที่เงียบสงบขณะนั่งอยู่ในแปลงผักกะหล่ำปลีในไต้หวัน

8. โจนส์ชี้ไปที่ภาพ “จินตนาการความฝันของตน” (Imagine One’s Dream) ซึ่งเป็นภาพวาดโดยดาเรน โจนส์ พี่ชายของเธอ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับเนคไทและผ้าพันคอประจำปีประธานโรตารี

9. โจนส์โพสท่าถ่ายรูปในงานสัมมนานายกสโมสรโรตารีรับเลือกเดือนกุมภาพันธ์ที่เท็กซัส

10. โจนส์และครายาซิชขี่อานม้าสูงในขบวนพาเหรดงานคาวบอยประจำปีที่แคลกาลี (Calgary Stampede Parade) ในอัลเบอร์ตา

…………………………………..

Jun23 Presidents Message final RS / 240 words

Hed: Not goodbye, but good work

Speaking to you through the pages of Rotary magazine this past year has brought me so much joy. I have especially enjoyed sharing the incredible stories of the wonderful people Nick and I have met on the Imagine Impact Tour.

From Patzún in the mountainous western highlands of Guatemala to a small village outside of Lusaka, Zambia, we have been greeted by countless people who imagine and work toward a better world.

We were inspired by teachers who imagine a better education for girls and boys facing gender-based violence, by Rotaractors in a refugee settlement who created a flour mill to provide for their families in a critical food shortage, and by brave polio workers who push tirelessly to reach every last child.

All of us have imagined Rotary this year. This means looking past what we are today and reaching for what we could be tomorrow. We imagine a Rotary that will continue to tell our stories in impactful ways, work to reduce our carbon footprint, and focus on diversity, equity, and inclusion efforts that lift every voice in our organization and beyond.

Nick and I want to thank all of you for the moments we’ve shared and for your efforts to Imagine Rotary. And now, we look forward to continuing these efforts as we Create Hope in the World. It has been an honor and a privilege to serve with each of you.

JENNIFER JONES 

President, Rotary International 

[[Captions]]

1. At September’s Global Citizen Festival in New York City, RI President Jennifer Jones announced that Rotary International would commit an additional $150 million to the Global Polio Eradication Initiative.

2. Visiting Zambia in August, Jones talks with health workers participating in Partners for a Malaria-Free Zambia, the recipient of RI’s first Programs of Scale grant.

3. Jones goes shoulder-to-shoulder with Lucky Johana Mishel Chutá Simón, a student she met during an April tour of the Guatemala Literacy Project.

4. In July, at a stop on her Imagine Rotary Canada Tour, Jones hugs a stuffed grizzly bear wearing the red serge tunic of the Royal Canadian Mounted Police.

5. Jones and the actor Sibongile Miambo (left) participate in a September soccer game at the Nakivale Refugee Settlement in Uganda.

6. Accompanied (at right) by her husband, Nick Krayacich, and Judith Diment, dean of the Rotary Representaives Network, Jones greets King Charles III in London on Commonwealth Day.

7. In the midst of her Imagine Impact Tour, Jones and her husband enjoy a quiet moment while seated in a Taiwanese cabbage patch.

8. Jones points to “Imagine One’s Dream,” the painting, by her brother Darren Jones, that inspired her presidential tie and scarf.

9. Jones poses for a photo at a February seminar in Texas for Rotary club presidents-elect.

10. Jones and Krayacich ride tall in the saddle at the annual Calgary Stampede Parade in Alberta.

สารประธานกรรมการมูลนิธิ_มิถุนายน 2566

มันอยู่ในมือท่าน

เดือนมิถุนายนเป็นการสิ้นสุดเวลาและการเริ่มต้นใหม่ในโรตารี ซึ่งเป็นช่วงเวลาทั้งสุขและเศร้าที่สะท้อนอดีตเพื่อที่เราจะมองไปข้างหน้า

เมื่อมองย้อนกลับไปในปีนี้ มูลนิธิโรตารีประสบความสำเร็จอย่างมาก เรามุ่งมั่นใหม่อีกครั้งเพื่อต่อสู้กับโรคโปลิโอให้ถึงที่สุด โรตารีและพันธมิตรในโครงการเพื่อขจัดโปลิโอทั่วโลก (Global Polio Eradication Initiative) ดำเนินกลยุทธ์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสโปลิโอป่าทั้งหมดในประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถานที่เป็นถิ่นระบาด และการแพร่กระจายของไวรัสโปลิโอที่มาจากการได้รับวัคซีนในประเทศที่มีการระบาด เดือนตุลาคมปีที่แล้ว โรตารี มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดาเกตส์ และประชาคมโลกร่วมกันให้คำมั่นสัญญาจะให้เงิน 2.6 พันล้านดอลลาร์สำหรับแผนนี้

เราทราบดีว่าต้องทำอย่างไรจึงจะกำจัดโรคโปลิโอให้สิ้นซากได้ และเราก็มีกลยุทธ์ที่จะทำ ผมขอร้องให้ทุกสโมสรดำเนินการต่อไปในความมุ่งมั่นครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยการสร้างความตระหนักรู้และระดมเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันโปลิโอโลกในเดือนตุลาคม และพิจารณาเข้าร่วมหรือก่อตั้งสมาคมโปลิโอพลัสในสโมสรหรือภาคของท่านเพื่อร่วมกันบริจาคเงินจำนวนหนึ่งในแต่ละปีจนกว่าโรคโปลิโอจะหมดสิ้นไป

นอกจากนี้ มูลนิธิของเรายังให้ความช่วยเหลือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศซีเรียและตุรกีโดยใช้เงินทุนช่วยเหลือสำหรับภัยพิบัติซึ่งทำให้สโมสรและภาคต่างๆ สามารถให้ความช่วยเหลือได้

มูลนิธิมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สโมสรโรทาแรคท์เริ่มอาสาและสมัครขอทุนของมูลนิธิด้วยตนเอง และศูนย์สันติภาพโรตารีแห่งต่อไปของเรา ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะการบริจาคของมูลนิธิออตโตและฟราน วอลเตอร์ จะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยบาห์เซเชฮีร์ในอิสตันบูล

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรตารีโดยการอาสาในการทำโครงการทุนหรือในการบริจาค หากท่านยังไม่ได้บริจาคให้กับมูลนิธิ ก็ขอให้ท่านกรุณาบริจาคทางออนไลน์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อที่เราจะได้ส่งท้ายปีที่ยอดเยี่ยมนี้อย่างยิ่งใหญ่และบรรลุเป้าหมายในการระดมทุน 430 ล้านดอลลาร์

เราอาจภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำสำเร็จในปีนี้ แต่อย่าหยุดอยู่กับความสำเร็จที่ได้รับ ขอให้เรามุ่งมั่นทำต่อไป

หนึ่งในบุคคลที่แสดงถึงความมุ่งมั่นได้ดีที่สุดคือเนลสัน แมนเดลา ท่านพูดกับบุคคลสำคัญระดับโลกก่อนวันเกิดครบรอบ 90 ปีในปี พ.ศ.2551 ว่า “มันยู่ในมือของคุณแล้วที่จะทำให้โลกของเราดีขึ้นเพื่อทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ผู้อ่อนแอ และผู้ด้อยโอกาส”

ที่จริง การเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้อยู่ในมือของใครอื่นแต่เป็นตัวเราเอง และการช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือก็เป็นสิ่งที่จะกำหนดนิยามของโรตารีและมูลนิธิต่อไปในในอนาคตอีกหลายปี

ผมขอให้ประธานกรรมการมูลนิธิคนใหม่ แบร์รี แรซซิน, คณะกรรมการมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่ของเราประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการสร้างความแตกต่างโดยผ่านมูลนิธิโรตารี

เอียน เอช. เอส. ไรซ์ลีย์

ประธานกรรมการมูลนิธิโรตารี

………………………………….

แนะนำ ผวล.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์

แนะนำนายก 119

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 12 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์​

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์​
โรตารีแอนน์และสุภาพบุรุษ์ โดย นย.อาริน ดวงสวัสดิ์ พร้อมด้วย Rotary Club of Masan-East (D.3722) Rotary Club of Changwon Dasom Rotary Club of Shimonoseki Kita in Japan ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น

ส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินและคลินิคทันตกรรม คก.GG2342286 มูลค่า 2,865,600 บาท ให้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์
สวาทยานนท์ อ.พระสมุทรเจดีย์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
นย.อาริน ดวงสวัสดิ์
นายกสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์

รทร.ภูวกฤต คล้ายเจริญสุข
พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์​ ส่งเสริมภาพลักษณ์สโมสร

https://drive.google.com/file/d/1gXrK4ZZ06x54TN1lXvWLwFpZQbJLJAZR/view

สโมสรโรตารีนครปฐม

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สโมสรโรตารีนครปฐม โดยการนำของ นย.ศุภชัย สิริงามวรกุล พร้อมด้วยนายกสโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3330 และสมาชิกสโมสร ร่วมกันต้อนรับ ท่านชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังตะกู จำนวน 100 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน 100,000 บาท ณ อาคารโรงเรียนวัดวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ทั้งนี้การมอบทุนการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนที่ยากจน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมนี้

สโมสรโรตารีนครปฐม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สโมสรโรตารีนครปฐม โดย นย.ศุภชัย สิริงามวรกุล นายกสโมสรโรตารีนครปฐม มอบเงินบริจาคจำนวนเงิน 150,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องฟอกไต โดยมี นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุษณีย์ พูลวิวัฒน์ชัยการ รองผู้อำนวยการด้านศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้รับมอบ โดยการมอบเงินครั้งนี้ เป็นเงินที่ได้รับจากต่างสโมสร และบุคคลภายนอกจำนวนเงิน 100,000 บาท และครอบครัวสิริงามวรกุล จำนวนเงิน 50,000 บาท

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช โดย นยล.พรไชย ศรีไสย และมวลสมาชิก มอบน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน ๔๐ โหล ให้ศาลพระเสื้อเมืองนครศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
https://m.rotary3330.org/newsclub/9608

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดยนายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมคณะ ขอขอบคุณ นพ. พีระ ฟาร์มไพบูลย์อดีตผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ที่มาให้ความรู้พื้นฐานของโรตารีให้กับสมาชิก และในวันนี้ ที่ 8 มิถุนายน 2566 มีสมาชิกใหม่ 2 ท่านได้แก่ ดร.สุดารัตน์ แก้วเก้า และ นส.ภาริษา ชัยสุวรรณ เข้าร่วมรับความรู้ด้วยค่ะ

สโมสรโรตารียะลา

สโมสรโรตารียะลา เข้าร่วมงานสถาปนานายกสโมสร ดาโต๊ะจิมมี่ ลิม และคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี Utara Subang Jaya ภาค 3300 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และลงนามเป็นสโมสรคู่มิตรระหว่างกัน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566

3rd June 2023, Rotary Club of Yala join 24th Club Installation Ceremomy of Rotary Club of Utara Subang Jaya, District 3300, Malaysia. And sign Sisterhood Relationship Establishment.

Our relationship will be last forever and no border between us.

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 /นย.ณัฐรินีย์ สินทรัพย์ ประธานคณะกรรมการอินเตอร์แรคท์ภาค ร่วมงานพิธีมอบสารตราตั้ง และสถาปนา นายกสโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียน 5 สโมสร อุปถัมภ์โดย สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ปี 2565-2566 คือ 1.โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” 2.โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 3.โรงเรียนสวนแตงวิทยา 4.โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 5.โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารา

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นย.พัชรกันย์  ปานบ้านเกร็ด พร้อมคณะสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ เข้าร่วมประชุมอบรมคณะกรรมการ บริหารสโมสร และสถาปนาภาค 3330 ปี 2566 -2567 ณโรงแรมธรรมรินทร์ธนา   จังหวัดตรัง

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

21 พฤษภาคม 2566 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ แสดงความยินดีกับ นยล.สุกัญญา  ไทยเสรีกุล ในวันพิธีสถาปนานายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2566-2567 ณ.โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมืองจังหวัดตรัง

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

อังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นยล.สุกัญญา  ไทยเสรีกุล และนย. พัชรกันย์  ปานบ้านเกร็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร เพื่อสรุปผลงานปี 2565-2566 พร้อมแจ้งแนวนโยบายการบริหารงาน ร่วมวางแผนงานกับประธานฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด เป้าหมายของภาค 3330 ปี บริหาร  2566-2567

สโมสรโรตารีศรีตาปี

มื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 ทางสโมสรโรตารีศรีตาปีในฐานะผู้อุปถัมภ์สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยนายกรับเลือกได้จัดพิธีสถาปนาและมอบเข็มให้แก่สมาชิกสโมสรอินเทอร์แรคท์ รุ่นปีบริหาร 2566-2567 ณ ห้องประชุมศรีสมร

https://drive.google.com/drive/folders/1-X8L6qvcZSAkBFtRHhC70wH-lQc3vDWN

งานพบปะ และส่งมอบประธานรุ่น ของชมรมนายกสโมสรโรตารี รุ่น 116 ภาค 3330

“รักหนัดเหนียน” เป็นคำใต้ภาษาท้องถิ่น ในความหมายภาษากลาง หมายถึง ความรักที่หนักแน่น มั่นคง และยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักที่ตนมีให้
https://www.tiktok.com/@pongpat878/video/7238039888220769541?_t=8cgIlR2FzOs&_r=1

จาก 1 ดวงจิตที่จากไป

สร้างแรงบันดาลใจ ให้ 1 ดวงใจ สานต่อเพื่อสังคม

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  โรตารีภาค 3330 ได้สูญเสียสมาชิก 1 ท่าน อน.วาสิตา(อ้น) น้อยประดิษฐ์ นายกปีบริหาร 113 จากสโมสรโรตารีจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต พวกเราทุกคนยังคงจำใบหน้าหวานๆ เสียงไพเราะ กริยาที่นิ่มนวล แต่แฝงด้วยพลังของความเก่งและแกร่งของท่าน  ในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารีจังซีลอน ในนามนายกรุ่น 113 ท่านได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากมาย ท่านเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะกี่วัน กี่เดือน หรือ กี่ปี พวกเราจะยังคงจดจำ อน.วาสิตา น้อยประดิษฐ ผู้หญิงคนนี้ตลอดไป

ถึงแม้วันนี้  อน.วาสิตา(อ้น) น้อยประดิษฐ์ จะจากไป แต่ท่านยังคงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ท่านได้ให้ดวงใจที่เป็นสายเลือดของท่านมาทำงานเพื่อสังคมแทนท่าน

จากการรักในองค์กรโรตารี การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาสในสังคม การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แสดงออกมาในการทำกิจกรรมที่ อน.วาสิตา(อ้น) น้อยประดิษฐ์ ทำให้ชุมชนและสังคม ต่างค่อยๆซึมซับไปยังเด็กน้อยคนหนึ่ง เด็กชาย พงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ บัดนี้เด็กน้อยคนนี้เติบโตเป็นชายหนุ่ม จบการศึกษา คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนก้าวมาเป็นผู้บริหาร แบรนด์เสื้อผ้า ยาหยี (YAYEE) หรือ ชุดผ้าปาเต๊ะยาหยี
และเป็น โรแทเรียน พงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ  จากสโมสร โรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต

ต้องขอขอบพระคุณ ท่านนายก ศาสวัส หลิมพานิชย์ สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ปีบริหาร 118 ที่ได้ชักชวน โรแทเรียน พงศ์พิวิชญ์ ทั่วไตรภพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรโรตารี มาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของวงล้อโรตารีที่จะหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป

จาก 1 ดวงจิตที่จากไป

สร้างแรงบันดาลใจ ให้ 1 ดวงใจ สานต่อเพื่อสังคม

เขียนโดย อน.พัชรินทร์ บุญพัชรวงศ์

สายใยรัก โรตารี

สวัสดีครับ ผม โรแทเรียน พงศ์พิวิชญ์(ภูมิ)  ทั่วไตรภพ จากสโมสร โรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากครับที่จะได้มีโอกาส บอกเล่า เรื่องราวของตนเองและ คุณแม่ ในบทบาท ของการเป็น โรแทเรียนจากแม่สู่ลูก ครับ

ปัจจุบัน ผมเพิ่งอายุครบ 28 ปี เรื่องราวการรักในองค์กร โรตารีของผมก็เริ่มต้นจากคุณแม่ อน.วาสิตา น้อยประดิษฐ นายกปีบริหาร 113 จากสโมสรโรตารีจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต โดย คุณแม่สมาชิกโรตารี ตั้งแต่ผมอายุประมาณ 18 ปี นับได้ว่าตัวผมเองก็เติบโตจากการเห็นคุณแม่เป็นสมาชิกโรตารี และร่วมทำงานบำเพ็ญประโยชน์มากมายตั้งแต่เด็ก ผมเองก็ได้ซึมซับเรื่องราว และความตั้งใจของการเป็นโรแทเรียน มาจากคุณแม่เช่นกัน

ในช่วงเริ่มต้นของการเป็นโรแทเรียนของคุณแม่ ตัวผมเองมีมุมมองว่าองค์กรโรตารี เป็นองค์กร ของคนวัยผู้ใหญ่ที่ต้องมีกิจการหรือเงินทองมากมาย และมีเวลาเหลือเฟือที่จะได้มาพบปะและทำประโยชน์ต่อสังคมซึ่งกันและกัน ในตอนนั้นยังคงมองว่าโรตารีเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับเด็กอย่างเรา แต่ก็ได้มีโอกาส ไปรับ-ส่งคุณแม่ในการประชุมสโมสร เย็นวันอังคาร บางครั้งก็มีโอกาส นั่งกินข้าวใต้ที่ทำการสโมสรไปพลางกับการทำการบ้างที่โรงเรียน ทำให้ผูกพันกับพี่ๆสมาชิกในสโมสร จนวันที่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย และได้ย้ายออกจากภูเก็ตไปเรียนที่ คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯได้สัก 3-4 ปี ก็ถึงช่วงเวลาที่คุณแม่ได้ขึ้นเป็น นายกสโมสรโรตารี จังซีลอน ภูเก็ต ปีบริหาร 113 เป็นช่วงที่ผมใกล้เรียนจบ และได้เริ่มทำงานกลับมาช่วยดู ธุรกิจของคุณแม่ควบคู่ไปด้วย

ณ เวลานั้น ได้เห็นทั้งการทำงานในบทบาทนายกสโมสรที่ต้องทำโครงการเพื่อสังคมมากมาย ทั้งยังต้องพบปะเพื่อนๆนายกรุ่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆ เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่คุณแม่ มีนัดแทบทุกวัน และนี่ก็เป็นการเปิดมุมมองให้ผมเห็น การดำเนินงานขององค์กร โรตารีแบบจริงจัง การคิดโครงการ รวมทั้งกิจการของคุณแม่ไปในตัว เรียกว่าซึมซับทั้ง 2 ทาง

คุณแม่ ทำแบรนด์เสื้อผ้า จากผ้าปาเต๊ะภูเก็ต ชื่อ ยาหยี (YAYEE) หรือ ชุดผ้าปาเต๊ะยาหยี เป็นแบรนด์พื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต สร้างโดยลูกหลานชาวภูเก็ต ผลิตเสื้อผ้าด้วยฝีมือชาวภูเก็ต บนความตั้งใจที่อยากให้ผ้าปาเต๊ะให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล แบรนด์ยาหยีก็เป็นแบรนด์ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่อยากรักษาวัฒนธรรมของชาวใต้ และเล่าเรื่องวัฒนธรรมภูเก็ตให้ผู้คนได้รู้จักการผสมผสานแฟชั่นสมัยใหม่ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมผ้าปาเต๊ะอันเก่าแก่ ออกมาเป็นดีไซน์ที่ดูเรียบหรูใส่ได้ทุกสถานการณ์ คุณแม่ผสานทั้งธุรกิจและการทำกิจกรรมโรตารีเข้าไว้ด้วยกันในแง่ เวลาเข้าร่วมประชุม หรือออกงานต่างจังหวัด ก็มักจะใส่ เสื่อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าปาเต๊ะในแบรนด์ยาหยี ออกไปให้คนจังหวัดอื่นได้รู้จัก วัฒธรรมผ้าของจังหวัดภูเก็ต ที่นอกจากจะสวยงามแล้ว ยังสื่อสารเรื่องราวของถิ่นที่มาของสโมสรเข้าไว้ด้วยกัน

นับได้ว่ายุคนั้น สโมสรที่คุณแม่อยู่ ไปออกงานไหน สมาชิกย่อมแต่งตัวสวยงามและโดดเด่น ไม่แพ้ใครแน่นอน

ตัวผมเองได้มีโอกาสติดตามทั้งการทำงาน และ บทบาทของโรตารี ในหลายๆครั้ง จึงพอเข้าใจรูปแบบ แนวทางความคิดเพื่อผู้อื่นของโรตารี จนเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมาคุณแม่เริ่มป่วย และต้องขึ้นรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ประจวบกับสถานะการณ์ COVID-19 ทำให้ห่างหายจากการออกงานและทำกิจกรรม แต่ความรักในสโสมสร และ การเป็นโรตารี ยังฝังรากลึกและเหนียวแน่นในความคิดของคุณแม่ อยู่ตลอด

ณ เวลานั้น ผมได้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ และเริ่มเข้ามาดูธุรกิจยาหยี ที่กำลังเติบโต อย่างเต็มตัว เรียกว่าเราถอดแบบความเป็นแม่ มาอยู่ในตัวเราเองเลยก็ว่าได้ ทั้งการคิดการทำงานก็เริ่มต้นจากการเรียนรู้วิธีการจากคุณแม่ทั้งสิ้น

จนเมื่อคุณแม่เสียชีวิตลง ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หลังจากดูแลเรื่องพิธีกรรมเสร็จสิ้นผมจึงตัดสินใจกลับบ้านที่ภูเก็ต มาสานต่อทุกอย่างต่อจากคุณแม่ นับเป็นก้าวสำคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมไปเป็นอย่างมาก

วันที่กลับมาช่วง 1-2 เดือนแรกยังหมกมุ่นอยู่กับกิจการที่ต้องดูแลเป็นจำนวนมาก ทำให้หลายครั้งก็รู้สึกอยากมีกิจกรรมและสังคมอื่นๆได้เข้าร่วมบ้าง ในเวลานั้นเอง ทางท่านนายก ศาสวัส หลิมพานิชย์ สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ปีบริหาร 118 ได้ชักชวนให้เข้าร่วมประชุมสโมสรเผื่อจะสนใจเข้าร่วม จากผมเองที่พอมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องโรตารีมาบ้าง แต่ก็ยังมีภาพจำของ สโมสรที่ดูเป็นผู้ใหญ่ เลยมีความกังวลใจพอสมควร

หลังจากได้เข้าร่วมประชุมกับสโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต ได้สัก 2-3 ครั้ง ก็รู้สึกผิดไปจากที่คิดเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีความน่าสนใจ และน่าสนุกมาก และพี่ๆในสโมสรก็มีความเป็นกันเอง ทั้งตัวสโมสรเองก็เปิดกว้างทางความคิดและมองเป้าหมายการทำประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมกับการช่วยส่งเสริมอาชีพของสมาชิกภายในสโมสรให้ดียิ่งขึ้น เช่น การมีช่วงเวลานอกเหนือการประชุมสโมสรเป็นช่วงแนะนำธุรกิจของสมาชิกแต่ละท่าน และนั้นเป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสโมสรโรตารีอย่างเต็มตัว นับว่าเป็นอีก 1 หมุดหมายของการสานต่อการเป็นโรแทเรียน จากคุณแม่ มาสู่ตัวผม

ตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสโมสรฯ ทั้งโครงการ SAVE UNDER WATER WORLD ที่ได้ลงแรงลงใจทั้งหาทุน และสร้างฐานตัวอ่อนปะการัง เพื่องท้องทะเลภูเก็ต เป็นโครงการที่ผม และ พี่ๆสมาชิกภูมิใจในการทำโครงการนี้มาก เพราะเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยสร้างความสวยงามและระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน

เมื่อได้ลองลงมือทำจึงเข้าใจอย่างลึกซึ่งว่าทำไมคุณแม่ถึงรักในองค์กร โรตารี รักในการทำประโยชน์เพื่อสังคม

ณ วันนี้ ความรู้สึกผมเองเรียกได้ว่าเป็นโรแทเรียน อย่างเต็มตัว ได้ใช้แง่คิดของการเป็นโรตารี หรือ 4 WAY TEST คือ เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม นำไมตรี และดีทุกฝ่าย เข้ามาใช้ทั้งการทำโครงการในโรตารี และการสานต่อธุรกิจ YAYEE ให้สืบต่อไป ตามความตั้งใจของ คุณแม่ อน.วาสิตา น้อยประดิษฐ์

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านครับ และหากอยากติดตามหรือสนับสนุนกิจการ YAYEE สามารถติดตามได้ตามช่องทาง

FACEBOOK : ชุดผ้าปาเต๊ะ YAYEE หรือ INSTAGRAM : YAYEE_OFFICIAL

www.yayeephuket.com

ปฏิบัติการแห่งความหวัง Hope operations

เรื่องราวนี้คล้ายกับ 13 หมูป่าของไทยที่ต้องช่วยกันหา ชีวิตหนูน้อย ที่ติดอยู่ในป่า แต่สุดท้าย ยังไม่จบ ทีมงานยังต้องตามหาสุนัขฮีโร่ ที่สูญหายไป

สี่พี่น้องผู้หลงป่าอเมซอนกับสุนัขฮีโร่ที่หายไป
:
ข่าวที่ดังไปทั่วโลกตอนนี้ คือข่าวเครื่องบินตกในป่าอเมซอน ผู้ใหญ่ 3 คนเสียชีวิตหมด เหลือแต่เด็ก 4 คนซึ่งเป็นพี่น้องกัน เด็ก ๆ เอาตัวรอดอยู่ในป่าได้นานถึง 40 วัน กว่าจะมีเจ้าหน้าที่ไปพบ เป็นปาฏิหาริย์ที่คนทั้งโลกร่วมยินดี

และนี่คือรายละเอียดของข่าวนี้ค่ะ

—————
⚫️ พ่อจำใจจาก
:
1- “มานูเอล” (Manuel Ranoque) เป็นผู้นำชุมชนของชนพื้นเมืองฮุยโตโต (Huitoto) ในเมือง Araracuara ประเทศโคลัมเบีย ซึ่งโคลัมเบียเป็นประเทศที่มีชนพื้นเมืองหลายสิบเผ่า

2- มานูเอลมีภรรยาคือ “มักดาเลนา” (Magdalena) อายุ 33 ปี ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน 4 คน คือ

เลสลี ลูกสาวคนโตอายุ 13 ปี
โซเลนี ลูกสาวอายุ 9 ปี
เทียน ลูกชายวัย 4 ขวบ
คริสติน ลูกชายคนเล็กวัย 11 เดือน

3- ต่อมามานูเอลถูกกองโจรติดอาวุธตามคุกคาม ข่มขู่จะเอาชีวิต ทำให้ในเดือนเมษายน 2023 เขาตัดสินใจทิ้งครอบครัวหนีไปอยู่ที่อื่น

—————
⚫️ เครื่องบินที่บรรทุกความหวัง
:
4- หลังหนีไปได้ไม่นานมานูเอลก็ติดต่อกลับมา ขอให้ภรรยาพาลูก ๆ ตามไปอยู่ด้วยกัน แต่เนื่องจากดินแดนแถบนั้นรถเข้าไม่ได้ มีแต่เรือและเครื่องบินเล็กที่เข้าถึง จึงต้องว่าจ้างเครื่องบินให้พาลูกเมียไปส่ง

5- ในพื้นที่นี้ของโคลัมเบีย มีบริษัทเล็ก ๆ หลายสิบแห่งที่ดำเนินธุรกิจให้บริการแท็กซี่ทางอากาศในลักษณะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ แต่เครื่องบินเล็กเหล่านี้ไม่สามารถบินติดต่อกันได้เกิน 6 ชั่วโมง

6- วันที่ 1 พฤษภาคม มักดาเลนาพาลูก ๆ ทั้งสี่เดินทางไปกับเครื่องบิน Cessna 206 ซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัดแบบเครื่องยนต์เดียว โดยมี “เฮอร์แมน” (Hermán) ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นห่วงครอบครัวนี้ตัดสินใจนั่งไปส่งด้วย รวมนักบินด้วยเป็น 7 ชีวิต

7- เครื่องบินลำนี้ควรจะไปลงจอดที่เมือง San José Del Guaviare นำครอบครัวมาเจอกันเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่น่าเศร้าที่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะระหว่างทางเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง ทำให้เครื่องตกลงกลางป่า

8- เมื่อสัญญาณการติดต่อของเครื่องบินหายไปจึงมีการออกติดตามค้นหา หลังผ่านไป 14 วันก็พบซากเครื่องบินบริเวณริมป่าอเมเซอน พบศพของผู้ใหญ่ทั้ง 3 คน แต่เด็ก ๆ 4 คนหายตัวไป คาดว่าสี่พี่น้องรอดชีวิตและพากันเดินไปขอความช่วยเหลือ แต่กลายเป็นเดินเข้าไปในป่าอเมซอน

—————
⚫️ ปฏิบัติการแห่งความหวัง
:
9- ภารกิจค้นหาเด็ก ๆ จึงเริ่มขึ้นโดยตั้งชื่อว่า “ปฏิบัติการความหวัง” (Hope Operation) มีทั้งทหาร เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อาสาสมัคร ชนพื้นเมือง และสุนัขกู้ภัยเข้าร่วมค้นหาหลายร้อยชีวิต ประชาชนและแม้แต่ประธานาธิบดีโคลัมเบียต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใจจดใจจ่อ

10- เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเด็ก ๆ ยังมีชีวิตอยู่เพราะพบร่องรอยหลายอย่างในป่า อาทิ ขวดนมเด็ก กรรไกร ผ้าผูกผม เศษผ้าอ้อม ผลไม้ที่มีรอยกัดกิน รอยเท้าเล็ก ๆ นอกจากนี้ยังพบการนำกิ่งไม้และใบไม้มาสร้างที่พักชั่วคราวด้วย

11- พ่อของเด็กแสดงความเชื่อมั่นว่าลูก ๆ ของเขายังมีชีวิตอยู่ และเชื่อว่าสิ่งที่ลูกได้เรียนรู้จากชุมชนจะทำให้ลูกมีทักษะการเอาตัวรอดในป่า รู้ว่าผลไม้ป่าอะไรบ้างที่สามารถกินยังชีพได้

12- ตากับยายของเด็ก ๆ ก็เชื่อเช่นเดียวกัน ทั้งคู่บอกว่าหลาน ๆ ฉลาด แข็งแรง และได้รับการสอนตั้งแต่เด็กให้รู้วิธีล่าสัตว์ ตกปลา หาอาหาร โดยเฉพาะเลสลี่หลานสาวคนโต ซึ่งช่วยแม่เลี้ยงน้องมาตลอดในเวลาที่แม่ออกไปทำงาน

13- อย่างไรก็ตาม พื้นที่ป่าบริเวณนั้นมีทั้งเสือ งู และสัตว์นักล่าอื่น ๆ แล้วยังมีกลุ่มติดอาวุธลักลอบค้ายาเสพติด ซึ่งมักคุกคามชนพื้นเมืองบ่อยครั้ง ทำให้ต้องเร่งค้นหาเด็ก ๆ ให้เจอโดยเร็วที่สุด

14- ด้วยความกลัวว่าเด็ก ๆ จะหลงทางลึกเข้าไปเรื่อย ๆ กองทัพจึงใช้เฮลิคอปเตอร์บินวนแล้วเปิดเสียงของยายที่อัดไว้ว่าขอให้หลานหยุดเดินก่อน นอกจากนี้ยังโปรยใบปลิว 1,000 ใบ ที่มีข้อความเป็นภาษาฮุยโตโตและภาษาสเปนว่าขอให้เด็ก ๆ หยุดเคลื่อนที่ รวมทั้งทิ้งห่ออาหารและน้ำดื่มลงไปตามจุดต่าง ๆ

—————
⚫️ ปาฏิหาริย์
:
15- วันที่ 9 มิถุนายน ทหารประกาศผ่านวิทยุว่า “ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์” (Miracle) ซึ่งเป็นรหัสของกองทัพที่จะใช้เมื่อพบตัวเด็ก ๆ นี่คือข่าวดีที่ทำให้คนทั้งประเทศหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ

16- เด็ก ๆ ทั้งสี่ซึ่งหลงป่านาน 40 วัน ยังมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย แม้จะร่างกายซูบผอม ขาดสารอาหาร ขาดน้ำ และโดนแมลงสัตว์กัดต่อยก็ตาม สี่พี่น้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงโบโกตา เมืองหลวงของโคลัมเบียทันที

17- เด็ก ๆ ได้รับคำชมจากคนทั่วโลก โดยเฉพาะพี่สาวคนโตซึ่งอายุเพียง 13 ปี กับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในสถานการณ์เช่นนั้น เธอต้องมีสติและเข้มแข็งขนาดไหนจึงสามารถรักษาชีวิตของตัวเองและน้อง ๆ เอาไว้ได้

18- ประธานาธิบดีเดินทางไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่โรงพยาบาล เขาบอกว่านี่คือความสุขของคนทั้งประเทศ และเรื่องราวการเอาชีวิตรอดครั้งนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์

—————
⚫️ ฮีโร่ที่ชื่อ “วิลสัน”
:
19- หนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการค้นหาเด็ก ๆ คือสุนัขกู้ภัยพันธุ์เบลเยียมเชฟเพิร์ดวัย 6 ปี ที่ชื่อ “วิลสัน” (Wilson) ซึ่งระหว่างการค้นหามันแยกจากครูฝึกออกไปตามหาเด็ก ๆ และไม่กลับมาอีกเลย

20- เชื่อว่าวิลสันไปพบเด็ก ๆ เพราะเด็กเล่าว่าเจอสุนัข และยังพบรอยเท้าสุนัขปะปนอยู่กับรอยเท้าเด็กด้วย คาดว่าวิลสันพยายามนำทางเด็ก ๆ มาพบเจ้าหน้าที่ แต่หลังจากนั้นมันกลับหายตัวไป

21- ดังนั้น “ปฏิบัติการความหวัง” จึงยังไม่จบ เจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาต่อทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อตามหาวิลสันให้พบ ในขณะที่ชาวโคลัมเบียพากันเอาใจช่วยขอให้วิลสันปลอดภัย
FB: Poetry of Bitch

ผจญภัยติดโควิด 19 ในต่างแดน

อน.สมชัย โสภาศรีพันธ์ สร.สุพรรณบุรี นย.รุ่น113


ตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโควิด19ที่ได้กลายพันธ์และลดความรุนแรงลงเหมือนไข้หวัด ธรรมดาจึงประกาศให้เป็นโรคประจ าถิ่นแล้วนั้น .ดังนั้นทุกประเทศทั่วโลก จึงเปิดประเทศเป็นการ กระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ.ประเทศจีนก็เปิดให้ขอวีซ่าได้แล้ว ผมกับลูกอีก2คนจึงจัด กระเป๋าเดินทางรอบนี้ตั้งใจจะไปศึกษาดูงานและทองเที่ยวเป็นเวลา10วัน หลังจากไม่ได้ไปประเทศ จีนประมาณ 3 ปี เริ่มเดินทาง วันที่ 24 เมษายน 2566 สิ่งแรกที่พบคือรถแท็กซี่ที่นั่งทุกคันใช่แบตเตอรี่ทุกคันและชาวจีนไม่สวมหน้ากากอนามัยกันแล้วเขาบอกว่าไม่กลัว .ทุกคนเป็นโควิดกันทุกคนแล้วจึงไม่ มีอะไรต้องกลัวโควิด.แต่พวกเรายังต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาท ยกเว้น เวลารับประทานอาหาร .และแล้วเราก็หนีโควิดไม่พ้น 5วันต่อมาเราสามคนติดโควิดกันทั้งสามคน ต้องกักตัวอยู่ในโรงแรมพร้อมใช้ยารักษาตามอาการ.7 วันต่อมาลูกๆเขาหายปกติดี มีผมคนเดียวที่
โคม่าต้องน าตัวส่งโรงพยาบาลกลางนครกวางเจา ด่วนเพราะออกซิเจนต่ำกว่าค่าปกติ ทางโรงพยาบาลตรวจพบว่าโควิดลงปอด ต้องเข้าห้อง ICU ทันที่ คณะแพทย์ให้การเอาใจใส่ดูแลติดตามอาการป่วยอย่างใกล้ชิดใช้เวลารักษา9วันเมื่ออาการหายดี
แล้วจึงอนุญาตให้กับไปผักผ่อนที่โรงแรมอีก3วันเพื่อเตรียมตัวกลับไทย โดยทีมลูกๆเฝ้าดูแลอย่าง ใกล้ชิด .และกลับถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ครับ

สุดท้ายขอขอบพระคุณทุกความห่วงใย

ภาพคณะแพทย์ของโรงพยาบาลกลางนครกวางเจาและทีมลูกๆไปเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดและ
พร้อมเดินทางกลับประเทศไทย

สารจากประธานการเงินภาค 3330

อน.อุบลรัตน์   โสตถีวรกุล

คณะกรรมการการเงินภาค

อน.สุทัศน์ ตระกูลบางคล้า สโมสรโรตารีสมุทรสาคร อน.พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

อน.กำชัย  เก่งตรง สโมสรโรตารีประจวบคีรีขันธ์ อน.จตุพร  ใฝ่หาสุข สโมสรโรตารีภูเก็ต       

อน.ตำนาน  ชุษณะทัศน์ สโมสรโรตารีนครปฐม อน.จารี ม่วงทอง สโมสรโรตารีนครศรีธรรมราช

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน

ดิฉัน นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล อดีตนายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ปี 2563-2564 ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เหรัญญิกสโมสรจนถึงปัจจุบัน ปีนี้ ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์
ให้ทำหน้าที่ประธานฝ่ายการเงินภาค 3330 ปี 2566-2567

สำหรับในเดือน กรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของโรตารีปี 2566-2567 ดิฉันจึงขอชี้แจงรายละเอียดของ
เงินค่าบำรุงภาคและเงินค่าบำรุงโรตารีสากล ที่โรแทเรียนทุกท่านมีหน้าที่ชำระค่าบำรุง ดังนี้

1. ค่าบำรุงโรตารีสากล ชำระให้กับโรตารีสากล ได้กำหนดเป็นรายครึ่งปี

• ครั้งที่ 1   ครึ่งปีแรก/ชำระภายในเดือนกรกฎาคม 2566 หรืออย่างช้าภายใน 28 สิงหาคม 2566

   (คนละ 37.50+1 = 38.50 USD.)

• ครั้งที่ 2   ครึ่งปีหลัง/ชำระภายในเดือนมกราคม 2567 หรืออย่างช้าภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2567

   (คนละ 37.50 USD.)

เพื่อให้ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง กรุณาปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในสโมสรของท่านให้เรียบร้อย ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และวันที่ 1 มกราคม 2567 ผ่านทาง www.rotary.or.th

วิธีการชำระค่าบำรุงโรตารีสากล

1. จ่ายเป็นตั๋วแลกเงินธนาคาร (ดร๊าฟ) สั่งจ่ายในนาม Rotary International เป็นเงินบาท

1.1 แนบสำเนาใบแจ้งหนี้ (Invoice)

1.2 นำส่งเอกสารทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียนไปที่ อผภ.กฤษณ์ อินเทวัฒน์

     ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย ศูนย์โรตารีในประเทศไทย ชั้น 32

     อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 เลขที่ 75/82-83 ซ.วัฒนา ถ.อโศก แขวงคลองเตยเหนือ

     เขตวัฒนา  กทม. 10110 โทร. 0-2661-6720-1

2. ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ที่ www.rotary.org> Sign in> Manage> Club

   Administration>Club Invoice>Make Payment (อัตราแลกเปลี่ยนตามธนาคารกำหนด)

2. ค่าบำรุง ภาค 3330 ชำระให้กับภาคเพียงครั้งเดียว

• ชำระภายในเดือนธันวาคม 2566 (ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2566) สมาชิกท่านละ 1,100 บาท/ปี

วิธีการชำระค่าบำรุงภาค (จำนวนสมาชิกตามใบแจ้งหนี้จากโรตารีสากล ณ 1 กรกฎาคม 2566) : โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี มหาชัย เลขที่บัญชี : 139-3-22353-3 ชื่อบัญชี: นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล และนายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า

หมายเหตุ : สามารถโอนเงินทางระบบ online application ได้ หลังจากโอนค่าบำรุงภาคแล้วส่ง Slip การโอนเงินเข้าไลน์กลุ่ม“นายก119”

ติดต่อสอบถาม :   อน.อุบลรัตน์ โสตถีวรกุล (ประธานการเงินภาค) โทร : 08-1805-5843  ID Line: ubolratccc Email : ubolrat374@hotmail.com

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อน.อุบลรัตน์ โสตถีวรกุล ประธานการเงินภาค 3330 ปี 2566-2567

สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 11

พฤษภาคม เดือนแห่งเยาวชน (Youths Month)

สวัสดีค่ะ มวลมิตรโรแทเรียนและโรทาแรคท์เตอร์   

ดิฉันขอพูดถึงงานการประชุมใหญ่ของภาค 3330 (DC) ที่จัดไปเมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม ที่ผ่านมา  การจัดงานครั้งนี้ สโมสรต่างๆในภาคให้ความร่วมมือในการลงทะเบียนมาเป็นอย่างดี  และภาคเรายังได้รับความร่วมมือจากคู่มิตรจากต่างประเทศถึง 5 ภาคด้วยกัน  คือภาค 3600 และ 3690 ประเทศเกาหลี และภาค 2500  2830 และ 2630 ประเทศญี่ปุ่น และประธานโรตารีสากลได้ส่งผู้แทนของท่านมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย คือท่านอังเดร ซูฮาโต้ งานในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จตั้งแต่คืนประกาศรางวัลภาค  ทุกๆสโมสรได้รับรางวัลกันถ้วนหน้า  และได้ร่วมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จของทุกสโมสรในคืนวันที่สอง ซึ่งสมาชิกทุกคนและแขกที่มาร่วมงานต่างกล่าวชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของภาคเรา

บัดนี้ใกล้จะสิ้นสุดปี Imagine Rotary แล้ว  ดิฉันขอรายงานความก้าวหน้าในการทำงานจนถึงปัจจุบันนี้  เริ่มตั้งแต่ด้านสมาชิกภาพ  เรามีสโมสรโรตารีน้องใหม่ก่อตั้งขึ้นมา 3 สโมสร  คือ สร.กรับใหญ่ สร.หลักเมืองราช และสร.ราไวย์บีช แต่เราก็สูญเสียสโมสรไป 1 สโมสร คือ สร.อันดามันพังงา  ทำให้ปัจจุบันเรามีสโมสรโรตารีทั้งหมด 103 สโมสร โดยมีสมาชิกโรแทเรียนเพิ่มขึ้นจากต้นปีโรตารี 127 คน ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกโรแทเรียนทั้งหมด 2,381 คน ส่วนสโมสรโรทาแรคท์ มีสโมสรที่ยุบไป 1 สโมสร ทำให้เหลือสโมสรโรทาแรคท์ ณ ปัจจุบัน ทั้งหมด 27 สโมสร  โดยมีสมาชิกลดลง 14 คน  ทำให้เหลือสมาชิกโรทาแรคท์เตอร์ 252 คน

ส่วนด้านมูลนิธิ  ยอดบริจาครวมทุกกองทุนมีทั้งหมด  452,817 US  ซึ่งเราได้ทำโครงการ Global  Grants ไปทั้งหมด 18 โครงการ  โครงการ District  Grants ของสโมสรโรตารี 41โครงการ และโครงการ District Grant ของสโมสรโรทาแรคท์ 20 โครงการ

ด้านภาพลักษณ์  เรามีการรณรงค์ให้สโมสรใช้โลโก้อย่างถูกต้องจาก Brand Center โดยการจัดอบรม Workshop 3 ครั้งในการประชุมระหว่างเมือง  สอนการใช้โลโก้โดยใช้ Tiktok  ทั้งหมด 15 ตอน  ส่งสมาชิกในภาคอบรมทำสื่อผ่านมือถือกับคนทำสื่อมืออาชีพ   ให้รางวัลแก่สโมสรที่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ อย่างน้อย 4 สื่อ โดยใช้โลโก้จาก Brand Center อย่างถูกต้อง จัดการประกวดภาพ People of Action และการประกวดคลิปวีดิโอในระดับภาค  เพื่อส่งประกวดในระดับโซนต่อไป  โดยมีคลิปวีดิโอที่ภาค 3330 ส่งประกวดในระดับโซนได้รับรางวัลดังนี้

 • สร.แก่นจันทน์ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ร่วม จากการประกวดประเภทวิดีโอสั้น
 • สร.บ้านแพ้ว และ สร.เหมืองแร่ ภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วมจากการประกวดประเภทวิดีโอ 3 นาที

ด้านเยาวชน  ปีนี้เราก่อตั้งสโมสรอินเตอร์แรคท์ใหม่ได้  5 สโมสร จึงทำให้มีสโมสรอินเตอร์แรคท์ทั้งหมด 65  สโมสรในตอนนี้  ส่วนเยาวชนแลกเปลี่ยน  เราส่งเยาวชน Outbound เดินทางไปต่างประเทศทั้งหมด 18 คน  และเรารับเยาวชนแลกเปลี่ยน Inbound เดินทางเข้ามาในภาคเราทั้งสิ้น 17 คน

          นอกจากนั้น  เรายังได้ทำโครงการระดับประเทศ คือโครงการ Safe Roads Save Lives ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่เราจะทำในปีต่อๆไป  เพราะเราได้จด MOU ร่วมกันระหว่างโรตารี 4 ภาค ภาครัฐ ภาคเอกชน และ WHO

          ดิฉันหวังว่าช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่อีกเกือบ 2 เดือน สโมสรที่ยังมีงานคั่งค้างอยู่ เช่นยังไม่ได้ทำรายงานโครงการ Global Grant หรือโครงการ District Grant ส่งให้ทางโรตารีสากล จะรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดไว้  เพื่อพวกเราชาวโรทาเรียนภาค 3330 จะก้าวเข้าสู่ปี “Create Hope in the World” ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

สารประธานโรตารี พฤษภาคม 2566

คนทำจริง — และความรู้สึกเห็นใจ

ดิฉันเชื่อว่า ตอนนี้ในโลกของเราจำเป็นต้องมีผู้นำที่มีความมุ่งมั่น กล้าหาญ และเก่งกล้าสามารถ

เมื่อเดือนที่แล้ว ในคอลัมน์นี้ คุณคงได้ทราบเรื่องราวของแอนนีลา คาราเซโด (Anniela Carracedo) เพื่อนรักของฉัน เธอเป็นสมาชิกครอบครัวโรตารีของเราที่น่าทึ่ง และในฐานะที่เป็นอดีตอินเทอร์แรคเทอร์และปัจจุบันเป็นโรแทเรียน เธอเป็นผู้นำแบบที่ว่านั้น

แอนนี่ได้แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวมากๆ ของเธอ ที่เกี่ยวกับการรับมือโรคอาการตื่นตระหนก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันเองก็เคยประสบมาเช่นกัน ความรู้สึกต่างๆ ที่พรั่งพรูออกมาและการรับมือจัดการกับเรื่องราวนี้มีมากมายและเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการไม่เพียงต้องรับรู้ถึงความแข็งแกร่งของเราเท่านั้น แต่ยังต้องรับรู้ถึงความอ่อนแอเปราะบางของเราอีกด้วย

เมื่อเราพูดถึงการหาพื้นที่ให้กันและกัน – การสร้างความสะดวกสบายและการดูแลกันภายในโรตารี – เรากำลังอธิบายถึงประสบการณ์ในสโมสรที่เราทุกคนรู้สึกสบายใจ แบ่งปันกันได้เหมือนที่แอนนี่ทำ และเราทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าเรากำลังเผชิญกับสิ่งใดๆ ในชีวิต โรตารีก็เป็นสถานที่ที่เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวลำพัง

เราใช้เวลามากมายในการช่วยเหลือโลกของเรา ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้โรคโปลิโอหมดไป ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม หรือนำความหวังมาสู่ชุมชนที่ต้องการมากที่สุด ในบางครั้งเราอาจหลงลืมที่จะใช้พลังงานของเราและการเอาใจใส่ของเรากับเพื่อนสมาชิกและพันธมิตรที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์

ความสะดวกสบายและการดูแลสมาชิกของเราเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดในการสร้างความพึงพอใจและการรักษาสมาชิก ดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก และเสริมสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวให้แข็งแกร่งโดยการปฏิบัติที่ช่วยลดภาวะความเสื่อมของสังคมที่ต้องเสาะหาวิธีการรักษาสุขภาพจิตและเพิ่มการเข้าถึงการดูแล

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมดิฉันจึงรู้สึกยินดีอย่างยิ่งต่อวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของประธานโรตารีสากลรับเลือก กอร์ดอน แมคอินอัลลี ที่มุ่งช่วยปรับปรุงระบบสุขภาพจิตทั่วโลก ไม่เพียงแต่สำหรับสมาชิกโรตารี แต่ยังสำหรับชุมชนที่เราให้บริการด้วย

เมื่อกอร์ดอนประกาศการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตในการประชุมอบรมผู้ว่าการภาครับเลือกประจำปีนี้ที่เมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา เขาได้เตือนให้เราระลึกว่า การช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจิตของเราโดยการลดความเครียดและปรับอารมณ์ของเราให้ดีขึ้น การศึกษาแสดงให้เห็นว่า การมีความกรุณาปราณีเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาสุขภาพจิตและร่างกายของคุณเอง การบำเพ็ญประโยชน์ของโรตารีนำความหวังมาสู่โลกและความสุขในชีวิตของเรา

การให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของเราจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการดำเนินการให้ถูกทาง และยังสามารถต่อยอดจากสิ่งที่เราเป็นมาเป็นเวลา 118 ปี เราคือคนทำจริง และเบื้องหลังของการกระทำนั้นคือ ความเอื้อเฟื้อ ความห่วงใย ความเห็นอกเห็นใจ และการสามารถอยู่ร่วมกัน

การเป็นผู้นำด้านสุขภาพจิตไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถ สรรค์สร้างความหวังให้โลก ได้ ซึ่งเป็นธีมที่สร้างแรงบันดาลใจของกอร์ดอนสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงในฐานะประธานโรตารี

หากเราให้บริการกับสมาชิกของเรา เราก็กำลังให้บริการกับชุมชนของเราด้วย และหากเราสามารถพบเจอผู้คนที่ต้องการและช่วยเหลือพวกเขา พวกเขาก็จะเห็นโรตารีในมุมมองใหม่ และเข้าใจคุณค่าและศักยภาพที่ไม่สิ้นสุดของเราอย่างถ่องแท้

เจนนิเฟอร์ โจนส์

ประธานโรตารีสากล

RM23-MAY-President’s Message

Hed: People of Action — and empathy

I believe it is a time in our world for brave, courageous, intentional leadership.

Last month, in this column, you heard from my dear friend Anniela Carracedo. She is an amazing member of our Rotary family, and as a past Interactor and now Rotarian, she is this kind of leader. 

Anni shared a very personal story about coping with a panic attack, something that I have also experienced. The outpouring and response to this story have been tremendous and punctuate how critical it is that we acknowledge not only our strengths but our vulnerabilities too.

When we talk about finding space for one another — creating comfort and care within Rotary — we’re describing a club experience where we can all feel comfortable sharing like Anni did, and we can all empathize with and support one another. Whatever we are facing in life, Rotary is a place where we know we’re not alone.

We spend so much time helping our world, whether it’s working to end polio, cleaning up the environment, or bringing hope to communities that need it most. Sometimes we can lose track of the need to apply some of our energy and care to our fellow members and partners in service.

The comfort and care of our members is the single greatest driver of member satisfaction and retention. We need to ensure that it remains a priority — and that we further strengthen these bonds by performing service that helps reduce the stigma of seeking out mental health treatment and expands access to care.

That is why I’m so heartened by President-elect Gordon McInally’s wonderful vision to help improve the global mental health system, not only for Rotary members, but for the communities we serve. 

When Gordon announced our focus on mental health at this year’s International Assembly in Orlando, Florida, he reminded us that helping others benefits our mental health by reducing stress and improving our mood. Studies show that performing acts of kindness is an effective way to improve your own mental and physical health. Rotary service brings hope to the world and joy to our lives.

Our new focus on mental health will take some time to do right, and yet it builds on something that has been part of who we are for 118 years. We are People of Action, and behind that action is care, compassion, empathy, and inclusion.

Becoming champions of mental health is not only the right and kind thing to do, it is a tool that can Create Hope in the World, Gordon’s inspiring theme for his upcoming year as president.

If we serve our members, we serve our communities, and if we can meet people where they are and lift them up, they will imagine Rotary in a new light and come to fully understand our value and our infinite potential.

JENNIFER JONES

President, Rotary International

สารประธานมูลนิธิ เดือนพฤษภาคม 2566

ศักยภาพของเราไม่มีขีดจำกัด

“จงทำดีทุกอย่างเท่าที่คุณทำได้ กับผู้คนที่คุณสามารถ ด้วยวิธีการที่เป็นไปได้ และตราบเท่าที่ยังทำได้”

แม้ว่าเราจะไม่ทราบที่มาที่แน่ชัดของข้อความนี้ แต่คำพูดที่ยกมาก็สรุปให้เห็นว่าโรตารีและมูลนิธิโรตารีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เราทำความดีมากมาย ให้บริการผู้คนทั่วโลกในหลายแบบวิธี และเราก็ทำอยู่อย่างนี้มาอย่างยาวนาน

จะมีองค์กรการกุศลอื่นสักกี่แห่งที่ทำความดีได้มากมาย ด้วยวิธีต่างๆ นานา ให้กับคนจำนวนมากได้เท่ากับมูลนิธิโรตารี

เราซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสาไม่เพียงให้ทุนสนับสนุนโครงการส่วนใหญ่ของเราเท่านั้น แต่เรายังให้เวลาที่นับว่าสำคัญในการจัดระเบียบและบริหารจัดการด้วย “หน่วยงานภูมิภาค” ขององค์กรการกุศลของเรา — หรือที่เรียกว่าสโมสรโรตารีและสโมสรโรทาแรคท์ — คือเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกว่า 200 ประเทศและในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เราดำเนินงาน และเมื่อเราขาดความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง เราก็ร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่เราได้รับความไว้วางใจ เช่น องค์การอนามัยโลก เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างแท้จริง

เราไม่เหมือนกับองค์กรการกุศลอื่นๆ บางแห่ง เราจะไม่ทำงานด้านมนุษยธรรม โดยใช้วิธีที่เรียกว่า “แนวทางการกระโดดร่ม (parachute approach)” แต่เราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ยั่งยืน ดังนั้น ก่อนที่เราจะยกพลั่วเพื่อเริ่มโครงการของมูลนิธิ เราจะทำการประเมินความต้องการของชุมชนและทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกในชุมชน มูลนิธิจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น เช่น การให้เงินสนับสนุนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ อย่างที่เราได้ทำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียเมื่อเร็วๆ นี้

นักบัญชีอย่างผมและผู้นำธุรกิจและชุมชนอย่างคุณมักให้ความสนใจกับตัวเลขอย่างมาก แต่ในเรื่องนี้ มูลนิธิทำได้ดีกว่า ในการจัดการทุนโครงการ พวกเราจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมของโรตารีเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางการเงินและจริยธรรมเพื่อให้การใช้ทรัพยากรของสมาชิกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด พวกเราในโรตารีเป็นผู้ดูแลเงินทุนของเราได้อย่างดียี่ยม โดยทุนส่วนใหญ่จะนำไปสนับสนุนด้านมนุษยธรรม และมีค่อนข้างน้อยที่จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร ด้วยเหตุนี้องค์การชาริตีเนวิเกเตอร์ (Charity Navigator หมายถึง องค์กรจัดอันดับองค์กรสาธารณะกุศล) จึงให้คะแนนสูงสุดแก่มูลนิธิโรตารีอย่างต่อเนื่องทุกปี

เนื่องจากการดำเนินงานทั่วโลกของเรามุ่งเน้นไปที่เจ็ดเรื่องสำคัญ อาสาสมัครและผู้บริจาคจึงมีโอกาสมากมายโดยเท่าเทียมกันที่จะสร้างความแตกต่างในที่ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด แท้จริงแล้ว ศักยภาพในการช่วยเหลือโดยผ่านมูลนิธินั้นไม่มีขีดจำกัด

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาองค์กรการกุศลที่ยิ่งใหญ่เพื่อสนับสนุนหรือหาวิธีการทำความดีให้มากเท่าที่คุณทำได้ อย่ามองหาที่อื่นนอกจากมูลนิธิโรตารี เพราะแท้จริงแล้วมันคือหนึ่งในองค์กรการกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นของคุณอยู่แล้ว

เอียน เอช.เอส. ไรซ์ลีย์

ประธานกรรมการมูลนิธิ

…………………………..

RM23-MAY-Trustees message

Hed: Our limitless potential

“Do all the good you can, to all the people you can, in all the ways you can, as long as ever you can.”

While we don’t know its exact origin, this widely quoted saying summarizes what Rotary and The Rotary Foundation are all about: We do quite a lot of good, serving people around the world in myriad ways, and we are in it for the long haul.

How many other charities do so much good in so many ways for so many as The Rotary Foundation? 

Not only do we, the volunteers, fund most of our projects, but we often contribute significant volunteer hours in organizing and executing them. The “regional offices” of our charity — also known as Rotary and Rotaract clubs — are our reliable go-to partners in the more than 200 countries and geographical areas in which we operate. And when we lack expertise in an area, we partner with outside organizations whose trust we have earned, such as the World Health Organization, to deliver results on the ground that truly change lives.

Unlike some charitable organizations, we don’t take the “parachute approach” to humanitarian work. We solve problems in a sustainable way. Before we lift a shovel to start any Foundation project, we conduct community needs assessments and work closely with members of the community. The Foundation also acts quickly when needed, such as through our disaster response grants, as we did with the recent earthquake in Turkey and Syria.

Accountants like me and business and community leaders like you pay close attention to the numbers, and in this area, the Foundation is a cut above. In funding projects, we apply Rotary’s traditions of fiscal responsibility and ethics to ensure the best use of the resources of our fellow members. We in Rotary are excellent stewards of our grants, with most of the funds going toward humanitarian support itself and relatively little going to grant administration costs. This is why Charity Navigator has consistently given its highest rating to The Rotary Foundation, year after year.

Because our worldwide operation is dedicated to seven areas of focus, volunteers and donors alike have ample opportunities to make a difference where help is needed most. Indeed, the potential to help through the Foundation is limitless.

So, if you are looking for a great charity to support or a way to do all the good you can, look no further than The Rotary Foundation. It is truly one of the greatest charities in the world, and it belongs to you.

IAN H.S. RISELEY

Foundation trustee chair

ประธานโรตารีสากล 2022-23 เจนนิเฟอร์ อี.โจนส์ เยือนจังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2566 เพื่อร่วมประชุมใหญ่ภาค 3310 โรตารีสากล ณ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และร่วมพบปะผู้นำโรตารีของภาคและโซน 10B&C ณ โรงแรมโบ็ทลากูน ภูเก็ต ก่อนเดินทางไปร่วมประชุมต่อที่ประเทศสิงคโปร์

Rotary International President 2022-23 Jennifer E. Jones 
is visiting Phuket, Thailand during 12-15 May 2023 to attend District 3310 RI Conference at Angsana Laguna Phuket and meet Rotary leaders of Districts in Zone 10B&C before flying to Singapore.

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายประเทือง ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้นำสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต  นพ.สงวน คุณาพร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการฯ , นางอรชร สายสีทอง และ นายฐกฤต บุตรรุ่งโรจน์ ได้ร่วมให้การต้อนรับ ประธานโรตารีสากล 2022-23 เจนนิเฟอร์ อี. โจนส์ ณ ห้องรับรองพิเศษของท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้นยังมีกรรมการบริหารโรตารีสากล Ghim Bok Chew เดินทางร่วมมาในครั้งนี้ด้วย
 
โรตารีสากล Rotary International เป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์นานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2448 หรือ118 ปีมาแล้ว มีโครงสร้างการบริหารองค์กรแบ่งเป็น 34 โซน ประกอบด้วยภาคโรตารีและกลุ่มที่ยังไม่นับเป็นภาคอยู่ 529 ภาค โดยหน่วยที่เล็กที่สุดหรือสมาชิกของโรตารีสากล คือ สโมสรโรตารี/โรทาแรคท์จำนวน 48,000 สโมสร ซึ่งมีสมาชิกโรตารีมากกว่า 1.36 ล้านคน กระจายอยู่ใน 200 กว่าประเทศและเขตภูมิศาสตร์   ประเทศไทยมีภาคโรตารีรวม  4 ภาค สโมสรโรตารี/โรทาแรคท์ มากกว่า 340 สโมสร สมาชิกกว่า 9,700 คน ส่วนจังหวัดภูเก็ต มีสโมสรโรตารีอยู่ 10 สโมสร สมาชิกกว่า 200 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ก็เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของโรตารีในจังหวัดภูเก็ตด้วยเช่นกัน

สโมสรโรตารีทั่วโลกจะใช้มิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างสโมสรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรตารี มาดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ทั้งในประเทศของสมาชิก และ ในต่างประเทศ โครงการที่โรตารีสนับสนุนจะเกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรค เสริมสร้างอนามัยให้แม่และเด็ก การเรียนรู้หนังสือ การจัดหาน้ำสะอาด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมสันติภาพ และ การรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ใหญ่ที่สุดของโรตารี คือ ความร่วมมือระหว่างสมาชิกโรตารีทั่วโลกกับ WHO, UNICEF และ Bill and Melinda Gates Foundation เพื่อขจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลก โดยการสนับสนุน จัดหา และระดมอาสาสมัครหยอดวัคซีนโปลิโอให้เด็กทั่วโลกต่อเนื่องมากว่า 40 ปี จนขณะนี้เหลือประเทศที่มีการระบาดของโปลิโออยู่เพียง 1 ประเทศ คือ ปากีสถาน โครงการนี้ได้ช่วยไม่ให้เด็กหลายล้านคนเสียชีวิตและพิการ
            
ประธานโรตารีสากลถือเป็นบุคคลสำคัญหมายเลข 1 ขององค์กรและสมาชิกทั้ง 1.36 ล้านคน รวมทั้งสมาชิกของสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 10 สโมสร การเดินทางในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย นับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง

เรียนเชิญ มวลมิตรภาค 3330 ชมบรรยากาศแบบนี้ ที่งานประชุม DTA วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

ท่านจะประทับใจกับความสดใส ในบรรยากาศ”ดอกไม้บานที่ทับเที่ยง”และสนุกสนานตื่นตาตื่นใจ ในงานสถาปนา ผวภ.ในธีม”Flora Party”
พลาดงานนี้ เสียใจไปอีกหลายปี

https://photos.app.goo.gl/CggA7frfcvjcC4cV6

“กระบี่อยู่ที่ใจ” หนึ่งในสำนวนนิยายจีนที่คุ้นหูของหลายๆคน สำหรับผมแล้วอาจจะต้องดัดแปลงสักเล็กน้อย เป็น “กระบี่ประทับตรึงอยู่ในใจ” อย่าเพิ่งคิดไปไกลกันนะครับ ไม่ใช่ว่าผมไปพบรักกับใครที่กระบี่ แต่เป็นการพบกับแบบตัวเป็นๆ กับนายกรุ่น 119 ได้ทำความรู้จัก เรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกัน ในงานสัมนาอบรมนายกรับเลือก (PETS) ปี 2566-2567 ที่โรงแรม ดีวานา พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในการจัดงานครั้งนี้ผมในฐานะผู้ว่าการภาครับเลือก และ อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานซึ่งมี อน.จิระศักดิ์ พันธ์พฤกษ์ สโมสรโรตารีกระบี่ เป็นประธาน ที่ได้เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจในการเตรียมงาน เพื่อให้งานสำคัญครั้งหนึ่งของนายก 119 ทุกท่านผ่านไปด้วยดี และยังมีชองฝากกลับบ้านกันถ้วนหน้า นั่นก็คือรอยยิ้ม มิตรภาพ กำลังใจ และความมุ่งมั่นที่จะ “สร้างสรรค์คงามหวังให้โลก CREAT HOPE in the WORLD” ไปด้วยกัน

อน.พัชรา พูลโภคผล ประธานมูลนิธิภาค 3330 ปี 2566-2567 ได้เดินทางไปร่วมงาน DC ภาค 3690 ประเทศเกาหลี
28-30 เมษายน 2566 ไปร่วมงานพร้อมผู้ว่าการภาค 5 สมัยค่ะ


ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 11 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์

โครงการทุนสมทบมูลนิธิโรตารี ROTARY Humanitarian Project GG#2342286 มอบรถพยาบาลและชุดเก้าอี้ทำฟันให้โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ จ.สมุทรปราการ

สโมสรโรตารีนราธิวาส

สโมสรโรตารีนราธิวาส เปิดบวชให้เด็กกำพร้า

Rotary Club of Royal Hua Hin

Tuesday’s lunch meeting was attended by 22 members and guests and welcomed back John Laroche, CEO of Phoenix Aviation, to give our members and guests an update on the progress with Hua Hin airport, Tourism in Thailand and new education programs in Hua Hin.

A special guest this week was Honorary Member Noriaki Murao from the Rotary Club of Pohnpei in the Federated States of Micronesia which is part of Rotary International District 2750.

Noriaki spoke briefly about life in Micronesia and his work in Japan in healthcare and work with the World Health Organisation.

We also welcomed David Troxell from Rotary Club of Jamestown in New York State.

This week also celebrates the Rotary Club of Royal Hua Hin’s 13th Birthday since being Chartered on the 12th April 2010.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027Yf1Mp7p4wPELEGJAc1Vwn4S81wTuphxf5sSAPhN3Juqw4cJjirahDfSagNgF8TFl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0sRMwZQ6ZSWLYJqbJPojGSJ8X3up4VD5BPfUkvXeoJ6QzgVrC948KtoBN3TxrSgM5l&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Congratulations 🎉

On 12th April 16 Rotarians, Rotary Ann’s and friends celebrated the Rotary Club of Royal Hua Hin 13th Birthday at the Mong Do Lay restaurant on Soi 77. Charter President Alan Cooper, Charter members PP Paul Grab PP Brian Anderson and Rotarian Arnold Ruijs attended the event. 👍

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WfeUpNWTX4DjYAq23JVGeu1aD9YzwQf61vRVZCpNpr2KyjS7hG8zKWPDPt7tFgnMl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

อีกครั้งที่สโมสรโรตารีของ หลวง หัวหินกลับมาสู่สถานที่ที่ชื่นชอบสําหรับเย็นแห่งการร่วมรักของเรา

ผู้จัดการคุณโก๊ะและทีมงานของเขามอบสมาชิก 54 คนและแขกของเราด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารร้อนและเย็นที่มีคุณภาพสูงและสถานีพาสต้าสด มีการเลือกไวน์สีแดง ขาวและประกาย ไซเดอร์และเบียร์ที่มีการเสิร์ฟตลอดสามชั่วโมงของค่ําคืนแห่งความสัมพันธ์

ขอบคุณอีกครั้งกับทีม Monsoon Valley

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02PfpeKFuwhVvZhn8dAuDiJPYo8cEu9MCFfvzZnymW9kNR1Dkt6pb8QL6eSZ53tyD7l&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

ประชุมอาหารกลางวันวันอังคาร 9 พฤษภาคม 2023

เห็นการเปิดตัวโครงการการศึกษาอีกโครงการ เพื่อสนับสนุนเด็กท้องถิ่นปราณบุรี สู่การเป็นหมอ

คุณชาย โรงเรียนตรีอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนที่สถาบันการแพทย์เชียงใหม่ที่มีชื่อเสียง

ติดตามการพิจารณาอย่างรอบคอบ สโมสรโรตารี หลวง หัวหิน ได้เห็นชอบสนับสนุน นายธีรนันท์ สุดยอด อย่างน้อยสามปี ในราคา 60,000 บาทไทยต่อปี

Sister Club พลอย ราชบุรี ของเราสนับสนุนโครงการนี้ ด้วยการบริจาค 30,000 บาทไทยในปีนี้

สมาชิกและแขกรับเชิญ 33 ท่านเข้าร่วมเปิดตัวโครงการ และชมรมของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับท่านนายกอบต.ละอ้อจินดา เขตโรตารี 3330 ท่านประธานทัชญา ศิริวงษ์ และสมาชิกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรีอีก 5 ท่าน

นอกจากผู้สนับสนุนและเพื่อนของเก้าอี้ชาวออสเตรเลียชาวไทยของเรา Rotarian Alan Brown แล้ว Andrew Madigan ตกลงที่จะสนับสนุนโครงการนี้ด้วยเงินบริจาค 20,000 บาทไทย

ผศ.ดร.ดนัย อดุลยสุข จะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ นายถิรนันท์ สุดยอด ที่จะเริ่มศึกษาในเดือนมิถุนายน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02ur8eXR3tgGbLv5yppbBtxDXcRBQLFw5SsYrXufQtp3hVCkKoTB5WCdjbhsg5Q1LRl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 10

สารผู้ว่าการภาค ละออ จินดา ฉบับที่ 10/2022-2023 (เมษายน 2566)

เมษายน        เดือนแห่งสุขอนามัยของแม่และเด็ก (Maternal and Child Health Month)

สารประธานโรตารี เมษายน 2566

แนะนำเครือข่ายเยาวชนโรตารี

          ท่านจะรับเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาจากสิ่งที่แย่ที่สุดได้อย่างไร

          พวกเราไม่มีใครลืมว่าโรคระบาดนั้นได้เปลี่ยนแปลงโลกและชีวิตของเราอย่างไร เราทุกๆ คนล้วนต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ และไม่มีใครเลยที่จะไม่ได้รับผลกระทบนั้น

          ดิฉันเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้สร้างพื้นที่สำหรับผู้นำระดับโลกแบบต่างๆ ให้เกิดขึ้น — ผู้นำแบบกล้าหาญชาญชัย แบบมีความเห็นอกเห็นใจ และแบบอ่อนแอ ดิฉันได้พบกับเพื่อนแสนดีที่ชื่อ แอนนิลา คาร์ราเซโด (Anniela Carracedo) ทางออนไลน์ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 เธอเป็นหนึ่งในผู้นำที่เกิดในแบบนั้น และดิฉันดีใจมากที่จะขอเปลี่ยนคอลัมน์ของเดือนนี้ให้เป็นเรื่องของเธอ

           — เจนนิเฟอร์ โจนส์

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

RM23-APR-President’s message

Introducing the Rotary Youth Network

How do you take the best from the worst? 

None of us will forget how the pandemic altered our world and our lives. Each of us had to traverse this period of uncertainty, and no one had a free pass from the effects. 

I personally believe this has created space for a different kind of global leadership — one that is courageous, empathetic, and vulnerable. I met my good friend Anniela Carracedo online in early 2020. She is one such leader, and I’m thrilled to turn this month’s column over to her.

  — Jennifer Jones[KM1] 

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานกรรมการมูลนิธิ เมษายน 2566

คิดใหญ่ ทำใหญ่

ในจดหมายของวินเซนต์ แวนโก๊ะ ถึงธีโอพี่ชายของเขาในปี พ.ศ.2417 วินเซนต์ แวนโก๊ะ เขียนว่า “ถ้าพี่รักธรรมชาติจริงๆ พี่จะพบกับความสวยงามในทุกที่”

ท่านสามารถมองเห็นความรักของแวนโก๊ะที่มีต่อโลกธรรมชาติได้จากภาพวาดของเขา เช่น ภาพดอกทานตะวันเรืองอร่าม ภาพต้นมะกอกตะปุ่มตะป่ำ และท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงดวงดาวเหนือหมู่บ้านโพรวองซ์ เมื่อท่านมองธรรมชาติอย่างที่สายตาของแวนโก๊ะมองหรือมองด้วยสายตาของท่านเอง เช่น ระหว่างการไปเที่ยวสวนสาธารณะหรือชายหาด ท่านย่อมอดไม่ได้ที่จะหยุดชื่นชมมัน และเมื่อท่านรักธรรมชาติ ท่านก็อยากดูแลมันด้วยเช่นกัน

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

RM23-APR-Trustee’s message

Hed: Think big, act big

In a letter to his brother Theo in 1874, ​​Vincent Van Gogh wrote: “If you truly love nature, you will find beauty everywhere.” 

You can see Van Gogh’s love of the natural world in his paintings: luminous sunflowers, gnarled olive trees, and the starry night sky over a Provençal village. When you see nature through Van Gogh’s  eyes or through your own, such as during a trip to the park or a beach, you can’t help but stop to appreciate it. And when you love nature, you also want to take care of it.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

หนึ่งในความภาคภูมิใจ กว่า 14 ปีของการทำหน้าที่เป็น Cradre

ผมทำหน้าที่ Cadre หรือเข้าใจง่ายๆก็คือ ที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคของโครงการเพื่อมนุษยชาติของมูลนิธิโรตารี ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้ดำเนินโครงการที่ใช้ทุนของมูลนิธิโรตารีและให้คำปรึกษาแก่ Trustee ในการอนุมัติหรือพิจารณาเรื่องต่างๆของโครงการในมูลนิธิโรตารี อีกนัยหนึ่งก็ถือว่า Cadre เป็นตัวแทนผู้ที่บริจาคเงินให้มูลนิธิโรตารี ในการตรวจสอบการใช้เงินในโครงการอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ผมเริ่มทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้มานานกว่า 14 ปีแล้ว ได้ต่ออายุการทำหน้าที่ทุก 3 ปีและได้ต่ออายุมาเป็นรอบที่สี่แล้ว โดยช่วงแรกๆ ผมได้รับมอบหมายทำหน้าที่นี้ทุกปี บางปีสองโครงการในการเดินทางครั้งเดียว แต่หลังจากทำหน้าที่ผมต้องประธานมูลนิธิโรตารีภาคและต่อเนื่องมาถึงเตรียมตัวทำหน้าที่ผู้ว่าการภาค จนจบหน้าที่ ผมเวันว่างจากการไปตรวจเยี่ยมโครงการลักษณะนี้มานานกว่า 6-7 ปีแล้วครับ ประโยชน์ในส่วนรวมคือ เราจะได้ประสบการณ์ที่ดีจากการเปิดมุมมองในโลกกว้าง รูปแบบโครงการและความสำเร็จ แม้กระทั่งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่อาจจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ให้สมาชิกในภาคของเรา ในการประชุมสัมมนาต่างๆ การเดินทางนี้มูลนิธิโรตารีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด (ส่วนpartner แอนน์นิตยา เป็นผู้ติดตาม ผมเป็นสปอนเซอร์) เราจะได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการเตรียมความพร้อมต่างๆ ทั้งการเดินทาง และต้องศึกษาไฟล์โครงการจำนวนมากก่อนออกเดินทาง เมื่อกลับมาแล้ว ต้องส่งรายงานการประเมินโครงการภายในสองสัปดาห์

การตรวจเยี่ยมโครงการจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 แล้วจะกลับมา เราถ่ายทอด การเดินทางไปอินโดนีเซียครั้งนี้ ให้ได้ทราบ ต่อไป

ส่งกำลังใจ ให้ท่าน อน.สมชาย กมลพันธ์ทิพย์

ประธานคณะอนุกรรมการ

ARCH KLUMPH SOCIETY – TRUSTEE CIRCLE CHAIR, ARCH KLUMPH SOCIETY – TRUSTEE CIRCLE SUB-COMMITTEE

ท่านเจ็บป่วยด้วยอาการ เป็นขาข้างซ้ายฉีกทำให้ต้องใส่เฝือก หยุดพักรักษาตัว เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์
ในนามของมวลมิตรโรแทเรียนภาค 3330 ขอร่วมส่งกำลังใจ ให้ท่าน อน.สมชาย กมลพันธ์ทิพย์

ขอคุณพระ คุ้มครอง ปกป้องด้วย
ให้หายป่วย เร็ววัน พลันสดใส
ให้ลุกวิ่ง แข็งแรง อย่างทันใจ
ให้กินได้ นอนหลับ กลับสบาย

อย่าคิดมาก หลากเรื่อง ปลดเปลื้องนะ
จงชนะ โรคภัย ไข้ทั้งหลาย
จงสุขี ดีเลิศ เพริศแพร้วพราย
จงประเสริฐ ใจกาย หายเร็วเทอญ

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 10 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีพระะปฐมเจดีย์

20 มีค.66 สโมสรโรตารีพระะปฐมเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกับ สโมสรโรตารีนครปฐม สโมสรโรตารีบางเลน สโมสรโรตารีดอนตูม สโมสรโรตารี Royal Hua Hin สโมสรโรตารีทวารวดี และ Rotary Club of Bucheon Mogryun ภาค 3690 ประเทศเกาหลีใต้ มอบห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Unit : ICU) พร้อมวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ Necesssary tools and equipment to care for patients in Intensive Care Unit (ICU) ตามโครงการ Global Grant No.2342158 มูลค่า 3,298,400 บาท (U$D 86,800) ให้แก่โรงพยาบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0w98VDhkscQ1bZ6MzqLAYkNBwaHAeofVrRcLz8gxfP1kcH53pQNAgoiC31iMWgwHbl&id=100080127721272&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

วันที่ 17-19/03/2566 สโมสรโรตารีเทพารักษ์ ภาค 3330 นำโดยนายก เชิดชัย เพียรวรานนท์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2565-2566 และสมาชิกสโมสรฯ ร่วมรับรางวัลในงานประชุมใหญ่ภาค 3330 (District Conference DC 2023) โรงแรม ณ เวลา Navela Hotel

ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ “รางวัลย่อมมาหลังผลงานที่ดีเสมอ”#PeopleOfAction คนทำจริง

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

ในนาม สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

🌹ขอแสดงความยินดี สมาชิกทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล Avenue Of Service จากโรตารีสากล ปี 2022-203 ดังนี้

🌹อน.อนงค์ โฆษิตสุคต ด้าน Club Service

🌹อน.ธัญพร ลิ้มเฉลิม ด้าน Community Service

🌹รทร.พัชรินทร์ บุญช่วย ด้าน Vocation Service

กิจกรรมสัมพันธ์ นายก 118

กิจกรรมสัมพันธ์ นายก 118 กับน้องๆเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษจังหวัดราชบุรี
17 มีนาคม 2566 เวลา 13:00-14:00น.

ก่อนมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่า 15,000บาท พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 8,100บาท จากนายกรวมรุ่น ปีโรตารี 2565-2566 ในเวลา 15:00-16:00น.

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ร่วมงานประชุมใหญ่ District Conference ของภาค 3330 และร่วมงาน Award Night วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ปี 2022-2023 ที่ราชบุรี

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

1 เมย.66 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ โดย นยล.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ พร้อมด้วย อน.ชนิษฐ์ภัค กัลยาพิเชฎฐ์ ร่วมกิจกรรมขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน ตามกำลังศรัทธา
📣จัดซื้อเครื่องฟอกไตเพื่อต่ออายุให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลนครปฐม จัดโดย วัดพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีนครปฐม สโมสรโรตารีสนามจันทร์ สโมสรโรตารีทวารวดี และสโมสรโรตารีบ้านโป่ง ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เวลา 17.00-20.00 น. ตลอดเดือนเมษายน 2566 ณ เต้นท์รับบริจาค ร้านค้าภาคกลางคืน องค์พระปฐมเจดีย์🌺
โดยมี อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล สโมสรโรตารีนครปฐม ประชาสัมพันธ์🌹

คืนที่1

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

2 เมย.66 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ โดย นยล.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ ร่วมกิจกรรมขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน ตามกำลังศรัทธา
📣จัดซื้อเครื่องฟอกไตเพื่อต่ออายุให้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลนครปฐม จัดโดย
✍️วัดพระปฐมเจดีย์
✍️สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
✍️สโมสรโรตารีนครปฐม
✍️สโมสรโรตารีสนามจันทร์
✍️สโมสรโรตารีทวารวดี และ
✍️สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
ร่วมบริจาคได้ทุกวัน เวลา 17.00-20.00 น. ตลอดเดือนเมษายน 2566 ณ เต้นท์รับบริจาค ร้านค้าภาคกลางคืน องค์พระปฐมเจดีย์🌺
โดยมี อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล สโมสรโรตารีนครปฐม ประชาสัมพันธ์🌹

คืนที่2/ 48,560 บาท

5 สโมสรร่วมกัน

5 สโมสรร่วมกัน เชิญร่วมบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ “เครื่องฟอกไต” ให้โรงพยาบาลนครปฐม ทุกวัน 1-30 เมษายน 2566 เริ่ม17:30-19:30น
✅สโมสรโรตารีนครปฐม
✅สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
✅สโมสรโรตารีสนามจันทร์
✅สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
✅สโมสรโรตารีทวารวดี ภาค3330โรตารีสากล
Rotary Thavaravadi ❤️

ขอบคุณอน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล สโมสรโรตารีนครปฐม และสมาชิกทุกท่านคะที่มาร่วมบุญกัน

DialysisMachine #Kidney #Donation

RotaryInternational #District3330

อนุโมทนาสาธุ ❤️🙏😊

คืนที่4 /5เมย.66/ 31,370 บาท

Rotary Club of Royal Hua Hin

Members of the Rotary Club of Royal Hua Hin led by the Water safety chair CP Alan Cooper, Rotarian Kamolthip Sangsripet Pettit, and President Phil Lawrence welcomed the Mayor of Hua Hin Mr Nopporn Wutthikul, Mr Theeraphan Jadpol who is the Director of Public Health and Environment presented the certificates of successful training to the instructors.

Following the successful training of 10 volunteer Instructors from Hua Hin by an Australian team of professional instructors in Phuket at the end of February and the beginning of March, the first pilot course of the Water Safety Drowning Prevention program was run with 55 students from the Ban Bo Fai school.

It is anticipated that this pilot course will be the start of a successful project here in Hua Hin to help raise the awareness of the dangers of swimming in water, and how to understand how to protect themselves.

Thanks to the support from Rotarian Patrick Franssen who allowed the course to be run at his Greenway Hua Hin Resort.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pQAi4HBGHQhSN6V5xuTFxYP6WSfPe6KTUCBSCnKrhhSwuG1Rw4a18awc94hfjkB7l&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Tuesday’s weekly meeting on the 14th March welcomed visiting Rotarian from the Rotary Club of Nagu in Finland. Also, we welcomed Dr Sarun Jotkasthira and two of his nursing colleagues from the new neurological unit of Hua Hin Hospital.

Treasurer Albert Labermeier gave the members and the guests an update on the club finances.

In total 30 members and 7 guests enjoyed the lunch meeting where Dr Sarun Jotkasthira spoke about his work and thanked the Rotary Club of Royal Hua Hin for their support of the unit, and hoped we would be able to support them further.

P. Phil Lawrence talked to the members regarding the targets for our clubs goals this year, whether we were achieving them, and the issues we face in the new Rotary year.

The weekly raffle was won by Rotarian Michael Rutzen.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BbYhkw8QNeKcCFKxF4VuzS8596HkmmtHEgYtEL4xr5Z3vgFrLrv7Cksu7DdeKt7Jl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

District 3330 Conference 2022-2023 Award Ceremony

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0YwSnkdb4iDzoPWzKf36yBxAQLG3tx2Saj1JsEpdPLckqd7EFW5jm1wTysMGQHECml&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

District 3330 Conference 2022-2023 Party night

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0i8VxDrT25omEbf8tC1cysZjq2k9Abr1NrZRob13zYSRFN2jrJ8qFvEDiACbRRDxCl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

On 20th March 2023 The Rotary Club of Pra-Pathom Chedi provide all the essential equipment for two new Intensive Care Units (ICU) at the Kam Pang San Hospital in Nakorn Pathom Province.

A Global Partner was found from Korea, the Rotary Club of Bucheon Mogryun from Rotary District 3690.

In Total 6 clubs from Rotary District 3330, including the Rotary Club of Royal Hua Hin who donated 1,000 USD from DDF towards the project, which shows that working together can improve the lives of our communities here in Thailand.

In total the project cost 86,800 USD.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid027pUKrP8W4htFwkxH76wXYJUgK4HLuGbowmhxrcxaumhDANnRY7JSwoRkqsxdrM4Gl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Tuesday’s lunch meeting on the 28th March let by President-Elect Helmut Schepers.

Today’s guest speaker was Khun Punnapa Teettungmonkkorn who practices traditional Chinese medicine at the Spine Clinic.

CP Alan Cooper updated the members and guests on the recent water safety and drowning prevention program.

Prospective new member Dieter Strack exchanged a banner from the Rotary Club of Baden Baden Merkur in Germany, and Honorary member Dr Michael Gubser was welcomed back.

In total 33 members and guests enjoyed the talk and lunch, PE Helmut had a successful first meeting.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02UWoPh94XcUsSKZ7syrM1PD9WWpHPDXjQbciNbVsMpreQ6pNVVXLUcLHmq13A4wEUl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Team work does make the dream work. 👍

This weekend a joint project between the Rotary Club of Royal Hua Hin, Spine Clinic, and Bangkok Hospital was held at Nongkhon School to provide free medical advice to residents of Hin Lek Fai.

The two days welcomed advice and treatment to 350 people, 245 fresh meals were served and 400 sandwiches. Working together does improve community working.

A big thanks to the Nongkhorn school Director and teachers, Spine Clinic and Bangkok Hospital for supporting this event, and making it a huge success.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0VYDFQcY65ZDohz1NN9aASu7ToyMqxt5yj5tvkf8HFVngB9Z8krvgQT7GAqkmsKMjl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

April’s fellowship evening was held at the new trendy experience here in Flavours Restaurant & Bar. Khun Kate and her team welcomed 43 members and guests and we were well looked after.

Our 57 new member Pieter Ligthart was inducted and presented his membership certificate Rotary Wheel and Imagine Rotary Pin.

Certificates were presented Dr Henrik Fagersson from Spine Clinic, Khun Bank Hua Hin Gas who donated a gas cylinder, PP Jimmy Thai Thai Curtains, and Dr Pongsak Bangkok Hospital who all supported our recent Community Medical project at Nongkhon School.

Lastly the RCRHH presented a certicate to from Flavors for sponsoring our 2022 golf Tournament.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pBAxwQ1Beb4CB3aaKAKy1Z5gkfCv7GFqjZ76kkw4Qro9WhL2cBwjgtbEUixt39AVl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 9

สารผู้ว่าการภาค ละออ จินดา ฉบับที่ 9/2022-2023 (มีนาคม 2566)

สารประธานโรตารี_มีนาคม 2566

2022-23 RI President Jennifer Jones.

คำสอนจากปรมาจารย์แห่งการชงชา

ดิฉันไม่มีวันลืมถึงสิ่งวิเศษที่ได้รับจากการพบกับปรมาจารย์แห่งการชงชา นายเก็นชิสึ เซน (Genshitsu Sen) ในระหว่างการเดินทางไปญี่ปุ่นของดิฉันในเดือนพฤศจิกายน

อาจารย์เซนไม่เพียงเป็นอดีตปรมาจารย์แห่งการชงชาตามประเพณีโบราณของโรงเรียนยูราเซ็นเกะ (Urasenke) เท่านั้น แต่ท่านยังเป็นโรแทเรียนที่ประสบความสำเร็จด้วย ความสำเร็จเหล่านั้นรวมถึงการช่วยก่อตั้งสโมสรโรตารีเกียวโตใต้ ประเทศญี่ปุ่น การเป็นนายกสโมสรโรตารีเกียวโต และเป็นผู้ว่าการภาคของภาค 2650  อีกทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำในโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารี

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

MAR23 President’s message final

Hed: Lessons from the tea master

I will never forget the gift of meeting tea master Genshitsu Sen during my trip to Japan in November. 

Not only is Sen the former grand master of the Urasenke tea tradition, but he is also an accomplished Rotarian. Those accomplishments include helping charter the Rotary Club of Kyoto-South, Japan, serving as president of the Rotary Club of Kyoto and governor of District 2650, and holding leadership roles in Rotary International and The Rotary Foundation.

It was an honor to spend time with him. He is a remarkable human being and a joyful soul. And his leadership and engagement in Rotary remain strong.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานมูลนิธิโรตารี มีนาคม 2566

ทรัพยากรล้ำค่าที่หลายคนไม่สามารถเข้าถึง

การมีชีวิตในออสเตรเลีย ท่านต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องน้ำ เมื่อท่านเดินทางสู่พื้นที่ภายในอันกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศ ท่านคงอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งเช่นนี้ได้ช่วยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตมานับพันปีได้อย่างไร ที่นั่น การจิบน้ำในแต่ละครั้งรู้สึกมีค่ามาก

การจิบน้ำแต่ละครั้งดูเหมือนนับวันยิ่งมีค่ามากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคงส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำในทุกที่  ในที่ที่ผมกับจูเลียตอยู่ บนชายฝั่งเขตอบอุ่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมลเบิร์น ผมจำได้ว่าไม่นานมานี้เองที่เมื่อปริมาณน้ำเหลือน้อยจนต้องมีการจำกัดการใช้อย่างเข้มงวด ตอนนี้พวกเราอาศัยน้ำฝนที่ตกลงมาบนหลังคาของเราและรองเก็บไว้ในถัง ในหลายส่วนของโลก ผู้คนไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนั้น

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

MAR23 Trustee’s message final

Hed: A precious resource inaccessible to many

Living in Australia, you think a lot about water. When you travel to the nation’s vast interior, the Outback, you can’t help but wonder how such an arid climate has supported life for millennia. There, each sip of water feels precious.

Each sip seems to get more precious by the day as climate change continues to impact water supply everywhere. Where Juliet and I live, on the temperate coast not far from Melbourne, I remember times not long ago when water supplies were so low that severe usage restrictions were put into place. We now live on rainwater that falls onto our roof and is collected in a tank. In many parts of the world, people don’t have that luxury.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

การสัมมนาอบรมนายกรับเลือก ปีโรตารี 2023-2024 (PETs)

บรรยากาศการอบรม

งานเลี้ยงตอนเย็น การแสดงของนายกรับเลือก มี 2 ชุด ชุดแรกเน้นสวยงาม ส่วนชุด 2 นั้นต้องดูกันเอาเอง

บทความเกี่ยวกับ การบริหารสมาชิกภาพ

ของ สโมสรโรตารี เหมืองแร่ภูเก็ต ที่ได้ แชร์การบริหารสมาชิกภาพ ในการประชุม ระหว่างเมือง ที่ผ่านมา

รทร.วันดี  / เลขานุการ สร. เหมืองแร่ 

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 9 ปี 2022-2023

สโมสรโรตารีทวารวดี

สโมสรโรตารีทวารวดีㆍ Rotary Thavaravadi. มอบเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ Auto CPR 2 เครื่อง รวม 2,093,828 บาท (U$55,100) Global Grant #2344467

Mechanical CPR Safe For life ขอบคุณ สโมสรโรตารีที่ร่วมสนับสนุนดังนี้

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ $6,000

สโมสรโรตารีโพธาราม $2,000

สโมสรโรตารีบางเลน $1,000

สโมสรโรตารีดอนตูม$1,000

สโมสรโรตารีทวารวดี $500

สโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน $1,000

ภาค 2500 Hokkaidoประเทศญี่ปุ่น $15,000

Rotary club of Simsbury-Granby Rotary ,USA $5,000

Rotary club of Trumansburg,New York,USA $1,000&DDF U$1,000

จากตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์ 12 คืน

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566เวลา 14.30-16.00 น. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในความอุปถัมภ์ ของสโมสรโรตารีราชบุรี จัดพิธีสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีบริหาร 2566-2567 โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน มวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ พร้อมน้องอินเทอร์แรคเทอร์ เข้าร่วมงานเป็นเกียรติ ณ ห้องปิยะราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันพฤหัสที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00น. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในความอุปถัมภ์ ของสโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จ.ราชบุรี สภากาชาดไทย จัดโครงการ ชนรุ่นใหม่ รวมใจบริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ ด้วยการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศราชบุรี มวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ พร้อมน้องอินเทอร์แรคเทอร์ เข้าร่วมงาน ณ ห้องปิยะราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีราชบุรี จัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการปรับปรุง ภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดท้ายเมือง และเปลี่ยนมุ้งลวด กันยุงลาย รวมถึง ปรับปรุงพื้นที่เพื่อฝึกอาชีพ ด้านตัดเย็บเสื้อผ้า ให้กับชุมชน

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันพฤหัสที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13:30 -15:30 น. สโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในความอุปถัมภ์ ของสโมสรโรตารีราชบุรี จัดพิธีสถาปนานายกสโมสรและคณะกรรมการบริหารสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีบริหาร 2566-2567 โดยมี ผวภ.ละออ จินดา ผู้บริหารโรงเรียน มวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ พร้อมน้องอินเทอร์แรคเทอร์ เข้าร่วมงานเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

18 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการทั้ง 5 ฝ่าย และสมาชิก สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ภาค 3330 โรตารีสากล ประชุมคณะกรรมการ บริหารสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ครั้งที่ 9 /2565-2566 ณ ห้องประชุม ร้าน White Space จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/100080127721272/posts/pfbid0wP6FNgH8pU65NBK58m55B5YBmaNpDdFt3LuEknMtJhS8sFR9umT9WmwDGPMfY2qsl/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่

สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ ทำโครงการ ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย (Save Roads Save Lives ) ร่วมกับ สภอ.บางกลำ่ วิทยากรให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย นำโดย ท่าน ผกก.พงศ์พสิษฐ์ ทองด้วง ร.ตอ. สุชาติ ทองสงฆ์ สวป.สภอ.บางกลำ่และจราจร อีก 2 ท่าน ผู้อำนวยการ.โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ท่าน ผอ.สมสุข เพชรกาญน์ ท่าน ดร.สุทธิรักษ์ โรจนเทพหัสดิน รองผู้อำนวยเขตการศึกษาสงขลา เขต 2 นายกต่างสโมสร มวลมิตรโรแทเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการตัวแทนชุมชน คณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมโครงการ ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย ณ. โรงเรียนคลองนกกระทุง อบรมให้ความรู้ขับขี่ ปลอดภัยบนท้องถนน เมื่อสวมหมวกกันน็อค วันครบรอบโรตารี สากล 118 ปี มอบหมวกกันน็อค 118 ใบ ให้นักเรียน โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง และร่วมขับขี่รถจักรยาน บนท้องถนนสวมหมวกกันน็อค

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

21 กพ.66
สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ นัดทำสัญญามัดจำ โครงการ GG จำนวน 1,400,000 บาทสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ห้อง ICU) โรงพยาบาลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และตำบลใกล้เคียง จังหวัดนครปฐม ที่ช่วยบรรเทาความเดือนร้อน ลดภาวะค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน อีกทั้ง เมื่อผู้ป่วยได้รับการคัดแยก แล้วจำเป็นต้องได้รับการทำหัตถการดังกล่าว ผู้ป่วยต้องถูกส่งไปยังพื้นที่ ห้องฉุกเฉิน(ห้อง ICU) ที่เตรียมไว้
🙏เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการให้บริการ เพื่อสามารถรับรองผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉิน(ห้อง ICU) ได้ทันเหตุการณ์ ยังให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ และมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ แบบยังยืน ตามแบบแผนยุทธศาสตร์ ของโรตารีสากล ในด้านสาธารณสุขให้กับชุมชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลกำแพงแสน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และตำบลใกล้เคียง จังหวัดนครปฐม

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

24 กพ.66 สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ โดย นายกเครือฟ้า นาเครือ นายกสโมสรฯ ประชุมประจำสัปดาห์ 🌹ครั้งที่ 20/2565-2566 และประชุมคลับแอสแซมบลี้ ครั้งที่5/2565-2566 ♥️เพื่อให้ประธานแต่ละฝ่าย เตรียมสรุปผลงานส่งภาคก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0MofEgaxnrDdiKMUESukiu2sLjvd8nz8NwPrxxnB8uWtF3Ds14dHs6FuZtZEiR9kfl&id=100080127721272&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ นำโดยนายกนนท์วัชร์ มีแสง และสมาชิก ส่งมอบสนามเด็กเล่นและสวนวิทยาศาสตร์ ให้แก่เด็กๆ ภายใต้โครงการ “เสื้อนี้เพื่อหมอ สานสร้างจินตนาการต่อเพื่อน้อง” ซึ่งทางสโมสรได้จัดจำหน่ายเสื้อ และจัดแข่งขันฟุตบอลการกุศล เพื่อนำเงินรายได้มา จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เครื่องให้สารละลายหลอดเลือดดำ แก่ รพ.เดิมบางนางบวช ซึ่งได้ส่งมอบไปแล้วใน EP 1 และได้ดำเนินการจัดซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย และเสริมทักษะ ในการคิดและการเรียนรู้ ให้แก่ น้องๆ รร.วัดโคกโพธิ์ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 23ก.พ.66 ณ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ เปิดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ ชุมชน และเด็กๆในสถานศึกษา โครงการ “ ลดโลกร้อน ประหยัดไฟ ใส่ใจล้างแอร์” โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนร่วมรักและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พร้อมทั้งช่วยลดมลพิษ เสริมสร้างรายได้พิเศษ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ โดยการฝึกอบรมนั้น ท่านนายกนนท์วัชร์ มีแสงและทีมงาน นนท์วัชร์แอร์ เป็นผู้ร่วมให้ความรู้ และสาธิตวิธีการล้างแอร์บ้านให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 ณ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ จัดอบรม โครงการ Safe Roads Save Lives

ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยใส่ใจกฏจราจร ให้แก่ เยาวชนในสถานศึกษา และผู้ปกครอง โดยมีสโมสรโรตารีอู่ทอง สโมสรโรตารีสองพี่น้อง ชุมชน RCC รางกระทุ่ม ในความอุปถัมท์ของสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ เข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากร ร.ต.อ.ชัยยงค์ เหล่าภักดี สารวัตรกลุ่มงานจราจร ให้ความรู้ในการอบรม เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 ณ โรงเรียนโคกโพธิ์ ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

นยล.เจิดจันทร์ ปลื้มใจ นายกคนที่ 13 ของสโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ได้เข้ารับการอบรมนายกสโมสร PETS หรือ President Elect Training Seminar เพื่อเป็นนายกสโมสร ปี 2566-2567 ตามแนวทางโรตารี วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จ.กระบี่

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

🌈 Safe roads Save lives ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย

วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:00 น. ณ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ นำโดย นายก เชิดชัย เพียรวรานน์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2565-2566 และสมาชิกสโมสรฯ ร่วมทำกิจกรรม Safe roads Save lives ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย มอบอุปกรณ์ขาธงและธงข้ามถนนหน้าโรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ และโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นสัญลักษณ์ธงสีแดง เพื่อถือข้ามถนนทางม้าลายให้รถสัญจรผ่านเห็นเด่นชัด จะได้หยุดหรือชะลอความเร็ว ลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิต

ทั้งสองโรงเรียนให้ความร่วมเป็นอย่างดียิ่ง และโดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ขอบคุณมวลมิตรโรแทเรียนและผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Btn9uSxTRmMVwYwdZnNicmnuFhHoivEeT9jgfH2qZ92F2xvY3WzDHGDCrFsJR5yql&id=100063511216142

โรตารีเทพารักษ์ รณรงค์ ถนนปลอดเหตุ ชีวิตปลอดภัย

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of suphanburi is Global Grant Big Project เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ให้สาธารณะได้เข้าใจถึงกิจกรรมที่ดีมีประโชน์ต่อสังคมต่อไป

สโมสรโรตารีสามพราน

28 ก.พ.66 สร.สามพรานร่วมงานทำบุญถวายเพลพระ เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี ของการจากไปของท่านพิชัย รัตตกุล ณ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

1 มีค.66 มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล ภาค 3330 ประเทศไทย และภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ สโมสรโรตารีทวารวดี สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีโพธาราม สโมสรโรตารีบางเลน สโมสรโรตารีดอนตูม สโมสรโรตารี Royal Hua Hin ภาค 3330 โรตารีสากล และ Rotary Club of Simsbury-Granby,Connecticut, D.7890 USA . Rotary Club of Trumansburg, New York, D.7170 USA

🙏มอบเครื่องมือแทยพ์ เครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (Mechanical CPR Safe for Life) จำนวน 2 เครื่อง ตามโครงการ Global Grant No.2344467 มูลค่า 2,093,828 บาท (USD 55,100 ดอลล่าสหรัฐฯ) ให้แก่ โรงพยาบาลกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดย ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 ให้เกียรติร่วมพิธี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0y1tfjtLvPrFnc9qyeW91o2bUzigQib6sfJNvrfHfsLtr7WMzusuvbjg9NGegrjZzl&id=100080127721272&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

เมื่อวันอังคารที่ 28 ก.พ. 66 สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชได้เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์มอบบ้านปันสุขคุณยายใจที่ หมู่ 2 ตำบลนาสาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://m.rotary3330.org/newsclub/9469

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันพฤหัสที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9:30-13:30 มวลมิตรโรแทเรียน โรตารีแอนน์ สโมสรโรตารีราชบุรี จัดพิธีทำบุญโอกาส สโมสรโรตารีราชบุรี ก่อตั้งมาครบ 51 ปีเต็ม ณ.วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

สโมสรโรตารีราชบุรี

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 9:30-13:30 อน.เกษม แสงนิล ประธานสภาอดีตนายกสโมสรโรตารีราชบุรี จัดประชุมสภาอดีตนายกวาระเลือกตั้ง ประธานสภาอดีตนายกท่านใหม่มติที่ประชุมเลือก อน.สุชิน นันทชัยพร วาระ 1 ปี(1 กรกฎาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567) ณ. โรงแรม ณ.เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

Rotary Club of Royal Hua Hin

การประชุมอาหารกลางวันวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ต้อนรับโรตาเรียน 28 คนและแขก 5 คน

ป้ายสโมสรถูกแลกเปลี่ยนระหว่าง P Phil Lawrence และ PP Juergen Krekeler จากสโมสรโรตารีแห่ง Paphos Aphrodite

สําหรับวันวาเลนไทน์พิเศษของเรา เรามีการกระทําสองครั้งจากสมาชิกคลับของเราและเทคโนโลยี Peter Wydler และ Pascal Zollinger ที่ให้สมาชิกของเราเกี่ยวกับวิธีใช้เว็บไซต์คลับรันเนอร์ของเรา

สมาชิกชมรมโหวตให้บริจาค 10,000 บาทไทยผ่านโรตารีเขต 3330 ให้กับกองทุนแผ่นดินไหวในตุรกี ซึ่งจะไปยังสโมสรโรตารีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของตุรกีเพื่อช่วยให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

นอกจากนี้ Rotary International ยังบริจาค 125,000 USD ให้กับกองทุนเดียวกัน

การจับฉลากไวน์สัปดาห์นี้ได้รับรางวัลโดย PP Paul Grab

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07va8nnM7jv4rjpChNAyecmyimE6QnU6VeS5cPpS6gN3ZomJz71bkPCjdqN6egC8al&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Wednesday 15th February PP Napa, PP Dr Danai, PP Aree, Rtn. Kamolthip, P Phil Lawrence and of course, the Presidents PA Mai sat together to complete our club district report. Despite the weather, power cuts the report was completed. Fortunately, the rain held off to enable the team to enjoy a BBQ at the end of a day’s work.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02BBwZ6zAA6m9ZYgH2yAZ7DzaihySAMAVhCP1EK4FJ4QpbuSMqpUHQZHRKChJwGkwTl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

สโมสรโรตารีของ หลวง หัวหินมีความสุขอีกครั้งที่ได้สนับสนุนโรงเรียนอนุบาลหัวหินหนองขอน

ต่อโครงการ Free English Online Program ที่โรงเรียน และร่วมกับสโมสรโรตารีทวารวดี และสโมสรโรตารีองค์พระปฐมเจดีย์ ที่ใจบุญบริจาคหนังสือ เกม และสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ จํานวน 8 กล่องให้กับโรงเรียนข้างต้น

สมาชิกสโมสรโรตารี หลวง หัวหิน มีความยินดีที่ได้เข้าร่วมกับท่านผู้อํานวยการโรงเรียนสิริกร บุญเที่ยง คณะครูและนักเรียน และมอบหนังสือเหล่านี้ในศูนย์โรตารีการศึกษาที่โรงเรียน

เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสําหรับโรงเรียนที่ใกล้ชิดหัวใจของชมรมของเราในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาที่นี่ใน ประเทศไทย

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid024N48SKF8mFJmEjVtpCSGoaTuKyWLjomzmvDzEeDvosHmPTRNdFJDb8a6rN1EtP8Vl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Following an invite from Rotary International District 3330 DG La-or Chinda for the Rotary Club of Ploi Ratchaburi and Rotary Club of Royal Hua Hin to become Sister Clubs, on the 23rd February 10 members from our club attended a friendship meeting to exchange a memorandum of understanding between our two clubs.

The RCRHH members were made to feel very welcome, and we would like to express our gratitude for the hospitality shown to us by DG La-or, the club president Thatchaya Siriwong, and of course the members and guests of their club.

This agreement strengthens the bond between clubs to go further in supporting our communities here in Thailand, and we look forward to participating in joint projects in the future.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02E52ro4uLWFvDbySXgYn5YpA48bxHrqzTehknmmCpNcqVKm2sckSesTtDU1LXNEGkl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

https://www.huahinsarn.com/content/63f86667f7df30130460d155

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xkPZUiz6XRL2V6vqDkUgGWw9xJ3qEzBK8UaMpzTVRUfHwK87XBquUD7vSVbMSaA2l&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

The Rotaractors led by their President Asia Pungpang were joined by 17 other young Rotaractors, 5 support team from Stamford International University, Mr. Cell Dilon the Executive Director of the Hua Hin Campus and Mr Richard Meaders a Senior Academic at the Hua Hin Campus.

Last but not least was Rotarian Benjamas Uamsa-Ard the Rotary Club of Royal Hua Hin’s youth Chair, who was coordinating the event.

After a gap of nearly three years the Rotaractors chose the Ban Nong Phai school, which is located near to the Pranburi Dam, and the school director Khun Soonthorn Sookwangsai, and his staff and pupils made everyone welcome.

Their project involved preparing beds to grow vegetables, purchasing soil and plants to be planted and providing nutrients to grow water-based plants. All of these items were purchased by the Rotaract Club of Stamford International University.

Instruction was given on the above process, and it was great to see these young school children getting hands in helping to grow these vegetables.

In addition activities were also run by the Rotaractors including games, and the usual sing song.

The Rotary Club of Royal Hua Hin provided lunch for the project and 8 club members supported the event both in getting their hands dirty helping in the garden and the games, and serving lunch.

Overall, this was a well organised event that one has come to expect from our young Rotaractors, and for our club it was a joy to once again support them.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0vsWNpfWnwSko76YGebnEs9qop9oe4EKhh8cAsKgcWhs4B5ofahUj2wo5KmkK3SEhl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

President-Elect Trainning Seminars (PETS) 2023-2024

President Elect Helmut Schepers of Rotary Club of Royal Hua Hin started his presidential journey this weekend by joining all of the other rotary year 119 presidents for training at the Deevana hotel in Ao Nang Krabi.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CPBTqTvLHCRXeGVSDpkEDwzQhS4rAyv93CqVhcFD8AjR9GbT6jutUaYPqAQBfRpDl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

The Rotary club of Royal Hua Hin started their long-awaited water safety program this weekend.

A team of Australian Instructors arrived in Thailand as part of the Global Aquatic Project in response to high numbers of preventable deaths by drowning in Asia.

The team travelled to Chiang Mai, and then onto Phuket where the Rotary Club of Royal Hua Hin (RCRHH) sent 10 volunteer instructors to be trained by the team to deliver water safety training to schools here in Hua Hin.

The team was led by Charter President Alan Cooper and Rotarian Kamolthip Pettit. And we were also joined by the Rotary Club of Patong Beach and the Rotary Club of Samui-Phangan, who are both sister clubs of the RCRHH.

In March, the pilot program will start at the Bo Fai School in Hua Hin.

Drowning is the highest cause of fatalities in children under the age of 15, so this will be a worthwhile project to help protect the young people of Hua Hin.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0344abifb2noZsioWCyKEaMXNKHRgJJgLs5JrirEzKfqeHDLKtCiCb7h7PrXeXoh1vl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

The last Tuesday meeting of February welcomed 22 members and guests.

Our club welcomed back Rotarians Roger and Carol Ward from the Rotary Club of Aireborough in Yorkshire, also Samuel from South America and Anne from Germany.

P Phil Lawrence reflected on a busy week for our club, with events taking place in Ploi Ratchaburi, Ban Nong Phai school, our President Elect’s travels to Ao Nang for his President Elect training, and lastly our water safety training in Phuket.

And P Phil gave a second presentation on the Jewel of the Middle East, that reflected on his time working in the Sultanate of Oman.

This week’s wine raffle was won by visiting Rotarian Roger Ward.

We look forward to seeing everyone at Pizza Garden on the 7th March.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02TCt9Esw8p8fhrvJ1GLUxVbAG3Db7Y4fyKEu5wLxFHjPK851Uwfz2F88hcR4mmVXKl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

On 1st March 2023 The Rotary Club of Thavaravadi completed a Global Grant Project to purchase 2 Auto CPR machines for Kamphaeng Saen hospital in Nakhon Pathom total 2,093,828 THB ($55,100).

The Rotary Club of Royal Hua Hin pleased to donate 1000USD joined a total of 8 other clubs to complete this project. Great job

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02i7HChm2D27EePVSczUhdxe46yXFP9rU2hrbYgfY32PbkXJswzAGJroD1LTYDVWexl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Phil Lawerence from Rotary Club of Royal Hua Hin and Kathrin Fagersson from Spine Clinic chatted to Leigh today about a community project to help families get medical treatment. They are collaborating with Bangkok Hospital with this project.

https://fb.watch/jdsaghVYFp/?mibextid=RUbZ1f

สโมสรโรตารีกระบี่

📍วันที่ 4 มีนาคม 2566 สโมสรโรตารีกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล 🏀Rotary Cup 5th Basketball Southern League Championship 2023🏀 ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2566 ในพิธีเปิด อผภ. นพ. พีระ ฟาร์มไพบูลย์ และ นายกนนทวรรณ เอ่งฉ้วน ร่วมกล่าวพิธีเปิดการแข่งขัน
🎉 อน. ไชยวุฒิ เบญจอริยกุล เป็นแกนหลักในการจัดแข่งขันบาสเกตบอล⛹️🗑️ ร่วมกับ ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดกระบี่ บิ๊กเบนซุปเปอร์ค้าส่ง สมาคมกีฬาจังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีทั้งหมด 12 รุ่น แบบจุกๆ ทั้งชายหญิง 3X3 และ 5X5

📍 ขอขอบคุณ ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดกระบี่ และผู้สนับสนุนการแข่งขันทุกท่านเป็นอย่างสูง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่จัดการแข่งขันขึ้น ⛹️ซึ่งเป็นลีคที่รวมนักบาสตัวท๊อปแห่งภาคใต้เลยครับ❤️❤️

🎉ทางสโมสรโรตารีกระบี่ยินดีอย่างยิ่งกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันบาสเกตบอลในปีต่อๆไป 🏀🏀🏀

https://www.facebook.com/krabibasketballclub?mibextid=LQQJ4d

สโมสรโรตารีกระบี่

📍สโมสรโรตารีกระบี่ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอบรมนายกรับเลือกปีบริหาร 2566-2567 ให้กับโรตารีภาค 3330 ณ โรงแรมดีวาน่า พล่าซ่า กระบี่ อ่าวนาง ในวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ โดยมี อน.จิระศักดิ์ พันธพฤกษ์ เป็นประธานจัดงาน รวมถึง อน.ไชยวุฒิ เบญจอริยกุล เป็นรองประธานจัดงาน
♥️ขอขอบคุณ ท่านภาคชัชวาล และแอนน์ พนิตา เตละวาณิชย์ ที่เลือกให้สโมสรโรตารีกระบี่เป็นเจ้าภาพ และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงทีมงานภาค 3330 และท่านวิทยากรที่คอยช่วยแนะนำ และร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
🧡ขอขอบคุณสมาชิกสโมสรโรตารีกระบี่ที่ร่วมด้วยช่วยกันจัดงานนี้ได้อย่างสมเกียรติ เป็นกันเอง และต้อนรับนายกรับเลือกได้เป็นอย่างดีครับ 📍โดยเฉพาะ อผภ.นพ. พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ที่ริเริ่มแนะนำให้โอกาสสโมสรโรตารีกระบี่ในการจัดงาน และยินดีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แบบใหม่แบบสับ 📍นายกนนทวรรณ ที่คอยประสานงาน และที่ขาดไม่ได้ คือ ทีมงาน SAA ที่มี อน.สุวรรณ ทองสุข เป็นประธาน และทีมจัดรถรับ-ส่ง สนามบินครับ❤️❤️❤️
💚ขอขอบคุณสโมสรโรตารีเหลืองกระบี่สำหรับการช่วยเหลือ และช่วยให้งานราบรื่นครับ✌️

🎉สุดท้ายนี้สโมสรโรตารีกระบี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นายกรับเลือกทุกท่านคงได้รับการต้อนรับอย่างดี และมีความสุขกับกิจกรรมนะครับ💛 หากมีการผิดพลาดประการใด ทางสโมสรต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ♥️ #loveuall❤️

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

💕19 กพ.66 นายกเครือฟ้า นาเครือ นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วยสมาชิกฯ ร่วมการแข่งขัน 🏃เดิน-วิ่ง การกุศล”สิรินธรราชวิทยาลัย มินิมาราธอน ครั้งที่ 2″🚶‍♂️
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน และเหรียญรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย♥️

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

กิจกรรมบริจาคโลหิต สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีกระบี่

📍วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรโรตารีกระบี่ นำทีมโดย นายกนนทวรรณ เอ่งฉ้วน ได้เข้าไปติดตาม และส่งมอบ “โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนแก่เด็กอนุบาล 🏫โรงเรียนบ้านคลองม่วง”
โดยโครงการนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศ📒โดย

 • สโมสรโรตารีกระบี่ ประเทศไทย
 • สโมสรโรตารีแดปโต ประเทศออสเตเรีย (Rotary Club of Dapto)
 • สโมสรโรตารีคอฟส์ ฮาเบอร์ ประเทศออสเตเรีย (Rotary Club of Coffs Habour)
 • สโมสรโรตารีแคมเดน ประเทศออสเตเรีย (Rotary Club of Camden)
 • Teacher Kate Neuss (ครูสอนภาษาต่างประเทศ)

Teacher Kate และ สโมสรโรตารีกระบี่ได้ร่วมกันสำรวจความต้องการของโรงเรียนบ้านคลองม่วง ซึ่งได้ก่อสร้าง ดังนี้

 1. สร้างห้องน้ำ ภายในห้องเรียนอนุบาล จำนวน 3 ห้อง (120,000 บาท)
 2. สร้างทางเดิน เชื่อมอาคาร ให้แก่นักเรียน ประถม และ อนุบาล ( 38,000 บาท)
 3. ปรับปรุงพื้นที่สนามเด็กเล่น ภายใน และ ภายนอก (71,140 บาท)
 4. ติดตั้ง ฝ้า ห้องเรียน อนุบาล (20,000 บาท)

โดยใช้งาบประมาณถึง 250,000 บ้าน ในการนนี้ต้องขอขอบคุณสโมสรโรตารีในประเทศออสเตรเลีย, Teacher Kate และสมาชิกสโมสรโรตารีกระบี่ ที่ช่วยกันจัดทำโครงการนี้ให้สำเร็จไปได้ดี

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ อน.สุเทพ จิตรรัตนะสมบัติ, อน.นิรันดร์ เดชธราดล และ อน.สเจตส์ เอื้อศรีทองกุล ที่ช่วยกันควบคุมงานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพครับ🚪🚽🪟🖼️

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xdBP3AyU443oVTEogRKHY24NTMQZoQBDToK27UfYwQGDKuLDRSecAh3XQJ7qE8ZWl&id=1285421121510775

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

💕10 มีค.66 นายกเครือฟ้า นาเครือ นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ พร้อมด้วย อน.ธัญพร ลิ้มเฉลิม นายกผ่านพ้น/รทร.ศิโรรัตน์ อึ้งเจริญ YEO นำหนังสือเข้าพบ ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ เพื่อขอความอนุเคราะห์รับนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ปี 2565-2566 ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้การสนับสนุนอย่างดียิ่ง💛

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

🌷10 มีค.66 ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2565-2566
YEO สโมสร รายงานความคืบหน้า/กิจกรรมอวยพรคล้ายวันเกิดสมาชิก/การแชร์ประสบการณ์การเข้าร่วมอบรมนายกรับเลือก/กิจกรรมระหว่างเดือน ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล🌺

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

🌈🇹🇭 วันที่ 09/03/2566 สโมสรโรตารีเทพารักษ์ ภาค 3330 นำโดยนายกรับเลือก ปรีชา กฤตยาเวทย์ สโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2566-2567 และแอนน์ ทำหน้าที่แทนนายก เชิดชัย เพียรวรานนท์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2565-2566 และสมาชิกสโมสรฯ ร่วมกิจกรรมกับ 4 ภาค “กทม.ปลอดเหตุ ทั่วประเทศปลอดภัย พร้อมใจใส่หมวกกันน็อค” ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร

👉 ฝากกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค สโมสรโรตารีเทพารักษ์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008002034674

👉 ฝากกดไลค์ กดติดตามเพจ Rotary Club of Teparak
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063511216142

👉ฝากกดไลค์ กดติดตาม TikTok Rotary Club of Teparak
www.tiktok.com/@rotaryclubofteparak

👉ฝากกดไลค์ กดติดเว็บไซต์Teparak3330
http://www.rotary3330.org/clubs/index.php?Teparak

👉ฝากกดไลค์ กดติดตามเพจ RotarRotary News Thailandarynewsthailand/
https://www.facebook.com/Rotarynewsthailand/

👉ฝากกดไลค์ กดติตาม Youtube Rotary Thailand
https://www.youtube.com/@rotarythailand

👉ฝากกดติดตามชมเว็บไซต์ Rotary Thailand
https://www.rotarythailand.org

ขอบคุณล่วงหน้าทุกๆท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

💃14 มีค.66 นายกสโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ ได้มอบหมายให้ 💕นยล.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ นายกรับเลือกสโมสรฯ นำสมาชิกฯ ร่วมงานมิตรภาพสังสรรค์วันครอบครัวเดือนมีนาคม ของสโมสรโรตารีนครปฐม เวลา 18.00 น. ณ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
🍊โดยนำส้มตระกร้าใหญ่ร่วมรับประทานในครั้งนี้ด้วย

สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 65-66) ฉบับที่ 8

สารผู้ว่าการภาค ละออ จินดา ฉบับที่ 8/2022-2023 (กุมภาพันธ์ 2566)

สารประธานโรตารี_กุมภาพันธ์ 2566

2022-23 RI President Jennifer Jones and Zimbabwean actor Sibongile Mlambo take part in a soccer match about peaceful resolution to conflict. The game is part of an ongoing effort within Nakivale Refugee Settlement to build community and strong bonds among residents of differnt nationalities. Jones and Mlambo visited the settlement to speak with Rotaract members and see their club projects. Nakivale, Uganda. 05 September 2022.

การสร้างความแข็งแกร่งแก่เด็กผู้หญิงยิ่งใหญ่กว่าการสร้างความเสมอภาค

เมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้ใช้เวลาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยเนคิเวล (Nakivale) ในยูกันดา ตามความหมายของคำว่า “ค่ายลี้ภัย” แล้ว ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นมีอิสระที่จะเดินทางไปมาและอยู่ด้วยกันแบบตามมีตามเกิดเท่าที่จะทำได้ — ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้สถานที่นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ดิฉันมีโอกาสเล่นฟุตบอลกับพวกเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงที่มาจากสิบกว่าประเทศ และได้พูดคุยกับผู้หญิงที่หลบหนีออกมาจากพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของมนุษย์ที่แบ่งปันผ่านทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

FEB23 President’s message final

Hed: Empowering girls is about more than creating equity

Recently, I spent time in the Nakivale refugee settlement in Uganda. As the “settlement” in its name suggests, the people living there are free to move around and integrate as best they can — one thing that makes the place unique.

I had a chance to play soccer with boys and girls from about a dozen nations and talk with women who had fled areas of conflict. It was a tapestry of human experience shared through both laughter and tears.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานกรรมการมูลนิธิโรตารี_กุมภาพันธ์ 2566

พลังสันติภาพของโลก

สิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจเกี่ยวกับโรตารีคือ เราเป็นได้หลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เราเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ที่ลงมือทำ และยังเป็นกลุ่มเครือข่ายมืออาชีพและชุมชน ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นที่ที่จะได้พบมิตรภาพและความสนุกสนาน

และเวลาที่ท่านไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ ท่านและผมก็ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรสันติภาพอยู่  ผมได้เห็นสิ่งนี้ในปี พ.ศ.2556 เมื่อผมเป็นผู้แทนของโรตารีในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติสำหรับประเทศเมียนมาร์  แม้จะมีความพ่ายแพ้ในเรื่องนี้ แต่ข้อเท็จจริงที่โรตารีได้ร่วมโต๊ะ ก็แสดงให้เห็นว่าโลกมองเราเป็นผู้สร้างสันติภาพที่ไม่ถูกหยุดยั้งจากปัญหาที่ยุ่งยากที่สุด

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

FEB23 Trustee’s message final

Hed: A global force for peace

One of the fascinating things about Rotary is that we are many things at once. We are a service organization based on action. We are also a professional and community networking group, not to mention a place to find friendship and fun. 

And, when you stop to think about it, you and I are also part of a peace organization. I saw this in 2013, when I represented Rotary at an international symposium on advancing a peaceful democratic transition for Myanmar. Despite recent setbacks, the fact that Rotary was at the table demonstrates that the world sees us as peacebuilders who are not deterred by the most difficult issues. 

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ภาระกิจผู้ว่าการภาค

วันที่ 13 มกราคม 2566 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีโพธาราม ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีโพธาราม พื้นที่ 20 อย่างเป็นทางการ

16 มกราคม 2566 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีบ้านโป่ง สโมสรโรตารีหลักห้า-ดำเนิน ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมเยี่ยมสโมสรโรตารีบ้านโป่ง สโมสรโรตารีหลักห้า-ดำเนิน พื้นที่ 20 อย่างเป็นทางการ

18 มกราคม 2566 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี พื้นที่ 19 อย่างเป็นทางการ

17 มกราคม 2566 ผวภ.ละออ-สุภาพบุรุษจุฬานันท์ จินดา เยี่ยมสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ ในโอกาสผู้ว่าการภาคเยี่ยมสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ พื้นที่ 19 อย่างเป็นทางการ

ประชุมใหญ่ภาค 3330 DISTRICT CONFERENCE @ RATCHABURI

สโมสรโรตารีราชบุรี ร่วมประชาสัมพันธ์ งานการประชุมใหญ่ภาค 3330 DISTRICT CONFERENCE @ RATCHABURIวันศุกร์ที่ 17 ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ ห้องเวลาดี โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี มาชม ชิม ช๊อป ชิว ของดีเมืองราชบุรี กันทั้งภาค 3330 อผภ.พล.ท.คณิต แอนน์ ชฎารัตน์ แจ่มจันทรา รับประกันความสวยครับผม

การประชุมระหว่างประเทศ ไทย และ มาเลเซีย ครั้งที่ 7 หรือ 7th Inter Country Meeting

โดยมี ผวภ.ละออ จินดา ผู้ว่าการภาค 3330 และ DG.Khrishna Kumar ผู้ว่าการภาค 3300 ได้จับมือกัน จัดประชุมครั้งนี้ ซึ่งมี นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล เป็นประธานจัดงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมนิวซีซั่นแสควร์ อ.หาดใหญ่ ได้ปิดฉากลงอย่างสวยงาม ทุกอย่างเป็นไปอย่างสง่างาม ราบรื่น และ ยิ่งใหญ่ สิ่งที่ได้รับกลับมาคือ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างภาคทั้ง 2 และกับทั้ง 2 ประเทศ ที่แน่นแฟ้นมากขึ้น นอกจากนี้เรายังได้มีการลงนามใน MOU ระหว่างภาค 3300 และ 3330 และ ได้ renew สัญญาคู่มิตรระหว่างสโมสร กับ สโมสร ถึง 19 คู่ จดคู่มิตรใหม่ 1 คู่ ภาคค่ำเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่สนุกสนาน และสุขใจ กันทุกฝ่าย ผู้เข้าร่วมงาน ในวันนี้ โรแทเรียนไทย ภาค 3330 จำนวน 158 ท่าน มาเลเซีย 112 ท่าน รวม 270 ท่าน เกินเป้าหมายที่วางไว้ เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่ง ของภาค 3330

นายกรมต.ไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ นายก รมต. มาเลเซีย อันวาร์ อิบบราฮิม
พบกันเป็นทางการส่งสัญญานความร่วมมือชายแดน ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
คณะกรรมการระหว่างโรตารี ประเทศไทยมาเลเซีย ก็ใช้แนวทางโรตารีสร้างเสริมสันติภาพ ความเข้าใจอันดีระหว่างโรแทเรียน และ ประชาชนของทั้งสองประเทศ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ประธานอินเทอร์แรคท์และคณะกรรมการฯ ออกเยี่ยมน้องๆ อินเทอร์แรคท์ อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และอินเทอร์แรคท์บ้านเก่ากาญจนบุรี อุปถัมภ์โดยสโมสรกาญจนบุรี

https://m.rotary3330.org/interact_news2/764

❤️เมื่อฉันประกวดสนเทศน์แต่ฉันเลือกพูดเรื่อง DEI ❤️

อน.ผลินภัทร สังข์แก้ว สโมสรโรตารีนครชัยศรี

ต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีที่ฉันได้ร่วมกิจกรรมกับส่วนกลางของภาคในการที่จะต้องลงประกวดสนเทศน์ หัวข้อมันไม่ยากหลอก “ ถ้าท่านมีโอกาสท่านฝันอยากทำอะไรให้โรตารี “

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่