สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 12

มิถุนายน เดือนแห่งมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships Month)

สารจาก ผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2564-2565

สารจากประธานโรตารี _ มิถุนายน 2565

เชกคาร์ เมห์ทา ประธานโรตารีสากล

สารประธานโรตารี มิถุนายน 2565

เรียน ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่รักทุกท่าน

หนึ่งปีที่ผ่านไปเป็นปีของโรตารี ท่านรับมือได้กับทุกความท้าทายอย่างสมศักดิ์ศรี รวมถึงโครงการ “เติบโตมากขึ้น ทำมากขึ้น” ปีนี้โรตารีเติบโตแบบที่เราไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้ว เป็นปีที่ได้เห็นโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนในทุกเรื่องที่เน้นความสำคัญเมื่อเราได้ทำงานสำคัญๆ ในระดับสูงสุดกับยูนิเซฟ เครือจักรภพ และผู้นำระดับโลก ความพยายามเหล่านี้เปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างพลังให้แก่เด็กผู้หญิง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสุขภาพและการรู้หนังสือ ผมอยากขอบคุณแต่ละท่านสำหรับการบริการเชิงรุกของท่าน และอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่โรตารีที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถทำงานดูแลเพื่อนมนุษย์ของเราและด้วยความสงบสุขในใจของเรา โดยส่วนตัวแล้ว ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองอย่างยิ่งสำหรับราชิและผม เราได้พบปะกับโรแทเรียนหลายพันคน และได้รับแรงบันดาลใจจากงานที่เยี่ยมยอดของพวกเขาทั่วโลก เรายังได้แสดงผลงานของโรตารีในระดับสูงสุดระหว่างการประชุมกับประมุขแห่งรัฐ ผู้นำ และข้าราชการ และเสนอการทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าโรตารีมีความห่วงใยและอยากนำสันติภาพมาสู่โลกใบนี้ สุดท้ายนี้ก่อนจากลาของเรา ราชิและผมปรารถนาให้ท่านได้รับสิ่งดีๆ ที่สุดเมื่อท่านทำให้โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message President _ June 2022

June 2022 President´s message

My Dear Changemakers,

What a year it has been for Rotary. You have lived up to every challenge, including to “grow more, do more”. This year Rotary has grown in a way that we haven’t seen in many years. The year, saw life-changing new projects across all areas of focus, as we took up important work at the highest level — with UNICEF, the Commonwealth, and global leaders. These efforts have opened new opportunities to empower girls, improve the environment, and advance literacy and health. I want to thank each of you for your proactive service. I also want to thank the wonderful Rotary staff for ensuring that we can work with care for our fellow human beings, with peace in our hearts. Personally, this has been an extremely enriching year for Rashi and me. We’ve met with thousands of Rotarians and been inspired by their great work around the world. We also could showcase Rotary’s work at the highest level, during meeting with heads of state, leaders, and bureaucrats and offering to work with them to show that Rotary cares and brings peace in this world. With our swan song, Rashi and I wish you the very best as you Serve to Change Lives.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message Foundation Trustee Chair_ June 2022

Message Foundation Trustee Chair_ June 2022

Hed: There’s no time like the present 

“Time can be an ally or an enemy,” author Zig Ziglar once wrote. “What it becomes depends entirely upon you, your goals, and your determination to use every available minute.” 

Every June, as we wind down another year in Rotary, I ask myself if we have used the past 365 days well. To answer, let’s look at what we have accomplished. 

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

บรรยากาศการประชุม ASEAN Intercountry Assembly

อผภ.นพ.สงวน คุณาพร Rotary Public Image Coordinator , Region 12, Zone 10 B&C ปี 2022-25

และพิธีมอบรางวัล Regional Poster and Video Competition ทั้งสองปี จัดที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 14 พค. ที่อัดจากหน้าจอโทรศัพท์มาฝากแชร์ต่อครับ
ยินดีกับทุกสโมสรที่ได้รางวัล เป้าหมายคือ ส่งเสริมให้ทุกสโมสรเรียนรู้การผลิตภาพ วิดีโอ PoA ใก้มี Voice and Visual Identity and consistency
“How to tell Rotary’s story” effectively.

สารประธานจัดงานอบรมประจำปี District Training Assembly (DTA) ปีโรตารี 2022-2023

เรียนผู้นำองค์กรโรตารีภาค 3330 โรตารีสากล มวลมิตรโรแทเรียน

โรตารีแอนน์ และครอบครัวโรตารี ที่เคารพรักทุกท่าน การจัดงานอบรมประจำปี District Training Assembly (DTA) ปีโรตารี 2022-2023 ที่โรงแรมเมธาวลัย  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 กระผม อน.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ จากสโมสรโรตารีราชบุรี ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานจัดงาน เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆโรแทเรียนทั้ง 101 สโมสรของภาค 3330 โรทาแรคเทอร์ทั้ง 28 สโมสร พร้อมครอบครัวโรตารี ภาค 3330

    คณะกรรมการจัดงาน DTA ให้ความสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือให้ตรวจ ATK กันเองก่อนในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 และต้องเข้ารับการตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามทุกท่านที่จุดตรวจ ATK ก่อนเข้าพักและเข้าร่วมงาน เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

การแข่งขันโปสเตอร์และวิดีโอระดับโซน อาเซียน

อดีตนายก เกศแก้ว ฉายพันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีบ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565

การแข่งขันโปสเตอร์และวิดีโอระดับโซน อาเซียน

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกกุญญ์ชญา กลิ่นประชุมสโมสรโรตารีบ้านโป่งภาคโรตารีสากล 3330ปีโรตารี 2564-2565 และ ประธานภาพลักษณ์สาธารณะ อดีตนายก เกศแก้ว ฉายพันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีบ้านโป่ง ได้รางวัล

รองชนะเลิศอันดับสองในประเภทโปสเตอร์สำหรับการแข่งขันภาพสาธารณะโซน 10B และ 10C ประกอบไปด้วย ประเทศไทย เวียดนามสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย พม่า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ข่าวโรแทเรียน

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 12 ปี 2021-2022

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลา นำโดย นย.กมลนาวิน อินทนูจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” วางซั้งกอ บ้านปลา เพื่อนักตกปลา จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 9 ตัว และปล่อยขบวนเรือวางซั้งและซากเรือเวียดนาม

สำหรับโครงการฯ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ชมรมตกปลาหัวเขื่อน หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่และประชาชน ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในทะเลให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สโมสรโรตารีสงขลาเตรียมพื้นที่ก่อนปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร ผ่านร้อน ผ่านฝน มานาน ชาวบ้านได้หลบฝนหลบแดด ได้เวลา ซ่อมบำรุง สโมสรโรตารีสงขลา ร่วมกับ โรตารีสากลภาค3330 บ.โพธิ์ทองขนส่ง(2505)จก.และเทศบาลพะวง ขอปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารผู้โดยสาร ถ.กาญจนวนิช หน้าหมู่บ้านศรีวนา ส่งมอบอาคาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ ทั้ง 3 สโมสร

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆที่โรตารีมีต่อชุมชนกระบี่ค่ะ
วันนี้ 26/5/65 เวลา 10.00 น. สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ ทั้ง 3 สโมสร(สโมสรโรตารีกระบี่ นำโดยนายกสุเทพ จิตรรัตนะสมบัติ /อ่าวลึกนำโดยนายก พ.ต.ต.ประสาน
คงแก้ว
และ เหลืองกระบี่ นำโดยนายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ) ได้รับทราบข่าวจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ว่า ขณะนี้มีผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจากอำเภอต่างๆจำนวนมากได้แจ้งความจำนงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้แก่
1 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบกางเกง) ขนาด M
2 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบกางเกง) ขนาด L
3 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบแถบกาว) ขนาด M
4 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบแถบกาว) ขนาด L
5 ผ้ายางปูเตียงผู้ป่วย
6 กระดาษชำระ (แบบแห้ง)
7 กระดาษชำระ (แบบเปียก)
8 สำลีแผ่นใหญ่
9 น้ำเกลือล้างแผล
10 แอลกอฮอล์
11 ถุงมือยาง
12 นม
13 สบู่/แชมพู/แป้ง
14 มุ้ง 4 สาย
15 เบาะนอน/หมอน
16 เบาะนอนกันน้ำ
17 ผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน
18 ผ้าซับเช็ดตัว/ผ้าอ้อมสาลู
19 ผ้าถุง/ผ้าขาวม้า
20ไม้เท้า/ไม้ช่วยเดิน
21 รถเข็นผู้ป่วย
22 เตียงผู้ป่วย
22 อุปกรณ์ทำความสะอาด/ถุงขยะ
ทาง 3 สโมสรจึงได้นำอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
เป็นมูลค่าประมาณ 10,000 บาทเศษ
รับมอบโดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์
ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเอื้อเฟื้อบริจาคเป็นสิ่งของดังกล่าว ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ( ตั้งอยู่ในจวนผู้ว่าราชการ )ค่ะ

สโมสรโรตารีนครปฐม

12/5/65 สโมสรโรตารีนครปฐม สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารศูนย์ไตเทียม (117 ปี) ให้กับโรงพยาบาลดอนตูม เพื่อรองรับผู้ป่วยมารับการรักษาการฟอกไต ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยการนำของ นย.นพ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันมอบอาคารศูนย์ไตเทียม และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลดอนตูม โดยมี ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เป็นประธานร่วมกันมอบอาคารฯ นอกจากนี้แล้ว ยังได้ส่งมอบโครงการ Global Grant Project 2230520 มอบเครื่องฟอกไตจำนวน 2 เครื่องให้กับโรงพยาบาลดอนตูม เป็นโครงการร่วมระหว่างสโมสรในภาค 3330-3350-3360

รวมลิงค์ สารผู้ว่าการภาค3330 ปี 21-22

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 1

https://bit.ly/3r9BazX

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 2

https://bit.ly/3iOQW0K

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 3

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 4

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 5

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 6

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 7

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 8

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 9

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 10

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 11

พฤษภาคม เดือนแห่งเยาวชน (Youths Month)

สารจาก ผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 11

สวัสดีครับมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน  สารผู้ว่าการภาคฉบับนี้เป็นฉบับที่ 11 แล้ว  หมายความว่าปีโรตารี 2564-2565 นั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่กำลังจะถึงนี้  ในฐานะนายกและกรรมการบริหารสโมสร  ท่านมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าในฝ่ายต่างๆนั้นท่านได้ปรับปรุงข้อมูลในเป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่  เช่นฝ่ายสมาชิกภาพต้องตรวจสอบว่าจำนวนสมาชิกปัจจุบันตรงกับที่ระบุไว้ใน My Rotary  ฝ่ายมูลนิธิฯต้องตรวจสอบว่ายอดบริจาคกองทุนต่างๆนั้นได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยอาจจะสอบทานกับข้อมูลใน My Rotary หรือสอบทานกับทางศูนย์โรตารีก็ได้  หากเป็นส่วนของเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารี  ในส่วนของภาพลักษณ์สาธารณะ  สโมสรที่มีโครงการบำเพ็ญประโยชน์ควรบันทึกข้อมูลไว้ใน Rotary Showcase เป็นต้น

ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 จะมีการจัดงานประชุมใหญ่ภาค 3330 District Conference ในงานนี้จะมีการประกาศรางวัลระดับภาคในฝ่ายต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จในการทำกิจกรรมของสโมสรในปีโรตารีปัจจุบัน  และที่สำคัญจะมีงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของภาค 3330 อีกด้วย  สำหรับการลงทะเบียนในราคา Early Bird ที่ราคา 1,990 บาท จะเปิดให้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้  แล้วเรามาเฉลิมฉลองความสำเร็จในปีนี้ด้วยกันครับ อนึ่งในงานนี้ได้มีการจัดให้มีการลงมติสำหรับ Elector จึงขอให้สโมสรพิจารณาส่ง Elector เข้าร่วมประชุมด้วยครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2564-2565

สารจากประธานโรตารี _ พฤษภาคม 2565

เชกคาร์ เมห์ทา ประธานโรตารีสากล

สวัสดี ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโรตารีที่รัก

            จากการตอบรับที่ดีของท่านต่อโครงการ Each One, Bring One ผมดีใจมากที่เห็นแนวโน้มสมาชิกภาพในโรตารีกำลังพัฒนาขึ้น อย่าปล่อยให้มันอ่อนแรงไป — ให้เชิญสมาชิกใหม่เข้ามาเรื่อยๆ และรักษาสมาชิกทุกคนที่เราดึงเข้ามาอย่างเต็มกำลัง ผมหวังว่าจะได้พบท่านในเดือนหน้าที่ฮิวสตันในงานประชุมใหญ่โรตารีปี 2565 ซึ่งผมรับรองว่ามันจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก

            นอกจากนี้ที่ฮิวสตันในเดือนมิถุนายนนี้ เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของประธานโรตารี (Presidential Conference) ครั้งสุดท้ายของผม ปีนี้ เราได้ทุ่มเทให้กับการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความคิดในเรื่องที่โรตารีให้ความสำคัญ ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างมากมายทั้งในแง่ของผู้เข้าร่วมประชุมและความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message President _ May 2022

GREETINGS, DEAR CHANGE-MAKERS OF ROTARY,

Greetings, dear change-makers of Rotary,

Due to your positive response to the Each One, Bring One initiative, I am so happy to see that the membership trends in Rotary are looking up.  Let us not lose this momentum — keep inviting new members, and also work hard to retain every member we attract.  I look forward to seeing you next month in Houston at the 2022 Rotary International Convention, which I assure you will be a great event.

Also in Houston this June, we will be hosting my final presidential conference. We have devoted this year to conferences built around Rotary’s areas of focus.  They have been a tremendous success, both in terms of attendance and in the ideas that were generated.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานกรรมการมูลนิธิโรตารี พฤษภาคม 2565

จอห์น เจิร์ม ประธานกรรมการมูลนิธิ

เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้

          ในฐานะที่เป็นวิศวกร ผมทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อความสำเร็จที่วัดผลได้ เชื่อในความสำเร็จแบบที่ท่านเอื้อมถึงและสัมผัสได้ และผมก็รู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาชั่วข้ามคืน แต่เกิดขึ้นทีละก้าว

            ในมูลนิธิโรตารี เราไม่รับความคิดที่คลุมเครือเกี่ยวกับการทำความดี เราใช้ขั้นตอนที่วัดผลได้ ซึ่งเป็นรูปธรรมและเป็นจริงเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนด เป็นความคืบหน้าที่ท่านสามารถมองเห็นและบอกแก่ครอบครัวและเพื่อนๆ ของท่านได้ในทุกย่างก้าว

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message Foundation Trustee Chair_ May 2022

We can build a better future

As an engineer, I have worked my entire life for success that can be measured. I believe in the kind of success you can reach out and touch. And I also know that it doesn’t come overnight, it hap-pens one step at a time.  

At The Rotary Foundation, we don’t settle for a vague idea of doing good; we take measurable steps, ones that are concrete and real, toward a defined goal. It’s progress that you can see and tell your family and friends about, each step of the way.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

คอลัมน์ คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา (โรทาแรคท์)

“ทำไมสโมสรโรตารีควรทำงานร่วมกับโรทาแรคเทอร์”

คอลัมน์ ปรภ.นพ.ดนัย  อดุลยศักดิ์  ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

            นับแต่โรตารีสากลได้ประกาศให้มีการยกระดับของสโมสรโรทาแรคท์จากการเป็นเพียงโปรแกรมหนึ่งของโรตารีมาเป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของโรตารี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมามากมาย มีผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ทั่วโลก ส่งผลให้ระดับภาคบางภาคหรือระดับสโมสรไม่ว่าจะเป็นสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์บางสโมสรปรับตัวไม่ทัน ขาดการเตรียมการที่ดี พัฒนาสโมสรได้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างระบบและต่อเนื่องของโรแทเรียนที่ทำงานในระดับสโมสร ระดับภาคหรือแม้แต่ระดับเหนือภาคขึ้นไป มีการร่วมมือเสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้สโมสรโรทาแรคท์สามารถดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เคียงข้างสโมสรโรตารีได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  เช่น

 1. สโมสรโรทาแรคท์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของโรตารีสากล  ทำให้สโมสรโรทาแรคท์ได้มีสิทธิในการเข้าถึงโปรแกรมต่างๆของโรตารีได้มากขึ้น ตามสิทธิที่ควรพึงจะได้  
 2. สโมสรโรทาแรคท์ได้รับอนุญาติให้อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์อื่นได้หรือก่อตั้งด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีผู้อุปถัมภ์ ดังนั้นการก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์จึงไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาสโมสรโรตารีเสมอไปอีกต่อไป   
 3. สโมสรโรทาแรคท์เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่มีการจำกัดอายุเพียงแค่ 30 ปี อีกต่อไป  ทำให้โรทาแรคเทอร์ที่จะต้องออกจากสโมสรเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี ยังคงเป็นสมาชิกของสโมสร สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรตารีได้อย่างแท้จริง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อไปได้ด้วยความรู้สึกที่ว่าตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรอย่างแท้จริง
 4. สนับสนุนให้สโมสรโรทาแรคท์ทำงานร่วมกับสโมสรโรตารีในการทำโครงการทุนระดับโลก เพิ่มโอกาสสำหรับสโมสรโรทาแรคท์ในการเป็นผู้เชื่อมสโมสรทั่วโลกเข้าหากัน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำมากกว่าเดิม ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีผลกระทบทำให้ชุมชนของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม
 5. โรทาแรคเทอร์มีสิทธิในการทำงานคณะกรรมการระดับภาคและโรตารีสากล ทำให้โรทาแรคเทอร์มีโอกาสและมีส่วนร่วมที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาทั้งระดับภาคหรือแม้แต่ระดับโรตารีสากลในการพัฒนาโปรแกรม พัฒนาแนวคิดใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับคนหนุ่มสาว รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ช่วยในการพัฒนาได้มากขึ้น
 6. โรทาแรคเทอร์จะได้รับการสนับสนุน การฝึกอบรม และการเข้าถึงเครื่องมือจากโรตารีมากขึ้น ส่งผลทำให้โรทาแรคเทอร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของโรตารีมากขึ้น
 7. ปี 2022-2023 โรทาแรคเทอร์จะจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีต่อหัวเป็น 5 ดอลลาร์หรือ 8 ดอลลาร์ตามประเภทของสโมสรโรทาแรคท์ ทำให้สโมสรโรทาแรคท์ได้กลายเป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของโรตารีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งโรทาแรคเทอร์จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง

         ดังนั้น สโมสรโรตารีควรทำงานร่วมกับโรทาแรคเทอร์ในการประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ในฐานะเพื่อนสโมสรผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ดังเจตนารมย์ของโรตารีสากล

โครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ”

(New Generation Unite Heart Donate Blood with Service Mind)

              ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) มีผลกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตอย่างมากในทุกด้าน “โลหิต” คือยารักษาโรคที่ยังไม่มียาอะไรมาทดแทนได้ ซึ่งในปัจจุบันเกิดวิกฤติ การขาดแคลนเลือดเป็นอย่างมาก สโมสรโรตารีราชบุรีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและทำโครงการ ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ และถวายเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับ ความร่วมมือจาก ต่างสโมสรกว่า 21 สโมสร ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน Interactor และ Rotaractor ในการอุปถัมภ์ของ โรตารี สถาบันการศึกษาต่างๆ  เครือข่ายนักเรียนจิตอาสา ประชาชนทั่วไป มาร่วม ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ผลที่ได้รับจากทำโครงการฯ คือเราได้ปริมาณโลหิตกว่า 350,000 ซีซี  นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอคอย โลหิตได้กว่า 2,000 ชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,197 คนสามารถบริจาคโลหิตได้จริง 883 คนและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการนี้ถึง 652 คน และเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกถึง 364 คน ผมมั่นใจว่า ถ้าเราทำเป็นโครงการต่อเนื่องจะสามารถสร้างชนรุ่นใหม่  ให้เปลี่ยนชีวิตจากผู้รับ เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยจิตบริการผู้อื่นเหนือตนเอง  รวมถึงยังเป็น ศูนย์รวมพลังเยาวชน จิตอาสา  เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการให้และแบ่งปัน  ในอนาคตอันใกล้  

จากการทำโครงการบริจาคโลหิต เราพบอุปสรรคในการทำโครงการ เช่น การเว้นระยะห่าง การเดินทางมาบริจาคโลหิต การเสียเวลาการเรียน การเตรียมตัวก่อนบริจาค และมีการถอดบทเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวในด้านต่างๆเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการฯ และผู้ป่วย ที่รอโลหิตในการรักษา สโมสรโรตารีราชบุรีจึงทำโครงการต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูลผลกระทบ โดยบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (มูลค่าโครงการ 4.5ล้าน) เพื่อสร้าง รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาด 4 เตียง ขึ้นมา ซึ่งจะแล้วเสร็จ และปฏิบัติงานได้ในเดือนมิถุนายน 2565 สามารถเดินทางไปรับบริการบริจาคโลหิต ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงโรงงาน หน่วยราชการ ได้ครอบคลุมถึง 7 จังหวัด จะทำให้มีผู้ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้

ขอขอบคุณ ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากลปี 2564-2565 ที่ให้ความสำคัญและมาเป็นเกียรติ เปิดโครงการบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี  อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ มาพูดสร้างแรงบันดาลใจกับผู้บริจาคโลหิต เนื่องจากท่านเป็นผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่เยาวชนจนถึงปัจจุบันกว่า 90 ครั้ง อผภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา ที่ให้คำปรึกษาโครงการต่อเนื่อง อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ให้คำปรึกษาการทำโครงรถบริจาคโลหิต ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  อน.ประทีป แย้มเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” สโมสรโรตารีราชบุรี ที่อนุมัติโครงการ รวมถึงต่างสโมสรที่เข้าร่วมโครงการฯนี้ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) สถาบันการศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ น้องๆ เยาวชนจิตอาสาทั้งหมด ที่รวมใจ รวมพลังทำความดีบริจาคโลหิต ขอขอบคุณทีมงานเสือซ่อนลาย ที่ร่วมเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำรูปเล่มโครงการฯเผยแพร่ และสำคัญที่สุดคือ รทร.อารีย์ บวรพัฒนานนท์ สโมสรพลอย คุณแม่ของกระผมที่สนับสนุน ทุกด้านเป็นแบบอย่างและให้กระผมมีวันนี้  

     สโมสรโรตารีราชบุรี ได้จัดทำรูปเล่ม (E-book) โครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” รางวัลที่ได้รับเป็นเพียงผลพลอยได้ แต่การได้ช่วยผู้ป่วยมากมายคือความภูมิใจสูงสุด ของเรา รวมถึงการนำรายละเอียดโครงการนี้ไปได้รับการเผยแพร่ และเป็นต้นแบบในการต่อยอดโครงการให้ยั่งยืน เกิดการ รวมน้ำใจของคนไทยทุกคนที่พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ให้กับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ “บริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต”

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

จิราวุฒิ  แซ่ตั้ง นายกสโมสร โรตารีราชบุรี ปีโรตารี 2564-2565

ข่าวโรแทเรียน

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 11 ปี 2021-2022

สโมสรโรตารีคอหงส์

โครงการธนาคารกุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำหายากทะเลสาบสงขลา บ้านโคกเมือง

ม. 2 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

สืบเนื่องจาก สโมสรโรตารีคอหงส์ นายกเพ็ญศิริ โชโต และสมาชิก

เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำในเขตทะเลสาบสงขลา ซี่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีนิเวศวิทยาสามน้ำที่ สำคัญ ของภาคใต้ มีพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลาแบบสามน้ำ ที่มีรสชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดและมีคนนิยมชบริโภคมาก กำลังจะสูญพันธุ์ ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่ง จึงได้ปรึกษากับท่านชำนาญ มานิล นายกสมาคมอนุรัษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสงขลา และประธานเครือข่ายคนรักทะเลไทย เพื่อเฟ้นหาชุมชนในเขตทะเลสาบสงขลา ที่ต้องการและมีเจตจำนงค์ ในการดูแลรักษาพื้นที่ข้างต้นไว้ และมีความมุ่งมั่นที่จริงจัง

และได้แนะนำ ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านคือ นายอุดม ฮิ่นเซ็ง และ นายธานินทร์ แก้วรัตน์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านโคกเมือง ซึ่งมีผลงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่  เป็นที่ประจักษ์ชัด  มายาวนาน ได้รับรางวัลระดับท้องถิ่นและประเทศมากมาย จึงทำการ นัดหมายเพื่อพูดคุยกัน ถึงความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำ ในทะเลสาบสงขลา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คาบสมุทรสะทิงพระ(ลากูน หนึ่งเดียวในประเทศไทย) ที่มีอาณาเขตติดกัน 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช

—‐——————————

จากการเล่าเรื่องราวของ ผู้ใหญ่อุดม ฮิ่นเซ่ง  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2541  ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านโคกเมืองแห่งนี้ จนทำให้สร้างและพัฒนาชุมชนมาอย่าต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประชาขน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ฟาร์มทะเล ป่าชายเลน ป่าบก และภูมิปัญญาของชุมชน จนสามารถเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และใช้วัสดุในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน และ พื้นที่ใกล้เคียง มีวิถีที่โด่งดังขึ้นชื่อ หลายประการ เข่น “รับแขกด้วยอาหารปิ่นโต ร้อยปิ่นโตร้อยเมนู “ ซึ่งใข้วัตถุดิบจากท้องถิ่นเกือบทั้งสิ้น ไม่ใช้กล่องโฟม “ลดโลกร้อน”ได้มีแนวคิด เอาเตียงผู้ป่วยที่ใช้แล้ว มาซ่อมแซมให้ชุมชนได้ใช้ยามจำเป็น

‐————————–‐——

จากการเล่าเรื่องราวของผู้ใหญ่อุดม ฮิ่นเซ่ง

“เมื่อก่อนนั้นน้ำได้กัดเซาะดินไม่มีป่าโกงกาง ในน้ำไม่มีปลา ทำให้คนในหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านเพื่อไปทำมาหากินที่อื่น

จนกระทั่งทางชุมชนได้รวมตัวกันปลูกป่าโกงกางขึ้นมา เพื่อได้มีระบบนิเวศเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำในทะเลสาป และได้ร่วมกันพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาเป็นจุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยว

ทางชุมชนร่วมจัดเวทีประชาคม พบว่า คนในชุมชนมีความต้องการ อาคารเพื่อเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำหายากในทะเลสาบสงขลา ซึ่งได้นำไปปล่อย ทำให้พื้นที่ข้างเคียงถึงทะเลน้อย จ.พัทลุง และนครศรีธรรมราช ได้รับผลไปด้วย

         ทางสโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายกเพ็ญศิริ โชโต ได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในการสร้างธนาคารกุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำหายากในทะเลสาปสงขลา ว่า สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ และได้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้

1. เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารให้ชุมชนได้ตลอดไปถึงลูกหลาน

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนและลูกหลานได้สืบทอดกันต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุด

4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทุกที่ ที่สนใจ และนักศึกษา จิตอาสา เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อๆกันไปไม่มีที่สิ้นสุด

ทางสโมสรโรตารีคอหงส์ นายกสโมสรโรตารี คุณเพ็ญศิริ โชโต  จึงได้จัดหาทุน

ในการก่อสร้างเบื้องต้น จำนวนเงิน 50,000 บาท โดย  คนในชุมชน ร่วมแรงกาย แรงใจ ใช้แรงงานคนชุมชน ช่วยกันก่อสร้างอาคารฯ และได้ทำพิธีเปิด ในวันที่ 13/2/22 โดย  ท่านผู้ว่าการภาคโรตารี 3330 คุณไพกิจ ฮุนพงษ์ สิมานนท์ เป็นประธานในพิธี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1000052760635461&id=100018922389383&sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1000086697298734&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

รทร.ชัยนรินทร์ โชโต สร.คอหงส์มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลลาดพร้าว

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ รทร.ชัยนรินทร์ โชโต มอบชุด  PPEให้ รพ.ศิริราช 100 ชุด

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ รทร.ชัยนรินทร์ โชโตมอบขุด PPE ให้ รพ.จุฬา 50 ชุด

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ มอบน้ำจำนวน 400 ขวด ให้โรงทานวัดควนลังหาดใหญ่

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

สร.พระปฐมเจดีย์ ประชุมคณะกรรมการ นย.ธัญพร ลิ้มเฉลิม และคณะกรรมการ ทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ผ่านไปด้วยดี ส่งต่อ นยล.เครือฟ้า นาเครือ เพื่อสานต่อ นำทีมสร.พระปฐมเจดีย์ และคกก.ตั้งเป้าหมายในปีโรตารี 2565-2566 ก่อนเข้ารับการอบรม DTA ที่รร.เมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สโมสรโรตารีพราวด์นคร ร่วมกับ สโมสรโรตารีราชบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2565 สโมสรโรตารีพราวด์นคร ร่วมกับ สโมสรโรตารีราชบุรี และYEC นครศรีฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาด ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีฯ โดยช่วยกันชักชวนคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้บริจาคโลหิตให้มากขึ้น ทั้งนี้ยังได้มอบเสื้อที่ระลึก และอาหารว่าง ให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกคนด้วยค่า ขอขอบคุณจิตอาสา คนรุ่นใหม่ ทุกคนนะคะ อนุโมทนาสาธุค่า🙏❤

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ มอบสารตราตั้ง RCC บ้านโคกเมือง ม.2 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ ปลูกต้นต้นไม้ป่าชายเลนบ้านโคกเมือง หมู่สอง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 สร.คอหงส์ได้เรียนรู้ การทำบ้านปลา กับ RCC บ้านโคกเมือง  โดยผู้ใหญ่ธานินทร์ แก้วรัตน์ ได้ตัดกิ่งไม้เพื่อเอาลงเรือไปทำหานปลา เขตอนุรักษ์ ฟาร์มทะเลบ้านโคกเมือง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ ของ เยาวชน นักศึกษา ชาวบ้านที่สนใจ นย.เพ็ญศิริ โชโต และสมาชิก ได้ปฏิบัติจริง ทำให้เห็นว่าชุมชน RCC บ้านโคกเมืองแห่งนี้ มีความเข้มแข็ง และอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยชุมชนที่ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ใช้วลา เรียนรู้แลปฏิบัติจริง 30 นาที สมาชิกรวมกัน 6 ท่าน

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 สร.คอหงส์ สอนออนไลน์ให้ เยาวสตรี  และผู้สนใจ  ให้กับ RCC  ชุมชนบ้านโคกเมือง  เพื่อให้ทันต่อเหตุการ ในยุกออนไลน์ ช่วยขายสินค้า ที่มีในชุมชน และอนาคตที่เด็กรุ่นใหม่ได้พัฒนาการขายสินค้าออนไลน์ ที่เป็นอาชีพเสริม และอาชีพหลักได้ ทำให้เด็กๆเยาวสตรี สนใจมาก ได้ผลดีมาก สอนโอย อน.ศศิธร สิทธิศักดิ์ ณศูนย์เรียนรู้บ้านโคกเมือง หมู่ 2 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 เลา 14.00 น. การสอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ให้เยาวสตรี และแม่บ้าน ได้ตระหนักถึงภัยเงียบใกล้ตัว โดยวิธีตรวจความผิดปกติ ของตัวเอง หากตรวจด้วยตนเอง เจอก้อนเนื้อ ที่ผิดปกติได้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจ ละเอียด
เป็นที่พึงพอใจแก่ เยาวสตรีและแม่บ้านเป็นอย่างยิ่ง สอนโดย รทร.กันทิมาพร้อมเที่ยงตรง ได้มอบของที่ระลึกจากบริษัทชุดชั้นในคามิโอ ให้ทุกท่านที่มาเรียนรู้ ค่าใช้จ่าย 1500 บาท สมาชิกร่วมอบรม 6 ท่าน ใช้เวลา 30 นาที

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ธนาคารเลือด ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เวลา 10.00 น. #สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย ร่วมกับ #มูลนิธิเสรฐภักดี ได้เป็นสะพานบุญ ให้กับผู้ร่วมบุญบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งหมดประมาณ 90 ท่าน ในการร่วมกันบริจาคมอบ เก้าอี้ปรับเอนนอนรับบริจาคโลหิตใหม่ ทั้งหมด 3 ตัว เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้มีจิตใจบุญที่มาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ด้วยกัน

ณ โอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญ มายังเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญบำเพ็ญประโยชน์ ในกุศลกิจครั้งนี้ และขอให้ผลบุญกุศลนำพาให้ทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์มอบผลไม้ให้ชุมชนบ้านโคกเมือง เนื่องในภาวะโควิดยังรุนแรงทำให้ชุมชนขาดรายได้ จังได้มอบ  มอบผลไม้ให้ชุมชน บ้านโคกเมือง  เพื่อให้เด็กเยาสตรี  และครอบ มีส้ม มะม่วง กล้วยหอม กล้วยเล็บมือ รวมเลิน องุ่น รวมเงิน 3,000 บาท ขอบคุณ🙏คุณธณกฤษ ที่มอบผลไม้ มีส้ม กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง มะม่วง และองุ่นไร้เมล็ด สำหรับแจกชาวชุมชน และทีมงาน

สโมสรโรตารีสงขลา

23/4/65 สโมสรโรตารีสงขลา จัดโครงการ “โรตารีเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ” วันที่19-23เมษายน 2565

สระว่ายน้ำม.ราชภัฏ สงขลา ผู้รับผิดชอบ: สโมสรโรตารีสงขลา ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

🙏สโมสรโรตารีบางรัก

🙏ม.ราชภัฏสงขลา

🙏ม.ทักษิณ

🙏เทศบาลเขารูปช้าง

🙏อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ

🙏อน.บุญสืบ ยศเมธา

🙏อน.ประพจน์ นันทรามาศ

🙏อน.ปราโมทย์ เบ็ญจพรกุลพงศ์

🙏อน.นิภานันท์ ธรรมรัตน์

🙏อน. ปณิธิ ไพศาลสถาน

🙏อน. สมบัติ-จารุวรรณ เหาตะวานิช

เป้าหมายมุ่งเน้น การคัดเลือกนักเรียน และเยาวชน ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.เมืองสงขลาและใกล้เคียง หลักสูตรในช่วงแรก สอน “ตะโกน โยน ยื่น” ที่ทำให้เยาวชน รู้วิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกต้อง จากนั้นก็เป็นการช่วยตัวเอง เมื่อตกน้ำ  โดย ได้รับความรู้ และการดูแลเอาใจใส่จากวิทยากร และคณะครู พี่เลี้ยงเป็นอย่างดี   นอกจากเยาวชน ผู้ปกครอง ที่ไปดูแลก็ได้เรียนรู้การช่วยเหลืออย่างถูกวิธีไปด้วยกัน

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 สอนเย็บแมสด้วยผ้า ให้กลุ่มสตรี ชุมชน RCC บ้านโคกเมือง เพื่อใช้ในครอบครัว เด็กเล็ก เยาวสตรี  ผู้สูงอายุ ได้ใช้สอย ไม่ต้องซื้อ และสมารทำเป็นอาชีพเสริมได้ ใช้งบ 1500 สอนโดย รทร.ธรรญชนก พิบูลย์ สมาชิกเข้าอบรม 10 ท่าน สมาชิกร่วมทำโครง 6 ท่าน ใช้เวลา  2 ชม.

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 สร คอหงส์  นย.เพ็ญศิริ และสมาชิก ร่วมกับ RCC บ้านโคกเมือง รวม7 ท่าน ปลูกป่าชายเลนบ้านโคกเมือง  ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ และทำให้มีหมู่ปลามาอาศัยเพิ่มขี้น ทำให้เพิ่มความสมบูรณ์ของป่าแลัสัตว์น้ำในทะเลสาปสงขลา ณ บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ใช้เวลา 30 นาที

สโมสรโรตารีคอหงส์

13/4/65 สร.คอหงส์ นย.เพ็ญศิริ โชโต พร้อมสมาชิก 6 ท่าน มองเห็นถึงความสำคัญ ต่อสุขภาพเด็ก จึงได้มอบเครื่องเล่นกีฬาให้เด็กนักเรียน อนุบาล ถึง ป.6  ในโรงเรียน บ้านโคกเมือง ม.2 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา  มีนักเรียนรวม 50 คน เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกาย  ทำร่างกายแข็งแรง หางจากโรคภัย ทั้งปวง ตัวแทนเด็กนักเรียน 10 คน  ใช้เวลา  15 นาที

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ทำโครงการเรียนรู้หนังสือ กับ สมาชิกสโมรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ มี นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล เป็นตัวแทนสโมสร มอบหนังสือความรู้ต่างๆเข้าห้องสมุดโรงเรียน และมอบเสื้อผ้าให้กับนักเรียนหญิงและครอบครัว เป็นโครงการ Empowering girl สนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี วันที่ 27 เมษายน 2565

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

วันที่ 26 เมษายน 2565. เวลา 14.00น. สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นำโดย นายก ชลธรณ์ เยาวพันกุลธ์ และสมาชิก ร่วมประชุม เพื่อ รับทราบความคืบหน้า การจัดโครงการ  Rotary Charity Ride โดย มี นาย ประสงค์  บริรักษ์. ผู้ช่วย รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา นาย  พรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 ร่วมหารือและกำหนดวัน จัดงานและแถลงข่าว โดยกำหนดจัดงานวันที่ 19 มิถุนายน 2565 และจัดแถลงข่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

สโมสรโรตารีคอหงส์

30/4/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นายกเพ็ญศิริ โชโต สรุปผลงาน ประจำเดือน เมษายน 2565 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 7 ท่าน

วางแผนการทำงานปีต่อไป

เวลา 18.00 นายกเพ็ญศิริ โชโต
เปิดประชุม รายงาน เรื่อง มอบสารตราตั้งให้ RCC บ้านโคกเมือง จากประธานโรตารีสากล
รายงาน เรื่องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้ความรู้แก่ชุมชน RCC บ้านโคกเมือง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ความสนใจมาก มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ครั้งนี้
สโมสรโรตารีคอหงส์
ขอขอบคุณ

 1. รทร.กันทิมา พร้อทเที่ยงตรง สอนการตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง แก่เยาวสตรีและแม่บ้าน RCC บ้านโคกเมือง
 2. อน.ศศิธร สิทธิศักดิ์ สอนออนไลน์แก่เยาวสตรี และ แม่บ้าน RCC บ้านโคกเมือง
 3. รทร.ธรรญชนก พิบูลย์ สอนการเย็บแมส ให้แก่ชุมชน และให้เด็กเยาวาตรี RCC บ้านโคกเมือง ทุกคนที่มา ได้แมสกลับบ้านคนละ 2 ชิ้น
 4. นยล.เพ็ญ มานะการได้รับการสนับสนุนจากร้านผลไม้มอบให้เยาวสตรี แม่และเด็ก ชุมชน RCC บ้านโคกเมือง รวม 17 ครัวเรีอน กล้วยหอมสองลัง/ กล้วยเล็บมือนางหนึ่งลัง/ มะม่วงอกร่อง 3 ลัง/ ส้มสองถุง 20 กก.
 5. ผชภ.รัชดา เทพนาวามอบหนังสือให้เด็กอนุบาลถึง ป.6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง
 6. อน.ทิพปภา พิบูลย์มอบเครื่องเล่นกีฬา ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเมือง
 7. ประธานก่อตั้ง RCC ผญ.ธานินทร์ แก้วรัตน์ มอบต้นตะเคียนให้สมาชิกสโมสรโรตารีคอหงส์ ปลูกป่าชายเลน ร่วมกับ RCC
 8. ประธานก่อตั้ง RCC ผญ.ธานินทร์ แก้วรัตน์ได้เตรียมกิ่งไม้ให้สมาชิก สร.คอหงส์ได้ร่วมทำบ้านปลากับชุมชน RCC บ้านโคกเมือง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1007917699848967&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน

29/4/2565 สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน โดย นย.พชรวดีพร อัฐฐาพร ศิริไพศาล พร้อมสมาชิกโรแทเรียน จัดทำโครงการ District Grant  มอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องควบคุมให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอบคุณสมาชิกสโมสรฯทุกท่านที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ในวันนี้

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดย นายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมสมาชิก นำนักเรียนมัธยมปลายและสมาชิกสโมสรอินเทอร์แร็คโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 20 คน (ที่ได้รับการอบรมภาคทฤษฏีผ่านZoom 2 ชม.)ไปฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในโครงการ”อาสาพาเที่ยว” เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ด้านอาชีพมัคคุเทศน์ และบ่มเพาะจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/รักบ้านเกิด ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ อจ.สุภาภรณ์ ศรีจันทร์ บริษัท ศรีสวัสดิ์ เทรปเวลแอนด์ทัวร์ อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ร้านทักษิณกลการ สมาชิกสโมสรทุกคน ที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆจนโครงการอบรมสำเร็จด้วยดีค่ะ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน 10 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ประธานภาพลักษณ์ รทร. สุกัญญา ไทยเสรีกุล นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด อน. สมทรง เกษตรผลจำรูญ พร้อมกันนำตู้เย็น มอบให้กาชาดเพื่อนำไปร่วมจับฉลากเพื่อการกุศลในงานอนุสรณ์ ดอนเจดีย์ประจำปี 2565

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โรตารีกับความห่วงใยในเดือนแห่งน้ำและสุขาภิบาล วันที่  23 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ร่วมกับ ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ และสมาชิกโรแทเรียลร่วมกันนำถังน้ำสะอาด 5 ลิตร จำนวน 270 ถังมอบให้ชาวบ้านและสำนักสงฆ์บริเวณหมู่ 7 หมู่3และหมู่ 10 ต. ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี  เพื่อนำมากรอกน้ำสะอาดจากแท็งก์น้ำที่ทางสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ติดตั้งไว้เมื่อปี 2563 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ท่านธงชัย กล่อมสมร เป็นผู้รับมอบให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้ลูกบ้านทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

สุขสันต์ วันสงกรานต์12/4/65 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในสโมสรร่วมรับประทานอาหารที่อู่สหมิตร  ตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันเปิดชุมชน 23 เมษายน 2565 หอประชุมโรงเรียนวัดวรจันทร์ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ร่วมกับ ผชภ. นงลักษณ์  ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์  ตันรัตนวงศ์ อน. สมทรง  เกษตรผลจำรูญ อน. พิมพ์ปะวีร์  ชะแลวรรณ นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด และมวลมิตรโรแทเรียล ร่วมกันให้การต้อนรับ ผวภ. ไพกิจ  ฮุนพงษ์สิมานนท์ อผภ. นพ. พรชัย  บุญแสง สโมสรคู่มิตร เยาวราชโดยอน.เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภาและคณะ ร่วมพิธีเปิดชุมชนและมอบสารตราตั้งให้กับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งในปีโรตารี  2564-2565 จำนวน 5 ชุมชนได้แก่

1. ชุมชนโรตารีดอนเจดีย์

2.ชุมชนโรตารีป่าสะแก

3.ชุมชนโรตารีวังศรีราช

4.ชุมชนโรตารีบ้านสระ

5.ชุมชนโรตารีบ้านท่าเสด็จ

ชุมชนทั้ง 5 แห่งมีความเข้มแข็ง มีเป้าหมายในการบำเพ็ญประโยชน์ไปในทางเดียวกับอุดมการณ์ของโรตารี ภายในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวรจันทร์ การแสดงของชุมชนรั้วใหญ่ ชุมชนในความอุปถัมภ์ของสโมสรสุพรรณิการ์เดิมทั้ง 4 ชุมชน รั้วใหญ่ วังยาง พิหารแดงและหัวเวียง มาร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำผลิตภัณท์ในชุมชนมาแสดงและจำหน่าย ณ. หอประชุมโรงเรียนวัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี โดยท่านผอ.ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์ ให้การอนุเคราะห์ สโมสรคู่มิตรเยาราช ยังได้นำเสื้อผ้า รองเท้าจำนวนหนึ่งมามอบให้สโมสรสุพรรณิการ์เพื่อนำไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อไป

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โครงการบริหารจัดการขยะที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ. สวนพุทธชาติ อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี สโมสรสุพรรณิการ์ โดยนายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ ร่วมด้วยสมาชิกและชุมชนต่างๆ ประกอบด้วยชุมชนป่าสะแก  ชุมชนวังศรีราช  ชุมชนดอนเจดีย์ อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  ร่วมกับโครงการปฏิวัติขยะโดย รทร. พีระดา  ทำโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนและครบวงจร  แต่ละชุมชนได้นำความรู้ไปบริหาร จัดการได้อย่างเห็นผล จากที่ได้นำผลงานออกมาแสดงในวันนี้  ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ ดีเยี่ยมจริงๆ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โครงการเสริมพลังเยาวสตรีครั้งที่ 3 (Empowering Girls) 5 พฤษภาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ร่วมกับสมาชิกและชุมชนโรตารีท่าเสด็จเข้าตรวจรับงานบ้านยายและหลานสาวทั้ง 3 คนที่บ้านสระแก้ว  จากการสำรวจจากชุมชนท่าเสด็จว่า อยู่ในบ้านที่ ไม่มีประตูและหน้าต่างที่มิดชิด ใช้สังกะสีปิดไว้เท่านั้นจึงให้ช่างเข้าไปติดตั้งจนสำเร็จเรียบร้อย   เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยกับเด็กหญิงและยายที่อาศัยอยู่   โรตารีเข้าไปตรวจรับงานพร้อมกับมอบพัดลม และ หน้ากากอนามัยไว้

ครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องครั้งที่ 3

ครั้งแรก นำเตียงและอาหารมามอบ

ครั้งที่ 2 เสื้อผ้าและของใช้จำเป็น

ครั้งที่ 3 เรื่องความปลอดภัยที่อยู่อาศัย

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ร่วมกันส่งพี่ชายที่รักของสุพรรณิการ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 วัดไชนาวาส อ. เมือง สุพรรณบุรี สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณท่าน อน. สมชาติ รามกุล จากสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ จากไปแต่กาย ความดียังอยู่ในใจของน้องๆทุกคนตลอดไป

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี จัดโครงการเก็บขยะในลำรางสาธารณะ เพื่อปลุกจิตสำนึกชุมชน ณ ชุมชนปิ่นทองหมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้กับประชาชนในชุมชนปิ่นทอง เทศบาลตำบลท่ามะขาม

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

วันที่ 19 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี โครงการมอบเครื่องมือแพทย์GG ให้กับ 4 โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลฯ โรงพยาบาลท่าม่วง โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ร่วมกับ 8 สโมสรโรตารีในจังหวัดกาญจนบุรี มูลค่าโครงการ 2,970,000 บาท

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี มอบของอุปโภคบริโภคชุมชนบ้านไกรเกรียง ณ หน่วยพิทักษ์ณที่ศร.9 บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ 3 ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ชุมชนบ้านไกรเกรียง ด่านตรวจเขากระชาย อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

ข่าวโรทาแรคเทอร์

ข่าวโรทาแรคเทอร์

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 11 ปี 2021-2022

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

ส่งมอบความห่วงใยจากใจโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2565 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี นำโดย นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ พร้อมสมาชิก  นย.จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี  นย.วราทิพย์ ทองนิ่ม นายกสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จัดทำโครงการ “ส่งมอบความห่วงใย จากใจโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี” 

     มอบน้ำดื่มโพลาลิส ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 โหล

     มอบน้ำดื่มโพลาลิส ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี จำนวน 50 โหล

     และมอบน้ำดื่มโพลาลิส ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี จำนวน 50 โหล

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

มอบไข่ไก่ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

วันที่ 4 พค.2565 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี นำโดย นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ และสมาชิก ร่วมกับ นย.จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี และสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  มอบไข่ไก่จำนวน 500 ฟอง ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งต่อให้กับผู้ร่วมบริจาคโลหิต  ณ ภาคบริการแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 10

เมษายน  เดือนแห่งสุขอนามัยของแม่และเด็ก (Maternal and Child Health Month)

สารจาก ผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

สารผู้ว่าการภาคฉบับที่ 10

สุขสันต์วันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราครับมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน ช่วงเวลานี้ทุกท่านคงใช้เวลาส่วนมากพักผ่อนในวันหยุดยาวเพื่อเป็นการ recharge พลังเพื่อพร้อมที่จะกลับมาทำงานอีกครั้ง ทั้งการงานอาชีพหรืองานในส่วนของสโมสรโรตารี  เราเหลือเวลาอีกไม่ถึง 3 เดือนก็จะสิ้นสุดปีโรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการแล้ว หลายสโมสรกำลังเตรียมสรุปผลงานเพื่อส่งประกวดรางวัลระดับภาค ในตอนนี้ทางภาคกำลังพัฒนาระบบการส่งผลงานเพื่อชิงรางวัลในระบบ online ด้วยระบบนี้สโมสรไม่จำเป็นต้องทำเอกสารเป็นจำนวนมาก ไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย์ในการส่ง เพียงแต่ upload files เข้าไปในระบบเท่านั้น วิธีนี้จะทำให้การจัดเก็บข้อมูลและการตัดสินรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รบกวนนายกสโมสรและผู้ช่วยผู้ว่าการภาคตรวจสอบรายละเอียดใน Line กลุ่มด้วยครับ

งาน District Conference จะมีขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายนนี้ จะเป็นงาน DC แบบ full-scale ครั้งแรกในรอบ 3 ปีนับตั้งแต่ COVID-19 ระบาดไปทั่วโลก งานจะจัดขึ้นที่โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต ในงานนี้ 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ผมได้มีโอกาสไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน บอกได้เลยครับว่างานนี้ทุกคนตั้งใจนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ให้ทุกท่านอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน การเปิดลงทะเบียนจะเริ่มในวันที่ 15 เมษายนนี้ ในส่วนของ Early Bird ราคาลงทะเบียนพิเศษคือ 1,990 บาท แถมกระเป๋าและเสื้อยืด ราคานี้จะมีไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น จากนั้นค่าลงทะเบียนจะปรับขึ้น ผมหวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับมิตรโรแทเรียนทุกสโมสรในงาน District Conference Phuket Pearl of 3330 ที่จังหวัดภูเก็ตครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2564-2565

สารจากประธานโรตารี _ เมษายน 2565

เชกคาร์ เมห์ทา ประธานโรตารีสากล

2021-22 RI President
Shekhar Mehta.

สวัสดี ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโรตารีที่รัก

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราได้เอาชนะเรื่องที่ท้าทายมากมายและยังได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนอีกจำนวนมาก มันทำให้ผมมีความสุขที่ปีนี้พวกเราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อเพื่อนๆ ครับ คำสวดบทหนึ่งของผมในโรตารีคือ ทำมากขึ้น เติบโตมากขึ้น ผมแน่ใจว่าพวกท่านก็กำลังใช้คำสวดบทนี้ การทำมากขึ้น คือ ที่เราทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ยิ่งใหญ่ขึ้นและสร้างผลกระทบมากขึ้น ส่วนการเติบโตมากขึ้น ก็คือ การเพิ่มสมาชิกมากขึ้น ความพยายามของเราในการทำโครงการหนึ่งคนนำมาหนึ่งคน (Each One, Bring One) มีความตื่นตัวอย่างมาก เกิดขึ้นไปทั่วโลกของโรตารี ทุกๆ ที่ที่ผมเดินทางไป นายกสโมสร ผู้ว่าการภาค และสมาชิกโรตารี — ทั้งสมาชิกที่มีประสบการณ์สูงและสมาชิกใหม่ — ล้วนแสดงความชื่นชมว่า ความมุมานะในเรื่องสมาชิกภาพกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่โลกของโรตารี

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message President _ April 2022

GREETINGS, DEAR CHANGE-MAKERS OF ROTARY,

Greetings, dear change-makers of Rotary,

Friends, one of my mantras in Rotary has been do more, grow more. I am sure you are adopting this mantra. Do more, as in bi­gger and impactful service projects, and grow more, as in increasing our membership. There is so much excitement across the Rotary world about our Each One, Bring One effort. Everywhere I travel, club presidents, district governors, and Rotary members — both veteran and new — express appreciation that their membership e‑ orts are inspiring the Rotary world.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานกรรมการมูลนิธิโรตารี เมษายน 2565

จอห์น เจิร์ม ประธานกรรมการมูลนิธิ

จอห์น เอฟ เจิร์ม

จงคว้าโอกาสไว้

โอกาสโรตารีของท่านคืออะไร — ช่วงเวลาที่ทำให้ท่านทุ่มเทมากมายให้กับโรตารีและทำให้เชื่อมั่นว่าท่านอยากจะเป็นโรแทเรียนไปตลอดชีวิตใช่ไหม? ผมมีเวลาเช่นนั้นหลายครั้งในหลายปีที่ผ่านมา และช่วงเวลาเหล่านั้นล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ มันแสดงให้ผมเห็นถึงพลังที่แท้จริงของโรตารี พลังที่จะเปลี่ยนความฝันของเราเกี่ยวกับโลกที่ดีกว่าให้กลายเป็นความจริง

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message Foundation Trustee Chair_ April 2022

Seize the moment

What’s your Rotary moment — a time that strengthened your dedication to Rotary and confirmed you would be a lifetime Rotarian? I have had many such moments over the years, and they all had one thing in common: They showed me Rotary’s tangible power of turning our dreams of a better world into reality.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ครอบครัวโรแทเรียน “เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ”

โดย อน.พัทธ์ธีรา กิตติวีระนนท์สโมสรโรตารีภูเก็ต

ความภาคภูมิใจในการเป็นโรแทเรียน และการรับรู้ถึงน้ำใจ ความอบอุ่นของครอบครัวโรทาเรียนทำให้ดิฉันมีพลังพร้อมบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ถึงแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคขนาดไหน ดิฉันมั่นใจว่าคนในครอบครัวโรตารีพร้อมที่จะสนับสนุนการทำคุณงามความดีให้กับสังคม  ดิฉันเชื่อมั่นว่าโรตารีเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ดีและน่าอยู่ขึ้นอย่างยั่งยืน

ดิฉันขอแบ่งปันประสบการณ์เมื่อเร็วๆ นี้ ให้มวลมิตรโรแทเรียนได้รับทราบ

เมื่อโลกได้รู้จักโควิด ในเดือนธันวาคม 2562 ชีวิตผู้คนก็เปลี่ยนไป ปัญหาต่างๆ เริ่มรุมเร้า ตั้งแต่ปัญหาด้านสุขภาพไปจนถึงปัญหาเศรษฐกิจ เกาะภูเก็ตก็หนีไม่พ้น ยิ่งเศรษฐกิจหลักมาจากการท่องเที่ยว ความเดือดร้อนแผ่ไปทุกหย่อมหญ้า ตั้งแต่โดนให้ออกจากงาน เพราะโรงแรมไม่มีนักท่องเที่ยว ค้าขายไม่ได้ เพราะคนไม่มีเงินซื้อ ธุรกิจต้องปิดกิจการ เพราะไม่มีลูกค้า และอีกสารพัดปัญหา

ในช่วงนั้นดิฉันเป็นประธานเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ได้มีโอกาสคุยกับครูแนะแนว ซึ่งท่านได้บอกว่า ปกติทุนการศึกษาที่โรงเรียนได้รับจะพอเพียงกับความต้องการแต่พอมีโควิดเข้ามาทุนการศึกษาเริ่มไม่พอ เพราะผู้ปกครองเด็กหลายคนที่ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในครัวเรือน รายจ่ายสูงกว่ารายรับ ครูให้ช่วยหาทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 15 ทุน ซึ่งในครั้งนั้นดิฉันได้รับความช่วยเหลือจาก สโมสรโรตารีป่าตองบีช จำนวน 6 ทุน, จาก อน.วิทิต เอกวานิช สโมสรโรตารีภูเก็ต ในนามมูลนิธิทรายขาวทะเลใส จำนวน 6 ทุน, และท่านละ 1 ทุนจาก อน.สุขสันต์ ว่องสินไพบูลย์, อน.ไชยา ระพือพล สโมสรโรตารีอันดามัน และอน.จตุพร ใฝ่หาสุข สโมสรโรตารีภูเก็ต

ในปีต่อมา ทุนการศึกษายังเป็นที่ต้องการในช่วงต้นปีการศึกษา ดิฉันได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีป่าตองบีช 6 ทุน และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ลูกชายสอบปลายภาคเสร็จแล้ว ดิฉันเข้าใจว่างานของเครือข่ายผู้ปกครองสายชั้น ม.6 ที่ดิฉันรับผิชอบเป็นประธานอยู่จะเสร็จสิ้นแล้ว หลังสอบเพียง 1 วัน ดิฉันได้รับโทรศัพท์จากคุณครูในสายชั้น ม.6 ว่าลูกศิษย์ 2 คนในห้องท่าน ไม่มีเงินชำระค่าเล่าเรียนซึ่งค้างอยู่ 3-4  เป็นเงิน 4 หมื่นกว่าบาท จากนั้น มีครูอีกท่านแจ้งเรื่องเข้ามาว่าลูกศิษย์ในห้องของท่าน 1 คนค้างค่าเล่าเรียน และสายจากครูอีก 2 ท่านก็ตาม รวมทั้งสิ้นเด็ก 7 คน ค้างค่าเล่าเรียนเป็นเงิน 158,590 บาท รับฟังสายแรก คิดว่า พอช่วยไหว แต่พอครบ 4 สาย ใจเหลือเท่าปลายก้อย จะช่วยอย่างไร จึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ท่านบอกว่าท่านไม่มีอำนาจในการละเว้นค่าเล่าเรียนให้ใคร ถ้าอยากจะช่วยทำได้กรณีเดียว คือ ไปหาทุนมาชำระแทนเด็กทั้ง 7 คน ก่อนจะลงมือช่วยขอทราบปัญหาให้ถ่องแท้ก่อนว่าทั้ง 7 คนมีปัญหาอะไร โดยการโทรคุยกับผู้ปกครองและเด็กทั้ง 7 ราย วันนั้นหมดกระดาษทิชชู่ไปเกือบกล่อง ส่วนมาก ผู้ปกครองประสบปัญหาโดนให้ออกจากงาน บางรายไปทำการค้า ก็ขายไม่ได้ ทุนก็จม บางรายผู้ปกครองป่วย ไม่มีเงินแม้กระทั่งไปโรงพยาบาล บางรายปู่ไล่พ่อกับลูกออกจากบ้าน จากนั้นพ่อไปบวช แล้วทิ้งให้ลูกหาเงินค่าเล่าเรียน ค่ากินค่าอยู่เอง ฯลฯ หลังจากฟังครบทั้ง 7 คน ใจที่เหลือเท่าปลายก้อย รู้สึกอยากช่วยทุกคนให้สำเร็จ อยากให้อนาคตเด็กเหล่านี้ เพราะถ้าเราไม่ช่วย พวกเขาจะได้วุฒิเพียงมัธยมต้น

ขอนำเรื่องของน้องวรวลัญช์ มาเล่าให้ฟัง ในบ้านของน้อง มี 5 ชีวิต คือ คุณป้า 2 คน น้องสาวของน้อง ลูกคุณป้า และตัวน้องอยู่ในบ้านชั้นเดียวทำจากสังกะสี คุณแม่น้องเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่มีเงินรักษาต้องส่งตัวไปให้คุณตา คุณยายของน้องดูแลที่นครศรีธรรมราช คุณพ่อโดนศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายและแยกกันอยู่กับคุณแม่ ก่อนโควิดมาคุณป้าท่านแรกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คุณป้าอีกท่านขายของ พอโควิดมา โรงเรียนปิด คุณป้าจึงโดนยกเลิกสัญญาจ้าง และการค้าขายของคุณป้าอีกท่านก็แทบจะขายไม่ได้ ช่วงที่ผ่านมาน้องดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยช่วยเหลือจากคุณครูในโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้ ดิฉันได้ทำการส่งมอบค่าเล่าเรียนที่ค้างอยู่ของน้องให้กับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้น้องกำลังจะสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความฝัน เพราะครอบครัวน้องไม่มีเงินส่ง น้องบอกว่าจะลองขอทุน หรือ กู้กยศ.ดู ก็หวังว่าน้องจะประสบความสำเร็จกับการขอทุน

กลับมาเรื่องของการหาทุนให้เด็กๆ กันต่อ มนุษย์ทุกคนเมื่อเจอโจทย์ที่ต้องแก้ มักจะนึกถึงสิ่งใกล้ตัว ความคิดแรกเลย คือ เพื่อนๆ พี่ โรแทเรียนในสโมสรและต่างสโมสรในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละที่จะช่วยได้ จึงเริ่มโทรขอความช่วยเหลือ และได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษามาจนครบ 158,590 บาท ในเวลาไม่ถึง 1 เดือน ต้องขอขอบคุณ อน.โชคชัย งานทวี และ อน.จตุพร ใฝ่หาสุข สโมสรโรตารีภูเก็ต, อน.มานะ รัตนยันต์  สโมสรโรตารีทุ่งคา,  อน.วิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล สโมสรโรตารีอันดามัน, นย.พิภพ ชัยชนะ สโมสรโรตารีอันดามันที่แนะนำช่องทางในการติดต่อผู้มีจิตเมตตาให้ความช่วยเหลืออีก 4 ท่าน, กลุ่มเพื่อนๆ ของดิฉัน และกลุ่มเครือข่ายของครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยที่เกษียณแล้ว ทุกท่านทุกกลุ่มยินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลือมอบอนาคตให้เด็กดีทั้ง 7 คน เพื่อให้พวกเขาเติบโตต่อไป และกลับมาเป็นกำลังในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคต

ปกติแล้วคนเพียงคนเดียวไม่สามารถหาเงินเกินแสนห้าพันบาทได้ในเวลาไม่ถึงเดือน ยิ่งในเศรษฐกิจแบบนี้แล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก โชคดีมากที่ดิฉันเป็นโรแทเรียน มีโรแทเรียนถึง 9 สโมสร ในจังหวัดภูเกด็ต ที่มีจิตใจต้องการช่วยเหลือสังคมและผู้มีโอกาสทางสังคมไม่เท่าเทียมผู้อื่นอยู่แล้ว ต้องขอบคุณสโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรต้นสังกัดของดิฉันที่ให้โอกาสดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโรแทเรียน ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นด้วยเครือข่ายของครอบครัวโรแทเรียน ครอบครัวที่ “เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ” อย่างแท้จริง

“โรตารีร่วมใจ จับมือแพทย์แผนไทย สู้ภัยโควิด – 19”

อน.วีร์สุดา สังขกุล สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

โครงการ  “แพทย์แผนไทย ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”

1. หลักการและเหตุผล

“สมุนไพรไทย” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีสรรพคุณในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆ นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบปรุงอาหาร ทำเครื่องสำอาง และยาทางการแพทย์ 

“ฟ้าทะลายโจร” มีสรรพคุณแก้ไข้ แก้อักเสบ แก้เจ็บคอ เป็นสมุนไพรพื้นบ้านรสขมที่นิยมนำมาใช้รักษาหวัดตั้งแต่โบราณ ซึ่งประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลากชนิด เช่น ไดเทอร์ปีนอยด์  (Diterpenoids)  ฟลาโวนอยด์  

 (Flavonoids) และโพลีฟีนอล (Polyphenols) ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและการติดเชื้อ ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยบรรเทาอาการหวัดได้ มีข้อมูลสนับสนุนจากงานวิจัยทางคลินิก พบว่าสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีส่วนช่วยรักษาอาการของโรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ เช่น อาการไอ อาการเจ็บคอได้ดี   ได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สมุนไพรไทยนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้บรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัดได้ดี  สมุนไพรไทยนั้นเป็นจุดแข็งของประเทศไทย มีการใช้กันมาอย่างยาวนาน และเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น  “ฟ้าทะลายโจร” เป็นหนึ่งในบัญชียาหลักแห่งชาติด้าน สมุนไพร รักษาโรคโควิด 19

ในปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (CORONAVIRUS PANDEMIC)  คนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รวมทั้งประเทศไทยช่วงนี้ได้รับผลกระทบระลอกที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นระลอกที่วิกฤตสุดตั้งแต่เกิดโรคระบาดขึ้นในประเทศไทย ทำให้ประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่วทั้งประเทศ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อและต้องการรักษาซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรับไปรักษาได้ เนื่องจากเตียงที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วย

คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา โดยแพทย์แผนไทย ประเสริฐ สังขกุล และ แพทย์แผนไทยวีร์สุดา สังขกุล มีจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทย เป็นคลินิกอาสาต้านภัยโควิด-19 (ศสค.)ศูนย์ภาคใต้ ได้รับการสนับสนุนยาห้าราก จำนวน 1000 เม็ด และยาฟ้าทะลายโจร 1000 เมตร จากสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อนำมาแจกคนในชุมชนในช่วงเริ่มต้น แต่ก็ไม่สามารถแจกได้ทั่วถึง ดังนั้นคลินิกแพทย์แผนไทยอโรคาจึงได้จัดทำโครงการ “แพทย์แผนไทย ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ร่วมกับ สโมสรโรตารี่หาดใหญ่นครินทร์ ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยได้รับเงินจากโครงการ District Grant DDF (USD) 700 คิดเป็นเงินจำนวน 23,100 บาท ได้กำหนดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยการแจกจ่ายยาฟ้าทะลายโจร,ยา 5 ราก และยาดมสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการของทางเดินหายใจ ให้กับประชาชนที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการดูแลตนเองด้วยสมุนไพรไทยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และเพื่อให้คนในชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จนสามารถปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างถูกต้อง

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ข่าวโรแทเรียน

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 10 ปี 2021-2022

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ และสมาชิกโรแทเรียลร่วมกับสโมสรโรตารีเยาวราช คู่มิตรโดยอน. เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภา รทร. ชัญญวรรณ โอฬารนนท์ ร่วมกันนำเตียง ข้าวสาร ไข่และปัจจัยบางส่วน มอบให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในชุมชนหมู่ 3 หมู่ 8 ต.สระแก้ว อ.ท่าเสด็จ จ. สุพรรณบุรี ผู้นำชุมชนพาไปมอบถึงบ้าน นางเงิน บุญแช่มชู อายุ 80 ปี นางมะยม แตงม่วง อายุ 83 ปี นางทู แซ่ตั้ง   อายุ 82 ปี นางไพ  คุ้มทอง อายุ 87 ปี นายรวิก ปาละพันธุ์ เป็นความร่วมมือร่วมใจที่ทุกคนมีความสุข กับรอยยิ้มของผู้รับในการบำเพ็ญประโยชน์ของวันนี้

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โครงการเสริมพลังเยาวชนสตรี (Empowering Girls) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร  ง้วนจินดา ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ และมวลมิตรโรแทเรียล ร่วมด้วยสโมสรโรตารีเยาวราช โดยอน.เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภา รทร. ชัญญวรรณ โอฬารนนท์ นำข้าวสาร ไข่ เตียงและปัจจัยมอบให้กับบ้านใน ต. สระแก้ว อ. ท่าเสด็จ จ. สุพรรณบุรี    มีเด็กหญิงอยู่รวมกัน 3 คนกับยายที่มีเพียงเงินจาก อสม. ที่ทำอยู่เดือนละ 1000 บาท กับการเลี้ยงดูหลานอายุ 18, 15, และ 8 ขวบที่ยังเรียนอยู่ทุกคน  ทางสโมสรรับปากยายของเด็กๆจะหาทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

มิตรภาพไม่มีพรมแดนจดคู่มิตรระหว่างภาค 22 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ภาค 3330โดยนายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา นยก. ลัดดารัตน์  ตันรัตนวงศ์ ทำสัญญาจดคู่มิตรกับสโมสรโรตารีเยาราขภาค 3350 โดยนายกปรานี แซ่คู (รทร. ชัญญวรรณ โอฬารนนท์) อน. เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภาตกลงทำสัญญาคู่มิตรกันมี ท่านอผภ. นพ. พรชัย บุญแสงและมวลมิตรโรแทเรียลเป็นพยาน ณ. ภัตตาคารนพรัตน์ จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ประชุมAssembly วันที่ 7 มีนาคม 2565 นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด นายกรับเลือกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ประชุมสรรหาคณะกรรมการบริหาร ปีโรตารี 2565-2566 ณ. ร้านอาหารป้าแหลว ศรีประจันต์

ผู้เข้าร่วมประชุม ผชภ. นงลักษณ์  ศุภโสภน นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา อน. สมทรง เกษตรผลจำรูญ พร้อมกรรมการ 5 ฝ่าย ทุกท่านเตรียมทำงานเพื่อความเข้มแข็งของสโมสรสุพรรณิการ์

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันโรทาแรคท์โลกกับโครงการปลอดภัย ให้โอกาศ เสมอภาค ด้วยจิตอาสาสากล วันที่ 7 มีนาคม 2565สโมสรโรทาแรคท์ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ประกอบด้วยสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนกรรณสูตโดยนายกปรเมษ สวนจันทร์ สโมสรโรทาแรคทอาชีวศึกษาโดย นายกเอกชัย  ฟักหอม จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด อุปกรณ์เครื่องกีฬา  ของเล่นเสริมทักษะและมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1000 บาทให้กับน้องที่จบการศึกษาในปีนี ณ.โรงเรียนวัดเจ้าปู่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้ใหญ่ใจดีเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ผชภ. นงลักษณ์  ศุภโสภณ นายกรุ่งฉัตร  ง้วนจินดา นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ นยล. อัจฉรา  ปานบ้านเกร็ด อน. สมทรง  เกษตรผลจำรูญ สจ. กอบชัย พลเสน นายก บารมี  เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรี ต. บ้านกร่าง ผอ. ราชันย์  ทิพย์เนตร ศุภกริข  แสงภู่วงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการภาค พร้อมด้วยสมาชิกโรแทเรียน ร่วมชมกิจกรรมดีๆ การแสดงของเด็กและคุณครู โดยมีท่านผอ.อรรพล ลิ้มลมัย  ให้การต้อนรับ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

Empowering Girls รอบที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดยนายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ พร้อมสมาชิก ร่วมให้กำลังใจบ้านเด็กน้อยทั้ง 3 อยู่กับยายที่ ตำบลท่าเสด็จ ด้วยหลานไปเล่นกับเพื่อนที่ติดโควิด  ทั้งครอบครัวจึงโดนกักตัวหมด  ทางสโมสรมอบข้าวสาร ไข่ ขนม ตุ๊กตา โอวัลตินเพื่อไว้เป็นเสบียง

สโมสรโรตารีนราธิวาส

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายวิกรม ประชุมกาเยาะมาต นายกสโมสรโรตารีนราธิวาส ประธานฝ่าย สมาชิกสโมสรโรตารีนราธิวาส พร้อมด้วยประธาน กต.ตร.สภ.ยี่งอ ข้าราชการตำรวจ สภ.ยี่งอ นายนริศ นิมอ ผอ.โรงเรียน นากอ (มะดากะ อุทิศ) คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนนากอ(มะดากะ อุทิศ) ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก มอบอาหารเช้า เนสเลย์ จากรุ่น 112 และมอบ.ของขวัญให้นักเรียน ณ โรงเรียนนากอ(มะดากะ อุทิศ) อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

สโมสรโรตารีสามพราน

วันที่ 22 มี.ค.65 อน.ณสิริ อภิวรเจริญ รทร.เพ็ญจันทร์ มโนเกื้อกูล สร.สามพราน มอบเตียงผู้ป่วย 3 เตียง รถวิลแชร์ 3 คันและ Walker 3 อัน ชุดPPE 50 ชุด แอลกอฮอล์ 20 แกลลอน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตากฟ้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอมเกร็ด 2 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

วันที่ 28 มีนาคม 2565 Rotary 3330 District Grant Digital Library online โครงการห้องสมุดดิจิตอลออนไลน์ ของมูลนิธิโรตารี ภาค 3330 โดยสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช มอบให้แก่โรงเรียนกัลยาณี จ.นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีคอหงส์

28/3/22 นายกเพ็ญศิริ โชโต อน.ทิพปภา พิบูลย์ รทร.สุนิสา รอดคุ้ม รทร.ธนโชติ วงศ์สว่าง นายธานินทร์ แก้วรัตน์ นายก่อตั้ง RCC บ้านโคกเมือง ผู้ใหญ่อุดม ฮิ่นเซ่ง พร้อมด้วยชุมชนรวม 15  ท่าน ได้เข้าร่วมอบรม การปลูกผักด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ที่ บ้านสวนผักมานินล อ.ระโนด จ.สงขลา อบรมโดย สมาชิกกิตติมศักดิ์ ชำนาญ มานิล  วันนี้ทุกท่านได้เรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ ด้วยตนเอง ทุกขั้นตอน  พร้อมด้วยปลูกผักสลัด เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน รทร.สุนิสา รอดคุ้ม ประทับใจมาก  จะนำไปปลูกที่บ้านต่อไป ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

สโมสรโรตารีมณีกาญจน์

การส่งมอบเครื่องมือแพทย์นี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการมอบเครื่องมือแพทย์ของโครงการ Global Grant ของ สโมสรโรตารี ทั้ง 8 สโมสรในจังหวัดกาญจนบุรี ที่โรงแรมพีลูดครั้งที่แล้ว

    ทั้งนี้เรามีเงินเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้เพิ่มขึ้นและจากการต่อรองราคาเครื่องมือแพทย์ในครั้งนั้น จึงทำให้เรามีเงินซื้อเครื่องมือแพทย์เพิ่มได้อีกมูลค่า 250,000บาท โดยเป็นเงินที่มีเหลือของโครงการ 200,000บาท และเป็นส่วนที่ผมขอให้บริษัทที่ขายเครื่องมือแพทย์ช่วยสนับสนุนอีก 50,000บาท

9 สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต

พิธีเปิดโครงการปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022

วันที่ 20 มีนาคม 2565 9 สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลตำบลราไวย์ นำโดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลราไวย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022 ณ แหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ โดยได้รับเกียรติจากนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปั่นจักรยานช่วยรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจให้กับตำบลราไวย์ และจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมโครงการฯ และส่งเสริมเด็ก เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต

19 มีนาคม 65 สโมสรโรตารีเหมืองแร่ภูเก็ต นำโดยนายกฐานิตา วาณิชชุติกุล พร้อมด้วยสมาชิกไปสำรวจเกาะเฮ เพื่อทำจุดวางทุ่น และ ปะการังเทียม ในโครงการsave under water world เนื่องด้วยปัญหาการเกิดปะการังฟอกขาวเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทางสโมสรโรตารีเหมืองแร่ ภูเก็ต ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ซึ่งจะเกิดผลกระทบมากมายต่อโลกใต้ท้องทะเล ทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันฟื้นฟูให้ท้องทะเลอันดามันมีปะการังสวยงามดังเดิม ซึ่งแนวปะการังมีประโยชน์มาก เป็นทั้งแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ , แหล่งอาหาร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นำรายได้มาสู่ธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตปีละหลายพันล้านบาท

9 สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต

15 มีนาคม 2565 9สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตร่วมกัน ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรือนเพาะถั่วงอกและโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ณ โรงเรียนบ้านพรุจำปา โดยในพิธีมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวต้อนรับ นายสุรชัย ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงาน 9 นายกสโมสรโรตารีใน จ.ภูเก็ต, ประธานในพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ร่วมงาน เยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียน ดังนี้

– เยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่

– เยี่ยมชม โรงเรือนเพาะถั่วงอก

– เยี่ยมชม กิจกรรมการอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ( น้ำพริกเห็ด , เห็ดกรอบสมุนไพร )

สโมสรโรตารีคอหงส์

26 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายกเพ็ญศิริ โชโต และ อน.ทิปภา พิบูลย์ ประธานบริหารสโมสรพร้อมด้วยสมาชิกได้ร่วมสำรวจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ร่วมกับโรตารีชุมชน(RCC)บ้านโคกเมือง นายกก่อตั้งธานินทร์ แก้วรัตน์ ผู้ใหญ่อุดม ฮิ่นเซ่ง โดยมีหน่วยงานราชการได้มาสำรวจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นำโดย นางสุจิรา  สัมพันธ์ พัฒนาการอำเภอควนเนียง

#นางสาวยุพยงค์  จุลบุษรา  ปลัดอำเภอควนเนียง

#นายอาคม  ประสมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

#นายศิริศักดิ์  เพชรพรหมสร เจ้าหน้าที่พลศึกษาอำเภอควนเนียง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ทุกท่านได้นำไปพิจารณา เพื่อให้ชุมชนได้ปรับปรุง สโมสรโรตารีคอหงส์ ได้เชิญ รทร.สุนิสา รอดคุ้ม ได้ไปสำรวจในครั้งนี้ ประทับใจมาก และจะจัดกลุ่มท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนชุมชนต่อไป

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

วันที่ 29 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นำโดยนายกชลธรณ์ เยาพันธุ์กุล อน.อมรรัตน์ บูรณพันธ์ ประธานฝ่ายเยาวชน รทร.สุกัญญา สกมานพิทักษ์วง  ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ ท่านนายกเพ็ญสิริ โซโต ท่าน รทร. ทิปภา พิบูลย์ จาก สร.คอหงส์. ร่วมให้ความรู้ บริจาค เสื้อผ้า  และของใช้ที่จำเป็น ให้กับ กลุ่มเด็กกำพร้า และครอบครัว หญิงม้าย. ใน ตำบล ดินหลานเหนือ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ในการนี้ นายกและสมาชิก ได้เข้าช่วยเหลือและให้การสนับสนุนครอบครัวนางสาว สุวรรณา บิลหร่าหมาน หญิงหม้าย อายุ 36ปี สามีเสียชีวิต  มี บุตร ธิดา รวม 3 คน เป็นชาย2 หญิง1 ผู้หญิงอายุ 8 ขวบ. ผู้ชายอายุ  3ขวบ และ2ขวบ ตามลับดับ และปัจจุบัน นางสาว สุวรรณา ต้องทำหน้าที่ เป็นหัวหน้าครอบครัว. เลี้ยงดู  พ่อแม่สามี และน้องชายสามี ที่ สติ ไม่สมประกอบ และหลานที่เป็นเด็กผู้หญิง และชายอีก3 รวมแล้วเป็น 10 ชีวิต ที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน ในสภาพ ใกล้พัง

ในการนี้ จากการสงพื้นที่สำรวจ ทางสร.หาดใหญ่นครินทร์ ได้รับคำแนะนำ จากท่านสารวัตรกำนัน. เดช หมัดอาดั้ม ซึ่งดูและ ชุมชนแห่งนี้  โดยทางนายกได้มอบเงินสนับสนุนเป็นรายปี ให้กับครอบครัว นี้ โดยให้ทาง สารวัตรกำนันเป็นผู้ จัดการการเบิกถอนเงินไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อคนในครอบครัวและยุวสตรี ต่อไป และ ทางสโมสร จะมีการ ดำเนินการพื่อช่วยเหลือเรื่องการสร้างบ้านให้กับครอบครัวนี้ให้แล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้. ตัวบ้าน ก่อปูนกั้นผนังและมุงหลังคาเรียบร้อยแล้ว. ยังขาดการเทพื้น ฉาบผิว ใสาประตูและหน้าต่าง เพื่อให้มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย และช่วยให้ยุวสตรี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามนโยบายของท่านประธานโรตารีสากลที่ให้มีโครงการ ส่งเสริมพลังยุวสตรี(Empowering Girls) นี้เกิดขึ้น

สโมสรโรตารีคอหงส์

5 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีคอหงส์ นายกเพ็ญศิริ โชโต  ร่วมกับสมาชิก มอบอาหาร นม ขนม ให้นักเรียนโรงเรียนคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จ.สงขลา บุญที่ทำในวันนี้ ขอส่งบุญไปถึงท่านพิชัย รัตตกุล อดีดประธานโรตารีสากล ถึงแก่อาสัญกรรมเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งท่านได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อคนไทยและทั่วโลก

สโมสรโรตารีคอหงส์

13 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นย.เพ็ญศิริ โชโต เป็นประธานโครงการจัดหาทุน สร้างธนาคารกุ้งก้ามกราม และพันธ์สัตว์น้ำชายฝั่งหายากในลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา   เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารให้ชุมชนในครั้งนี้ โดย มีท่านผู้ว่าการภาค 3330 ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ และโรตารีแอนน์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ท่านอดีดผู้ว่าการภาค สกล อึ่งสร้อยทอง และโรตารีแอนน์ สโมสรโรตารียะลา เป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้เรื่องโรตารี แก่ชุมชน ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 4 อุไรวรรณ เจริญรัตน์ สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่ 5 รัชดา เทพนาวา ประธานคณะกรรมการกลุ่มฝึกอบรมด้านอาชีพ ภาค 3330 สโมสรโรตารีควนลังหาดใหญ่ ท่านนายกก่อตั้งสโมสรโคกเสม็ดชุน รุจิรา พันธ์วิศวกาญจน์ นายกโรตารีรุ่น 117 ตอนบน และตอนล่าง ทุกท่าน พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีคอหงส์ มวลมิตรโรแทเรียน ต่างสโมสรและชุมชนบ้านโคกเมือง ในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าการภาคโรตารี 3330 ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ได้เป็นประทาน การแต่งตั้งโรตารีชุมชนชุมชนบ้านโคกเมือง (RCC) โดยนายกเพ็ญศิริ โชโต เป็นนายกอุปถัมภ์ นายกก่อตั้ง นายธานินท์ แก้วรัตน์ ในครั้งนี้ด้วย

เวลา 11.30 น. ร่วมกันปล่อยพันธ์ลูกกุ้งก้ามกราม ลงสู่ทะเลสาปบ้านโคกเมือง สนับสนุน โดย สมาชิกกิตติมศักดิ์ นายชำนาญ มานิล นายกสมาคมฟึ้นฟูอนุรักษ์พันสัตว์น้ำชายฝั่ง ทำเลสงขลา ผลที่ได้รับในครั้งนี้ชุมชนใกล้เคียงถึง ทะเลสาป เขต จ.พัทลุง และนครศรีธรรมราช

🙏ขอขอบพระคุณทุกท่านผู้ร่วมสมทบทุน

-นายกโรตารีรุ่น  117 ตอนบน 30,117 บาท

-นายกชลธร เยาว์พันธุ์กุล สโมสรหาดใหญ่นครินทร์ 5,000 บาท

และได้มอบเตาเผา มวลขยะ ให้ในนาม นย.รุ่น 117 จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยส้มโชกุลจากไร่ภูตะวัน

-รทร.ชัยนรินทร์ โชโต สโมสรโรตรีคอหงส์  เจ้าของธุรกิจสินค้าออนไลน์ 10,000 บาท

-นายกฤษชัย พงษ์สำราญ จาก New York USA (ลูกชาย อน.ทิพปภา พิบูลย์) 10,000 บาท -รทร.ผอ.โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1,000 บาท

-นยล.เพ็ญ มานะการ 2,000 บาท มอบรถเข็นให้ชุมชน 2 คัน 7,000 บาท ใช้แล้ว 1 คัน จากสมาชิกผู้มุ่งหวัง

และเตาเผามวลขยะ 1700 บาท พร้อมด้วยผลไม้ จากผู้ร่วมบุญ ในครั้งนี้ด้วย

– อน.ศศิธร สิทธิศักดิ์ 1,000 บาท

-นยล.ลัดดา สโมสรโรตารีนครหาดใหญ่ 500 บาท

– อน.สุรินทร์ ตันสุริยวงศ์น้ำจำนวน 20 โหล

 ณ ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

#โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

โรตารีสากลภาค 3330

https://www.facebook.com/100018922389383/posts/962419897732081/?sfnsn=mo

สโมสรโรตารีประปฐมเจดีย์

กิจกรรมอบรม Global Grant มอบเครื่องมือแทพย์ศัลยกรรมกระดูกโดยสโมสรโรตารีประปฐมเจดีย์

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=100911909256400&id=100080127721272&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีนราธิวาส

ประชุมวันที่ 31 มีนาคม 2565

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน

24 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน โดยนายกพชรวดีพร อัฐฐาพรศิริไพศาล นยล.ธนภัทร แก้วสองสี พร้อมนายกโรทาแร็คท์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดทำ “โครงการ มอบหนังสือภาษาอังกฤษพร้อมVCD ประกอบการเรียนกับเยาวชนชายหญิง” ส่งเสริมพลังเยาวชนสตรี(Empowering Girls ) และสโมสรโรตารีจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ร่วมส่งมอบให้กับโรงเรียนเทศบาล2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่มาและ วัตถุประสงค์: ซึ่งที่มาของหนังสือ สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุนได้รับหนังสือมาจากโครงการของติวเตอร์และกองทัพบก

การมอบหนังสือในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนชายหญิง7-12ได้มีพื้นฐานทักษะการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษที่แข็งแรงขึ้นจากเดิมที่ทางโรงเรียนมีหนังสืออยู่บ้างแล้ว ซึ่งทางสโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุนได้ประสานไปยังท่าน ผอ.ณภัทร ถึงรายละเอียดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ก่อนส่งมอบหนังสือภาษาอังกฤษ 101ชุด เป็นเงิน 50,298.-บาทในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งคุณครูและนักเรียนให้มากที่สุด

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน

ขอบคุณ

🙏ผอ.ณภัทร  วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่

🙏รอง อัสนัย เพชรใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล2 และคณะคุณครู

🙏ผชภ.รัชดา เทพนาวา สร.ควนลัง

🙏นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล สร.ควนลัง

🙏นย.โศศิษฐา สิทธิกุล สร.ควนลัง

🙏นย.กิตติ กมลจิตรวี สร.สตูล

🙏นย.ธัญรัศม์ ฤทธิ์เทวา สร.นครหาดใหญ่

🙏รทร.วรวีร์ ฤทธิ์เทวา สร.นครหาดใหญ่

🙏นย.ชลธรณ์ เยาวพันธุ์กุล พร้อมสมาชิก สร.หาดใหญ่นครินทร์

ได้ร่วมส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนเทศบาล2 ด้วยกันในครั้งนี้

ขอบคุณ นายกกิตติ กมลจิตรวี ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน2ทุน

สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี

เชิญชวนบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 1 คนให้ หลายคนรับ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี ร่วมกับ รพ.สต.บ้านทานพอ อ.ฉวาง และวิทยาลัยเทคโนโลยี่เจริญมิตรพณิชยการ เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

กิจกรรม แจกยา และ ผลิตยาที่คลินิกแพทย์แผนไทยอโรคา แก่ชุมชนเกาะเลียบ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ ประชาชนทั่วไป

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ 

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่  และ สโมสรโรตารีในจังหวัดสงขลาและสตูล ร่วมทำโครงการมอบหนังสือภาษาอังกฤษ พร้อม วีซีดีประกอบการเรียนกับเยาวชนหญิงและชาย โรงเรียนเทศบาล2 (บ้านหาดใหญ่) โดย นย.พชรวดีพร อัฐฐาพรศิริไพศาล สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ ผชภ.รัชดา เทพนาวา กล่าวความเป็นมาขององค์กรโรตารี ซึ่งมีผู้อำนวยสำนักการศึกษา ท่านณภัทร วิทยาฑัณน์ และรองผู้อำนวยการ อัสนัย เพชรใส ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

วันที่ 6 ก.พ.2565 สโมสรโรตารีเทพารักษ์ นำโดย ดร.ภัทรวดี อภิเด่นนภาลัย นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ จัดงานบุญประจำปี พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ โดยในปีนี้ได้ผลึกกำลังกับสโมสรโรตารีในจังหวัดสมุทรปราการอีก 9 สโมสรดังนี้ สโมสรโรตารีสมุทรปราการ, สโมสรโรตารีพระประแดง, สโมสรโรตารีสำโรง, สโมสรโรตารีบางพลี, สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์, สโมสรโรตารีปู่เจ้าสมิงพราย, สโมสรโรตารีบางบ่อ, สโมสรโรตารีลัดหลวง และสโมสรโรตารีเอราวัณ ร่วมจัดงานให้ยิ่งใหญ่ พร้อมกับนำข้าวสารจำนวน 1,000 ถุง บริจาคให้กับประชาชนทั่วไป ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค3330 โรตารีสากล และอดีต ส.ส.ประเสริฐ. ชัยกิจเด่นนภาลัย นำหน้ากากอนามัย พร้อมแอลกอฮอ จำนวน 1,000 ชุด ร่วมแจกประชาชนในครั้งนี้ด้วย (ตอนที่ 2 แจกข้าวสารให้กับประชาชนที่ขาดแคลน)

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

สโมสรโรตารีพระนคร ภาค3350 นำโดย นายก ดร.วุฒิ เอราวัณ นายกสโมสรโรตารีพระนคร จัดทำโครงการDistrict Grant “โรตารีปลูกปัญญาพัฒนาการศึกษา : ติวเตอร์กวดวิชา O Net” ด้วยระบบHybrid ผ่านโปรแกรมZoom และถ่ายทอดสดไปยังห้องเรียน On Site โครงการนี้มีครู และนักเรียนจากภาค3350, 3330, 3340 และ3360 เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,114 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 29 แห่ง สโมสรโรตารีเทพารักษ์ ภาค3330 ขอขอบคุณ นายก ดร.วุฒิ เอราวัณ สโมสรโรตารีพระนคร ที่ให้โอกาสร่วมโครงการนี้ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนในพื้นที่เทพารักษ์ เป็นอย่างสูง

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

วันที่ 24 ต.ค.2564 สโมสรโรตารีเทพารักษ์ นำโดย นย.ดร.ภัทรวดี อภิเด่นนภาลัย พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมกันทำกิจกรรม”ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19″ ที่โรงเรียนวัดหนามแดง เนื่องในวันโปลิโอโลก และวันแห่งการให้บริการของโรตารี

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 สโมสรโรตารีเทพารักษ์ โดยการนำของ ดร.ภัทรวดี อภิเด่นนภาลัย พร้อมด้วยสมาชิก ทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อนำแจกจ่ายให้กับชุมชน โรงพยาบาล ให้เกิดความไม่ประมาท ในการป้องกันโรค

สโมสรโรตารีทวารวดี

ฟรี!!!!! ไอศครีมวอลล์นครปฐม อุดมลาภมงคล ร่วมกับ Rotary Thavaravadi สโมสรโรตารีทวารวดี ภาค3330 โรตารีสากล มอบให้นักเรียน ที่มาฉีดวัคซีน ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา นครปฐมจำนวน 6 โรงเรียน

สโมสรโรตารีทวารวดี

วันที่ 18 มีนาคม 2565 Freeee!!! แจกไอศครีมWALL♥️ ขอบคุณ วอลล์นครปฐม อุดมลาภมงคล และ Rotary Thavaravadi สโมสรโรตารีทวารวดี ภาค3330โรตารีสากล มอบให้นักเรียน และผู้ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ และสมาชิกโรแทเรียลร่วมกับสโมสรโรตารีเยาวราช คู่มิตรโดยอน. เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภา รทร. ชัญญวรรณ โอฬารนนท์ ร่วมกันนำเตียง ข้าวสาร ไข่และปัจจัยบางส่วน มอบให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในชุมชนหมู่ 3 หมู่ 8 ต.สระแก้ว อ.ท่าเสด็จ จ. สุพรรณบุรี ผู้นำชุมชนพาไปมอบถึงบ้าน นางเงิน บุญแช่มชู อายุ 80 ปี นางมะยม แตงม่วง อายุ 83 ปี นางทู แซ่ตั้ง   อายุ 82 ปี นางไพ  คุ้มทอง อายุ 87 ปี นายรวิก ปาละพันธุ์ เป็นความร่วมมือร่วมใจที่ทุกคนมีความสุข กับรอยยิ้มของผู้รับในการบำเพ็ญประโยชน์ของวันนี้

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โครงการเสริมพลังเยาวชนสตรี (Empowering Girls) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร  ง้วนจินดา ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ และมวลมิตรโรแทเรียล ร่วมด้วยสโมสรโรตารีเยาวราช โดยอน.เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภา รทร. ชัญญวรรณ โอฬารนนท์ นำข้าวสาร ไข่ เตียงและปัจจัยมอบให้กับบ้านใน ต. สระแก้ว อ. ท่าเสด็จ จ. สุพรรณบุรี มีเด็กหญิงอยู่รวมกัน 3 คนกับยายที่มีเพียงเงินจาก อสม. ที่ทำอยู่เดือนละ 1000 บาท กับการเลี้ยงดูหลานอายุ 18, 15, และ 8 ขวบที่ยังเรียนอยู่ทุกคน  ทางสโมสรรับปากยายของเด็กๆจะหาทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

มิตรภาพไม่มีพรมแดนจดคู่มิตรระหว่างภาค 22 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ภาค 3330โดยนายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา นยก. ลัดดารัตน์  ตันรัตนวงศ์ ทำสัญญาจดคู่มิตรกับสโมสรโรตารีเยาราขภาค 3350 โดยนายกปรานี แซ่คู (รทร. ชัญญวรรณ โอฬารนนท์) อน. เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภาตกลงทำสัญญาคู่มิตรกันมี ท่านอผภ. นพ. พรชัย บุญแสงและมวลมิตรโรแทเรียลเป็นพยาน ณ. ภัตตาคารนพรัตน์ จ.สุพรรณบุรี

สุพรรณิการ์

วันโรทาแรคท์โลกกับโครงการ ปลอดภัย ให้โอกาศ เสมอภาค ด้วยจิตอาสาสากล

วันที่ 7 มีนาคม 2565สโมสรโรทาแรคท์ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ประกอบด้วยสโมสรโรทาแรคท์ชุมชนกรรณสูตโดยนายกปรเมษ สวนจันทร์ สโมสรโรทาแรคทอาชีวศึกษาโดย นายกเอกชัย  ฟักหอม จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด อุปกรณ์เครื่องกีฬา  ของเล่นเสริมทักษะและมอบทุนการศึกษา ทุนละ 1000 บาทให้กับน้องที่จบการศึกษาในปีนี ณ.โรงเรียนวัดเจ้าปู่ ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีผู้ใหญ่ใจดีเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ผชภ. นงลักษณ์  ศุภโสภณ นายกรุ่งฉัตร  ง้วนจินดา นยก.ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ นยล. อัจฉรา  ปานบ้านเกร็ด อน. สมทรง  เกษตรผลจำรูญ สจ. กอบชัย พลเสน นายก บารมี  เที่ยงธรรม นายกเทศมนตรี ต. บ้านกร่าง ผอ. ราชันย์  ทิพย์เนตร ศุภกริข  แสงภู่วงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการภาค พร้อมด้วยสมาชิกโรแทเรียน ร่วมชมกิจกรรมดีๆ การแสดงของเด็กและคุณครู โดยมีท่านผอ.อรรพล ลิ้มลมัย  ให้การต้อนรับ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

Empowering Girls รอบที่ 2 วันที่ 9 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดยนายกรุ่งฉัตร  ง้วนจินดา นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ พร้อมสมาชิก ร่วมให้กำลังใจบ้านเด็กน้อยทั้ง 3 อยู่กับยายที่ ตำบลท่าเสด็จ ด้วยหลานไปเล่นกับเพื่อนที่ติดโควิด  ทั้งครอบครัวจึงโดนกักตัวหมด  ทางสโมสรมอบข้าวสาร ไข่ ขนม ตุ๊กตา โอวัลติน

เพื่อไว้เป็นเสบียง

สารจากการเงินภาค 3330

อน.ชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์

อน.ชาญวิทย์-ศรีสุทธิพงศ์

สวัสดีทุกท่านในวันสงกานต์ปี 2565 ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง พร้อมสำหรับการทำงาน ดูแลครอบครัว และทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปกับสโมสรโรตารี
ขออนุญาตให้ทางสโมสรที่ยังมิได้ชำระค่าบำรงภาค หรือชำระแล้วแต่มิได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน ให้เร่งดำเนินการ โดยเก็บท่านละ 1,100 บาท โดยชำระ ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาโรบินสันตรัง บัญ ชีออมทรัพย์เลขที่ 098- 1-62 229-4 ชื่อบัญชี นาย วรวัฒน์ วงษ์สุรีย์รัตน์และ นายชาญวิทย์ ศรีสุทธิพงศ์ ส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Line ID: charn_010
ฝากด้วยครับเพราะเหลือไม่กี่สโมสรที่ยังมิได้ชำระค่าบำรุงภาค ขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ไทยประจำปี 2565

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 9

มีนาคม เดือนแห่งน้ำและการสุขาภิบาล (Water and Sanitation Month)

สารจาก ผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 9

สวัสดีครับ มิตรโรแทเรียนทุกท่าน  ก่อนอื่นผมตัองขอใช้พื้นที่นี้เพื่อแสดงความอาลัยในการจากไปของอดีตประธานโรตารีสากล พิชัย รัตตกุล ซึ่งท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมโดยสงบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สิริอายุรวม 96 ปี อปร.พิชัย รัตตกุลเป็นเพียงคนไทยคนแรกและคนเดียวในขณะนี้ที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานโรตารีสากล  การจากไปของท่านสร้างความเศร้าเสียใจแก่โรแทเรียนทุกคนเป็นอย่างมาก ท่านนับเป็นผู้ที่มีคุณปการแก่องค์กรโรตารีในประเทศไทยและในระดับสากล  ความดีงามของอปร.พิชัย รัตตกุลจะอยู่ในใจของพวกเราชาวโรแทเรียนทุกคนครับ

เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่หลายสโมสรเตรียมสรุปผลงานเพื่อส่งชิงรางวัลระดับภาคและระดับประเทศ  คณะกรรมการชุดใหม่เริ่มมีการประชุมเตรียมตัวเพื่อที่จะทำงานในปีโรตารีหน้า  แต่ปีนี้ภาค 3330 จะจัดงาน District Conference ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 ที่จังหวัดภูเก็ตโดยใช้ชื่อว่า DC 2022 Phuket Pearl of 3330 โดยทางทีมงานจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1 เมษายนนี้  นอกจากนี้งานนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปีของภาค 3330 อีกด้วย  ผมหวังว่าจะได้พบมิตรโรแทเรียนที่จังหวัดภูเก็ตในงาน District Conference 2022 Pearl of 3330

เดือนนี้เป็นเดือนที่อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อ Dollar เหลือเพียง 32 บาทต่อ $US 1ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำที่สุดในปี Rotary นี้  ผมเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่หลายสโมสรตั้งเป้าไว้จะบริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรตารีแต่ยังไม่ได้ส่งเงินบริจาค เพราะท่านจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ต่ำ ทำให้จำนวนเงินที่ท่านจะบริจาคลดลงด้วย ดังนั้นผมขอเชิญชวนทุกสโมสรที่ยังไม่ได้บริจาคเงินเข้ากองทุนของมูลนิธิโรตารี  นี่นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งครับ 

สุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง

จนกว่าเราจะพบกันใหม่  ขอบคุณมากครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2564-2565

สารจากประธานโรตารี _ มีนาคม 2022 (พ.ศ.2565)

เชกคาร์ เมห์ทา ประธานโรตารีสากล

2021-22 RI President
Shekhar Mehta.

สารประธานโรตารี _ มีนาคม 2565

สวัสดี ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโรตารีที่รัก

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเราได้เอาชนะเรื่องที่ท้าทายมากมายและยังได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนอีกจำนวนมาก มันทำให้ผมมีความสุขที่ปีนี้พวกเราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาโรตารีให้เติบโตผ่านโครงการหนึ่งคนนำมาหนึ่งคน (Each One, Bring One) ผลลัพธ์ที่ได้ทำให้เราเพิ่มสมาชิกได้อย่างดีเยี่ยม ขอให้เรารักษาการพัฒนาเช่นนี้ต่อไป ผมดีใจที่ท่านให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่เราทำ ได้จัดโครงการต่างๆ ทั่วโลกในวันโรตารีแห่งการบริการ (Rotary Days of Service) อนาคตของโรตารีและสมาชิก 1.4 ล้านคนของเราดูสดใสขึ้นกว่าที่เคย

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message President _ March 2022

GREETINGS, DEAR CHANGE-MAKERS OF ROTARY,

Message President _ March 2022

Greetings, dear change-makers of Rotary,

We have overcome so many challenges these past two years and changed numerous lives. It brings me great joy that we have worked so hard this year to grow Rotary through the Each One, Bring One initiative. The result has been excellent growth in membership. Let us keep up the momentum. I am happy that you have put a spotlight on all we do by organizing projects around the world in our Rotary Days of Service. The future looks brighter than ever for Rotary and our 1.4 million members.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานมูลนิธิโรตารี_มีนาคม 2022 (พ.ศ.2565)

จอห์น เจิร์ม ประธานกรรมการมูลนิธิ

จอห์น เอฟ เจิร์ม

สารประธานกรรมการมูลนิธิ มีนาคม 2565

ข้อความของประธานมูลนิธิ – ทำให้น้ำสะอาดมีใช้ทั่วโลก

ในกลางศตวรรษที่ 18 เบนจามิน แฟรงคลิน ได้เขียนว่า “เมื่อบ่อน้ำแห้ง เราจึงรู้คุณค่าของน้ำ”

ปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่ 21 พวกเราหลายคนเห็นน้ำเป็นของตายพราะเราโชคดีที่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีน้ำสะอาดอุดมสมบูรณ์ แต่นั่นไม่ใช่กรณีที่เกิดได้กับคนอื่นหลายล้านคนทั่วโลก องค์การสหประชาชาติ ประมาณว่ามีคน 2 พันล้าน หรือประมาณ 1 ใน 4 คนบนโลกใบนี้ขาดแคลนน้ำดื่มปลอดภัย เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกอยู่อย่างไม่มีห้องน้ำใช้และไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ดี และเกือบหนึ่งในสามไม่มีสถานที่ล้างมือพื้นฐานที่มีสบู่และน้ำสะอาดใช้

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message Foundation Trustee Chair_ March 2022

Rotary builds peace by creating the next generation of peacebuilders

Message Foundation Trustee Chair_ March 2022

Trustee Chair’s Message – Let’s get clean water flowing worldwide

In the mid-18th century, Benjamin Franklin wrote: “When the well’s dry, we know the worth of water.”

Right now, in the 21st century, many of us take water for granted because we have been fortunate to live in places where clean water is plentiful. But that’s not the case for millions of others around the world. The United Nations estimates that 2 billion people — about 1 in 4 people on the planet — lack safely managed drinking water. Just under half of the world’s population lives without access to safely managed toilets and sanitation systems, and nearly a third lacks basic hand washing stations with soap and clean water.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

การประชุมทีมงานภาค District Team Train Seminar

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมหาดทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์

การสัมนาอบรมนายกรับเลือก ปี 2565-2566

2022-2023 Presidents-Elect Tring Seminar วันที่ 11-12 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

ข่าวโรแทเรียน

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 9 ปี 2021-2022

สโมสรโรตารียะลา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการติดตามโครงการ District Grant ของสโมสรโรตารียะลาประกอบด้วย นายกสมคิด ชูวงศ์วุฒิ อผภ.สกนธ์ อี่งสร้อยทอง ผชภ.สุภาภ รณ์ ศรีไสย และรทร.สุเทพ มโนภักดี ติดตามการสร้างอาคารโรงผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดตามมาตรฐาน อย. ต่อยอดโครงการ Global Grant ปี 2018-2019 ซึ่งทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะส่งมอบให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาต่อไป

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ผู้ว่าการภาคเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุพลุระเบิด วันที่ 12 มกราคม 2565 นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกับนยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ รทร. ประภาลักษณ์ และสมาชิกสุพรรณิการ์ นำท่านผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ เข้าเยี่ยมบ้านของผู้ประสบเหตุพลุระเบิด เพื่อมอบเงินและของใช้ที่จำเป็น ณ บ้านสวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โรเทเรียน กับกิจกรรมดีๆ เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ สมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ รทร. นิจจารี  สุพรศิลป์ชัย รทร. เพียว โพธิ์อำพล และท่านนยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ได้ร่วมกันนำของอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าห่ม มุ้ง ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง นางมะยม แตงม่วง ที่บ้านสระแก้ว อ. เมือง สุพรรณบุรีนอกจากนี้ยังมอบปัจจัยช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง โดยมีผู้ใจบุญ ท่านวิรัช เขียวสละ ร่วมสมทบด้วย

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โรเทเรียน กับกิจกรรมดีๆ เปลี่ยนชีวิต ด้วยจิตบริการ สมาชิกสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ รทร. นิจจารี  สุพรศิลป์ชัย รทร. เพียว โรตารีเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดยนายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา  นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์  ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ได้เข้าประชุมร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนางสาวจันจิรา  ไทยบัณฑิตย์ เป็นประธาน หารือการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ(CSR) ในจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ของจังหวัด  มีผู้เข้าร่วมประชุมองค์กรและภาคธุรกิจรวมทั้งสโมสรโรตารีในจังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

สันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง 11 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ สมาชิกโรแทเรียลร่วมกันมอบสีและร่วมกิจกรรมทาสี พื้นสนามกีฬาสถานพินิจ จ. สุพรรณบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมกีฬาของเด็กๆในสถานพินิจได้ออกกำลังกาย คลายความเครียด ลดความขัดแย้ง สามารถออกไปดำเนินชีวิตตามปกติได้ต่อไป

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นายกรุ่งฉัตร  ง้วนจินดา นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ พร้อมด้วยสมาชิกโรเทเรียน ประธานชุมชนโรตารีหัวเวียง ผญ. สมหมาย  ขิมมาทิ  ร่วมกับอบต. โคกโคเฒ่า นำเตียงและวิลแชร์ มามอบให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในบริเวณพื้นที่จำนวน 3 ราย เพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตโดยได้รับการอนุเคราะห์เตียงจากสโมสรโรตารีเยาวราช อน.พิมพิมล  คูวนิชัย และ ท่านวรนศิศฐ  นำมาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรตารี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ. นงลักษณ์  ศุภโสภณ สมาชิกโรเทเรียน ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ร่วมกับสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ สโมสรโรตารีสองพี่น้อง ณ โรงเรียนวัดวรจันทร์ สนามชัย สุพรรณบุรี เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียน และจ้างครู นย.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา ได้มอบเจลออแกนิคจำนวน 150 หลอดให้กับ รร.โดย ผอ.ดร. จันทนา แจ้งประจักษ์ เป็นผู้รับมอบ 

สโมสรโรตารีทุ่งสง

15 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีทุ่งสง เข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยฯ Rotary Global Grant NakhonSithammarat Project. กับท่าน ผอ และคณะครูผู้บริหาร โรงเรียนนาบอน

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

11 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย เข้าประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยฯ Rotary Global Grant NakhonSithammarat Project. กับท่าน ผอ และคณะครูผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

10 กุมภาพันธ์ 2565 สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช เข้าประชุมชี้แจงความเข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการน้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัยฯ Rotary Global Grant NakhonSithammarat Project. กับท่าน ผอ และคณะครูผู้บริหาร โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จ.นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน