สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 66-67) ฉบับที่ 3

กันยายน เดือนแห่งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ (Basic Education and Literacy Month)

ส่องกิจกรรม สโมสรโรตารี ในภาค 3330

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 3 ปี 2023-2024

สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 66-67) ฉบับที่ 2

สิงหาคม เดือนแห่งการเพิ่มสมาชิกและการขยายสโมสร (Membership and Extension Month)

บริการชุมชนภาคกับโครงการรับบริจาคโลหิตล้านซีซี

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

รทร.รัชนี ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาวะทางจิต ภาค 3330

งานภาพลักษณ์โรตารี​ 3330

ประชุม Vibrant Club Workshop ภาค 3330 โรตารีสากล
สมาชิกภาพ มูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์สาธารณะ
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

📢ทีมงานภาพลักษณ์โรตารี​ ภาค 3330 ได้จัดทำโลโก้ที่สอดคล้องกับ​ Brand Center​ เพื่อให้ทุกสโมสรนำไปใช้อย่างถูกต้อง

📍ลิงค์โหลดโลโก้สโมสร​ในภาค​ 3330

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/15EfHMTBxMhVwNoeZ4-WYoAojf_tn4VWL?usp=drive_link

▶️หากมีรายชื่อใดไม่ถูกต้อง​ ต้องการแก้ไข

▶️กรุณาติดต่อทีมงานภาพลักษณ์โรตารี :
คุณกมลลักษณ์​ 0817444543

End Polio Now
Newsletter August 2023

อน.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์
ประธานคณะอนุกรรมการหยุดโปลิโอ ภาค 3330
PP.DR.SOMCHAI THEPCHAROENNIRUND
CHAIR,END POLIO NOW SUB-COMMITTEE ,DISTRICT 3330

       สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ที่เคารพรักทุกท่าน เดือนนี้มีความคืบหน้า การหยุดโปลิโอโดยเฉพาะในประเทศไทย เริ่มโปรแกรมการฉีดวัคซิน IPV ( Inactivated Poliomyelitis Vaccine) ในเด็กอายุ 2 เดือน และ 4 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนจากวัคซินชนิดหยอด OPV ( Oral Polio Vaccine) แต่ยังต้องใช้ OPV กระตุ้นต่อในเด็กอายุ 6 เดือน 18 เดือน และ 4 ปี  ทำไมประเทศไทยยังต้องฉีดวัคซินป้องกันโรคโปลิโอ ทั้งที่ไม่มีผู้ป่วยโปลิโอรายงานมานานถึง 26 ปีแล้วโดยผู้ป่วยโปลิโอใหม่รายสุดท้ายพบที่ จังหวัดเลย เมื่อปี พศ.2540 เหตุผลเพราะว่ายังพบผู้ป่วยโปลิโอในประเทศเพื่อนบ้านเรา ตั้งแต่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฉะนั้นประเทศไทยจึงมีความเสี่ยงสูงทั้งประเทศ

       โรตารีสากลเป็นองค์กรเริ่มแรกหนึ่งที่เริ่มโครงการกำจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลกตั้งแต่ปี พศ. 2531 จนปัจจุบันเหลือเพียงสองประเทศที่มีโรคโปลิโปยังเป็นโรคประจำถิ่นคือ ประเทศปากีสถานและประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่ง โรตารีสากลโดยกองทุนโปลิโอได้ส่งความช่วยเหลือทั้งด้านวัคซิน ด้านอาสาสมัคร โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมวลมิตรโรแทเรียนทั่วโลก และกองทุน Bill & Melinda Gates Foundation สมทบตั้งเป้าหมายให้ได้กองทุนโปลิโอปีละประมาณ 150 ล้านดอลล่าร์

     ท่าน อผภ. Andre Suharto ประธานคณะกรรมการ หยุดโปลิโอโซน 10B & 10C ได้ประชุม Zoom กับทีมอนุกรรมการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 กระตุ้นให้แต่ละสโมสรบริจาคสนับสนุนเฉลี่ยโรแทเรียนละ 45 ดอลล่าร์ต่อปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกภายในปี พศ.2569

ภาค 3330 ได้สนับสนุนกองทุนโปลิโอต่ำกว่าเป้าหมายของโซนมากในปีที่ผ่านมา ในปีนี้เป้าหมายทั้งภาค 3330 ทางโซนตั้งไว้ 102000 ดอลล่าร์ เฉลี่ยโรแทเรียนละ 45 ดอลล่าร์ จึงเป็นข้อมูลที่แต่ละสโมสรโรตารีควรนำไปพิจารณาเพื่อให้การสนับสนุนต่อไป     จากการประชุม Club Vibrant เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ นครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมกับประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารีและผู้เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า ภาค 3330 จะมีแผนงานในการมีส่วนร่วมในการหยุดโปลิโอและกำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกดังนี้

แผนงานหยุดโปลิโอทั้งปี

ด้านการรณรงค์รับวัคซินโปลิโอ

 1. รณรงค์ให้เด็กทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซินป้องกันโปลิโอเข้ารับการฉีดและหยอดวัคซิน

 2. รณรงค์การฉีดวัคซินวัคซินป้องกันโปลิโอในเด็กอายุ 2 เดือน ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง

 3. ให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอ

 4. ทุกสโมสรโรตารีทำกิจกรรมร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขในการให้วัคซินป้องกันโปลิโอ

5. จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การรับวัคซินโลก 24 – 30 เมษายน 2567

ด้านการสนับสนุนกองทุนโปลิโอ

 1. ทุกสโมสรโรตารีให้การสนับสนุนกองทุนหนุดโปลิโอให้ได้ตามเป้าหมายโซน

 2. บริจาคผ่านกองทุน DDF เพื่อกองทุนหยุดโปลิโอ

ด้านอาสาสมัครหยุดโปลิโอ

 1. จัดหาอาสาสมัครในการช่วยรณรงค์การให้วัคซินโปลิโอ

ด้านจัดกิจกรรมวันโปลิโอโลกวันที่ 24 ตุลาคม 2566

 1. ทุกสโมสรโรตารีภาค 3330 ทั้ง 103 สโมสร จัดโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง

 2. รณรงค์ใส่เสื้อหยุดโปลิโอ พร้อมกัน

เสื้อ End Polio Now , Create Hope in the World ออกแบบเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้ทุกสโมสรโรตารีสั่งจองไว้ร่วมทำกิจกรรมในการมีส่วนร่วมหยุดโปลิโอตลอดทั้งปี สอบถามรายละเอียดทางกองเลขาภาค3330

สุดท้ายต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการภาค นายกสโมสรโรตารี ประธานฝ่ายมูลนิธิโรตารี ทุกสโมสร ที่ช่วยกันจัดทำแผนงานหยุดโปลิโอ ภาค 3330 ความคืบหน้าแต่ละสโมสรในการรณรงค์หยุดโปลิโอ จะรวบรวมและลงเสนอให้ในวารสารภาค 3330 ฉบับต่อไปแล้วพบกันใหม่เดือนกันยายนครับผม

PHF (Paul Harris Fellow)พอล แฮริส เฟลโลว์

การยกย่องมากมายที่มูลนิธิโรตารีมอบแก่ผู้ทำสิ่งดีๆ การยกย่องที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ PHF (Paul Harris Fellow ซึ่งตั้งชื่อรางวัลตามชื่อของพอล แฮร์ริส ผู้ก่อตั้งองค์กร)
         การยกย่องเป็น PHF ถูกริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เพื่อกระตุ้นการบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี
         สโมสรสามารถยกย่องการเป็น PHF ให้แก่บุคคลที่สโมสรพิจารณาว่ามีความเหมาะสม (เป็นสมาชิกโรตารีหรือไม่ก็ได้) ในรูปแบบการบริจาค 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ให้แก่กองทุนประจำปีของมูลนิธิโรตารีหรือการสนับสนุนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ (Grant) ที่ได้รับอนุมัติ
         การบริจาคแต่ละครั้งจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา มีขั้นของการยกย่องเป็น PHF ที่สอดคล้องกับระดับการบริจาค ดังนี้:
         ทุกการบริจาคจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

         ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ครั้ง ได้รับเข็ม PHF ประดับด้วยพลอยสีน้ำเงิน
         หลังจากผ่านครั้งที่ 5 แล้ว

         ทุกการบริจาคจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

         ครั้งที่ 1 ถึง 3ครั้ง ได้รับเข็ม PHF ประดับด้วยพลอยสีแดง

         เกณฑ์สำหรับการยกย่องเป็น PHF นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสโมสร
         ผู้ได้รับการเสนอชื่อ คือ บุคคลที่ทำความดี ทุ่มเท เกิดความสำเร็จในการกระทำ และมีจริยธรรม


         การยกย่องเป็น PHF จัดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกสโมสร หรือผู้ว่าการภาคในระหว่างการประชุมที่เป็นทางการ หรือการประชุมโรตารีในโอกาสต่างๆ

Cr. ผู้แปลเรียบเรียง : คุณแหม่ม อน.รัชดา สร.ควนลัง-หาดใหญ่

เฉียดตายด้วยโรคโควิด19

อน.สมชัย โสภาศรีพีนธ์ สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

ก่อนอื่นผมกราบขอขมา ขออนุญาตดวงวิญญาณผู้ล่วงลับนำเรื่องราวของท่านมา เผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นกรณีศึกษาครับ

ก่อนหน้านั้นไม่ถึง 3 ปีก็มีคหบดีใหญ่ในเมืองสุพรรณบุรี เป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาทำมาหากินที่เมืองสุพรรณบุรี มีฐานะร่ำรวย อายุประมาณ 70-72 ปี เดินทางไปเยี่ยมญาติที่บ้านเกิดที่ซัวเถา ประเทศจีน นำเงินที่หามาได้ส่วนหนึ่งเอาไปแบ่งปันให้ญาติๆ และเพื่อนๆ ที่ยังขาดแคลนและถือโอกาสใช้หนี้คืนสมัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินเป็นทุนการเดินทางมาทำมาหากินในประเทศไทย หลังจากเดินทางกลับมาถึงบ้านที่สุพรรณบุรี ก็มีอาการไข้สูง ไอมาก และได้รักษาตามอาการ คิดว่าเป็นไข้หวัด และอ่อนเพลียจากการเดินทาง สองวันต่อมาได้เสียชีวิตอย่างสงบในห้องนอนเวลากลางคืน สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากปอดติดเชื้อรุนแรง

เหตุที่ผมนำเรื่องราวของผู้ป่วยสองท่านมาเขียน เพื่อจะบอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองราย มีอาการคล้ายๆกับโรคไวรัสปอดอักเสบโคโรน่าหรือโควิด19 ที่เพิ่งพบเชื้อเมื่อปลายปี ค.ศ. 2019

ซึ่งผมเองก็เฉียดตายเพราะไปติดเชื้อไวรัสปอดอักเสบโควิด19 ที่มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 อาการป่วยคล้ายกันกับไข้หวัดและเชื้อเริ่มลุกลามไปที่ปอด ค่าออกซิเจนต่ำกว่าค่าปกติ โชคดีที่ผมและลูกๆ ตัดสินใจว่าควรรักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศจีน เมื่อหายดีแล้วจึงจะเดินทางกลับประเทศไทย ถ้าตัดสินใจพลาดนิดเดียวผมก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกับบุคคลทั้งสองท่านข้างต้นที่กล่าวมาอย่างแน่นอน

หมายเหตุ : โรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่านี้เพิ่งค้นพบเมื่อปลายปี ค.ศ.2019 เนื่องจากระบาดหนักในมณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีน และต่อมาก็ระบาดไปทั่วโลก จึงทำให้ทุกคนรู้จักโรคโควิด19

ความสำเร็จ จาก พลังแห่งความสามัคคี บนพื้นฐานของ การทำความดี ของนายกสโมสรโรตารีรุ่น 113

อน.พัชรินทร์ บุญพัชรวงศ์

” อร่อยติดดาว ” By 2 สาว พาชิม

อน.พัชรินทร์ บุญพัชรวงศ์และ อน.รุ่งอรุณ อยู่โต

โรตารีกับคำว่า “ท่าน”

ชำนาญ จันทร์เรือง

ผมเคยได้รับคำถามเกี่ยวกับการใช้คำว่าว่า “ท่าน”ในวงการโรตารีว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพราะบางคนก็อึดอัดที่จะใช้คำว่า “ท่าน” และบางคนก็ใช้คำว่า “ท่าน”เสียจนเกินงาม(เวอร์) ทำให้ดูเหมือนเป็นการประชดไปเสีย
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้บทนิยามของ คำว่า “ท่าน” ไว้ ดังนี้ “(1) ส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เป็นคำกลาง ๆ หรือแสดงความเคารพ เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒, ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงด้วยความเคารพ เช่น ท่านไม่อยู่ คุณพ่อท่านหลับแล้ว หรือโดยไม่เจาะจง เช่น อย่าลักทรัพย์ท่าน เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3. (2) น. คำที่ใช้ประกอบหน้าชื่อบรรดาศักดิ์หรือตำแหน่งแสดงความยกย่อง เช่น ท่านขุน ท่านอาจารย์ ท่านเจ้าอาวาส.
ลูกคำของ “ท่าน” คือ ท่านชาย ท่านผู้หญิง ท่านหญิง “

ต่อมาคณะกรรมการชำระพจนานุกรม แห่งราชบัณฑิตยสถาน ได้มาอภิปรายและแก้ไขปรับปรุง บทนิยามของคำว่า “ท่าน” ใหม่ ดังนี้

“ท่าน สรรพนาม คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยเป็นคำกลาง ๆ หรือแสดงความเคารพ

 • เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยความเคารพ เช่น ท่านไม่อยู่ คุณพ่อท่านหลับแล้ว
 • หรือโดยไม่เจาะจง เช่น อย่าลักทรัพย์ท่าน เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3
 • นาม คำใช้ประกอบหน้าชื่อบรรดาศักดิ์ หรือตำแหน่ง เช่น ท่านขุน ท่านอาจารย์ ท่านเจ้าอาวาส”

คำว่า “ท่านชาย” เป็นคำเรียกราชนิกุลฝ่ายชายชั้นหม่อมเจ้า “ท่านหญิง” เป็นคำเรียกราชนิกุลฝ่ายหญิงชั้นหม่อมเจ้า ซึ่ง “ท่านชาย” และ “ท่านหญิง” ในที่นี้ถือเป็นคำ 1 คำ ต่างหาก มิใช่คำนำหน้านาม (Title)แต่อย่างใด

ตัวอย่างของคำว่า “ท่าน” และการกล่าวถึงผู้ใหญ่ในวงราชการที่ใช้คำว่า “ท่าน” เป็นสรรพนามบุรุษ ที่ 2 และ 3 นั้น ตามปกตินิยมใช้ประกอบหน้าบรรดาศักดิ์บางชั้น หรือตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเคารพหรือยกย่อง เช่น ท่านขุนวิจิตรมาตรา ท่านรัฐมนตรี ท่านอธิบดี ท่านเจ้าอาวาส ไม่นิยมใช้นำหน้าชื่อบุคคล นอกจากในบางวงการที่มีใช้อยู่บ้าง เช่น วงการผู้พิพากษา วงการนักการเมือง แต่โดยทั่วๆ ไป ไม่นิยมใช้
คำว่า “ท่าน” นั้น ในภาษาเขียนและภาษาที่ใช้เป็นทางการมิได้มีกำหนดให้ใช้เป็นคำนำหน้านาม(Title) แต่คำว่า “ท่าน” เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ 2 เช่น “ท่านจะดื่มอะไรดีครับ” เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 เช่น “อาจารย์ท่านไม่อยู่” หรือเป็นคำประกอบหน้าชื่อบรรดาหรือตำแหน่งเพื่อแสดงความเคารพ เช่น ท่านขุน ท่านประธานองคมนตรี ท่านเจ้าอาวาส ดังนั้นหากจะใช้ว่า ท่านรัฐมนตรี ท่านผู้พิพากษา ท่านอัยการฯ ก็อยู่ในข่ายของการใช้คำประกอบหน้าชื่อตำแหน่ง มิได้ใช้ในฐานะที่เป็นคำสรรพนาม โดยใช้ในลักษณะเป็นคำประกอบหน้าชื่อเพื่อแสดงความยกย่องให้เกียรติ ซึ่งมิได้ถือเป็นภาษาที่มีใช้ในภาษาเขียนหรือเป็นภาษาทางการ แต่ถือเป็นภาษาปากที่ใช้ในเฉพาะวงการหรือเฉพาะกลุ่ม

จากคำนิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้คำว่า”ท่าน”นั้นขึ้นอยู่กับการเคารพหรือให้เกียรติ ฉะนั้น เมื่อเราเคารพใคร เราก็เรียกเขาว่า “ท่าน” ได้ไม่ผิดอะไร แต่ควรใช้ประกอบตำแหน่ง มิใช่ประกอบชื่อคน เช่น ท่านผู้ว่าการภาคฯ, ท่านนายกฯ ฯลฯ แต่หากไม่ได้เคารพนับถืออะไรกันเป็นพิเศษ ก็ใช้คำกลางๆว่า “คุณ” ซึ่งก็ไม่แปลกอะไร เพราะผมก็เรียกลูกศิษย์(ป.โท/ป.เอก)ของผมที่เป็นตุลาการหรืออัยการ ฯลฯ ว่า “คุณ” เช่นกัน

โดยส่วนตัวผมเองแล้ว ผมไม่ติดใจคำว่า “ท่าน” เท่าใดนัก เพราะการเริ่มต้นชีวิตการทำงานของผมก็เริ่มจากการเป็น “ท่านปลัด” แล้วมาจบที่ “ท่าน ส.ส.” ซึ่งผมไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรมากนัก เพราะเป็นการเรียกตามๆกันมาโดยตำแหน่ง คงมิได้มีความเคารพนับถืออะไรผมเป็นพิเศษหรอก

ผมชอบให้ผู้อื่นเรียกว่าผม ว่า “คุณ” และผมก็ชอบเรียกคนอื่นว่า “คุณ” มากกว่า เพราะผมถือว่าคนเราไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน หรือไม่ว่าจะยากดีมีจนเพียงใด ย่อมอยู่ในสถานะที่เสมอกันในความเป็นมนุษย์

กล่าวโดยสรุปก็คือ หากเราอยากจะเรียกใครว่า”ท่าน” ก็เรียกไป แต่อย่าไปเคืองเขาหรือแสดงออกทางสีหน้า หากเขาไม่เรียกเราว่า “ท่าน” เหมือนกับที่หลายๆคนเป็นอยู่ก็แล้วกัน และอย่าให้เป็นเหมือนบางคนที่เรียกคนอื่นว่า “พี่”ติดปากทุกคำ เพราะคงต้องดูตาม้าตาเรือเสียก่อนว่าเขายอมให้เรานับญาติกับเขาหรือเปล่า เพราะบางคนที่เขาเสพติดคำว่า “ท่าน”ไปแล้ว อาจจะสวนกลับ(ในใจ)ได้ว่า (กู)ไปเป็นพี่(มัน)ตั้งแต่เมื่อไหร่(วะ)

🎬พลังธารน้ำใจจากเพื่อนสโมสรโรตารี


ส่องกิจกรรม สโมสรโรตารี ในภาค 3330

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 2 ปี 2023-2024

สโมสรโรตารีปัตตานี

กิจกรรมแรกกับสโมสรโรตารีปัตตานี นำน้ำเต้าหู้มาบริการ​ให้กับผู้เข้าร่วม​งานวิ่งไปกับครูครั้ง​ที่​ 2​ วันที่​ 16​ กรกฎาคม​ 2566​ เวลา​ 05:00-10:00​ น.​ ณ​ คณะศึกษา​ศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์​ วิทยาเขต​ปัตตานี​ ผู้​ช่วย​ผู้ว่าการ​ภาคพื้นที่​ 2​ นางประทุม​ เทพเพชร​ นายกสโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ นางชญา​มณี​ โชติ​โอ​ส​ธี​ และ​สมาชิก​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ ร่วมบริการน้ำเต้าหู้ให้กับผู้เข้าร่วมงานวิ่ง​ไป​กับครูครั้ง​ที่​ 2​

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

อบรม คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ ปี 2566-2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

สร.สุพรรณบุรี ส่งนักเรียนอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในอุปภัมภ์ไปอบรม คณะกรรมการสโมสรอินเตอร์แรคท์ ที่จังหวัดราชบุรีพื้นที่16-30ภาค3330โรตารีสากลปีบริหาร2566-2567 โดยสโมสรโรตารีราชบุรีเป็นเจ้าภาพ. โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา.นางสาว ภัทราวดี บุญเชื้อ ร่วมเดินทางไปดูแลอย่างใกล้ชิด

สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี

วันจันทร์ที่​ 17กรกฎาคม​ 2566​ นย.อธิยุตว์​ หาญมนตรี​ นายกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี​ พร้อมสมาชิก​ อน.พอ.สุเทพ​ สิทธิรักษ์​ อน.น้ำผึ้ง​ ช่วยชู​ อน.บำเพ็ญ​ สามารถ​ อน.นพ.กิตติ​ รัตน​สมบัติ​ อน.สมเกียรติ​ พัวบัณฑิตกุล​ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ที่ได้รับเงินมาจากโครงการน้ำสะอาดของโรงเรียนท่าศาลา-ประสิทธิ์ศึกษา​ จำนวน​ 4​ ทุน​ทุนละ​ 1,500​ บาท ให้กับนักเรียน​ของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์​ศึกษา​
https://m.rotary3330.org/newsclub/9767

สโมสรโรตารีนครศรีธรรมโศกราช

วันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 66 สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช ได้มาแสดงความอาลัยกับ อน.ศุภรัตน์ เศรฐภักดี สร.นครศรีวีระไทยที่สูญเสียคุณพ่อสมนึก นิลมา อายุ 97 ปี ตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่วัดชะเมาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
https://m.rotary3330.org/newsclub/9766

#สโมสรโรตารีคอหงส์ ร่วมกับ #สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

8.07.2023 #สโมสรโรตารีคอหงส์ ร่วมกับ #สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ เปิดการประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 1 ปีโรตารี 2566-2567 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเสมอมา ปีนี้สัญญาว่าจะทำให้สโมสรแข็งแรงและเติบโตกว่าเดิมนะคะ

https://www.facebook.com/100000623880763/posts/pfbid0c9hmZWvntTNgEQDDAS55xZ1GnazQRmiiN4j2aUpfQ6oNDAi32TNjJL4qK9EUf9zal/?sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

สโมสรโรตารี 10 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต

สโมสรโรตารี 10 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต จัดงานพิธีสถาปนานายกสโมสรโรตารี และคณะกรรมการบริหาร ปีโรตารี 2566-2567 สโมสรโรตารีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ คือเกาหลีใต้ และมาเลเซีย เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230720235307449

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

✍️ 21 กค.66 รทร.ศิโรรัตน์ อี้งเจริญ ประธาน YEO สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ 🎈นำครอบครัวและนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ

🌹 นส.จิตตานันท์ จุลนิพิฐวงษ์ (เดินทาง 24 กค.66 ประเทศบราซิล)​และ

🌹 นายเฟเดริโก้ คารันนันเต้ น้องริโก้(เดินทาง 29 สค.66 ประเทศฝรั่งเศส)

🤘ลูกหลานของสโมสรฯ มากล่าวขอบคุณแม่ๆ ก่อนเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯเป็นเวลา 1 ปี โดย นย.รธิป ตั้งสิริฤกษ์ มอบธง /อน.เครือฟ้า นาเครือ นายกผ่านพ้น มอบทำเนียบสโมสรฯ/สมาชิกมอบของที่ระลึก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02D9GMubqmE6JbBJhUCDXZ7kgHKy8Cg8nguVsoVXJPdo1KZBzHneHFK1uTVC5x5NGVl&id=100080127721272&sfnsn=mo&mibextid=VhDh1V

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดย ประธานฝ่ายเยาวชน รทร.ก่องกนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พร้อมประธานฝ่ายเยาวชน สโมสรโรตารีกระบี่ อน.นนทวรรณ เอ่งฉ้วน ได้นำนักเรียนอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จำนวน 5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา อจ.สุภาภรณ์ ศรีจันทร์ เข้ารับการอบรม คณะกรรมการ ปี 2566-2567 พื้นที่ 1-15 เพื่อนำความรู้ ความสามารถ มาบริหารสโมสร และดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายกฉัตรนภา เต็มรัตน์ นายกเพิ่งผ่านพ้นเพ็ญ มานะการ และสมาชิก ร่วมงานสถาปนานายกสโมสรโรตารีสงขลา ประธานห้าฝ่าย ปีโรตารี 2566-2567 ณ โรงแรมสงขลาลากูน่า

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02bDKUwFHfqqSbVbfvcnnDhfMEdF4u1CqnE2FnhB1EPr7vHEiHn5kmFiGENG25jYDnl&id=100018922389383&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566
นายกปรีชา กฤตยาเวทย์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2566-2567 และสมาชิกสโมสรฯ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Mental health ภายใต้โครงการ “สร้างรอยยิ้มและสุขภาพที่ดีสู่เรือนจำ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสโมสรโรตารีลัดหลวง สโมสรโรตารีพระประแดง สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ พื้นที่ 21-22 ภาค 3330 ปีโรตารี 2566-2567 และกลุ่มศิลปินจิตอาสา ที่เรือนจำสมุทรปราการ ซึ่ง Mental health เป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อีกหนึ่งในเป้าหมายหลักของ ท่านกอร์ดอน ประธานโรตารีสากล ปีโรตารี2566-2567 ในงานนี้มีการเลี้ยงอาหารกลางวัน เล่นดนตรีสด มอบอุปกรณ์กีฬา วอลเลย์บอล ตระกร้อ ฟุตซอลพร้อมโก ปิงปอง แบตมินตัน สื่อการเรียนการสอนและคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ผู้ป่วย เช่น แพมเพิส วีลแชร์ ซึ่งมีนักโทษจำนวนนักโทษ 4,800 คน แบ่งเป็น ชาย 4,400 คนและหญิง 400 คน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0jBVpSAE48onEyLrw1HgQKCdC6BhR6XkGnMpm2DLS8V4gjiw36dCdsDpguk46rSuGl&id=100063511216142

สโมสรโรตารีสนามจันทร์

นายกสุชาติ เอกพัชรวรรณ และสมาชิกสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ลานหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม

สโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ

กิจกรรมสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ ภาค 3330 โครงการกิจกรรมสุขอนามัยของแม่และเด็ก(มอบของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับแม่และเด็ก) ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น.โดย นย.เสมา อำนวยวัฒนกุล ผชภ.อน.และสมาชิก สโมสรเพชรสุพรรณ

​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี

วันที่​ 28​ กรกฎาคม​ 2566​ ณ​ ลานวัฒน​ธรรม​ เทศบาล​เมือง​ปัตตานี​ ผู้ช่วย​ผู้ว่าการ​ภาค​ พื้นที่​ 2​ ภาค​ 3330​ โรตารี​สากล​ นาง​ประทุ​ม​ เทพ​เพชร​ นายก​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ นาง​ชญา​มณี​ โชติ​โอ​ส​ธี​ และ​สมาชิก​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ ร่วม​พิธี​ทำบุญ​ตักบาตร​เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​พระราช​สมภพ​ พระบาทสมเด็​จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​

​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​

วันที่​ 28​ กรกฎาคม​ 2566​ ณ​ ลานวัฒน​ธรรม​ เทศบาล​เมือง​ปัตตานี​ ผู้ช่วย​ผู้ว่าการ​ภาค​พื้นที่​ 2​ ภาค​ 3330​ โรตารี​สากล​ นาง​ประทุ​ม​ เทพ​เพชร​ นายก​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ นาง​ชญา​มณี​ โชติ​โอ​ส​ธี​ และ​สมาชิก​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ ร่วม​พิธี​ถวายพระพร​ชัย​มงคล​ เนื่อง​ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาท​สมเด็จ​พระวชิรเกล้า​เจ้าอยู่หัว​ ขอ​พระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน

สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โครงการทอดผ้าป่ามหากุศล”แก้จนคนสองพี่น้อง ” สโมสรโรตารี่สองพี่น้องโดย นายกพวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วยอดีตนายก แอนน์ และสมาชิกโรแทเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายผ้าป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง ในครั้งนี้สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง ได้ถวายผ้าป่าให้กับส่วนราชการอำเภอชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอสองพี่น้องในนาม ”ผ้าป่ามหากุศลแก้คนจนสองพี่น้อง”

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

เคาะฆ้องเปิดประชุมครั้งแรกปีโรตารี 2566-2567
นำโดยนายกเจนจิรา เดือนขึ้น ณ โรงแรม ณ เวลา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 พร้อมสมาชิกร่วมสโมสร และต่างสโมสรเข้าร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งมีแขกรับเชิญ อน.ประทีป แย้มเกตุ สนเทศโรตารีเรื่อง การเป็นโรแทเรียนนั้นไม่ยาก โดยจะเป็นคำขวัญของโรตารีคือ “การบริการผู้อื่นเหนือตนเอง”

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสัการะ และวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

นายกเจนจิรา เดือนขึ้น นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปี2566-2567 พร้อมสมาชิก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน พร้อมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี
นำโดย นายกเจนจิรา เดือนขึ้น และประธาน มูลนิธิสโมสร ประธานสมาชิกภาพสโมสร ประธานส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะเข้าร่วมประชุม Vibrant Club Workshop District 3330
1.มูลนิธิโรตารี Rotary Foundation
2.สมาชิกภาพ Membership
3.ภาพลักษณ์สาธารณะ Public Image
ประจำปีโรตารี 2566-2567 ภาค3330โรตารีสากล
วันเสาร์ที่5สิงหาคม2566
สถานที่ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี นำโดยนายกเจนจิรา เดือนขึ้น พร้อมสมาชิกสโมสรฯ ร่วมงานพิธีฉลองคณะกรรมการบริหาร 10 สโมสรในจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ 11-12-13 ภาค 3330 ปีโรตารี 2566-2567 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สโมสร​โรตารี​หัวหิน

วันที่​ 28​ กรกฎาคม​ 2566​ ณ​ สวนสาธารณะ 19 ไร่ สมาชิก​สโมสร​โรตารี​หัวหิน ร่วม​พิธี​ถวายพระพร​ชัย​มงคล​ เนื่อง​ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาท​สมเด็จ​พระวชิรเกล้า​เจ้าอยู่หัว​ ขอ​พระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน

สโมสรโรตารีหัวหิน

วันที่ 29/7/2566 สโมสรโรตารีหัวหินได้ร่วมทำบุญบวชพระหมู่วัดธรรมิการาม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และเชิญ ธง ฉัพพรรณรังสีห่ม ผ้าพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดเขาสนามไชย

สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีกระทุ่มแบน เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี

สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี นำด้วย ผชภ.ดำเนิน มาทอง และสมาชิกอีก6 ท่าน. ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ วันที่28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของในหลวงรัชการที่ 10 ณ ที่ทำการอำเภอสิชล. จ.นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3330

วันที่ 28 ก.ค. 66 สโมสรโรตารีอีคลับ ภาค 3330 นำโดย นย.ชุลียฉัตร เรืองสิทธิชัย ร่วมพิธีเปิดงานถวายเทียนจำนำพรรษากับร.ร. เทศบาล2(ประชาภิบาล)เทศบาลเมืองกาญจนบุรี พร้อมทั้งนำเทียนถวาย ณ วัดท่ามะขาม

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3330

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3330 ร่วมกิจกรรมทาสีฟุตบาท กับ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 10.00-12.00 น บริเวณป่าช้ากิจ และโค้งปะปา

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:00 น.
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 น. สโมสรโรตารีเทพารักษ์ นำโดยนายกปรีชา กฤตยาเสทย์ และสมาชิกสโมสรฯ ร่วมกับสโมสรโรตารีลัดหลวง สโมสรโรตารีพระประแดง สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ เลี้ยงไอศรีมให้กับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการ รวมชาย-หญิง จำนวน 4,800 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาล ที่ 10

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xYZiF94HekYAP67DHrHEHdATrJTzrsxGNBdKve8nZQiFQSnF4Yx9yf4PmhFJ6t5pl&id=100063511216142

สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี ร่วมกับ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ,สำนักงานก่อสร้างชลประทาน และโรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง ทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้จำนวน 229 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง ตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี พร้อมสมาชิก ทำโครงการมอบรถวิลแชร์จำนวน 3 คัน ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

สโมสรโรตารีสนามจันทร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีสนามจันทร์ นำโดย นายกสุชาติ เอกพัชรวรรณ สมาชิก และคู่สมรสไปร่วมพิธีสถาปนาฯสโมสรโรตารีชอนจู ภาค 3670 ประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นสโมสรคู่มิตร

สโมสรโรตารีสนามจันทร์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีสนามจันทร์ประชุมปกติประจำสัปดาห์ครั้งที่ 2/2566-2567 ณ ห้องทับทิม โรงแรมเวล เวลา 19.00 น. โดยมี รทร. รัชนี ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาวะทางจิต ภาค 3330 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 สร.สุพรรณิการ์ได้รับเกียรติจาก นายปริญญา  เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นภัสสร  สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติมาร่วมงานและได้บริจาคเงินเข้าโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ณ.โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2566 สภากาชาดไทย กิ่งกาชาดอำเภอพระประแดง ร่วมกับ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ และ สโมสรโรตารีพื้นที่ 21 

ประกอบด้วย สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ สโมสรโรตารีพระประแดง สโมสรโรตารีลัดหลวง และชุมชนใน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต “Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี4)” จำนวนผู้ลงทะเบียน ๑๘๕ คน จำนวนผู้สามารถบริจาคโลหิตได้ ๑๖๐ คน คิดเป็นปริมาณโลหิต “ ๖๔,๐๐๐ cc “ ยอดโลหิตเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา

ขอขอบพระคุณสโมสรโรตารี และกิ่งกาชาดทั้ง ๔ องค์กร และผู้มีส่วนอนุเคราะห์ทุกท่าน”

สโมสรโรตารีนครชัยศรี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา สโมสรโรตารีนครชัยศรี นำโดยอดีตนายกสุชาติ สูงกิจบูรณ์ ประธานอนุกรรมการกลุ่มมิตรภาพโรตารี (ชมรมกอล์ฟตอนบนภาค 3330 ปีโรตารี 2566-2567) ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างโรแทเรียนภาค 3330 ภาคเอกชนและ ข้าราชการ ณ สนามยูนิแลนด์ กอล์ฟแอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ในงานนี้ ประธานจัดงานท่านอดีตนายกสุชาติ สูงกิจบูลย์ ได้ มีกิจกรรม ซึ่งรายได้มอบให้กับทางภาค 3330 เพื่อทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีการประมูล สินค้าต่างๆ ซึ่งประธานจัดการแข่งขันขัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด คุณณัฐสิทธิ์ ครูสุรัตน์ และอดีตนายกสุราณี ครูสุรัตน์ จากสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี (รองสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) ได้จัดการแข่งขัน อย่างสนุกสนาน เต็มไปด้วยมิตรภาพ รวมถึง แขกต่างสโมสร และต่างภาคมากมาย ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าการภาคดร.วาทิตย์ และโรตารีแอนน์ สมสมัย ตั้งรพีเลิศ ผู้ว่าการภาค 3360 

ท่านอภิชาติ อมรบุตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ได้ร่วมการแข่งขันร่วมกิจกรรม ทั้งนี้การแข่งขัน เต็มไปด้วยมิตรภาพและความสนุกสนาน ตามจุดประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้คือ เชื่อมความสัมพันธ์ มิตรภาพ ในองค์กร ให้ เกิดความสามัคคี เพราะความสามัคคีนั้นสามารถสรรสร้างความหวังให้กับโลกเราได้

Create hope In The World.

สโมสรโรตารีแก่นจันทน์

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชบุรี ร่วมกับสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ จัดประกวดดนตรีเยาวชน “โรบินสันไลฟ์สไตล์สคูลมิวสิคคอนเทส” โดยมีเยาวชนจาก 13 โรงเรียน จำนวน 21 วง เข้าร่วมฏษณประกวด โดยมี คุณโชคาวิชญ วสุวิรักษ์โชติ ผจก.ทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชบุรี กล่าวรายงาน นย.ปิยนุช ภุ๋สวัสดิ์ นายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ เป็นประธานเปิดงาน โดยในการประกวดวงที่ชนะเลิศได้แก่  วง 4 lives จากโรงเรียนสุริยวงศ์  เป็นตัวแทนเข้าไปประกวดในระดับภาคต่อไป

สโมสรโรตารีแก่นจันทน์

สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ นำโดย นย.ปิยนุช ภู่สวัสดิ์ จัดกิจกรรมวางตู้บริจาค ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่ราชบุรี และร้านคาเฟ่อะเมซอน (ปั๊มน้ำมันปุ๋ยป้องปาง) , คาเฟ่อะเมซอน สถานีรถไฟ โดยมีประธานแอนน์วีณา ศรีสรรพางค์  ร่วมเป็นเกียรติ ในการบริจาค เป็นปฐมฤกษ์ทั้ง 3 จุด

สโมสรโรตารีแก่นจันทน์

สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ นำโดย นย.ปิยนุช ภู่สวัสดิ์  สำรวจบ้านเยาวสตรีผู้เปราะบาง นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อ.เมือง  จ.ราชบุรี  เพื่อสร้าง “บ้านปันสุข” จำนวน 1 หลัง มูลค่า 250,000 บาท  โดยมี อน.ณัฐพร เครือเอม  เป็นประธานโครงการ ซึ่งใช้วิชีพของโรแทเรียนในการบำเพ็ญประโยชน์ ตามจรรยาบรรณของโรตารี  

สโมสรโรตารีอู่ทอง

16 กรกฎาคม 2566  สโมสรโรตารีอู่ทอง จัดงาน ” โรตารีสรรค์สร้างงาน ตระการตาผ้าไทย ” และ พิธีฉลองนายกคณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารีอู่ทอง ปีโรตารี 2566-2567 

ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน นย.พิมพ์วราวรรณ จังธนัทภาฐร และคณะกรรมการชุดใหม่ ทุกท่าน

ในงานได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าการภาค ท่านอดีตผู้ว่าการภาค ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  ท่านนายอำเภออู่ทอง และ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน มาร่วมงานมากมาย บรรยากาศสนุกสนาน และอบอุ่นมาก

ขอขอบคุณทุกท่านมาร่วมงาน
ขอบคุณนางแบบกิตติมศักดิ์ทุกท่าน ที่ร่วมเดินแบบการกุศล และขอบคุณนักร้องกิตติมศักดิ์ทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับเราในครั้งนี้ค่ะ

สโมสรโรตารีโพธาราม

วันที่ 21 กรกฏาคม 2566 สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดยนายกภณิชชา จงสุภางค์กุล เคาะฆ้องเปิดประชุมครั้งที่1/2566 ณ ร้านอาหารลาบร้อยเอ็ด  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งการประชุมเป็นการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของสโมสรในปีบริหาร 2566-2567 สนเทศโรตารี โดยอน.วิชัย ยานุวิริยะกุล ในการนี้ อน.สมชาย กมลพันธ์ทิพย์ ประธานที่ปรึกษา ได้มอบเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท ในการดำเนินกิจกรรมของสโมสร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของภาค 3330

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

จันทร์ 17 กรกฎาคม 2566  #ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานเยาวชน และสิ่งแวดล้อม #สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.สุกัญญา ไทยเสรีกุล พร้อมสมาชิก ร่วมงานทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา ครบรอบ 94 ปี โรงเรียนสงวนหญิง พร้อมมอบถังคัดแยกขยะ ให้กับสภานักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง ณ. หอประชุมโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

จันทร์ 17 ก.ค.66 #สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.สุกัญญา ไทยเสรีกุล พร้อมคณะกรรมการบริหารสโมสร ปี 2566-2567 

ประชุม Club Assembly ครั้งที่ 2 

– สรุปการจัดงานฉลองและจัดหารายได้

– ประชุม Vibrant Club ที่นครธรรมราช                      

– กำหนดเป้าหมาย ปี 2566-2567

– วางแผนงานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

– เรื่องอื่นๆ

ณ.สุพรรณวันวาน รีสอร์ท สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

27 กรกฎาคม 2566 นย.สุกัญญา ไทยเสรีกุล และประธานฝ่ายบริหารจัดการสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  ร่วมการประชุมเคาะฆ้องครั้งที่ 1ของสโมสรสองพี่น้อง โดยนย.พวิชร์ศักดิ์  ปภาชยาธนันต์ เปิดประชุม มีผู้ช่วยภาคพื้นที่ 30 อน.นันทิยา พึ่งบุญ ณ อยุธยา พร้อมนายกรุ่น 119 และสมาชิกต่างสโมสรหลายสโมสรมาร่วมประชุมและให้กำลังใจ ณ.ห้องประชุมสาธารณสุข เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ส่งเสริมสันติภาพและการป้องกัน แก้ไขข้อขัดแย้ง

️@โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต้านยาเสพติดและการจราจร แก่นักเรียนในสถานศึกษา วันพฤหัส 3 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดย นย.สุกัญญา ไทยเสรีกุล อน.พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด อน.นงลักษณ์ ศุภโสภณ ประธานเยาวชนและที่ปรึกษาสโมสรอินเตอร์แรคท์ ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ต้านยาเสพติดและการจราจร แก่นักเรียนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ดำเนินงานโดย สโมสรอินเตอร์แรคท์โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” ร่วมกับ สภอ.ศรีประจันต์

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 นย.สุกัญญา ไทยเสรีกุล และ อน.รุ่งฉัตร ง้วนจินดา เข้าร่วมงานประชุม Vibrant Club Workshop 

ภาค 3330 โรตารีสากล สมาชิกภาพ มูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์สาธารณะ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นำโดยนายกสุกัญญา ไทยเสรีกุล นยก.ลัดดารัตน์   ตันรัตนวงศ์ และนายกผ่านพ้น  พัชรกันย์ ปานบ้านเกร็ด  ร่วม ประชุมครั้งที่ 1  กับสโมสรโรตารีเยาวราช ภาค 3350 ณ.ภัตตาคารไทยสกาล่าหูฉลาม สยามพารากอน กรุงเทพฯ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันที่  8  สิงหาคม 2566 #สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ นย.สุกัญญา  ไทยเสรีกุล จัดการประชุมเคาะฆ้องครั้งที่ 1 

โดยมี นยก.ลัดดารัตน์  ตันรัตนวงค์ อดีตนายกและสมาชิกสโมสรเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

@ นายกแจ้งเป้าหมายดำเนินงาน  กิจกรรมที่จะทำในปีบริหาร 2566-2567   

@ ประธานแต่ละฝ่ายได้แจ้งถึงหน้าที่และบทบาท กิจกรรมที่จะทำของแต่ละฝ่ายให้นายกและสมาชิกได้ทราบ 

ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก 

– สโมสรโรตารีสองพี่น้อง 

– สโมสรโรตารีเยาวราช ภาค 3350

– สโมสรโรตารีเพชรสุพรณ

–  ชุมชนโรตารีวังยาง อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

มาร่วมประชุมพร้อมเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  ณ.โรงแรม พชร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสนามจันทร์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายกสุชาติ เอกพัชรวรรณ นำ สมาชิก และคู่สมรส สโมสรโรตารีสนามจันทร์ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีย์

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

ฤกษ์งามยามดี ของสโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ เปิดประชุมครั้งแรก ปี 2566-2567 ด้วยคติพจน์ CREATE HOPE in the WORLD สรรค์สร้างความหวังให้โลก นย.เจิดจันทร์ ปลื้มใจ และ P Khoo Boo Choon นายกสโมสรโรตารีศรีปิตาลิง ภาค 3300 มาเลเซีย และสมาขิกทั้งสองสโมสร ร่วมกันเปิดประชุมครั้งแรก วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่

สโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.​ นายอภินันท์​ เผือกผ่อง ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​ พร้อมด้วยนางพิชานันท์​ เผือกผ่อง​ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิยกเต้งอุทิศ ดร.มงคล ธีระนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คณะกรรมการมูลนิธิยกเต้งอุทิศ และสโมสร โรตารีท่าศาลา-นครศรีธรรมราช ร่วมมอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิยกเต้งอุทิศ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความลำบากยากจน มีความประพฤติดี มีวินัย ขยันหมั่นเพียรผลการเรียนดี ระดับประถมศึกษา จำนวน 49 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท มัธยมศึกษา 34 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมจำนวน ทั้งหมด 85 ทุน เป็นเงิน 161,500 บาท และทางมูลนิธิบริจาคเงินให้กับ โรงพยาบาลท่าศาลา จำนวน 50,000 บาท โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล บ้านสงวน 10,000 บาท มูลนิธิประชาร่วมใจ 5,000 บาท รวมเงินที่มอบทุนการศึกษาและบริจาคให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ รวมเป็นเงิน 226,500 บาท ณ ห้องประชุมมูลนิธิยกเต้งอุทิศ โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

วันที่ 29 กรกฎาคม2566 เวลา.13.00น. สร.สุพรรณบุรี โดยสมาชิคของสโมสร .ได้นําของใช้จําเป็นและอาหารเสริมสําหรับแม่และเด็ก.ไปมอบให้กับแม่ลูกอ่อนที่ขาดแคนสารอาหารระยะให้นมบุตร.ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี มีเจ้าหน้าที่หน้าห้องคอดให้การต้อนรับและคุณแม่ลูกอ่อน10รายคอยรอรับมอบของที่สร.สุพรรณบุรีไปมอบให้ด้วยความดีใจ 

https://www.rotary3330.org/clubs/newsdetail.php?Suphanburi&id=9870&type=1

สโมสรโรตารีอีคลับภาค 3330

1 ส.ค. สมาชิกสโมสรอีคลับเรียนรู้เรื่องการเข้าmy rotary

สโมสรโรตารีสิชล-นครศรี

วันพุธที่ 2 ส.ค.66 โรตารีสิชล-นครศรี นำโดย นย.จิราพร. สพานทอง ผชภ.ดำเนิน มาทอง และมวลมิตรโรตารี ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ วัดสุชน ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชาวบ้าน. ต.ทุ่งใส

สโมสรโรตารีอีคลับภาค3330

วันที่ 2 ส.ค. 66 สโมสรโรตารีอีคลับภาค 3330 กาญจนบุรี นำโดย นายกชุลียฉัตร เรืองสิทธิชัย ร่วมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัด เทวสังฆาราม วัดอารามหลวง (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี

สโมสร​โรตารี​หลัก​ห้า​-ดำเนิน

สโมสร​โรตารี​หลัก​ห้า​-ดำเนิน​ นย.องุ่น​ ฟ้า​รุ่ง​สุวรรณ​ พร้อม​สมาชิก​ ได้​ร่วม​ออก​หน่วย​ รับบริจาค​โลหิต​ ช่วย​ชีวิต​เพื่อน​มนุษย์​ ร่วม​กับ​ ภาค​บริการ​โลหิต​แห่งชาติ​ที่​ 4​ จ.ราชบุรี ชมรม​ผู้​บริจาค​โลหิต​ วัด​ปราสาท​สิทธิ์​ โรงพยาบาล​ดำเนิน​สะดวก​ กิ่ง​กาชาด​ อ.ดำเนิน​ ใน​วัน​เข้า​พรรษา​ที่​ 2​ สิงหาคม​ 2566​ เวลา​ 8.00​-12.00​ น.​ได้​ผู้​บริจาค​โลหิต​ 88 ท่าน​ โลหิต​ 39,600 ซี​ซี​ ณ​ ศาลา​การ​เปรียญ​วัด​ปราสาท​สิทธิ์​ หลัก​ห้า​

https://m.rotary3330.org/newsclub/9895

สโมสรโรตารีนราธิวาส

น้ำใจรวมพลคนโรตารี สโมสรโรตารีนราธิวาส

https://vt.tiktok.com/ZSLQeUh96/

สโมสรโรตารีท่าเรือ

3ส.ค. 66 ร่วมมอบถังน้ำเย็นจำนวน2 ถังให้กับ ร.ร.ชุกพี้ นำโดย นายก เสวย ภูมิสถาน สร. ท่าเรือ และ สมาชิก พร้อมด้วยสร. ท่าม่วง สร.ชะอำ

สโมสรโรตารีนครปฐม

ในนามสโมสรโรตารีนครปฐม นำโดย นายกกิตติพัฒน์ ทองพูล ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์ ภทฺทจาโร) เจ้าคณะอำเภออัมพวา และเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม และพระครูไพศาลกิจจาภรณ์ (สุรเดช สุรเตโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เจ้าคณะตำบลบางช้าง จ.สมุทรสงคราม และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สโมสรโรตารีสนามจันทร์ หอการค้าจังหวัดนครปฐม ม.ราชภัฏกาญจนบุรี และเครือข่ายพนักงานราชการไทย ที่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญเพื่อสังคม (CSR) ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง เพื่อส่งมอบข้าวสาร จำนวน 1,000 ถุงๆ ละ 5 กก. มูลค่า 200,000 บาท ไปยัง ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ในการนำแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่ขาดแคลน และเขตแนวชายแดนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ

สโมสรโรตารีนครปฐม

สโมสรโรตารีนครปฐม ร่วมกับ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์ สโมสรโรตารีสนามจันทร์ สโมสรโรตารีทวารวดี สโมสรโรตารีบ้านโป่ง โดยมี อน.ยงยุทธ ฐิติเบญจพล (ประธานหาทุนสโมสรโรตารีนครปฐม) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฏาคม 2566 เวลา 17.30-19.30น. ณ ร้านค้าภาคกลางคืน องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีนครปฐม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีนครปฐม ส่งอาจาย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ในความอุปถัมภ์ 6 สโมสร เข้าอบรมคณะกรรมการอินเทอร์แรคท์ภาค 3330 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

สโมสร​โรตารี​ปัตตานี

เมื่อวัน​ที่​ 2​ สิงหาคม​ 2566​ เวลา​ 10:00-15:00 น.​ ณ​ ตลาดมูโนะ​ อำเภอ​สุไหงโก-ลก​ จังหวัด​นราธิวาส​ ผู้​ช่วย​ผู้ว่าการ​ภาค​ พื้นที่​ 2​ ภาค​ 3330​ โรตารี​สากล​ นางประทุ​ม​ เทพ​เพชร​ นายกสโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ นาง​ชญา​มณี​ โชติ​โอ​ส​ธี​ และ​สมาชิก​สโมสร​โรตารี​ปัตตานี​ ร่วม​ทำกิจกรรม​มอบสิ่งของ​เพื่อ​บรรเทา​ความเดือดร้อน​จาก​เหตุโกดังพลุ ในตลาดมูโนะ อ.ไหงโก-ลก นราธิวาส ระเบิด สมาชิก​ได้ร่วมเป็นกำลัง​ใจ​ให้​กับ​ครอบครัว​ผู้ได้รับบาดเจ็บ​และผู้ที่ได้รับความเสียหาย​ครั้งนี้​

สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี
ทำโครงการน้ำดื่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน มอบอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดชุกพี้ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

#สโมสรโรตารีคอหงส์

5/8/23 VIBRINT CLUB WORKSHOB 2023-2024

#สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดยนายกฉัตรนภา เต็มรัตน์ พร้อมด้วยประธานฝ่าย มูลนิธิโรตารี ภาพลักษณ์สาธารณสมาชิกภาพ ณโรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช คติพจน์ ปีโรตารี 2566-2567 “สรรค์สร้างความหวังให้โลก”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02QUcNadfTYvu27iQV4r6ri5F7SKz4cqTyYPCQFy4iFskuBoGXLXoESQLeMwqQ8nrml&id=100018922389383&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

#สโมสรโรตารีคอหงส์

5/8/23 #สโมสรโรตารีคอหงส์ ร่วมงานเลี้ยงฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสร รวม 10 สโมสร

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02g2FPad7gLGZehcDMzgCFkApAy3DuGv1yQwu3eiMjmKN3QZJAPAX49WHGosW3VtEtl&id=100018922389383&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

สโมสรโรตารีตรัง

วันที่ 19-20 ก.ค 66 ทางสโมสรโรตารีตรัง นำโดยนย.ไพฑูรย์ กาญจนมณีโรจน์ , อน.สุรัตน์ จิตรไมตรีเจริญ(ปธ.ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์) , รทร.กุลจิรา ถิ่นพันธ์ ( ปธ.ฝ่ายบริหารสโมสร) , รทร.วรวิทย์ เผือกจีน (ปธ.ฝ่ายเยาวชน) ,และสมาชิกสโมสรโรตารีตรัง ร่วมกับ สโมสรช่อศรีรีตรัง ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ อบต.บ้านควนเคี่ยม อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ในโครงการแว่นตาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์ เพื่อเปิดโลกที่สดใสให้กับชีวิต ปีที่ 2 ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 147 คน  และจะดำเนินการส่งมอบแว่นตาทั้งหมดในวันที่ 31 ส.ค.66

https://www.rotary3330.org/clubs/newsdetail.php?Trang&id=9818&type=1

สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีไม้เรียงนครศรี นำโดยนายกพรพิทักษ์ รักษาแก้ว พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุม Vibrant club workshop มูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ และภาพลักษณ์สาธาณะ 3 เสาหลักขององค์กรโรตารี ณ โรงแรมทวินโลตัส

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00-16:40 น.สโมสรโรตารีเทพารักษ์ นำโดย นย.ปรีชา กฤตยาเวทย์ พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุม Vibrant club workshop มูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ และภาพลักษณ์สาธาณะ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีท่าม่วง

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08:00-16:40 น.สโมสรโรตารีท่าม่วง นำโดย นย.วนิดา มาไพรศาลสิน พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุม Vibrant club workshop มูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ และภาพลักษณ์สาธาณะ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

วันพฤหัสที่ 27 กค 2566 ในวันครอบครัวสโมสรโรตารีบ้านโป่งครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบ้านโป่งโบล์ อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

ผชภ.สมศักดิ์ เจียมฉวี เป็นตัวแทนกล่าวถึงความร่วมมือทำโครงการ GG ร่วมกัน 6 สโมสร โดยมีสร. ทงกู เกาหลีใต้ คู่มิตรกับ สร. บ้านโป่งร่วมสนับสนุนมูลค่าโครงการGG 75,000-85,000$ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี ภาค 3330RI

 1. สร. บ้านโป่ง
 2. สร.โพธาราม
 3. สร. หลักห้า-ดำเนิน
 4. สร. กรับใหญ่
 5. สร. ลูกแก-กาญจนบุรี
 6. สร.เขาวัง

ภาค 3600 RI

 1. สร.ทงกู (เกาหลีใต้)

โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2567 (Awesome)(OK)

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

26 กค 2566 สโมสรโรตารีบ้านโป่ง ภาค 3330RI ร่วมกับ สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค 3350RI

นายกพสธร ผดุงพัฒโนดม สโมสรโรตารีบ้านโป่ง พร้อมด้วยอดีตนายกและโรเทค(อดีตเยาวชนแลกเปลี่ยน) ลงพื้นที่ร่วมกันสำรวจเพื่อทำ”โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง” ให้โรงเรียนลำพระ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

โดยการร่วมมือของ
– สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
– สโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ตามแผนงานด้วยความสำเร็จ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ปีนี้

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

วันศุกร์ที่ 21 กค 2566 สโมสรโรตารีบ้านโป่ง ร่วม กับสโมสรอินเตอร์แรคท์มัธยมวัดดอนตูมได้มอบรถเข็ญ พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มสะอาด ให้กับผู้ป่วยโรคไต ที่บ้านในชุมชนบ้านไทย อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี เพื่อช่วยเหลือการเดินทางไปฟอกเลือดที่ รพ. บ้านโป่งได้สะดวกยิ่งขึ้น ตามแผนงานโครงการ

-Concept-

Think Big Act Small “คิดใหญ่ ทำเล็ก”

จัดให้มีการรับบริจาค วีลแชร์ใน”โครงการ 3 ร”

 1. โรงพยาบาลให้
 2. โรงเรียนรับ
 3. โรตารีบ้านโป่งซ่อมแซม

แนวทางขอรับบริจาควีลแชร์ที่ชำรุดจาก รพ. บ้านโป่ง โดยโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมเป็นผู้รับบริจาค และขอให้โรตารีสนับสนุนในการซ่อมแซม ให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม ให้อินเตอร์แรคท์มัธยมวัดดอนตูม (เยาวชน) แบ่งกันออกสำรวจความต้องการวีลแชร์ ในชุมชนของตนเอง ว่ามีผู้ป่วยที่ยากไร้และต้องการวีลแชร์ เพื่อใช้บรรเทาการดำเนินชีวิตได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

สิ่งที่คาดหวังคือ อินเตอร์แรคท์ (เยาวชน) จะตระหนักถึงคุณค่าและพลังบวกแห่งการให้ อันเป็นแนวทางสำคัญสำหรับเยาวชนทุกๆคน ต้นกล้าแห่งโรตารีก็จะเจริญงอกงามเติบใหญ่เป็นที่พึ่งที่หวังของชุมชนและสังคมต่อไป อย่างแน่นอน

ผลที่เยาวชนจะได้เป็นของแถมก็คงเป็นภาพจำและเรื่องเล่าที่ประทับในความทรงจำต่อๆกันไป ผลงานและภาพกิจกรรมทั้งหลายก็จะถูกนำไปใช้ในการยื่นผลงานเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

24 กค 2566 สโมสรโรตารีบ้านโป่ง นำโดยนายกพสธร ผดุงพัฒโนดม และโรเทค (อดีตเยาวชนแลกเปลี่ยน) ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 3 สโมสร

 1. สโมสร…เขาวัง
 2. สโมสร…ชะอำ
 3. สโมสร…บ้านโป่ง
  มอบของ…ขนม🍭, นม ,แบตตาเลี่ยนตัดผมนักเรียน และ มุ้งกันยุงป้องกันไข้มาเลเรีย ให้กับนักเรียนและชาวบ้าน บางกรอย ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี ตามเป้าหมายแผนงาน

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

3 กค 2566 นายกพสธร ผดุงพัฒโนดมจากสโมสรโรตารีบ้านโป่งได้ร่วมกับ…..

✅ สโมสรโรตารีนครปฐม
✅ สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์
✅ สโมสรโรตารีสนามจันทร์
✅ สโมสรโรตารีทวารวดี
✅ สโมสรโรตารีบ้านโป่ง
📍ออกหน่วยประชาสัมพันธ์โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครปฐม ตั้งแต่วันที่
1-31 กรกฏาคม 2566 เวลา 17.00-19.30น. ณ .ร้านค้าภาคกลางคืน องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง

19/7/2566
✅สโมสรโรตารีสองพี่น้องร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รับบริจาคโลหิต
❇️นายกพวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์พร้อมด้วยอดีตนายกและแอนน์ รับบริจาคโลหิตและมอบของใช้จำเป็นสำหรัยผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง
ในครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิต 330 คน

สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง

5/8/2566
✅ สโมสรโรตารีสองพี่น้อง นำโดย นายก พวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วยประธานฝ่าย ร่วมประชุม vibrant club workshop ณโรงแรมทวินโลตัส จ. นครศรีธรรมราช
❇️ประธานมูลนิธิ
❇️ประธานสมาชิกภาพ
❇️ประธานภาพลักษณ์สาธารณะ

สโมสรโรตารี E -Club

7 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารี E – Club นำโดยนายกชุลียฉัตร เรืองสิทธิชัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพาะนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชราชินีนาถ พระบรมราชราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา91พรรษา เพือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดย กิจการพลเรือน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11ฯ กับ หน่วยงานพระราชทานจิตอาสา ประชาชนจิตอาสา คณะครูนักเรียน ณ พื้นที่ปลูกต้นไม้ ซอยเอื้ออารีย์1 ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

สโมสรโรตารีเขาวัง

7 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีเขาวังหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดเพชรบุรี (CSR) เข้าพบนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือการจัดทำโครงการ Safe Roads Save Lives ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม

สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม มอบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) และเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มูลค่ากว่า 1,200,000 บาท เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ที่ห้องประชุมอิเหนา โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม นายคงเดช ทองเรือง นายกสโมสรโรตารีสมุทรสงครามปีโรตารี 2566-2567 นายอุทัย ดำรงธรรม ประธานหอการค้า จ.สมุทรสงคราม และสมาชิกโรตารี รวมทั้งมวลสมาชิกสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม พร้อมคู่สมรส ร่วมกันมอบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ในโครงการมอบเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ซึ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากนายอุทัย และจากสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม รวมเป็นเงิน 1,005,000 บาท… สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/2589608/

https://www.banmuang.co.th/news/region/339366

สโมสร​โรตารี​นราธิวาส​- ปัตตานี

สโมสร​โรตารี​นราธิวาส​- ปัตตานี​ โดยการนำของนายกต่วนมารีนี​ บอเถาะ​ นายกชญามณี ไชติโอสธี ผชภ.ภาคประทุม​ สงขาว​ นยก.เพียรพิศ​ โชติบัณฑ์ อดีตนายก.. สมาชิก​ เป็นตัวแทน​ ผู้ว่าการภาค​ 3330 โรตารีสากล ดร.ชัชวาล​ แอนน์​พนิตา​ เตละวนิชย์​ นายกรุ่น​ 119 กองทุนภาค​ และ​ รทร.จากสโมสรโรตารีอื่นๆ​ และเพื่อนนายกสร.นราธิวาสนำสิ่งของเครื่องใช้.. เช่น​ผ้าห่ม​ มุ้ง​ ผ้าถุง​ ผ้าละหมาด​ ผ้าเช็ดตัว​ ผ้าอนามัย​ แพมเพอร์ส​ เงินสด​ รวมมูลค่า เก้าหมื่นกว่าบาท​ มอบให้กับผู้ประสบภัยจากการระเบิดของโกดังเก็บพลุ​ ที่​ ต.มูโนะ​ อ.สุไหง-โกลค​ จ.นราธิวาส​ ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ​ทีรักษาตัวที่โรงพยาบาล​สุไหงโกลค และครอบครัว​ผู้เสียหาย​ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว มอบเงินสด​ และเป็นกำลังให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการ ดังกล่าว.. 
ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาค.. ทุกท่าน​ ด้วยไมตรีจิต​แห่งโรตารี
นย.ต่วนมารีนี บอเถาะ

https://m.rotary3330.org/newsclub/9926

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

วันจันทร์ที่ 3 กค 2566 สโมสรโรตารีบ้านโป่ง นำโดยนายก พสธร ผดุงพัฒโนดมพร้อมสมาชิก ได้ร่วมมอบ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นแต่ขาดแคลนสำหรับเด็กและเยาวชน ที่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในการดูแลช่วยเหลือจากคุณพ่อเจ้าวัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

26 มิย 2566 สโมสรโรตารีบ้านโป่งนำโดย อน.อภิพัฒน์โสภาลดาวัลย์ และสมาชิกได้มอบ สื่อการเรียนการสอนและทุนการศึกษาให้กับ “นักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น แต่ยากจน” ให้กับนักเรียนใน 4 โรงเรียนของกลุ่มการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาในการดูแลช่วยเหลือจาก รร. วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณู ปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นทั้งการเรียนรู้และคุณธรรมควบคู่กันอันเป็นประโยชน์อย่างมากกับนักเรียนและเยาวชนในอำเภอบ้านโป่

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

วันที่ 7 ส.ค ผู้ว่าการภาค ชัชวาล เตละวนิชย์ เข้าชมโครงการ เครื่องกรองน้ำ ,โครงการอาหทรกลางวัน, สนามเด็กเล่น ร.ร ตชด บ้านบาโรย ช่วงเช้า บ่าย ผวภพบ นายกฯ คณะกรรมการ 5 ฝ่าย

สโมสรโรตารีคอหงส์

6/8/66 เนื่องในงานเทิดพระเกีรติสมเด็จพระพันปีหลวง สโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดยนายกฉัตรนภา เต็มรัตน์ นายกเพิ่งผ่านพ้นเพ็ญ มานะการ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาควนกาญจน์ ปรีชา(เจ้าของโครงการสอนปักผ้าปาเต๊ะ) พร้อมด้วยสมาชิก

ได้ร่วมงานเดินแบบผ้าไทย #ในชุดผ้าปาเต๊ะปักเลื่อมด้วยฝีมือปราณีตจากชุมชน #ซื่งเป็นโครงการต่อเนื่องของสโมสร ซึ่งทำให้ชุมชนมีราบได้เพิ่มมากขึ้น สามารถจำหน่ายได้ถุงละ 1500-2500 บาท สวมใส่ได้ทุกวัย นางแบบใช้นุ่งสดได้หลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละวัย เพิ่มอาชีพให้ชุมชนเข้มแข็ง ณ เซลทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี นำโดย นย.แสงชัย อํานวยวัฒนกูล พร้อมสมาชิก เข้าร่วมประชุม Vibrant club workshop มูลนิธิโรตารี สมาชิกภาพ และภาพลักษณ์สาธาณะ และร่วมงานฉลองคณะกรรมการบริหาร 10 สโมสรของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

https://www.rotary3330.org/clubs/newsdetail.php?Suphanburi&id=9945&type=1

สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง

สโมสรโรตารีช่อศรีตรัง นำโดย นายกวิชญา วงศ์หนองเตย พร้อมสมาชิก เดินทางไปเยี่ยมคุณแม่ของโรตาเรียน จำนวน 9 ท่าน โดยได้มอบของขวัญวันแม่ พร้อมคำอวยพรและร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกัน สน้างความสุขให้กับ 9 คุณแม่อย่างยิ่ง วันที่ 6-7 สิงหาคม 2566

สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง

5/8/2566
🚩 สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง
โดย อน.ชัยวัฒน์ สุขสถาวรพันธุ์ (ผู้แทนนายก)และอดีตนายกพร้อมทั้งสมาชิกโรแทเรียน
❇️ร่วมทำกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
โดยร่วมกิจกรรมกีฬาสีระหว่างชุมชนและมอบรางวัลให้กับนักกีฬา
✅ ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้สโมสรโรตารี่สองพี่น้องได้สนับสนุนน้ำดื่มมอบให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 600 ขวด

สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง

9/8/2566

สโมสรโรตารีสองพี่น้อง โดย

✅นายก พวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วยอดีตนายก/สมาชิก/และแอนน์ ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ยากไร้ เพื่อเก็บข้อมูลในการนำเสนอโครงการมอบวีลแชร์
จำนวน5 หลังคาเรือน ในอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
✅ ในการออกพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเจ้าหน้าที่ อ.ส.ม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่

สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง

9/8/2566
🚩#สโมสรโรตารี่สองพี่น้อง
🌈โดย นายก พวิชร์ศักดิ์ ปภาชยาธนันต์ พร้อมด้วยอดีตนายก/สมาชิก/และแอนน์ ลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของบรรทุกข์แก่ผู้ยากไร้ใน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีอันดามัน

สร.อันดามัน จัดงานวิ่งจัดหารายได้ ราไวย์มินิมาราธอน เพื่อจัดหารายได้ให้กับโรงพยาบาลฉลองในการจัดซื้อรถพยาบาล

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีอันดามัน ร่วมกับเทศบาลตำบลราไวย์ จัดงานวิ่งจัดหารายได้ ราไวย์มินิมาราธอน เพื่อจัดหารายได้ให้กับโรงพยาบาลฉลองในการจัดซื้อรถพยาบาล และส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนประชาชนที่รักการออกกำลังกาย ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โดยได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชน และนักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้รับความสนใจจากดารานักแสดงร่วมงาน อาทิ ตูน บอดี้สแลม, แท่งศักดิ์สิทธิ์, หนุ่ม คงกระพันธ์ และเสนาหอย ร่วมสร้างสีสันให้งานในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

สโมสรโรตารีเขาวัง

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2566 สโมสรโรตารีเขาวังนำโดยนายกเกื้อกูล ปัทมนรกิจ และสมาชิกได้เดินทางไปสำรวจเก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่บ้านโป่งลึก-บางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก โดยพบว่ามี 3 ครอบครัวที่ต้องดูแลในช่วงขวบปีแรกที่แม่มีปัญหาไม่สามารถให้น้ำนมบุตรได้ เนื่องจากแม่ไม่มีน้ำนม แม่เป็นไข้มาลาเรีย วันที่24 กรกฎาคม 2566 สโมสรโรตารีเขาวังได้เดินทางไปมอบอาหารเสริมนม เป็นนมผงตราหมีสูคร 1 สำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึงหนึ่งปี คนละหกกระป๋อง กระป๋องละ 1500 กรัม และนมกล่องยูเอชที นมจืดตราหมี ให้กับแม่แรกคลอด คนละ 3 ลัง ให้กับคู่แม่ลูกสามคู่ที่มีปัญหาเรื่องการให้นมแม่ และเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สมวัย และส่งเสริมสุขภาพของแม่ไปพร้อมกัน

ขอขอบคุณนายกสโมสรโรตารีบ้านโป่ง และสโมสรโรตารีชะอำ ที่ได้สนับสนุนนม และได้ร่วมเดินทางไปมอบนมด้วยกันในครั้งนี้

สโมสรโรตารีโพธาราม

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สโมสรโรตารีโพธาราม นำโดย นย.ภณิชชา จงสุภางค์กุล พร้อมสมาชิก และ RCC ตำบลบ้านเลือก ได้ทำโครงการส่งเสริมอาชีพทำกระถางปูนปั้นโมเดิล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุ โดยมีภาคีเครือข่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ กศน.ตำบลบ้านเลือก ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านเลือก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีนครปฐม

สโมสรโรตารีนครปฐม รับ YE.Inbound ในโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ YE.Elliot Paul,Robin,Mar จากประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566, YE.Margot SAVOYE จากประเทศอิตาลี เดินทางมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 โดยมี นย.กิตติพัฒน์ ทองพูล,โรตารีแอนน์พัชรินทร์ หนูพาสุข,รทร.เลอพงษ์ ชาญจิรภรณ์ ประธานเยาวชนแลกเปลี่ยนสโมสร และครอบครัวอุปถัมภ์ ไปรับเยาวชนแลกเปลี่ยนทั้งสองท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี โดย นย.ธันยธร มั่งมีผล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับบริษัท เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด “ว่าด้วยความร่วมมือด้านการดูป่วยระยะท้าย แบบประคับประคองเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดราชบุรี (CSR), หอการค้าไทย, สำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคม, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี, บริษัท แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามด้วย ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีอันดามัน

สโมสรโรตารีอันดามัน และอินเทอร์แรคท์โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ป่าชุมชนห้วยน้ำท่อ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สโมสรโรตารีอันดามัน และอินเทอร์แรคท์โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ป่าชุมชนห้วยน้ำท่อ เพื่อสร้างความสมดุลคืนแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 การปลูกต้นไม้ 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่าง พร้อมทั้งลดสาเหตุสำคัญการเกิดภาวะโลกร้อน

สโมสรโรตารีเทพารักษ์

เชิญรับชมการถ่ายทอดสด ออกอากาศทาง ททบ.5 (ช่อง5) วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 17:25 -17:30น. นายกปรีชา กฤตยาเวทย์ นายกสโมสรโรตารีเทพารักษ์ ปีโรตารี 2566-2567 พร้อมสมาชิกสโมสรฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชมมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

สโมสรโรตารีบางพลี

สโมสรโรตารีบางพลี เปิดประชุมเคาะฆ้องครั้งแรกของท่าน นายก รัชพล อ่อนสี และประธานบริหารฝ่ายต่างๆเมื่อคืนวันที่ 10 สค 66 ใด้รับการไห้กำลังใจ จากนายกร่วมรุ่น หลายท่าน หลายสโมสร รวมถึง ใด้รับการสนเทศ โรตารีจากท่าน ผวล. จักรชัย วิสุทธากุล พร้อมทั้งพิธีรับสมาชิกไหม่ เข้ามาเป็นสมาชิกภายในสโมสร จำนวน 7 ท่าน คิดเป็นเพิ่มสมาชิก 80% จากสมาชิกเดิม ขอปรบมือดังๆไห้ ท่านประธานสมาขิคภาพ ท่านศิวโรช อภิศิริกุล ครับ

สโมสรโรตารีบ้านโป่ง

วันจันทร์ที่ 5 มิย 2566 สโมสรโรตารีบ้านโป่งจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรปีโรตารี 2566-2567 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

โรตารี คือ องค์กรบำเพ็ญประโยชน์ที่ก่อตั้งมากว่า 119 ปี มุ่งเน้นการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับชุมชนที่คลาดแคลนและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อการช่วยเหลือโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด

Rotary Club of Royal Hua Hin

Our first Fellowship Night of Rotary Year 119 was another great evening of fun and camaraderie on the 4th of July. It was a full-house gathering again at the Monsoon Valley Wine Bar and in attendance we had twice as many members as guests. The variety of cuisine was superb as well as the free-flow beverages as usual.

https://fb.watch/mkhuz5KW8m/?mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Our 4th of July Fellowship Night at Monsoon Valley Wine Bar.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CEXbKpwEefwQSKxyuDqrUn9sa63hYnxTJS86qRT6ytmb7WvFsCdt3aCXLZ48ZjPCl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Our 14th Annual President and Club Officers’ Installation Night was held on 14 July at the Amari Hua Hin Resort & Spa. We welcomed over 200 Rotarians and friends from 32 Rotary Clubs in Thailand including nine District Governors at our largest-ever Installation Night.

Our Mayor of Hua Hin Nopporn Wutthikul attended as usual and thanked all Rotarians for supporting the disadvantaged and underprivileged in our communities. Our Immediate Past President Phil Lawrence thanked all Rotarians for their support over the last year while our incoming President Prof. Dr. Helmut Schepers inspired everyone with the new Rotary Year 119 theme “Create Hope in the World”.

Our District Governor Chatchawal Telavanich also conducted the Installations for President Stephen Noton of the Rotary Club of Prachuap Khirikan and President Nuttapon Panjoy of the Rotaract Club of Stamford International University on the night. Chartered in 2010, the Rotary Club of Royal Hua Hin now has a total of 58 members from 17 nationalities after having conducted the inductions of four new members at the Installation Night, namely; Dr. Sarun Jotikasthira, Dr. Henrik Fagersson, Guenter Busch and Dieter Strack.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0XvRvqNyzxUmQ8uAZYh6ytkd8VvtLfsQtj9p1K3UB9aHfLta8LvZbSVfYJ5ioT89Dl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

14th Annual President and Club Officers’ Installation Night on 14 July

https://fb.watch/mkhDeUByYe/?mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

President Helmut lead our first club lunch meeting for Rotary Year 119 on 25 July and introduced the new Board of Directors, Sub-committees and our members’ roles in District 3330 and Rotary Thailand. Visiting Rotarian Christoph Harmeyer of RC Springe in Hannover, Germany spoke about their interesting community service projects and fundraising activities. The meeting was well-attended and SAA Patrick presented the bottle of wine to Rtn Detlev.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02qdSZG3cRuubJSiSvHC1VhmwmfQfsVAQctxtWdSDCvuzYD1zDSKZ3e1zmgPwgikhnl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

RCRHH Building International Relationships

Our long-term member Rtn Alan Brown recently returned to Hua Hin from his travels abroad in Australia and Europe. He spent a lot of his time there visiting other Rotary clubs and has worked for years building intercountry relationships while effectively attracting participants for our joint community service projects in Thailand.

Alan’s schedule included visits to our sister club RC Cheltenham, RC Melbourne, RC Noble Park-Dingley, RC Frankston, RC Lilydale and RC Bentleigh-Moorabbin Central in Australia, and RC Erba Laghi near Lake Como in Italy. He personally met with PRIP Ian Riseley as well.

Alan has been the Chair of the District 3330 Thailand-Australia Inter Country Service Committee for the last six years and RCRHH’s Director of Inter Club Relations actively working to develop Rotary Thailand’s Public Image around the world.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0J2TcJTQ9kHs8SX55zXGbgLf4zbAZXkK2BFgmttQFSjxX72DSNzRhZX9W66Gf8GRVl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

D3330 Vibrant Club Workshop

This year’s Vibrant Club Workshop was held on 5 August in Nakorn Srithammarat province. A huge number of Rotarians from District 3330 turned out for this annual meeting and the topics discussed were The Rotary Foundation, club membership growth and retention, and properly projecting Rotary’s public image in our communities as well as worldwide.

It was another great event reuniting with so many of our old and new friends from all the clubs, and our Club Secretary PP Brian, Rtn Dieter and Khun Chitinan joined the evening’s Joint Installation Night for 10 Rotary clubs in Nakorn Srithammarat as well.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026iKnNqh8WeitGLzJeNFfa2VV9psRUJhAj1Y5667YvUYetJxCy22hsPJ5ftS6vPLvl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

Rotary Club of Royal Hua Hin

Our 8 August Fellowship Night was another great gathering of Rotarians and friends with an excellent turnout filling the lakefront Pin-Up Restaurant in Khao Tao. The live musical entertainment became extra special when our charter member Arnold took to the stage singing his proverbial Elvis tunes. Thanks to Pin-Up for hosting us and the pleasant evening of fun and food and beverages.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0ZCupUN5CGPDWrDdPAjKnXrE4z1EUvAbbNfRskixpXxigf6KFcW1VQ1WwUwpNCWQGl&id=100080236796459&sfnsn=mo&mibextid=RUbZ1f

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์ อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ อดีตนายก พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ ร่วมพิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร สโมสรฯ ถวายกระเช้า พร้อมนำขนมครกทรงเครื่องเลี้ยงรับรองให้กับประชาชนที่มาร่วมงานครั้งนี้

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย อน.ณัชธพงศ์ ลีกิจแสงเจริญกุล อดีตนายก พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อต้อนรับการเดินทางกลับมาของนางสาวบุณยาพร รัตนรักษา เยาวชนแลกเปลี่ยน Outbound ของสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว บุตรสาว อน.วินัย – โรตารีแอนน์ รทร.สรินยา รัตนรักษา ซึ่งเดินทางกลับจากรัฐอิลลินอยส์ Distirct 6510 ประเทศสหรัฐอเมริกา

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว จัดงานวันครอบครัวให้แก่สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม ได้แก่ โรตารีแอนน์ รทร.จรูญลักษณ์ มาบรรดิษฐ์ สุภาพบุรุษโรจน์ชนะ มังกรศักดิ์สิทธิ์ พร้อมได้มีการอำลาและส่งมอบตำแหน่งประธานโรตารีแอนน์จาก โรตารีแอนน์กัญญา เทวารักษ์ธนบดี ส่งมอบให้แก่โรตารีแอนน์มณี ตระการกิจพาณิชย์ โรตารีแอนน์ถือเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญของสโมสรโรตารีบ้านแพ้วทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกสโมสร

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล นยล.สอพินยา สาคร ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์ อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ นำเทียนจำนำพรรษาถวายให้วัดในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม วัดวังชัยทรัพย์วิมล และวัดธรรมจริยาภิรมย์ เพื่อเป็นการสร้างกุศลและสืบสานขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มรดกทางวัฒนธรรรมให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป มูลค่าการทำโครงการ 17,645 บาท

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล นยล.สอพินยา สาคร ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์ อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ จัดทำโครงการอนามัยแม่และเด็ก โดยการมอบของขวัญและสร้างกำลังใจให้แก่คุณแม่มือใหม่ มีพยาบาลให้ความรู้กับคุณแม่ในการดูแลตนเองและเด็กในครรภ์ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภาวะการแท้งบุตร ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน ) จ.สมุทรสาคร มูลค่าการทำโครงการ 5,000 บาท

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล นยล.สอพินยา สาคร ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์ อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ นำกระเช้าของขวัญเข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่คุณแม่ของ โรตารีแอนน์ รทร.สรินยา เรืองกิจโสภณ ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดดวงตา และกลับมาพักรักษาอยู่ที่บ้าน การผ่าตัดเป็นไปด้วยดี

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล นยล.สอพินยา สาคร ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์ อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด และ ผวภ.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์ กล่าวถึงการรณรงค์โครงการขจัดโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก สโมสรโรตารีบ้านแพ้วขอรับการบริจาคเงินจากผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อนำเงินที่ได้ไปสมทบทุนให้กับโครงการขจัดโปลิโอฯ ต่อไป

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล นยล.สอพินยา สาคร อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ ร่วมพิธีทำบุญ ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร และวัดราษฏร์ศรัทธากะยาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล นยล.สอพินยา สาคร ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์ อน.พจนีย์ เตละวาณิชย์ พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 4 ปี ให้กับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ปีการศึกษาละ 36,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 144,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับนักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ สร้างตนเอง สร้างอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 5 สิงหาคม 2566
สโมสรโรตารบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล รทร.ภัคจิรา ภัทรธนรักษ์ รทร.จรูญลักษณ์ มาบรรดิษฐ์ รทร.กรรญดา เคี่ยมสมุทร เข้าร่วมประชุม Vibrant Club Workshop ภาค 3330 โรตารีสากล เป็นการประชุมสมาชิกภาพ มูลนิธิโรตารี และภาพลักษณ์สาธารณะ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช และในช่วงค่ำร่วมงานฉลองนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรปี 2566-67 รวม 10 สโมสรโรตารี นครศรีธรรมราช

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล, ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์, อดีตนายก พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ จัดทำโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน โดยนำน้ำดื่มบรรจุขวดมอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 9 แห่งในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อบริการและส่งต่อให้กับประชาชนที่มารับบริการทางด้านสุขภาพ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ทราบถึงองค์กรโรตารีมากขึ้นด้วย มูลค่าการจัดทำโครงการ 5,000 บ.

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล, ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์, อดีตนายก พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จัดทำโครงการเยี่ยมผู้ป่วยยากไร้-ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยการนำข้าวสาร เครื่องอุปโภค-บริโภค ยารักษาโรค ของใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต มอบให้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจ พร้อมประสานให้โรงพยาบาลเข้ามาดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีขึ้น มูลค่าการจัดทำโครงการ 15,000 บาท

สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว

วันที่ 9 สิงหาคม 2566
สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว นำโดย นย.พรรณี ตันติวุฒิกุล, ผชภ.วิรัญ มหาธนานุสรณ์, อดีตนายก พร้อมด้วยสมาชิกและโรตารีแอนน์ จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพ-สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และลงมือทำการพับริบบิ้นเป็นรูปดอกไม้-ผลไม้ ใส่เหรียญเพื่อใช้ในงานอุปสมบท เพื่อให้ผู้ที่ว่างงาน ผู้สูงอายุ มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มูลค่าการจัดทำโครงการ 3,000 บาท

สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู

สโมสรโรตารีสมุทรปราการ

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2566
สโมสรโรตารีสมุทรปราการ ร่วมกับ สโมสรโรตารีเบตง โรตารีหาดใหญ่ โรตารีเอราวัณ โรตารีกระบี่ และ โรตารีภูเก็ตเซ้าส์ ทำ
โครงการปันน้ำใจสู่เด็กกำพร้าชายแดนภาคใต้ ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี เคาะฆ้องเปิดประชุมครั้งแรกปีการบริหาร 2566-2567 นำโดยนายกเจนจิรา เดือนขึ้น ณ โรงแรม ณ เวลา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 พร้อมสมาชิกร่วมสโมสร และต่างสโมสรเข้าร่วมแสดงความยินดี อีกทั้งมีแขกรับเชิญ อน.ประทีป แย้มเกตุ สนเทศโรตารีเรื่อง การเป็นโรแทเรียนนั้นไม่ยาก โดยจะเป็นคำขวัญของโรตารีคือ “การบริการผู้อื่นเหนือตนเอง”มาให้ความรู้แก่มวลมิตรโรแทเรียน

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

พิธีถวายเครื่องราชสัการะ และวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร นายกเจนจิรา เดือนขึ้น นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี ปี2566-2567 พร้อมสมาชิก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน พร้อมทั้งจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซียม จังหวัดราชบุรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี

สโมสรโรตารีพลอยราชบุรี นำโดย นายกเจนจิรา เดือนขึ้น และประธาน มูลนิธิสโมสร ประธานสมาชิกภาพสโมสร ประธานส่งเสริมภาพลักษณ์สาธารณะเข้าร่วมประชุม Vibrant Club Workshop District 3330
1.มูลนิธิโรตารี Rotary Foundation
2.สมาชิกภาพ Membership
3.ภาพลักษณ์สาธารณะ Public Image
ประจำปีโรตารี 2566-2567 ภาค3330โรตารีสากล วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 สถานที่ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

นายกสโมสรโรตารีพลอยราชบุรี นำโดยนายกเจนจิรา เดือนขึ้น พร้อมสมาชิกสโมสรฯ ร่วมงานพิธีฉลองคณะกรรมการบริหาร 10 สโมสรในจังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ 11-12-13 ภาค 3330 ปีโรตารี 2566-2567 วันเสาร์ที่5 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การเงินภาค 3330 โรตารีสากล

สวัสดีมวลมิตรโรแทเรียน

เดือนสิงหาคม  2566   เป็นเดือนที่  2  ของปี โรตารี 2566-2567 ซึ่งเริ่มเป็นช่วงเวลาที่โรตารีสากลได้เรียกเก็บค่าบำรุงโรตารีสากล  ดิฉันจึงขอประชาสัมพันธ์ฝากถึงนายกสโมสร  เลขานุการ หรือ เหรัญญิก ตรวจสอบการชำระค่าบำรุงโรตารีสากลโดยตรวจสอบในระบบ My Rotary   หรือ  E-mail  ของท่าน  เนื่องจากมีการระบุยอดชำระในใบแจ้งหนี้  (Club Invoice)  ทั้งนี้  กรณีอัตราแลกเปลี่ยนลดลง (เงินบาทแข็งค่าขึ้น)   ต้องชำระตามใบแจ้งหนี้   , กรณี อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น (เงินบาทอ่อนค่าลง)  ต้องชำระตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น

การชำระเงินค่าบำรุงโรตารีสากล  ได้กำหนดให้สโมสรต้องชำระเงินค่าบำรุงโรตารีสากล เป็นรายครึ่งปี โดยครึ่งปีแรก งวดวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นเงิน 37.50+1 เหรียญ/สมาชิก ชำระอย่างช้าภายในวันที่  28  สิงหาคม  2566
เพื่อสโมสรของท่านมีคุณสมบัติเบื้องต้นในการได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากโรตารีสากล

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงโรตารีสากล                                                                                                       โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่บัญชี 028-2-67821-7  ชื่อบัญชี  “Rotary International”   ส่งสลิปเงินโอนทันทีพร้อมใบแจ้งหนี้  (Club Invoice) พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ติดต่อไปยังศูนย์โรตารีในประเทศไทย ทางอีเมล์ rotaryfath@gmail.com เท่านั้น (ไม่รับแจ้งทางไลน์หรือโทรศัพท์)

อย่างไรก็ตาม สโมสรยังสามารถเลือกชำระค่าบำรุงโรตารีสากล ได้โดยทำเช็ค/ตั๋วแลกเงินธนาคารสั่งจ่าย “Rotary International” ส่งพร้อมใบแจ้งหนี้ (Club Invoice) นำส่งเอกสารดังกล่าวทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนลงทะเบียนไปที่                                                                            

อผภ.กฤษณ์  อินเทวัฒน์  ผู้แทนดูแลการเงินของโรตารีสากลในประเทศไทย                                              

ศูนย์โรตารีในประเทศไทย ชั้น 32  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2                                                                          75/82-83  ซอยวัฒนา  ถนนอโศก เขตวัฒนา กทม 10110 โทร. 0 2661 6720-1

การชำระเงินค่าบำรุงภาค  กำหนดให้สโมสรจะต้องชำระค่าบำรุงภาคปีละ 1 ครั้ง เป็นเงิน 1,100 บาท/สมาชิก  ตามยอดสมาชิก ณ 1 กรกฎาคม  2566  ชำระภายในวันที่  25  ธันวาคม  2566

วิธีการชำระค่าบำรุงภาค โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี มหาชัย เลขที่บัญชี
139-3-22353-3 ชื่อบัญชี นางอุบลรัตน์  โสตถีวรกุล และ นายสุทัศน์  ตระกูลบางคล้า สมารถโอนเงินทางระบบ online application ได้ หลักจากโอนเงินค่าบำรุงภาคแล้วส่งสลิปการโอนเงินเข้าไลน์กลุ่ม “นายก 119”  ในปีโรตารี 2566 – 2567  ภาค 3330 กำหนดสโมสรที่จะได้รับการพิจารณารางวัลทุกประเภท ต้องชำระเงินค่าบำรุงโรตารีสากล และค่าบำรุงภาค ตามวันและเวลาที่ภาคกำหนด  จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ท่านดำเนินการชำระเงินค่าบำรุง
โรตารีสากล งวดที่ 1 และค่าบำรุงภาคประจำปีโรตารี 2566-2567  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2566)  ไม่เกิน
วันที่ 25  ธันวาคม  2566  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อน.อุบลรัตน์  โสตถีวรกุล (ประธานการเงินภาค)
โทร.08-1805-5843, อน.สุทัศน์  ตระกูลบางคล้า โทร.08-1919-7001, อน.กำชัย  เก่งตรง  โทร.08-1905-4176

วันที่  12  สิงหาคม ของทุกปี  เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญของวันนี้ เพราะเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่ลูกๆ จะได้แสดงความเคารพต่อแม่ของแผ่นดิน และแม่ผู้ให้กำเนิดขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
จงดลบันดาลให้มวลมิตรโรแทเรียนทุกท่าน คุณแม่ทุกท่าน  จงประสบแต่ความสุข และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

อน.อุบลรัตน์  โสตถีวรกุล ประธานการเงินภาค 3330 ปีโรตารี  2566 – 2567

สารผู้ว่าการภาค 3330 (ปี 66-67) ฉบับที่ 1

กรกฎาคม เดือนแห่งสุขอนามัยของแม่และเด็ก (Maternal and Child Health Month)

การสัมมนาการจัดการทุนสนับสนุนโรตารีสากล 3330 District 3330 Grant Management Seminar

Zoom ห้อง End Polio Now region 12 ( โซน 10B & 10C )

อน.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์
ประธานคณะอนุกรรมการหยุดโปลิโอ ภาค 3330
PP.DR.SOMCHAI THEPCHAROENNIRUND CHAIR,END POLIO NOW SUB-COMMITTEE ,DISTRICT 3330

สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนและโรตารีแอนน์ที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายแพทย์ สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ อดีตนายกสโมสรโรตารีราชบุรี ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการภาค ดร.ชัชวาล เตละวนิชย์ ที่มอบหมายให้ทำหน้าที่ ประธานคณะอนุกรรมการหยุดโปลิโอ ภาค 3330 ในปีโรตารี 2023-2024 โดยมี ประธานคณะกรรมการหยุดโปลิโอโซน 10B & 10C คือ Andre Suhato ท่านเป็นอดีตผู้ว่าการภาค 3300 และปัจจุบันเป็นนายกก่อตั้งสโมสรโรตารี Kuching Central ภาค 3300 ประเทศมาเลเซีย
สำหรับข้อมูลด้านความคืบหน้าเรื่องการหยุดโปลิโอ ของโรตารีสากล จะนำเสนอทางสารภาคทุกเดือนครับ ในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเรียนแจ้งให้ทราบว่าท่านประธาน อผภ. Andre Suhato ได้นัด คณะอนุกรรมการหยุดโปลิโอ ของทุกภาคที่ ประธานดูแลรับผิดชอบ เข้าห้อง End Polio Now region 12 ( โซน 10B & 10C ) ประกอบด้วย ภาค 3330 3340 3350 3360 จากประเทศไทย ภาค 3300 จาก มาเลเซีย ภาค 3310 จาก สิงคโปร์ ภาค 3450 จาก ฮ่องกง ประชุมครั้งแรกเมื่อ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2566 ทาง ZOOM เวลา 20:00 – 21:45 น.

สาระการประชุมโดยย่อมี แนะนำประวัติของกรรมการทุกท่าน เสนอข้อมูลเรื่องโปลิโอพื้นฐาน แนวทางการช่วยเหลือของโรตารีสากล การขอความร่วมมือสนับสนุนกองทุนโปลิโอ ตัวอย่างกิจกรรมการขอรับการสนับสนุนกองทุนโปลิโอจากทั้งสมาชิกโรแทเรียนและบุคคลทั่วไป

สรุปการประชุมที่น่าสนใจ 
 1. What is PolioPlus ?
  คือโปรแกรมของโรตารีสากลเพื่อกำจัดโรคโปลิโอ เริ่มปี คศ.1985 (พศ.2528)
 2. GPEI ?
  Global Polio Eradication Initiative
  ก่อตั้งปี คศ.1988(พศ.2531)
  มี 6 แนวร่วมจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ประกอบด้วย
  ⁃ World Health Organization ( WHO)
  ⁃ Rotary International (RI)
  ⁃ US Center for Disease Control & Prevention (CDC)
  ⁃ United Nation International Children’s Emergency Fund (UNICEF)
  ⁃ Bill & Melinda Gates Foundation
  ⁃ Gavi, the vaccine Alliance
 3. ความสำเร็จในการกำจัดโปลิโอ
  ⁃ 2014 (พศ.2557) องค์การอนามัยโลก ประกาศ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปราศจากโรคโปลิโอสายพันธุ์ป่า ( Wild Polio Virus : WPV)
  ⁃ 2015 (พศ.2558) โรคโปลิโอสายพันธุ์ป่าชนิดที่ 2 หมดไปจากโลก (WPV2)
  ⁃ 2019 (พศ.2562) โรคโปลิโอสายพันธุ์ป่าชนิดที่ 3 หมดไปจากโลก (WPV3)
  ⁃ 2020 (พศ.2563) องค์การอนามัยโลก ประกาศ ภูมิภาค แอฟริกา ปราศจากโรคโปลิโอสายพันธุ์ป่า
 4. ยุทธศาสตร์ในการกำจัดโปลิโอ ปี 2022-2026 ประกอบด้วย
  ⁃ 5 เป้าประสงค์ ( Objectives)
  ⁃ 2 เป้าหมาย ( Goals)

เป้าประสงค์ ทั้ง 5 ประกอบด้วย

 1. ให้ GPEI เป็นนโยบายรัฐบาล
 2. ให้เด็กได้รับวัคซินทั่วกัน
 3. ขยายแนวร่วมพันธมิตร
 4. เพิ่มการรณรงค์ฉีดวัคซิน
 5. เฝ้าระวังและรายงานโรค

เป้าหมาย ทั้ง 2 ประกอบด้วย

 1. หยุดการระบาคโรคโปลิโอสายพันธุ์ป่าในประเทศ Afghanistan และ Pakistan
 2. หยุดการระบาคโรคโปลิโอสายกลายพันธุ์จากวัคซิน ( Circulating Vaccine Derived Polio Virus : CVDPV )

ทั่วโลก จะมีการประชุมคณะกรรมการหยุดโปลิโอโซน 10B & 10C ครั้งต่อในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 จะได้นำเสนอรายละเอียดในวารสารภาค 3330 เดือนสิงหาคม ส่วนเรื่องแผนงานหยุดโปลิโอ ภาค 3330 ปี 2566-2567 จะได้พูดคุยกับทีมคณะกรรมการมูลนิธิของแต่ละโรตารีทั้ง 103 สโมสรของภาค 3330 ในการประชุม Club Vibrant วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก่อนจะจบสารภาคหยุดโปลิโอภาค 3330 เดือนนี้ ขอแจ้งข่าวดี มากของประเทศไทยด้านการให้วัคซินโปลิโอ ในเด็ก 5 ครั้ง ตั้งแต่อายุ 2,4,6,18 เดือน และ 4 ปี เพราะมีความร่วมมือด่วนมากๆในการกวาดล้างโปลิโอตามพันธสัญญานานาชาติ จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวัคซินแห่งชาติ ด้วยการนำร่องให้วัคซินโปลิโอสูตร (2-IPV)+ (3-OPV) จะช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของการให้วัคซิน โดยเริ่มดำเนินการ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดจะรีบนำแจ้งในที่ประชุม Club Vibrant สวัสดีครับ

RIP ด้วยรักและอาลัย อน.Arnaud C.M.C. Verstraete สโมสรโรตารีป่าตองบีช ผู้บริจาค Arch Klumps Society

ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 4 กค.2566 ที่ผ่านมา

ท่านเป็นมิตรสหายที่ดีที่สุดคนหนึ่งของพวกเราในภูเก็ต และ ในภาค 3330 โรตารีสากล
ท่านเป็นคนพูดน้อย แต่ใจของท่านกว้างใหญ่กว่าคำพูดมากนัก
อน.Arnuad นอกจากจะเป็นโรแทเรียนที่เข้าใจและปฏิบัติตนตามอุดมการณ์ของโรตารี ท่านยังอุทิศความมั่งคั่งเกือบทั้งหมดของตนเองให้กับมูลนิธิโรตารีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องสำหรับโรแทเรียน
ผู้นำสโมสร ผู้นำภาค และทุกๆคน
เป็นแบบอย่างที่ให้สมาชิกโรตารีเดินตาม
เพื่อความยั่งยืนขององค์กรอันเป็นที่รักของเรา
ขอให้ท่านไปสู่สุขคติ

อผภ.นพ.สงวน คุณาพร
ผู้ประสานงานภาพลักษณ์โรตารี โซน 10B&C โรตารีสากล
5 กค.2566

อดีตนายก อาโนด์ เวอสทราเทอะ Arch Klumph Society, Foundation Circle

สมาชิกก่อตั้ง สโมสรโรตารีป่าตองบีช ภาค 3330 โรตารีสากล

(24 September 1960 – 04 July 2023)

ประวัติส่วนตัว

 • เกิดที่เมืองไนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2503
 • เป็นน้องคนสุดท้องในพี่น้อง 3 คน
 • บิดาเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกา และมารดาตอนนี้ดำเนินชีวิตในวัยเกษียณในกรุงบรัสเซลส์
 • จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค ในกรุงบรัสเซลส์
 • เข้าเป็นนักเรียนทหารด้วยวัยหนุ่มตอนอายุ 17 ปี
 • รับราชการเป็นทหาร 15 ปี ได้ถูกส่งไปประจำที่ประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา และกรีซ
 • ปี พ.ศ. 2535  ตัดสินใจย้ายมาอยู่ประเทศไทย และมีความสุขในบ้านใหม่บนเกาะภูเก็ต ที่ได้อาศัยมาจนถึงปัจจุบันนี้กว่า 30 ปี

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโรตารี

 • ได้แรงบันดาลใจมาจากครอบครัว ที่มี คุณพ่อ พี่ชาย คุณลุง และญาติๆ ทั้งหมดเป็นโรแทเรียนมาหลายปี เสมือนเกิดมา…เพื่อเป็นโรแทเรียน อย่างแท้จริง
 • เข้าร่วมโรตารีเป็นสมาชิกก่อตั้งของสโมสรโรตารีป่าตองบีช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544
 • ได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่หลากหลาย จากปฏิคมสโมสร อุปนายกสโมสร และ นายกรับเลือก
 • ปีโรตารี 2548-2549  ทำหน้าที่ นายกสโมสร
 • ปีโรตารี 2554-2555 ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ในปี ผวภ. อรชร สายสีทอง ดูแลสโมสรพูดภาษาอังกฤษ (มีสโมสรโรตารีป่าตองบีช เกาะสมุย และ รอยัลหัวหิน) 
 • ตั้งแต่ ปีโรตารี 2562 จนถึงปีปัจจุบัน 2566 ทำหน้าที่ ประธานคณะอนุกรรมการชมรมอาร์ช คลัมฟ์ ตลอดมาทุกปี

การบริจาคให้กับมูลนิธิโรตารี

 • ได้ให้ความสำคัญกับการบริจาคให้มูลนิธิโรตารีในระดับสโมสรมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน

และ ที่มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากในมูลนิธิโรตารี ซึ่งเป็น “ธนาคาร” ของโรตารีสากล ที่ทำให้โครงการจำนวนมากมายมีความเป็นไปได้ด้วยมีการสนับสนุนด้านการเงิน

 • ได้รับการยกย่องเป็นผู้บริจาค พอล แฮริส เฟลโลว์ หลายครั้ง (Multiple Paul Harris Fellow) และ ผู้อุปถัมภ์กองทุนถาวร (Benefactor)
 • ปี 2556 ได้รับการยกย่องเป็นสมาชิกชมรมผู้บริจาคผลประโยชน์ (Bequest Society) ระดับ 4 โดยให้คำมั่นสัญญาในพินัยกรรมว่าจะบริจาคในมูลค่ากว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ปี 2556 ได้รับการยกย่องเป็น เมเจอร์โดนเนอร์ ระดับ 4 (Major Donor Level 4) ยอดบริจาครวมกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • ปี 2557 ได้รับการยกย่องเป็น สมาชิกชมรม อาร์ช คลัมภ์ (Arch Klumph Society) ระดับ Trustees Circle ท่านแรกในประวัติศาสตร์โรตารีประเทศไทย ด้วยเงินบริจาคกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐ
 • ปี 2562 ได้รับการยกย่องในระดับที่สูงขึ้น เป็นสมาชิกชมรม อาร์ช คลัมภ์ (Arch Klumph Society) ระดับ Chairs’ Circle มียอดบริจาครวมกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมการบริจาคเข้ากองทุนถาวรของมูลนิธิโรตารี 50,000 เหรียญสหรัฐ ในชื่อ “กองทุนถาวร อาโนด์ เวอสทราเทอะ”
 • ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของโรตารีในประเทศไทย ได้รับการยกย่องในระดับที่สูงขึ้นอีก เป็นสมาชิกชมรม อาร์ช คลัมภ์ (Arch Klumph Society) ระดับ Foundation Circle มียอดบริจาครวมกว่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งรวมการบริจาคเข้ากองทุนถาวรของมูลนิธิโรตารี 350,000 เหรียญสหรัฐ ในชื่อ “กองทุนถาวร อาโนด์ เวอสทราเทอะ”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02FZGZkJevqZgs36UvsQurGUVJjN4UJTTtdftkYHUFoT7CU4VW1dGJzmTbaT8NaDtql&id=100063511216142

Rotary Lounge ห้องพักรับรอง ในสนามบิน แห่งแรกของโลกเปิดแล้วๆๆๆ

เรื่องราวและแรงจูงใจ ทุกอย่างเริ่มต้นจากแนวคิดของ “ห้องรับรองสำหรับโรแทเรียนที่สนามบินซูริก” … และกลายเป็นวิสัยทัศน์ของ “ห้องรับรองสำหรับโรแทเรียนที่สนามบินทั่วโลก”

Hermann Delliehausen โรแทเรียนผู้ก่อตั้งสโมสร “Rotary Zurich Club Circle International (RCZCI)” กล่าวเมื่อหนึ่งปีก่อน ซึ่งเป็นหนึ่งใน Project Charity Workshops ว่า “ฉันต้องการห้องรับรองโรตารีที่สนามบินซูริก จะดีไหมถ้า โรแทเรียนที่กำลังเดินทางหรือแม้แต่กำลังออกเดินทางสามารถมีสถานที่สำหรับรอต่อเครื่องของพวกเขาและพบปะกับโรแทเรียนคนอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย” สำหรับบางคน ความคิดนี้ฟังดูบ้าๆ บอๆ แต่คนที่เห็นด้วยในเรื่องนี้ ดูจะกระตือรือร้นกับมันอย่างเต็มที่ เชื่อว่าเราต้องการสถานที่ประชุมโรแทเรียนที่ไม่ซับซ้อนมากขึ้น และที่สนามบินเราใช้เวลามาก หรือค่อนข้างบ่อยในการเดินทาง ทำไมไม่ใช้เวลานี้อย่างสนุกสนาน หาเพื่อนโรแทเรียนใหม่และทำสิ่งดีๆ จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า  เงินเหล่านั้นจะบริจาคให้กับโครงการ “end polio now” ของโรตารีทั่วโลก เป็นตัวเลข; ด้วยค่าเข้าเลานจ์ 30 CHF /คน  และ เด็ก 50 คนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอได้! นี่คือจิตวิญญาณของโรตารีที่แท้จริง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมห้องรับรองควรเปิดสำหรับเพื่อนร่วมธุรกิจและครอบครัวด้วย ด้วยบทสนทนาสองสามรอบและดื่มไวน์อีกสองสามแก้วต่อมา เราก็ได้พูดกับตัวเองว่า: “เราต้องการเชื่อมโยงผู้คนไม่เพียงแต่ในซูริกเท่านั้น แต่รวมถึงทั่วโลก และนำอุดมคติของโรตารีออกไปสู่โลก” วิสัยทัศน์ “ห้องรับรองสนามบินโรตารีทั่วโลก” ถือกำเนิดขึ้น

สนามบินซูริกจะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ห้องรับรอง Aspire ในศูนย์การบินและอาคารผู้โดยสาร E จะต้อนรับโรแทเรียนอย่างอบอุ่น และหากการเจรจาเพิ่มเติมซึ่งมีการวางแผนในบาเซิลและเจนีวา และหากประสบความสำเร็จ จะมีห้องรับรองเพิ่มเติมที่สนามบินในยุโรปในปี 2567

เราสนับสนุนให้โรแทเรียนทุกคนใช้ประโยชน์จากความคิดนี้และบอกเพื่อนโรตารีด้วยกันเกี่ยวกับโครงการนี้ ก็จะขอบคุณมาก.

ทีมโครงการห้องรับรอง “สโมสรโรตารีซูริค เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล”

          Rotary Youth Exchange โครงการ​เยาวชน​แลกเปลี่ยนโรตารี เป็นโครงการที่ผมกล้าพูดเลยว่าเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่ดีที่สุด เหตุที่กล้าพูดเช่นนี้ เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ถ้าเราส่งเด็กของสโมสรโรตารียะลาออกเป็นเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ทางสโมสรโรตารียะลาจะต้องรับเด็กจากต่างประเทศเข้ามาดูแลซึ่งต้องมาเป็นครอบครัวอุปถัมถ์ เพื่อมาดูแลเด็กในระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ซึ่งต้องใช้ Host 3 ครอบครัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่แท้จริง เพราะทางโรตารีจะต้องให้เรารับดูแลเด็กเยาวชนให้เป็นเสมือนหนึ่งว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเรา

แต่เมื่อผมทำการส่งลูกชายของผม “นายสรกล อึ่งสร้อยทอง” ไปสมัครสอบเข้าโครงการเยาวชน​แลกเปลี่ยนภาค 3330 โรตารีสากล เมื่อทำการสอบผ่านได้เดินทางและได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ทางเราต้องมีการรับเด็กเยาวชนแลกเปลี่ยนเข้ามาดูแล แต่เมื่อมีข้อจำกัดว่าพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่สีแดง เพราะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ทำให้ไม่สามารถรับเยาวชนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศเข้ามาได้ โดยเป็นข้อกำหนดจากประเทศนั้นๆ

ผมจึงได้ทำการพูดคุยปรึกษากับผวภ.ดร.ชัชวาล เตละวาณิชย์ (ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล) และอน.วีรธัช อรุณเจริญพรชัย (เลขานุการภาค 3330) ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการที่จะต้องรับเยาวชนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมาดูแลนั้น และได้รับคำตอบว่าในปีนี้ (ปี 2565-2566) ทางสโมสรโรตารีสมุทรสาครไม่มีการส่งเยาวชน​แลกเปลี่ยนเดินทางออกไป แต่ยินดีที่จะรับเยาวชน​แลกเปลี่ยนที่จะเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาดูแลแทนให้กับทางสโมสรโรตารียะลา ทำให้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่สโมสรโรตารีสมุทรสาครซึ่งมีความพร้อมเต็มใจที่จะช่วยทางสโมสรโรตารียะลารับดูแลเยาวชน​แลกเปลี่ยนแทน ทำให้ผมนึกถึงคำกล่าวประโยคหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า

“โรตารีไม่ได้บอกว่า ให้ใครก็ได้มาช่วยคนอื่น

แต่โรตารีบอกว่า คนที่มีความพร้อมให้มาช่วยคนอื่น

โรตารีจึงบอกว่า ถ้าใครมีฐานะที่เอาตัวรอดได้แล้ว

ให้ออกมาช่วยคนอื่น จะให้มากให้น้อยก็ออกมาช่วยคนอื่นในกิจการสาธารณะ

นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่มนุษย์กลุ่มหนึ่ง ได้ระดมกลุ่มคนที่มีศักยภาพพอที่จะดูแลตนเองครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้แล้ว ให้ไปดูแลสังคมบ้าง”

นี่คือคำกล่าวของ “นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร” (ผู้ว่าหมูป่า) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ที่ได้กล่าวในงาน District Governor Installation ceremony 3360 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

ข้อความหนึ่งในคำกล่าวนั้นที่กล่าวไว้ว่า “คนที่มีความพร้อมให้มาช่วยคนอื่น” ตรงกับการที่สโมสรโรตารีสมุทรสาครที่มีความพร้อมในการดูแลเยาวชนแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ได้รับอาสาที่จะดูแลแทนสโมสรโรตารียะลา ทำให้ผมรู้สึกถึงคำกล่าวที่ว่า Service Above Self” บริการผู้อื่นเหนือตนเอง สโมสร  โรตารีสมุทรสาครไม่เพียงแต่ดูแลผู้อื่น แต่ได้หันมามองและมาดูแลคนในครอบครัวเดียวกันคนใน “ครอบครัวโรตารี” และเป็นการให้โอกาสแก่เยาวชนคนหนึ่งได้รับประสบการณ์ดีๆ จากต่างแดน

ผมและแอนน์ก้อยรวมถึงครอบครัวโรตารียะลา ขอขอบคุณท่านผวภ.ดร.ชัชวาล – อน.พนิตา เตละวาณิชย์ , นายกสโมสรปี 2565-2566 นย.วนิดา บุญบุตร , YEO อน.กมล ไกรวี , ที่ปรึกษา อน.สุพัทชา พรอนันตวงศ์ , Host 1 อน.วีรธัช – แอนน์วงจันทร์ อรุณเจริญพรชัย , Host 2 อน.สุทัศน์ – อน.กาญจนา ตระกูลบางคล้า , Host 3 อน.วนิดา บุญบุตร – อน.ดำรงค์ ศิรโกวิทย์ รวมถึงครอบครัวโรตารีสมุทรสาครทุกท่าน ที่ได้ช่วยเหลือในการรับ “YE มาเรีย” เยาวชนแลกเปลี่ยนจากประเทศเม็กซิโกมาดูแลเป็นอย่างดียิ่ง

        ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

อผภ.สกนธ์ – สิรภัทร อึ่งสร้อยทอง

ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล ปี 2562-2563

การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตในมุมมองของโรตารี

บทความโดย รทร.รัชนี ว่องวิวัฒน์ไวทยะ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาวะทางจิต

ประสบการณ์พิธีสถาปนาที่เรียบง่ายกับคู่มิตรต่างแดน

สโมสรโรตารีชอนจูดงประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

            เป็นเวลากว่า 23 ปี ที่สโมสรโรตารีแก่นจันทน์ กับ สโมสรโรตารีชอนจูดง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้  ได้เป็นคู่มิตรกัน โดยการแนะนำของสโมสรโรตารีสนามจันทร์ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ระยะทางที่ไกลแสนไกลก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด    มิตรภาพข้ามขอบฟ้ายังคงดำเนินมาอย่างสวยงาม  ผ่านโครงการระดับโลก Global Grants และการแลกเปลี่ยนเยาวชน  ซึ่งทั้ง 2 สโมสร จะแลกเปลี่ยนบุตร-ธิดา ของตนเอง  มาอยู่กินและเรียนรู้วัฒนธรรมชองอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลา 1-2 เดือน และสิ่งที่สำคัญที่สุด  การเดินทางมาร่วมงานสถาปนาของสโมสรคู่มิตรที่ไม่เคยขาดหาย (ยกเว้น ช่วงโควิด 2 ปี)

            ความสวยงามของมิตรภาพระหว่างสโมสรคู่มิตร  ระหว่างสโมสรโรตารีแก่นจันทน์กับสโมสรโรตารีชอนจูดง   เป็นความผูกพันมายาวนาน ทันทีที่ลงเครื่องที่สนามบินนานาชาติอินชอน นายก คิมฮันซัน และสมาชิกได้มาต้อนรับคณะและพาท่องเที่ยวแบบเป็นกันเอง ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน  ที่อยู่ที่ประเทศเกาหลี แทบไม่ต้องใช้เงินแม้แต่วอนเดียว  ยกเว้นการช็อปปิ้งส่วนตัว  

            กลับมาสู่จุดมุ่งหมายที่ดิฉันและคณะเดินทางมาครั้งนี้ นั่นก็คือ พิธีสถาปนา  ซึ่งทางเกาหลีจะแตกต่างจากประเทศไทยมาก ช่วงพิธีจะไม่มีการรับประทานอาหาร  มีแต่ขนมขบเคี้ยวและน้ำเปล่าเท่านั้น   ทำให้พิธีสถาปนาเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์     

            เริ่มจากการแสดงต้อนรับ 2 ชุด  ซึ่งศิลปินสาวชาวเกาหลีจะมาในชุดฮันบก และร่ายรำสวยงาม  และชุดที่ 2 จะเป็นการแสดงตีกลองของศิลปินสาวชาวเกาหลี  หลังจากนั้นขบวนของนายกเพิ่งผ่านพ้นและนายกรับเลือก และผู้ว่าการภาคก็จะเข้าสู่งาน  ซึ่งผู้จัดงานจะจัดโต๊ะให้นั่ง แยกเป็น 2 ฝั่ง  จัดโพเดียมไว้ตรงกลาง เพื่อให้ทุกๆ คนที่จะกล่าวได้มากล่าวตรงกลางเวที  

พิธีการจะแบ่งเป็น 3 ช่วง โดยช่วงที่ 1 จะเป็นพิธีสถาปนา ทุกคนจะนั่งอย่างสงบเรียบร้อยที่โต๊ะของตนเองโดยไม่มีการรับประทานอาหารใดๆ พิธีการเริ่มจากนายกปีปัจจุบันจะแนะนำแขกร่วมงานทั้งหมด ผู้ถูกแนะนำลุกขึ้นและเพียงโค้งคำนับเท่านั้น หลังจากนั้น นายกเพิ่มผ่านพ้นจะกล่าวสรุปผลงาน   และมอบให้นายกปีปัจจุบันแนะนำตัวเองและวิสัยทัศน์ในการทำงาน  ต่อด้วย บุคคลสำคัญในงานกล่าวแสดงความยินดี  ซึ่งรวมถึงตัวดิฉัน ในฐานะนายกสโมสรโรตารีแก่นจันทน์ด้วย   หลังจากนั้นจะเป็นการประดับเข็มให้กับสมาชิกใหม่  ซึ่งในช่วงนี้ทางเกาหลีจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษ   โดยจะมีป้ายไวนิล และนำสมาชิกใหม่ติดไว้ในงานเลยทีเดียว   และในช่วงสุดท้าย  นายก ทั้ง 2 ท่าน  จะออกมายืนด้านหน้า และถอดเหรียญคล้องให้กันเอง เมื่อคล้องเหรียญเสร็จแล้วนายกปีปัจจุบันจะทำการโบกธง เป็นอันเสร็จพิธี และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก   ช่วงที่ 2 จะเป็นช่วงของการร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์  ซึ่งช่วงนี้จะไม่มีพิธีการใดๆแล้ว เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว แขกจะกลับหมด เหลือแต่คนในสโมสรเท่านั้น

และในช่วงที่ 3 ช่วงสุดท้าย จะเป็นงานภายในของสโมสร  จะเป็นภาคบันเทิง มีการร้องรำทำเพลง และจับรางวัลแจกให้กับสมาชิก  เป็นอันเสร็จพิธี

            สำหรับการเดินทางมาร่วมงานสถาปนาสโมสรคู่มิตรต่างแดนในครั้งนี้  นอกเหนือจากความประทับใจในมิตรภาพ และการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้ว   สิ่งที่ได้กลับมาในครั้งนี้ คือ ขั้นตอนพิธีการที่เรียบง่าย และดูศักดิ์สิทธิ์  ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกคนอยู่ในความสงบ และสนใจฟังขั้นตอนพิธีการตั้งแต่ต้นจนจบพิธี ซึ่งอาจนำมาปรับใช้ในสโมรโรตารีแก่นจันทน์ต่อไป 

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 1 ปี 2023-2024

สโมสรโรตารีพังงา

สโมสรโรตารีพังงา ภาค 3330 ได้ต้อนรับสโมสรโรตารีคู่มิตรอินชอนบุ๊กบู เกาหลีใต้ ภาค 3690
วันที่ 22-26 มิถุนายน 2566

ที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า 19 ปี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น
ทางสโมสรโรตารีพังงาได้พาคู่มิตรเกาหลีสโมสรโรตารีอิชอนบุ๊กบู ไปท่องเที่ยวกระชับมิตร ทำกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่บ้านพักคนชราป่าคอก จังหวัดภูเก็ต โดยนำสิ่งของที่ทางบ้านพักคนชราขาดเหลือไปมอบให้ อาทิเช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่,ไข่ไก่, ทิชชู่ เป็นต้น
และได้พาคู่มิตรสโมสรโรตารีอินชอนบุ๊กบู ไปดูเครื่องฟอกไต จำนวน 3 เครื่องที่เคยทำโครงการ Global Grant ร่วมกัน ที่โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ในการนี้สโมสรโรตารีอินชอนบุ๊กบู เกาหลีใต้ได้มอบเงินจำนวน 2,000,000 วอนเพื่อให้สโมสรโรตารีพังงา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในปีบริหารถัดไป

ก่อนกลับเกาหลีใต้ ในงานเลี้ยงสังสรรค์มิตรภาพระหว่างสโมสรโรตารีพังงาและสโมสรโรตารีอินชอนบุ๊กบู สมาชิกสโมสรโรตารีอินชอนบุ๊กบู ได้ร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินสมทบในการทำกิจกรรมได้เงินมา 7,950 บาทและ มอบให้สโมสรโรตารีพังงาไว้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อไป

งานนี้เต็มอิ่มไปด้วยความประทับใจ อิ่มบุญและอิ่มอกอิ่มใจก่อนกลับประเทศเกาหลีใต้

สโมสรโรตารีพังงา