Rotary Showcase

ADD A NEW PROJECT

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับโครงการ / Tell us about your project

ชื่อโครงการ / Project title*

ภาพรวมของโครงการ / Overview*

รายละเอียดโครงการ (สามารถแนบเอกสารได้) / Detailed description*

โครงการเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้าง? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Project category *

 • ชุมชน / Community
 • ระหว่างประเทศ / International
 • อาชีพ / Vocational
 • ชนรุ่นใหม่ / New Generations
 • ผู้ระดมทุน / Fundraiser
 • โปลิโอ / Polio
 • ภัยพิบัติ / Disaster Response

เลือก 7 เรื่องเน้น โรตารี (เลือก 1 ข้อ) / Area of Focus

 • สันติภาพและการป้องกัน /แก้ไขข้อขัดแย้ง / Peacebuilding and Conflict Prevention
 • การป้องกันและรักษาโรค / Disease Prevention and Treatment
 • น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย / Water, Sanitation, and Hygiene
 • สุขอนามัยของแม่และเด็ก / Maternal and Child Health
 • การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ / Basic Education and Literacy
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน / Community Economic Development
 • การรักษาสิ่งแวดล้อม / Protecting Our Environment

ระบุชื่อและสถานที่ที่ทำโครงการ / Project Location

 • เมือง / City *
 • จังหวัด / State/Province/Territory*
 • รหัสไปรษณีย์ / Postal Code/Zip Code

ส่วนที่ 2 ระยะเวลา / Project timeline


 • วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม : Start date:*...
  โครงการนี้เสร็จสิ้นหรือยัง ? / This project is complete
 • วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม : End date:*...

ส่วนที่ 3 แหล่งเงินที่ใช้ทำโครงการ / Project funding


โครงการนี้ใช้เงิน โกลบอลแกร้นด์หรือไม่ ? / Is this project funded by a global grant or a district grant?

 • Yes, it is. ถ้าใช่ หมายเลขอะไร ?
 • No, it is not. ถ้าไม่ใช่ แหล่งเงินมาจากที่ไหน ?

เงินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ (USD) / Total funding*

Funding source

 • สโมสรโรตารี / Rotary club
 • สโมสรโรทาแลคท์ / Rotaract club
 • เงินสดจากภาค / District (cash)
 • อื่นๆ / Other

ส่วนที่ 4 ความต้องการของชุมชน ผลกระทบของโครงการและความยั่งยืน / Community needs, project impact, and sustainability


 • คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของชุมชนได้อย่างไร ? / Community assessment: How did you learn about the community’s needs?
 • โครงการจะมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว ? / Project impact: How will the project help the community after the project ends?
 • ผลประโยชน์ของโครงการจะเป็นอย่างไรต่อไป ? / Sustainability: How will the benefits of the project continue afterward?

ส่วนที่ 5 ผู้ร่วมโครงการ / Project partners and contacts


ผู้ที่ร่วมโครงการ / Rotary project partners

 • สโมสรโรตารี/สโมสรโรทาแลคท์/สโมสรอินเตอร์แลคท์/ชุมชนโรตารี/Rotary Action Group
 • ชื่อ นามสกุล
 • โรตารีภาค
 • ประเทศ

ติดต่อใคร ? / Project contacts

 • ชื่อ นามสกุล อีเมลล์

ส่วนที่ 6 เพิ่มภาพถ่าย วิดีโอ และลิงก์ / Add photography, video, and links

ภาพถ่าย วีดีโอ / Project photos or videos

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง / Related links

ทำเครื่องหมายในกล่องถ้าข้อความเหล่านี้อธิบายโครงการของคุณ:

 • โครงการนี้เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19
 • โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Rotary Days of Service ซึ่งนำโดยประธาน RI Shekhar Mehta
 • โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Empowering Girls นำโดย Shekhar Mehta ประธาน RI
 • โครงการนี้เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในยูเครน

ส่วนที่ 7 ความยากและการมีส่วนร่วมของโครงการ / Project partners and contacts

ความยาก / Project Difficulty

 • ขั้นพื้นฐาน : นี่เป็นโครงการพื้นฐาน ต้องมีการวางแผนและทรัพยากรเพียงเล็กน้อยจึงจะสำเร็จ และเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในโครงการมาก่อน
 • ระดับกลาง : นี่เป็นโครงการระดับกลาง ต้องมีการวางแผนและทรัพยากรมากขึ้นเพื่อให้สำเร็จ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์โครงการมาก่อน
 • ขั้นสูง : นี่เป็นโครงการขั้นสูง จำเป็นต้องมีการวางแผนและทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุผล และเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์โครงการมาก่อนมาก

การมีส่วนร่วมของโครงการ / Engagement Tracker

 • จำนวนชั่วโมงอาสาสมัครทั้งหมด / Total volunteer hours
 • จำนวนอาสาสมัคร / Number of volunteers
 • เงินสมทบ (USD) / Cash contributions (USD)

บริจาคสิ่งของ / In-kind donations

 • ชนิด / Type
 • ปริมาณ/จำนวน / Quantity
 • มูลค่ารวม (USD) / Total value (USD)

โดยการโพสต์โครงการนี้บน Rotary Showcase ชื่อผู้ติดต่อโครงการจะปรากฏขึ้นพร้อมกับโครงการของคุณ ผู้คนอาจติดต่อ Project Contact เกี่ยวกับโครงการนี้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อบนหน้าโครงการ ซึ่งผู้ติดต่อโครงการจะได้รับทางอีเมล (โปรดทราบว่าที่อยู่อีเมลจะไม่ปรากฏต่อสาธารณะ) ส่งอีเมลถึงโรตารีที่ RotarySupportCenter@rotary.org เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อโครงการ ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรตารี

โดยการโพสต์โครงการนี้บน Rotary Showcase ชื่อผู้ติดต่อโครงการจะปรากฏขึ้นพร้อมกับโครงการของคุณ ผู้คนอาจติดต่อ Project Contact เกี่ยวกับโครงการนี้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อบนหน้าโครงการ ซึ่งผู้ติดต่อโครงการจะได้รับทางอีเมล (โปรดทราบว่าที่อยู่อีเมลจะไม่ปรากฏต่อสาธารณะ) ส่งอีเมลถึงโรตารีที่ RotarySupportCenter@rotary.org เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อโครงการ ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรตารี

ขั้นตอนในการกดบันทึกข้อมูลทั้งหมด โดยการกด Publish project