เว็บไซต์ต่างๆ ที่ สมาชิกโรตารีควรให้ความสนใจ

Cr. อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ประธานฝึกอบรมภาค

www.rotary.org

เว็บไซต์ของโรตารีสากล
เว็บไซต์ของโรตารีสากล

เว็บไซต์ของโรตารีสากล สำหรับเจ้าหน้าที่สโมสรและประธานคณะกรรมการสโมสรเข้าไปดำเนินการดังต่อนี้

1.1 ปรับปรุงรายชื่อเจ้าหน้าที่สโมสร และรายชื่อสมาชิก ใน Club & district Administration

1.2 เรียกดู club invoice เพื่อชำระค่าบำรุงโรตารีสากล  ใน Club & district Administration

1.3 เรียกดูรายงานต่างๆ เช่น สมาชิกภาพ การบริจาคเงิน การยกย่อง หรือ รายงานเกี่ยวกับทุนสนับสนุนใน Club & district administration or Rotary Club Central

1.4 สร้างโลโก้สโมสร และ แผ่นประชาสัมพันธ์ต่างๆ ใน Brand Center

1.5 ตั้งเป้าหมายและเรียกดูเป้าหมายของสโมสรย้อนหลังใน Rotary Club Central

1.6 การประชาสัมพันธ์โครงการรวมถึงการหาทุนและหุ้นส่วน ใน Rotary Showcase

1.7 เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับโรตารี ใน Learning Center

1.8 เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากเว็บไซต์หน้าต่างๆ ใน rotary.org

1.9 สโมสรสามารถทำโครงการ Global grant ผ่าน grant center

www.rotary3330.org

เว็บไซต์ของภาค 3330
เว็บไซต์ของภาค 3330

เว็บไซต์ของภาค ใช้ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ประวัติผู้ว่าการภาค รวมถึง รายชื่อสภาอดีตผู้ว่าการภาค ผู้ว่าการภาครับเลือก ผู้ว่าการภาคโนมินี ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค และประธานคณะกรรมการภาค

2.2 รายชื่อคณะกรรมการภาคฝ่ายต่างๆ รวมถึงกิจกรรมในแต่ละฝ่าย

2.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของภาคและสโมสร

2.4 ทำเนียบภาค สารผู้ว่าการภาค

2.5 เอกสารดาวโหลดต่างๆ ของภาค และของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

2.6 การลงประเบียนการประชุมต่างๆ ของภาค

www.rotarythailand.org

เว็บไซต์ของศูนย์โรตารี
เว็บไซต์ของศูนย์โรตารี

เว็บไซต์ของศูนย์โรตารีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 ประวัติของโรตารีในประเทศไทย

3.2 รายชื่อคณะกรรมการศูนย์โรตารีในประเทศไทย

3.3 กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์โรตารีฯ

3.4 เอกสารภาษาไทยและวีดิโอดาวโหลดต่างๆ   

เว็บไซต์ของสโมสร

เว็บไซต์ของสโมสร
เว็บไซต์ของสโมสร

เว็บไซต์ของสโมสรทุกสโมสร จะอยู่ในเว็บไซต์ของภาค จะมีรายละเอียดคล้ายๆ กับเว็บไซต์ภาค เพียงแต่สมาชิกต้องเข้าไปอัพเดรดเว็บไซต์สโมสรด้วยตนเอง

4.1 รายชื่อสมาชิกของสโมสร

4.2 รายชื่อของคณะกรรมการบริหารสโมสร

4.3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของสโมสร