สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 12

มิถุนายน เดือนแห่งมิตรภาพโรตารี (Rotary Fellowships Month)

สารจาก ผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2564-2565

สารจากประธานโรตารี _ มิถุนายน 2565

เชกคาร์ เมห์ทา ประธานโรตารีสากล

สารประธานโรตารี มิถุนายน 2565

เรียน ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่รักทุกท่าน

หนึ่งปีที่ผ่านไปเป็นปีของโรตารี ท่านรับมือได้กับทุกความท้าทายอย่างสมศักดิ์ศรี รวมถึงโครงการ “เติบโตมากขึ้น ทำมากขึ้น” ปีนี้โรตารีเติบโตแบบที่เราไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้ว เป็นปีที่ได้เห็นโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนในทุกเรื่องที่เน้นความสำคัญเมื่อเราได้ทำงานสำคัญๆ ในระดับสูงสุดกับยูนิเซฟ เครือจักรภพ และผู้นำระดับโลก ความพยายามเหล่านี้เปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างพลังให้แก่เด็กผู้หญิง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสุขภาพและการรู้หนังสือ ผมอยากขอบคุณแต่ละท่านสำหรับการบริการเชิงรุกของท่าน และอยากขอบคุณเจ้าหน้าที่โรตารีที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถทำงานดูแลเพื่อนมนุษย์ของเราและด้วยความสงบสุขในใจของเรา โดยส่วนตัวแล้ว ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งเรืองอย่างยิ่งสำหรับราชิและผม เราได้พบปะกับโรแทเรียนหลายพันคน และได้รับแรงบันดาลใจจากงานที่เยี่ยมยอดของพวกเขาทั่วโลก เรายังได้แสดงผลงานของโรตารีในระดับสูงสุดระหว่างการประชุมกับประมุขแห่งรัฐ ผู้นำ และข้าราชการ และเสนอการทำงานร่วมกับพวกเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าโรตารีมีความห่วงใยและอยากนำสันติภาพมาสู่โลกใบนี้ สุดท้ายนี้ก่อนจากลาของเรา ราชิและผมปรารถนาให้ท่านได้รับสิ่งดีๆ ที่สุดเมื่อท่านทำให้โรตารีเปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message President _ June 2022

June 2022 President´s message

My Dear Changemakers,

What a year it has been for Rotary. You have lived up to every challenge, including to “grow more, do more”. This year Rotary has grown in a way that we haven’t seen in many years. The year, saw life-changing new projects across all areas of focus, as we took up important work at the highest level — with UNICEF, the Commonwealth, and global leaders. These efforts have opened new opportunities to empower girls, improve the environment, and advance literacy and health. I want to thank each of you for your proactive service. I also want to thank the wonderful Rotary staff for ensuring that we can work with care for our fellow human beings, with peace in our hearts. Personally, this has been an extremely enriching year for Rashi and me. We’ve met with thousands of Rotarians and been inspired by their great work around the world. We also could showcase Rotary’s work at the highest level, during meeting with heads of state, leaders, and bureaucrats and offering to work with them to show that Rotary cares and brings peace in this world. With our swan song, Rashi and I wish you the very best as you Serve to Change Lives.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message Foundation Trustee Chair_ June 2022

Message Foundation Trustee Chair_ June 2022

Hed: There’s no time like the present 

“Time can be an ally or an enemy,” author Zig Ziglar once wrote. “What it becomes depends entirely upon you, your goals, and your determination to use every available minute.” 

Every June, as we wind down another year in Rotary, I ask myself if we have used the past 365 days well. To answer, let’s look at what we have accomplished. 

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

บรรยากาศการประชุม ASEAN Intercountry Assembly

อผภ.นพ.สงวน คุณาพร Rotary Public Image Coordinator , Region 12, Zone 10 B&C ปี 2022-25

และพิธีมอบรางวัล Regional Poster and Video Competition ทั้งสองปี จัดที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 14 พค. ที่อัดจากหน้าจอโทรศัพท์มาฝากแชร์ต่อครับ
ยินดีกับทุกสโมสรที่ได้รางวัล เป้าหมายคือ ส่งเสริมให้ทุกสโมสรเรียนรู้การผลิตภาพ วิดีโอ PoA ใก้มี Voice and Visual Identity and consistency
“How to tell Rotary’s story” effectively.

สารประธานจัดงานอบรมประจำปี District Training Assembly (DTA) ปีโรตารี 2022-2023

เรียนผู้นำองค์กรโรตารีภาค 3330 โรตารีสากล มวลมิตรโรแทเรียน

โรตารีแอนน์ และครอบครัวโรตารี ที่เคารพรักทุกท่าน การจัดงานอบรมประจำปี District Training Assembly (DTA) ปีโรตารี 2022-2023 ที่โรงแรมเมธาวลัย  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 กระผม อน.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ จากสโมสรโรตารีราชบุรี ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานจัดงาน เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆโรแทเรียนทั้ง 101 สโมสรของภาค 3330 โรทาแรคเทอร์ทั้ง 28 สโมสร พร้อมครอบครัวโรตารี ภาค 3330

    คณะกรรมการจัดงาน DTA ให้ความสำคัญในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือให้ตรวจ ATK กันเองก่อนในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 และต้องเข้ารับการตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามทุกท่านที่จุดตรวจ ATK ก่อนเข้าพักและเข้าร่วมงาน เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอดงาน

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

การแข่งขันโปสเตอร์และวิดีโอระดับโซน อาเซียน

อดีตนายก เกศแก้ว ฉายพันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีบ้านโป่ง

เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565

การแข่งขันโปสเตอร์และวิดีโอระดับโซน อาเซียน

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกกุญญ์ชญา กลิ่นประชุมสโมสรโรตารีบ้านโป่งภาคโรตารีสากล 3330ปีโรตารี 2564-2565 และ ประธานภาพลักษณ์สาธารณะ อดีตนายก เกศแก้ว ฉายพันธ์ ซึ่งสโมสรโรตารีบ้านโป่ง ได้รางวัล

รองชนะเลิศอันดับสองในประเภทโปสเตอร์สำหรับการแข่งขันภาพสาธารณะโซน 10B และ 10C ประกอบไปด้วย ประเทศไทย เวียดนามสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย พม่า

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

ข่าวโรแทเรียน

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 12 ปี 2021-2022

สโมสรโรตารีสงขลา

สโมสรโรตารีสงขลา นำโดย นย.กมลนาวิน อินทนูจิตร ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” วางซั้งกอ บ้านปลา เพื่อนักตกปลา จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3 โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 9 ตัว และปล่อยขบวนเรือวางซั้งและซากเรือเวียดนาม

สำหรับโครงการฯ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสงขลา ชมรมตกปลาหัวเขื่อน หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่และประชาชน ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในทะเลให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สโมสรโรตารีสงขลา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สโมสรโรตารีสงขลาเตรียมพื้นที่ก่อนปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสาร ผ่านร้อน ผ่านฝน มานาน ชาวบ้านได้หลบฝนหลบแดด ได้เวลา ซ่อมบำรุง สโมสรโรตารีสงขลา ร่วมกับ โรตารีสากลภาค3330 บ.โพธิ์ทองขนส่ง(2505)จก.และเทศบาลพะวง ขอปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารผู้โดยสาร ถ.กาญจนวนิช หน้าหมู่บ้านศรีวนา ส่งมอบอาคาร วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ ทั้ง 3 สโมสร

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆที่โรตารีมีต่อชุมชนกระบี่ค่ะ
วันนี้ 26/5/65 เวลา 10.00 น. สโมสรโรตารีในจังหวัดกระบี่ ทั้ง 3 สโมสร(สโมสรโรตารีกระบี่ นำโดยนายกสุเทพ จิตรรัตนะสมบัติ /อ่าวลึกนำโดยนายก พ.ต.ต.ประสาน
คงแก้ว
และ เหลืองกระบี่ นำโดยนายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ ) ได้รับทราบข่าวจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ว่า ขณะนี้มีผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงจากอำเภอต่างๆจำนวนมากได้แจ้งความจำนงค์ขอรับบริจาคอุปกรณ์ เครื่องใช้สำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้แก่
1 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบกางเกง) ขนาด M
2 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบกางเกง) ขนาด L
3 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบแถบกาว) ขนาด M
4 ผ้าอ้อมสำเร็จรูป (แบบแถบกาว) ขนาด L
5 ผ้ายางปูเตียงผู้ป่วย
6 กระดาษชำระ (แบบแห้ง)
7 กระดาษชำระ (แบบเปียก)
8 สำลีแผ่นใหญ่
9 น้ำเกลือล้างแผล
10 แอลกอฮอล์
11 ถุงมือยาง
12 นม
13 สบู่/แชมพู/แป้ง
14 มุ้ง 4 สาย
15 เบาะนอน/หมอน
16 เบาะนอนกันน้ำ
17 ผ้าปูที่นอน/ปลอกหมอน
18 ผ้าซับเช็ดตัว/ผ้าอ้อมสาลู
19 ผ้าถุง/ผ้าขาวม้า
20ไม้เท้า/ไม้ช่วยเดิน
21 รถเข็นผู้ป่วย
22 เตียงผู้ป่วย
22 อุปกรณ์ทำความสะอาด/ถุงขยะ
ทาง 3 สโมสรจึงได้นำอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ มามอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
เป็นมูลค่าประมาณ 10,000 บาทเศษ
รับมอบโดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์
ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเอื้อเฟื้อบริจาคเป็นสิ่งของดังกล่าว ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ( ตั้งอยู่ในจวนผู้ว่าราชการ )ค่ะ

สโมสรโรตารีนครปฐม

12/5/65 สโมสรโรตารีนครปฐม สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารศูนย์ไตเทียม (117 ปี) ให้กับโรงพยาบาลดอนตูม เพื่อรองรับผู้ป่วยมารับการรักษาการฟอกไต ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยการนำของ นย.นพ.ชัชวาล ว่องวิวัฒน์ไวทยะ พร้อมด้วยมวลมิตรโรแทเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันมอบอาคารศูนย์ไตเทียม และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลดอนตูม โดยมี ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากล เป็นประธานร่วมกันมอบอาคารฯ นอกจากนี้แล้ว ยังได้ส่งมอบโครงการ Global Grant Project 2230520 มอบเครื่องฟอกไตจำนวน 2 เครื่องให้กับโรงพยาบาลดอนตูม เป็นโครงการร่วมระหว่างสโมสรในภาค 3330-3350-3360

รวมลิงค์ สารผู้ว่าการภาค3330 ปี 21-22

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 1

https://bit.ly/3r9BazX

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 2

https://bit.ly/3iOQW0K

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 3

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 4

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 5

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 6

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 7

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 8

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 9

สารผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2021-2022 ฉบับที่ 10

Rotary Tools เครื่องมือออนไลน์ของ Rotary

❑ Club Administration

❑ โรตารีคลับเซ็นทรัล Rotary Club Central

❑ ศูนย์การเรียนรู้ Learning Center

❑ แบรนด์เซ็นเตอร์ Brand Center

❑ โรตารีโชวเคส Showcase

❑ Resources

ใครสามารถใช้ได้ สมาชิกทุกท่าน

ใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เจ้าหน้าที่สโมร 8 ท่าน

Club Administration

❖Club finances
❖Club and member data
❖Rotaract
❖Club sponsorships
❖Club giving’s
❖Forms and instructions
❖Official directory

CLUB FINANCE

❖ดูใบแจ้งหนี้ของสโมสร
❖รายงานยอดคลับรายวัน
❖อัตราแลกเปลี่ยนโรตารี

CLUB & MEMBER DATA

❖อัพเดทข้อมูลสมาชิก
❖อัพเดทข้อมูลคลับ
❖จัดการลูกค้าเป้าหมาย

Rotary Club Central

❖ตั้งเป้าหมายสโมสร
❖ให้สโมสรติดตามความคืบหน้า
❖สร้างความโปร่งใส
❖ส่งเสริมความต่อเนื่อง
❖ทรัพยากรต่าง ๆ
❖ดึงข้อมูลล่าสุดจากรายงาน

ตั้งเป้าหมายสโมสร

❖Goal Center
❖เลือกปี
❖เลือกเป้าหมาย
❖คลิกบันทึก
*เป้าหมายบางอย่างจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ เป้าหมายส่วนใหญ่ ต้องอัพเดทโดยเจ้าหน้าที่สโมสร ** Service activity ต้องกรอก หรือ นำเข้าจากโรตารีโชว์เคส

Avenues of Service Award

Avenues of Service Award for Individual Rotarians

สโมสรสามารถเสนอชื่อสมาชิกสโมสรผู้ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่แก่สโมสร เพื่อรับประกาศเกียรติคุณอิเล็กทรอนิกส์
ภายใน 30 มิ.ย. 2565

สมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องให้บริการด้านใดด้านหนึ่ง ใน 5 ด้าน ดังนี้

 • บริการสโมสร
 • บริการอาชีพ
 • บริการชุมชน
 • บริการระหว่างประเทศ
 • บริการเยาวชน

นายกสโมสรเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกผ่านระบบ Online ได้ที่

https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_4V0rQ6ijj6qu9pj

สิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนกรอกข้อมูล ***สำคัญมาก***

1. ข้อมูลนายกสโมสร (คนปัจจุบัน) NOMINATOR: CLUB PRESIDENT
 • ชื่อ (First Name) ___________________________
 • นามสกุล (Last Name) ______________________
 • รหัสสมาชิก (Member ID) ____________________
 • ชื่อสโมสร (Club Name) _____________________
 • รหัสสโมสร (Club ID) ________________________
2. ข้อมูลผู้ที่จะเสนอรับรางวัล : NOMINEE
 • ชื่อ (First Name) ___________________________
 • นามสกุล (Last Name) ______________________
 • รหัสสมาชิก (Member ID) ____________________
 • ชื่อสโมสร (Club Name) _____________________
 • รหัสสโมสร (Club ID) ________________________
3. ข้อมูลผู้ว่าการภาค (คนปัจจุบัน) : DISTRICT GOVERNOR
 • ภาค (District) ___________________________
 • ชื่อ (First Name) ___________________________
 • นามสกุล (Last Name) ______________________
 • Email ____________
4. คุณสมบัติในด้านที่ต้องการจะรับรางวัล : Eligibility

Has the nominee previously received the Avenues of Service Award for this avenue?
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเคยได้รับรางวัล Avenues of Service Award ด้านนี้หรือไม่?

The nominee is an active member in good standing. This means they don’t have an unpaid balance with their club, district, or Rotary International, and they’re in Rotary International’s records as an active, dues-paying member.
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกที่มีสถานะดี ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มียอดค้างชำระกับสโมสร ภาค หรือโรตารีสากล และพวกเขาอยู่ในบันทึกของโรตารีสากลในฐานะสมาชิกที่กระตือรือร้นและชำระค่าบำรุง

The nominee is not any of the following: a current club president; an incoming, current, or immediate past district governor; the general secretary; an RI director; the RI president; a Rotary Foundation trustee; or RIBI president, vice president, or honorary treasurer.
ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีสิ่งต่อไปนี้: นายกสโมสรคนปัจจุบัน; นายกรับเลือก หรือนายกผ่านพ้น เลขานุการ; ประธาน RI; ประธานโรตารีสากล; ผู้ดูแลมูลนิธิโรตารี; หรือประธาน RIBI รองประธาน หรือเหรัญญิกกิตติมศักดิ์
The nominee is not in any of the listed roles. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่อยู่ในบทบาทใด ๆ ที่ระบุไว้
I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจ.
The nominee is in one of the listed roles. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในบทบาทที่ระบุไว้

I am nominating this individual for the: ฉันกำลังเสนอชื่อบุคคลนี้สำหรับ:

Avenues of Service Award in Club Service บริการด้านสโมสร

Avenues of Service Award in Community Service บริการด้านชุมชน

Avenues of Service Award in International Service บริการด้านระหว่างประเทศ

Avenues of Service Award in Vocational Service บริการด้านอาชีพ

Avenues of Service Award in Youth Service บริการด้านเยาวชน

International Service:
Describe the significant International Service that the member engaged in during this Rotary year to improve the quality of life for people around the world or to promote peace and international and cultural understanding. (250 to 1,000 characters, including spaces)
อธิบายบริการระหว่างประเทศที่สำคัญที่สมาชิกมีส่วนร่วมในระหว่างปีโรตารีนี้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกหรือเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจระหว่างประเทศและวัฒนธรรม (250 ถึง 1,000 อักขระ รวมช่องว่าง)

Service examples: ตัวอย่างบริการ:

1.Leading the planning and implementation of an international service project in one of Rotary’s areas of focus
2.Fostering opportunities to partner with a corporate, governmental, or nongovernmental entity on a service project
3.Participating in Rotary Friendship Exchange, a vocational training team, the Cadre of Technical Advisers or an intercountry committee
4.Organizing the club’s participation in a local or international project fair
5.Participating in a Rotary Action Group’s support of a service project

1.เป็นผู้นำในการวางแผนและการดำเนินโครงการบริการระหว่างประเทศในพื้นที่ที่โรตารีให้ความสำคัญ
2.ส่งเสริมโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรนอกภาครัฐในโครงการบริการ
3.การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนมิตรภาพโรตารี ทีมฝึกอบรมสายอาชีพ หัวหน้าที่ปรึกษาด้านเทคนิค หรือคณะกรรมการระหว่างประเทศ
4.การจัดการการมีส่วนร่วมของสโมสรในงานโครงการระดับท้องถิ่นหรือระดับนานาชาติ
5.การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการบริการของ Rotary Action Group

Enter your email address to serve as your signature.
ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อใช้เป็นลายเซ็นของคุณ

I wish to receive an email with a copy of my nomination.
ฉันต้องการรับอีเมลพร้อมสำเนาการเสนอชื่อของฉัน ใช่ หรือ ไม่

ขอขอบคุณที่เสนอชื่อพิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์ จากสโมสรโรตารีมณีกาญจน์ หากคุณขออีเมลพร้อมสำเนาการเสนอชื่อของคุณ คุณจะได้รับในไม่ช้าตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เป็นลายเซ็นของคุณในแบบฟอร์มการเสนอชื่อ

สำเนาแบบฟอร์มการเสนอชื่อของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ว่าการภาคของคุณเพื่อประเมินและพิจารณา ผู้ว่าการภาคจะเป็นผู้กำหนดว่าจะยอมรับบุคคลที่มีใบรับรองความสำเร็จหรือไม่

คำถามหรือข้อกังวลสามารถส่งไปที่ riawards@rotary.org

คุณสามารถปิดเบราว์เซอร์ของคุณ

Sample achievement activities: (ตัวอย่างบริการแต่ละด้าน)

Club Service: 

 • Sponsoring a new member
 • Recognizing deserving members
 • Planning engaging club meetings
 • Serving on committees, as a committee chair, on the club board, etc. 
 • Fostering communication among club members, or with the community through social media or other media coverage of club activities 
 • Creating a dynamic, long-term strategy to support membership development 
 • Speaking to or on behalf of the club.

Community Service:

 • Leading the planning and implementation of a sustainable local service project
 • Fostering opportunities to partner with a corporate, governmental, or nongovernmental entity on a service project 
 • Getting involved in direct service to the community

International Service: 

 • Leading the planning and implementation of an international service project in one of Rotary’s areas of focus 
 • Fostering opportunities to partner with a corporate, governmental, or nongovernmental entity on a service project 
 • Participating in Rotary Friendship Exchange, a vocational training team, the Cadre of Technical Advisers or an intercountry committee
 • Organizing the club’s participation in a local or international project fair 
 • Participating in a Rotary Action Group’s support of a service project

Vocational Service:

 • Mentoring young people to help them succeed in their vocational pursuits 
 • Organizing a vocational service discussion or workshop to inspire others to take action
 • Teaching other club members about their vocation by giving a talk 
 • Participating in a business networking event that introduces nonmembers to the principles of vocational service 
 • Leading an activity to observe Vocational Service Month Participating in a vocational training team 
 • Leading a service project that focuses on leadership development or career-building skills Leading efforts to help members develop their leadership skills

Youth Service:

 • Leading the planning and implementation of a service project that supports the development of young people in the community 
 • Hosting an event for Rotary alumni and promoting Rotary’s networking opportunities Participating in an Interact club service project 
 • Mentoring or coaching young people
 • Hosting a Rotary Youth Exchange student 
 • Organizing a service project to observe World Interact Week or Youth Service Month

SUSTAINABILITY For Rotary

แนวทางความยั่งยืนของโรตารีและมีผลกระทบต่อชุมชนด้านบวก ดังนี้

 • สำรวจความต้องการของชุมชน
 • แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการเป็นเจ้าของของผู้รับประโยชน์
 • มีการอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้รับประโยชน์
 • ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในท้องถิ่น
 • มีแหล่งทุนในการซ่อมบำรุงหรือดูแลเมื่อโครงการเสร็จสิ้น
 • มีการประเมินผลสำเร็จ

SUSTAINABILITY For Rotary

SUSTAINABILITY

For Rotary, sustainability means providing long-term solutions to community problems that community members themselves can support after the grant funding ends.

 • Start with the community : Identify a need and develop a solution that builds on community strengths and aligns with local values and culture.
 • Encourage local ownership : Identify key community members who can help pioneer lasting improvements.
 • Provide training : A project’s success depends on people.
 • Buy local : Purchase equipment and technology from local sources.
 • Find local funding : Get local funding through governments, hospitals, companies, and other organizations.
 • Measure your success : Develop clear and measurable project outcomes and determine how you will collect your data.

Rotary Showcase

ADD A NEW PROJECT

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับโครงการ / Tell us about your project

ชื่อโครงการ / Project title*

ภาพรวมของโครงการ / Overview*

รายละเอียดโครงการ (สามารถแนบเอกสารได้) / Detailed description*

โครงการเกี่ยวข้องกับด้านใดบ้าง? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) / Project category *

 • ชุมชน / Community
 • ระหว่างประเทศ / International
 • อาชีพ / Vocational
 • ชนรุ่นใหม่ / New Generations
 • ผู้ระดมทุน / Fundraiser
 • โปลิโอ / Polio
 • ภัยพิบัติ / Disaster Response

เลือก 7 เรื่องเน้น โรตารี (เลือก 1 ข้อ) / Area of Focus

 • สันติภาพและการป้องกัน /แก้ไขข้อขัดแย้ง / Peacebuilding and Conflict Prevention
 • การป้องกันและรักษาโรค / Disease Prevention and Treatment
 • น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย / Water, Sanitation, and Hygiene
 • สุขอนามัยของแม่และเด็ก / Maternal and Child Health
 • การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ / Basic Education and Literacy
 • การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน / Community Economic Development
 • การรักษาสิ่งแวดล้อม / Protecting Our Environment

ระบุชื่อและสถานที่ที่ทำโครงการ / Project Location

 • เมือง / City *
 • จังหวัด / State/Province/Territory*
 • รหัสไปรษณีย์ / Postal Code/Zip Code

ส่วนที่ 2 ระยะเวลา / Project timeline


 • วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม : Start date:*...
  โครงการนี้เสร็จสิ้นหรือยัง ? / This project is complete
 • วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม : End date:*...

ส่วนที่ 3 แหล่งเงินที่ใช้ทำโครงการ / Project funding


โครงการนี้ใช้เงิน โกลบอลแกร้นด์หรือไม่ ? / Is this project funded by a global grant or a district grant?

 • Yes, it is. ถ้าใช่ หมายเลขอะไร ?
 • No, it is not. ถ้าไม่ใช่ แหล่งเงินมาจากที่ไหน ?

เงินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการ (USD) / Total funding*

Funding source

 • สโมสรโรตารี / Rotary club
 • สโมสรโรทาแลคท์ / Rotaract club
 • เงินสดจากภาค / District (cash)
 • อื่นๆ / Other

ส่วนที่ 4 ความต้องการของชุมชน ผลกระทบของโครงการและความยั่งยืน / Community needs, project impact, and sustainability


 • คุณเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของชุมชนได้อย่างไร ? / Community assessment: How did you learn about the community’s needs?
 • โครงการจะมีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นแล้ว ? / Project impact: How will the project help the community after the project ends?
 • ผลประโยชน์ของโครงการจะเป็นอย่างไรต่อไป ? / Sustainability: How will the benefits of the project continue afterward?

ส่วนที่ 5 ผู้ร่วมโครงการ / Project partners and contacts


ผู้ที่ร่วมโครงการ / Rotary project partners

 • สโมสรโรตารี/สโมสรโรทาแลคท์/สโมสรอินเตอร์แลคท์/ชุมชนโรตารี/Rotary Action Group
 • ชื่อ นามสกุล
 • โรตารีภาค
 • ประเทศ

ติดต่อใคร ? / Project contacts

 • ชื่อ นามสกุล อีเมลล์

ส่วนที่ 6 เพิ่มภาพถ่าย วิดีโอ และลิงก์ / Add photography, video, and links

ภาพถ่าย วีดีโอ / Project photos or videos

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง / Related links

ทำเครื่องหมายในกล่องถ้าข้อความเหล่านี้อธิบายโครงการของคุณ:

 • โครงการนี้เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19
 • โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Rotary Days of Service ซึ่งนำโดยประธาน RI Shekhar Mehta
 • โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Empowering Girls นำโดย Shekhar Mehta ประธาน RI
 • โครงการนี้เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในยูเครน

ส่วนที่ 7 ความยากและการมีส่วนร่วมของโครงการ / Project partners and contacts

ความยาก / Project Difficulty

 • ขั้นพื้นฐาน : นี่เป็นโครงการพื้นฐาน ต้องมีการวางแผนและทรัพยากรเพียงเล็กน้อยจึงจะสำเร็จ และเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในโครงการมาก่อน
 • ระดับกลาง : นี่เป็นโครงการระดับกลาง ต้องมีการวางแผนและทรัพยากรมากขึ้นเพื่อให้สำเร็จ และเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์โครงการมาก่อน
 • ขั้นสูง : นี่เป็นโครงการขั้นสูง จำเป็นต้องมีการวางแผนและทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุผล และเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์โครงการมาก่อนมาก

การมีส่วนร่วมของโครงการ / Engagement Tracker

 • จำนวนชั่วโมงอาสาสมัครทั้งหมด / Total volunteer hours
 • จำนวนอาสาสมัคร / Number of volunteers
 • เงินสมทบ (USD) / Cash contributions (USD)

บริจาคสิ่งของ / In-kind donations

 • ชนิด / Type
 • ปริมาณ/จำนวน / Quantity
 • มูลค่ารวม (USD) / Total value (USD)

โดยการโพสต์โครงการนี้บน Rotary Showcase ชื่อผู้ติดต่อโครงการจะปรากฏขึ้นพร้อมกับโครงการของคุณ ผู้คนอาจติดต่อ Project Contact เกี่ยวกับโครงการนี้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อบนหน้าโครงการ ซึ่งผู้ติดต่อโครงการจะได้รับทางอีเมล (โปรดทราบว่าที่อยู่อีเมลจะไม่ปรากฏต่อสาธารณะ) ส่งอีเมลถึงโรตารีที่ RotarySupportCenter@rotary.org เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อโครงการ ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรตารี

โดยการโพสต์โครงการนี้บน Rotary Showcase ชื่อผู้ติดต่อโครงการจะปรากฏขึ้นพร้อมกับโครงการของคุณ ผู้คนอาจติดต่อ Project Contact เกี่ยวกับโครงการนี้ผ่านแบบฟอร์มการติดต่อบนหน้าโครงการ ซึ่งผู้ติดต่อโครงการจะได้รับทางอีเมล (โปรดทราบว่าที่อยู่อีเมลจะไม่ปรากฏต่อสาธารณะ) ส่งอีเมลถึงโรตารีที่ RotarySupportCenter@rotary.org เพื่อเปลี่ยนชื่อผู้ติดต่อโครงการ ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญต่อเรา และข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรตารี

ขั้นตอนในการกดบันทึกข้อมูลทั้งหมด โดยการกด Publish project

7 Areas of Focus / 7 เรื่องเน้น ในเรื่องเน้นของโรตารี

อัพเดต 15/04/2565

7 เรื่องเน้น ในเรื่องเน้นของโรตารี

 1. สันติภาพและการป้องกัน /แก้ไขข้อขัดแย้ง
 2. การป้องกันและรักษาโรค
 3. น้ำ สุขาภิบาลและสุขอนามัย
 4. สุขอนามัยของแม่และเด็ก
 5. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการรู้หนังสือ
 6. การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
 7. การรักษาสิ่งแวดล้อม

7 Areas of Focus

 1. Peacebuilding and Conflict Prevention
 2. Disease Prevention and Treatment
 3. Water, Sanitation, and Hygiene
 4. Maternal and Child Health
 5. Basic Education and Literacy
 6. Community Economic Development
 7. Protecting Our Environment

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 11

พฤษภาคม เดือนแห่งเยาวชน (Youths Month)

สารจาก ผู้ว่าการภาคไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

สารผู้ว่าการภาค ฉบับที่ 11

สวัสดีครับมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่าน  สารผู้ว่าการภาคฉบับนี้เป็นฉบับที่ 11 แล้ว  หมายความว่าปีโรตารี 2564-2565 นั้นกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่กำลังจะถึงนี้  ในฐานะนายกและกรรมการบริหารสโมสร  ท่านมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบว่าในฝ่ายต่างๆนั้นท่านได้ปรับปรุงข้อมูลในเป็นปัจจุบันแล้วหรือไม่  เช่นฝ่ายสมาชิกภาพต้องตรวจสอบว่าจำนวนสมาชิกปัจจุบันตรงกับที่ระบุไว้ใน My Rotary  ฝ่ายมูลนิธิฯต้องตรวจสอบว่ายอดบริจาคกองทุนต่างๆนั้นได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง โดยอาจจะสอบทานกับข้อมูลใน My Rotary หรือสอบทานกับทางศูนย์โรตารีก็ได้  หากเป็นส่วนของเงินบริจาคเข้ามูลนิธิโรตารี  ในส่วนของภาพลักษณ์สาธารณะ  สโมสรที่มีโครงการบำเพ็ญประโยชน์ควรบันทึกข้อมูลไว้ใน Rotary Showcase เป็นต้น

ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 จะมีการจัดงานประชุมใหญ่ภาค 3330 District Conference ในงานนี้จะมีการประกาศรางวัลระดับภาคในฝ่ายต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จในการทำกิจกรรมของสโมสรในปีโรตารีปัจจุบัน  และที่สำคัญจะมีงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของภาค 3330 อีกด้วย  สำหรับการลงทะเบียนในราคา Early Bird ที่ราคา 1,990 บาท จะเปิดให้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นี้  แล้วเรามาเฉลิมฉลองความสำเร็จในปีนี้ด้วยกันครับ อนึ่งในงานนี้ได้มีการจัดให้มีการลงมติสำหรับ Elector จึงขอให้สโมสรพิจารณาส่ง Elector เข้าร่วมประชุมด้วยครับ

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์

ผู้ว่าการภาค 3330 ปี 2564-2565

สารจากประธานโรตารี _ พฤษภาคม 2565

เชกคาร์ เมห์ทา ประธานโรตารีสากล

สวัสดี ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงของโรตารีที่รัก

            จากการตอบรับที่ดีของท่านต่อโครงการ Each One, Bring One ผมดีใจมากที่เห็นแนวโน้มสมาชิกภาพในโรตารีกำลังพัฒนาขึ้น อย่าปล่อยให้มันอ่อนแรงไป — ให้เชิญสมาชิกใหม่เข้ามาเรื่อยๆ และรักษาสมาชิกทุกคนที่เราดึงเข้ามาอย่างเต็มกำลัง ผมหวังว่าจะได้พบท่านในเดือนหน้าที่ฮิวสตันในงานประชุมใหญ่โรตารีปี 2565 ซึ่งผมรับรองว่ามันจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มาก

            นอกจากนี้ที่ฮิวสตันในเดือนมิถุนายนนี้ เราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของประธานโรตารี (Presidential Conference) ครั้งสุดท้ายของผม ปีนี้ เราได้ทุ่มเทให้กับการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความคิดในเรื่องที่โรตารีให้ความสำคัญ ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างมากมายทั้งในแง่ของผู้เข้าร่วมประชุมและความคิดเห็นต่างๆ ที่เกิดขึ้น

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message President _ May 2022

GREETINGS, DEAR CHANGE-MAKERS OF ROTARY,

Greetings, dear change-makers of Rotary,

Due to your positive response to the Each One, Bring One initiative, I am so happy to see that the membership trends in Rotary are looking up.  Let us not lose this momentum — keep inviting new members, and also work hard to retain every member we attract.  I look forward to seeing you next month in Houston at the 2022 Rotary International Convention, which I assure you will be a great event.

Also in Houston this June, we will be hosting my final presidential conference. We have devoted this year to conferences built around Rotary’s areas of focus.  They have been a tremendous success, both in terms of attendance and in the ideas that were generated.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

สารประธานกรรมการมูลนิธิโรตารี พฤษภาคม 2565

จอห์น เจิร์ม ประธานกรรมการมูลนิธิ

เราสามารถสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้

          ในฐานะที่เป็นวิศวกร ผมทำงานมาทั้งชีวิตเพื่อความสำเร็จที่วัดผลได้ เชื่อในความสำเร็จแบบที่ท่านเอื้อมถึงและสัมผัสได้ และผมก็รู้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาชั่วข้ามคืน แต่เกิดขึ้นทีละก้าว

            ในมูลนิธิโรตารี เราไม่รับความคิดที่คลุมเครือเกี่ยวกับการทำความดี เราใช้ขั้นตอนที่วัดผลได้ ซึ่งเป็นรูปธรรมและเป็นจริงเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนด เป็นความคืบหน้าที่ท่านสามารถมองเห็นและบอกแก่ครอบครัวและเพื่อนๆ ของท่านได้ในทุกย่างก้าว

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

Message Foundation Trustee Chair_ May 2022

We can build a better future

As an engineer, I have worked my entire life for success that can be measured. I believe in the kind of success you can reach out and touch. And I also know that it doesn’t come overnight, it hap-pens one step at a time.  

At The Rotary Foundation, we don’t settle for a vague idea of doing good; we take measurable steps, ones that are concrete and real, toward a defined goal. It’s progress that you can see and tell your family and friends about, each step of the way.

อ่านต่อคลิ๊กที่นี่

คอลัมน์ คนรุ่นใหม่ หัวใจอาสา (โรทาแรคท์)

“ทำไมสโมสรโรตารีควรทำงานร่วมกับโรทาแรคเทอร์”

คอลัมน์ ปรภ.นพ.ดนัย  อดุลยศักดิ์  ประธานคณะกรรมการโรทาแรคท์ภาค

            นับแต่โรตารีสากลได้ประกาศให้มีการยกระดับของสโมสรโรทาแรคท์จากการเป็นเพียงโปรแกรมหนึ่งของโรตารีมาเป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของโรตารี ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมามากมาย มีผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อโรแทเรียนและโรทาแรคเทอร์ทั่วโลก ส่งผลให้ระดับภาคบางภาคหรือระดับสโมสรไม่ว่าจะเป็นสโมสรโรตารีหรือสโมสรโรทาแรคท์บางสโมสรปรับตัวไม่ทัน ขาดการเตรียมการที่ดี พัฒนาสโมสรได้ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการพัฒนาอย่างระบบและต่อเนื่องของโรแทเรียนที่ทำงานในระดับสโมสร ระดับภาคหรือแม้แต่ระดับเหนือภาคขึ้นไป มีการร่วมมือเสริมพลังซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้สโมสรโรทาแรคท์สามารถดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เคียงข้างสโมสรโรตารีได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  เช่น

 1. สโมสรโรทาแรคท์เป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของโรตารีสากล  ทำให้สโมสรโรทาแรคท์ได้มีสิทธิในการเข้าถึงโปรแกรมต่างๆของโรตารีได้มากขึ้น ตามสิทธิที่ควรพึงจะได้  
 2. สโมสรโรทาแรคท์ได้รับอนุญาติให้อุปถัมภ์สโมสรโรทาแรคท์อื่นได้หรือก่อตั้งด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องมีผู้อุปถัมภ์ ดังนั้นการก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์จึงไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาสโมสรโรตารีเสมอไปอีกต่อไป   
 3. สโมสรโรทาแรคท์เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่มีการจำกัดอายุเพียงแค่ 30 ปี อีกต่อไป  ทำให้โรทาแรคเทอร์ที่จะต้องออกจากสโมสรเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี ยังคงเป็นสมาชิกของสโมสร สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโรตารีได้อย่างแท้จริง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อไปได้ด้วยความรู้สึกที่ว่าตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรอย่างแท้จริง
 4. สนับสนุนให้สโมสรโรทาแรคท์ทำงานร่วมกับสโมสรโรตารีในการทำโครงการทุนระดับโลก เพิ่มโอกาสสำหรับสโมสรโรทาแรคท์ในการเป็นผู้เชื่อมสโมสรทั่วโลกเข้าหากัน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาความเป็นผู้นำมากกว่าเดิม ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการดำเนินโครงการบำเพ็ญประโยชน์ที่มีผลกระทบทำให้ชุมชนของตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นยิ่งกว่าเดิม
 5. โรทาแรคเทอร์มีสิทธิในการทำงานคณะกรรมการระดับภาคและโรตารีสากล ทำให้โรทาแรคเทอร์มีโอกาสและมีส่วนร่วมที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาทั้งระดับภาคหรือแม้แต่ระดับโรตารีสากลในการพัฒนาโปรแกรม พัฒนาแนวคิดใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและสอดคล้องกับคนหนุ่มสาว รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ช่วยในการพัฒนาได้มากขึ้น
 6. โรทาแรคเทอร์จะได้รับการสนับสนุน การฝึกอบรม และการเข้าถึงเครื่องมือจากโรตารีมากขึ้น ส่งผลทำให้โรทาแรคเทอร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของโรตารีมากขึ้น
 7. ปี 2022-2023 โรทาแรคเทอร์จะจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีต่อหัวเป็น 5 ดอลลาร์หรือ 8 ดอลลาร์ตามประเภทของสโมสรโรทาแรคท์ ทำให้สโมสรโรทาแรคท์ได้กลายเป็นสมาชิกประเภทหนึ่งของโรตารีอย่างสมบูรณ์ ซึ่งโรทาแรคเทอร์จะต้องปรับตัวและพัฒนาตนเอง

         ดังนั้น สโมสรโรตารีควรทำงานร่วมกับโรทาแรคเทอร์ในการประชุม การจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนโครงการบำเพ็ญประโยชน์ ในฐานะเพื่อนสโมสรผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ดังเจตนารมย์ของโรตารีสากล

โครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ”

(New Generation Unite Heart Donate Blood with Service Mind)

              ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) มีผลกับการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตอย่างมากในทุกด้าน “โลหิต” คือยารักษาโรคที่ยังไม่มียาอะไรมาทดแทนได้ ซึ่งในปัจจุบันเกิดวิกฤติ การขาดแคลนเลือดเป็นอย่างมาก สโมสรโรตารีราชบุรีจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและทำโครงการ ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ และถวายเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับ ความร่วมมือจาก ต่างสโมสรกว่า 21 สโมสร ภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน Interactor และ Rotaractor ในการอุปถัมภ์ของ โรตารี สถาบันการศึกษาต่างๆ  เครือข่ายนักเรียนจิตอาสา ประชาชนทั่วไป มาร่วม ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

ผลที่ได้รับจากทำโครงการฯ คือเราได้ปริมาณโลหิตกว่า 350,000 ซีซี  นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอคอย โลหิตได้กว่า 2,000 ชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,197 คนสามารถบริจาคโลหิตได้จริง 883 คนและเป็นเยาวชนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการนี้ถึง 652 คน และเป็นผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกถึง 364 คน ผมมั่นใจว่า ถ้าเราทำเป็นโครงการต่อเนื่องจะสามารถสร้างชนรุ่นใหม่  ให้เปลี่ยนชีวิตจากผู้รับ เป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยจิตบริการผู้อื่นเหนือตนเอง  รวมถึงยังเป็น ศูนย์รวมพลังเยาวชน จิตอาสา  เป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักการให้และแบ่งปัน  ในอนาคตอันใกล้  

จากการทำโครงการบริจาคโลหิต เราพบอุปสรรคในการทำโครงการ เช่น การเว้นระยะห่าง การเดินทางมาบริจาคโลหิต การเสียเวลาการเรียน การเตรียมตัวก่อนบริจาค และมีการถอดบทเรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวในด้านต่างๆเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการฯ และผู้ป่วย ที่รอโลหิตในการรักษา สโมสรโรตารีราชบุรีจึงทำโครงการต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูลผลกระทบ โดยบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท (มูลค่าโครงการ 4.5ล้าน) เพื่อสร้าง รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ขนาด 4 เตียง ขึ้นมา ซึ่งจะแล้วเสร็จ และปฏิบัติงานได้ในเดือนมิถุนายน 2565 สามารถเดินทางไปรับบริการบริจาคโลหิต ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงโรงงาน หน่วยราชการ ได้ครอบคลุมถึง 7 จังหวัด จะทำให้มีผู้ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้

ขอขอบคุณ ผวภ.ไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารีสากลปี 2564-2565 ที่ให้ความสำคัญและมาเป็นเกียรติ เปิดโครงการบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่4 จังหวัดราชบุรี  อผภ.เฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ มาพูดสร้างแรงบันดาลใจกับผู้บริจาคโลหิต เนื่องจากท่านเป็นผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่เยาวชนจนถึงปัจจุบันกว่า 90 ครั้ง อผภ.พลโทคณิต แจ่มจันทรา ที่ให้คำปรึกษาโครงการต่อเนื่อง อผภ.วิชัย มณีวัชรเกียรติ ให้คำปรึกษาการทำโครงรถบริจาคโลหิต ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  อน.ประทีป แย้มเกตุ ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” สโมสรโรตารีราชบุรี ที่อนุมัติโครงการ รวมถึงต่างสโมสรที่เข้าร่วมโครงการฯนี้ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) สถาบันการศึกษา ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ น้องๆ เยาวชนจิตอาสาทั้งหมด ที่รวมใจ รวมพลังทำความดีบริจาคโลหิต ขอขอบคุณทีมงานเสือซ่อนลาย ที่ร่วมเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำรูปเล่มโครงการฯเผยแพร่ และสำคัญที่สุดคือ รทร.อารีย์ บวรพัฒนานนท์ สโมสรพลอย คุณแม่ของกระผมที่สนับสนุน ทุกด้านเป็นแบบอย่างและให้กระผมมีวันนี้  

     สโมสรโรตารีราชบุรี ได้จัดทำรูปเล่ม (E-book) โครงการ “ชนรุ่นใหม่ รวมใจ บริจาคโลหิต ด้วยจิตบริการ” รางวัลที่ได้รับเป็นเพียงผลพลอยได้ แต่การได้ช่วยผู้ป่วยมากมายคือความภูมิใจสูงสุด ของเรา รวมถึงการนำรายละเอียดโครงการนี้ไปได้รับการเผยแพร่ และเป็นต้นแบบในการต่อยอดโครงการให้ยั่งยืน เกิดการ รวมน้ำใจของคนไทยทุกคนที่พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ให้กับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ “บริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต”

ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี

จิราวุฒิ  แซ่ตั้ง นายกสโมสร โรตารีราชบุรี ปีโรตารี 2564-2565

ข่าวโรแทเรียน

ข่าวโรแทเรียน

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 11 ปี 2021-2022

สโมสรโรตารีคอหงส์

โครงการธนาคารกุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำหายากทะเลสาบสงขลา บ้านโคกเมือง

ม. 2 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

สืบเนื่องจาก สโมสรโรตารีคอหงส์ นายกเพ็ญศิริ โชโต และสมาชิก

เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำในเขตทะเลสาบสงขลา ซี่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีนิเวศวิทยาสามน้ำที่ สำคัญ ของภาคใต้ มีพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลาแบบสามน้ำ ที่มีรสชาติอร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดและมีคนนิยมชบริโภคมาก กำลังจะสูญพันธุ์ ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่ง จึงได้ปรึกษากับท่านชำนาญ มานิล นายกสมาคมอนุรัษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งสงขลา และประธานเครือข่ายคนรักทะเลไทย เพื่อเฟ้นหาชุมชนในเขตทะเลสาบสงขลา ที่ต้องการและมีเจตจำนงค์ ในการดูแลรักษาพื้นที่ข้างต้นไว้ และมีความมุ่งมั่นที่จริงจัง

และได้แนะนำ ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านคือ นายอุดม ฮิ่นเซ็ง และ นายธานินทร์ แก้วรัตน์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์บ้านโคกเมือง ซึ่งมีผลงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่  เป็นที่ประจักษ์ชัด  มายาวนาน ได้รับรางวัลระดับท้องถิ่นและประเทศมากมาย จึงทำการ นัดหมายเพื่อพูดคุยกัน ถึงความต้องการของชุมชนในการอนุรักษ์กุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำ ในทะเลสาบสงขลา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คาบสมุทรสะทิงพระ(ลากูน หนึ่งเดียวในประเทศไทย) ที่มีอาณาเขตติดกัน 3 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช

—‐——————————

จากการเล่าเรื่องราวของ ผู้ใหญ่อุดม ฮิ่นเซ่ง  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2541  ให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ณ บ้านโคกเมืองแห่งนี้ จนทำให้สร้างและพัฒนาชุมชนมาอย่าต่อเนื่องและสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประชาขน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ฟาร์มทะเล ป่าชายเลน ป่าบก และภูมิปัญญาของชุมชน จนสามารถเป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได้ และใช้วัสดุในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชน และ พื้นที่ใกล้เคียง มีวิถีที่โด่งดังขึ้นชื่อ หลายประการ เข่น “รับแขกด้วยอาหารปิ่นโต ร้อยปิ่นโตร้อยเมนู “ ซึ่งใข้วัตถุดิบจากท้องถิ่นเกือบทั้งสิ้น ไม่ใช้กล่องโฟม “ลดโลกร้อน”ได้มีแนวคิด เอาเตียงผู้ป่วยที่ใช้แล้ว มาซ่อมแซมให้ชุมชนได้ใช้ยามจำเป็น

‐————————–‐——

จากการเล่าเรื่องราวของผู้ใหญ่อุดม ฮิ่นเซ่ง

“เมื่อก่อนนั้นน้ำได้กัดเซาะดินไม่มีป่าโกงกาง ในน้ำไม่มีปลา ทำให้คนในหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านเพื่อไปทำมาหากินที่อื่น

จนกระทั่งทางชุมชนได้รวมตัวกันปลูกป่าโกงกางขึ้นมา เพื่อได้มีระบบนิเวศเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำในทะเลสาป และได้ร่วมกันพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาเป็นจุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยว

ทางชุมชนร่วมจัดเวทีประชาคม พบว่า คนในชุมชนมีความต้องการ อาคารเพื่อเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามและสัตว์น้ำหายากในทะเลสาบสงขลา ซึ่งได้นำไปปล่อย ทำให้พื้นที่ข้างเคียงถึงทะเลน้อย จ.พัทลุง และนครศรีธรรมราช ได้รับผลไปด้วย

         ทางสโมสรโรตารีคอหงส์ นำโดย นายกเพ็ญศิริ โชโต ได้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนในการสร้างธนาคารกุ้งก้ามกรามและพันธุ์สัตว์น้ำหายากในทะเลสาปสงขลา ว่า สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ และได้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้

1. เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. เพื่อเป็นห่วงโซ่อาหารให้ชุมชนได้ตลอดไปถึงลูกหลาน

3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนและลูกหลานได้สืบทอดกันต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุด

4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ทุกที่ ที่สนใจ และนักศึกษา จิตอาสา เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อๆกันไปไม่มีที่สิ้นสุด

ทางสโมสรโรตารีคอหงส์ นายกสโมสรโรตารี คุณเพ็ญศิริ โชโต  จึงได้จัดหาทุน

ในการก่อสร้างเบื้องต้น จำนวนเงิน 50,000 บาท โดย  คนในชุมชน ร่วมแรงกาย แรงใจ ใช้แรงงานคนชุมชน ช่วยกันก่อสร้างอาคารฯ และได้ทำพิธีเปิด ในวันที่ 13/2/22 โดย  ท่านผู้ว่าการภาคโรตารี 3330 คุณไพกิจ ฮุนพงษ์ สิมานนท์ เป็นประธานในพิธี

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1000052760635461&id=100018922389383&sfnsn=mo

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1000086697298734&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีคอหงส์

รทร.ชัยนรินทร์ โชโต สร.คอหงส์มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลลาดพร้าว

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ รทร.ชัยนรินทร์ โชโต มอบชุด  PPEให้ รพ.ศิริราช 100 ชุด

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ รทร.ชัยนรินทร์ โชโตมอบขุด PPE ให้ รพ.จุฬา 50 ชุด

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ มอบน้ำจำนวน 400 ขวด ให้โรงทานวัดควนลังหาดใหญ่

สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย์

สร.พระปฐมเจดีย์ ประชุมคณะกรรมการ นย.ธัญพร ลิ้มเฉลิม และคณะกรรมการ ทบทวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ผ่านไปด้วยดี ส่งต่อ นยล.เครือฟ้า นาเครือ เพื่อสานต่อ นำทีมสร.พระปฐมเจดีย์ และคกก.ตั้งเป้าหมายในปีโรตารี 2565-2566 ก่อนเข้ารับการอบรม DTA ที่รร.เมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สโมสรโรตารีพราวด์นคร ร่วมกับ สโมสรโรตารีราชบุรี

วันที่ 20 เมษายน 2565 สโมสรโรตารีพราวด์นคร ร่วมกับ สโมสรโรตารีราชบุรี และYEC นครศรีฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตของสภากาชาด ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีฯ โดยช่วยกันชักชวนคนรุ่นใหม่มาเป็นผู้บริจาคโลหิตให้มากขึ้น ทั้งนี้ยังได้มอบเสื้อที่ระลึก และอาหารว่าง ให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกคนด้วยค่า ขอขอบคุณจิตอาสา คนรุ่นใหม่ ทุกคนนะคะ อนุโมทนาสาธุค่า🙏❤

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ มอบสารตราตั้ง RCC บ้านโคกเมือง ม.2 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง  จ.สงขลา

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์ ปลูกต้นต้นไม้ป่าชายเลนบ้านโคกเมือง หมู่สอง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 สร.คอหงส์ได้เรียนรู้ การทำบ้านปลา กับ RCC บ้านโคกเมือง  โดยผู้ใหญ่ธานินทร์ แก้วรัตน์ ได้ตัดกิ่งไม้เพื่อเอาลงเรือไปทำหานปลา เขตอนุรักษ์ ฟาร์มทะเลบ้านโคกเมือง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ ของ เยาวชน นักศึกษา ชาวบ้านที่สนใจ นย.เพ็ญศิริ โชโต และสมาชิก ได้ปฏิบัติจริง ทำให้เห็นว่าชุมชน RCC บ้านโคกเมืองแห่งนี้ มีความเข้มแข็ง และอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยชุมชนที่ร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ใช้วลา เรียนรู้แลปฏิบัติจริง 30 นาที สมาชิกรวมกัน 6 ท่าน

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 สร.คอหงส์ สอนออนไลน์ให้ เยาวสตรี  และผู้สนใจ  ให้กับ RCC  ชุมชนบ้านโคกเมือง  เพื่อให้ทันต่อเหตุการ ในยุกออนไลน์ ช่วยขายสินค้า ที่มีในชุมชน และอนาคตที่เด็กรุ่นใหม่ได้พัฒนาการขายสินค้าออนไลน์ ที่เป็นอาชีพเสริม และอาชีพหลักได้ ทำให้เด็กๆเยาวสตรี สนใจมาก ได้ผลดีมาก สอนโอย อน.ศศิธร สิทธิศักดิ์ ณศูนย์เรียนรู้บ้านโคกเมือง หมู่ 2 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 เลา 14.00 น. การสอนตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ให้เยาวสตรี และแม่บ้าน ได้ตระหนักถึงภัยเงียบใกล้ตัว โดยวิธีตรวจความผิดปกติ ของตัวเอง หากตรวจด้วยตนเอง เจอก้อนเนื้อ ที่ผิดปกติได้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจ ละเอียด
เป็นที่พึงพอใจแก่ เยาวสตรีและแม่บ้านเป็นอย่างยิ่ง สอนโดย รทร.กันทิมาพร้อมเที่ยงตรง ได้มอบของที่ระลึกจากบริษัทชุดชั้นในคามิโอ ให้ทุกท่านที่มาเรียนรู้ ค่าใช้จ่าย 1500 บาท สมาชิกร่วมอบรม 6 ท่าน ใช้เวลา 30 นาที

สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย

วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 ณ ธนาคารเลือด ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เวลา 10.00 น. #สโมสรโรตารีนครศรีวีรไทย ร่วมกับ #มูลนิธิเสรฐภักดี ได้เป็นสะพานบุญ ให้กับผู้ร่วมบุญบำเพ็ญประโยชน์ ทั้งหมดประมาณ 90 ท่าน ในการร่วมกันบริจาคมอบ เก้าอี้ปรับเอนนอนรับบริจาคโลหิตใหม่ ทั้งหมด 3 ตัว เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้มีจิตใจบุญที่มาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ด้วยกัน

ณ โอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญ มายังเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมบุญบำเพ็ญประโยชน์ ในกุศลกิจครั้งนี้ และขอให้ผลบุญกุศลนำพาให้ทุกท่านได้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บด้วยเทอญ

สโมสรโรตารีคอหงส์

สร.คอหงส์มอบผลไม้ให้ชุมชนบ้านโคกเมือง เนื่องในภาวะโควิดยังรุนแรงทำให้ชุมชนขาดรายได้ จังได้มอบ  มอบผลไม้ให้ชุมชน บ้านโคกเมือง  เพื่อให้เด็กเยาสตรี  และครอบ มีส้ม มะม่วง กล้วยหอม กล้วยเล็บมือ รวมเลิน องุ่น รวมเงิน 3,000 บาท ขอบคุณ🙏คุณธณกฤษ ที่มอบผลไม้ มีส้ม กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง มะม่วง และองุ่นไร้เมล็ด สำหรับแจกชาวชุมชน และทีมงาน

สโมสรโรตารีสงขลา

23/4/65 สโมสรโรตารีสงขลา จัดโครงการ “โรตารีเริ่ม ชุมชนร่วม ป้องกันเด็กจมน้ำ” วันที่19-23เมษายน 2565

สระว่ายน้ำม.ราชภัฏ สงขลา ผู้รับผิดชอบ: สโมสรโรตารีสงขลา ผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

🙏สโมสรโรตารีบางรัก

🙏ม.ราชภัฏสงขลา

🙏ม.ทักษิณ

🙏เทศบาลเขารูปช้าง

🙏อผภ.ธีระนันท์ วงศ์หล่อ

🙏อน.บุญสืบ ยศเมธา

🙏อน.ประพจน์ นันทรามาศ

🙏อน.ปราโมทย์ เบ็ญจพรกุลพงศ์

🙏อน.นิภานันท์ ธรรมรัตน์

🙏อน. ปณิธิ ไพศาลสถาน

🙏อน. สมบัติ-จารุวรรณ เหาตะวานิช

เป้าหมายมุ่งเน้น การคัดเลือกนักเรียน และเยาวชน ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ อ.เมืองสงขลาและใกล้เคียง หลักสูตรในช่วงแรก สอน “ตะโกน โยน ยื่น” ที่ทำให้เยาวชน รู้วิธีการช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกต้อง จากนั้นก็เป็นการช่วยตัวเอง เมื่อตกน้ำ  โดย ได้รับความรู้ และการดูแลเอาใจใส่จากวิทยากร และคณะครู พี่เลี้ยงเป็นอย่างดี   นอกจากเยาวชน ผู้ปกครอง ที่ไปดูแลก็ได้เรียนรู้การช่วยเหลืออย่างถูกวิธีไปด้วยกัน

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 สอนเย็บแมสด้วยผ้า ให้กลุ่มสตรี ชุมชน RCC บ้านโคกเมือง เพื่อใช้ในครอบครัว เด็กเล็ก เยาวสตรี  ผู้สูงอายุ ได้ใช้สอย ไม่ต้องซื้อ และสมารทำเป็นอาชีพเสริมได้ ใช้งบ 1500 สอนโดย รทร.ธรรญชนก พิบูลย์ สมาชิกเข้าอบรม 10 ท่าน สมาชิกร่วมทำโครง 6 ท่าน ใช้เวลา  2 ชม.

สโมสรโรตารีคอหงส์

23/4/22 สร คอหงส์  นย.เพ็ญศิริ และสมาชิก ร่วมกับ RCC บ้านโคกเมือง รวม7 ท่าน ปลูกป่าชายเลนบ้านโคกเมือง  ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ และทำให้มีหมู่ปลามาอาศัยเพิ่มขี้น ทำให้เพิ่มความสมบูรณ์ของป่าแลัสัตว์น้ำในทะเลสาปสงขลา ณ บ้านโคกเมือง ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา ใช้เวลา 30 นาที

สโมสรโรตารีคอหงส์

13/4/65 สร.คอหงส์ นย.เพ็ญศิริ โชโต พร้อมสมาชิก 6 ท่าน มองเห็นถึงความสำคัญ ต่อสุขภาพเด็ก จึงได้มอบเครื่องเล่นกีฬาให้เด็กนักเรียน อนุบาล ถึง ป.6  ในโรงเรียน บ้านโคกเมือง ม.2 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา  มีนักเรียนรวม 50 คน เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกาย  ทำร่างกายแข็งแรง หางจากโรคภัย ทั้งปวง ตัวแทนเด็กนักเรียน 10 คน  ใช้เวลา  15 นาที

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่

สโมสรโรตารีควนลัง-หาดใหญ่ ทำโครงการเรียนรู้หนังสือ กับ สมาชิกสโมรอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ มี นยก.อาภาฬฎี เลขะกุล เป็นตัวแทนสโมสร มอบหนังสือความรู้ต่างๆเข้าห้องสมุดโรงเรียน และมอบเสื้อผ้าให้กับนักเรียนหญิงและครอบครัว เป็นโครงการ Empowering girl สนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี วันที่ 27 เมษายน 2565

สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์

วันที่ 26 เมษายน 2565. เวลา 14.00น. สโมสรโรตารีหาดใหญ่นครินทร์ นำโดย นายก ชลธรณ์ เยาวพันกุลธ์ และสมาชิก ร่วมประชุม เพื่อ รับทราบความคืบหน้า การจัดโครงการ  Rotary Charity Ride โดย มี นาย ประสงค์  บริรักษ์. ผู้ช่วย รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬา นาย  พรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 ร่วมหารือและกำหนดวัน จัดงานและแถลงข่าว โดยกำหนดจัดงานวันที่ 19 มิถุนายน 2565 และจัดแถลงข่าวในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

สโมสรโรตารีคอหงส์

30/4/22 สโมสรโรตารีคอหงส์ นายกเพ็ญศิริ โชโต สรุปผลงาน ประจำเดือน เมษายน 2565 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมออนไลน์ 7 ท่าน

วางแผนการทำงานปีต่อไป

เวลา 18.00 นายกเพ็ญศิริ โชโต
เปิดประชุม รายงาน เรื่อง มอบสารตราตั้งให้ RCC บ้านโคกเมือง จากประธานโรตารีสากล
รายงาน เรื่องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้ความรู้แก่ชุมชน RCC บ้านโคกเมือง ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้ความสนใจมาก มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ครั้งนี้
สโมสรโรตารีคอหงส์
ขอขอบคุณ

 1. รทร.กันทิมา พร้อทเที่ยงตรง สอนการตรวจมะเร็งเต้านม ด้วยตนเอง แก่เยาวสตรีและแม่บ้าน RCC บ้านโคกเมือง
 2. อน.ศศิธร สิทธิศักดิ์ สอนออนไลน์แก่เยาวสตรี และ แม่บ้าน RCC บ้านโคกเมือง
 3. รทร.ธรรญชนก พิบูลย์ สอนการเย็บแมส ให้แก่ชุมชน และให้เด็กเยาวาตรี RCC บ้านโคกเมือง ทุกคนที่มา ได้แมสกลับบ้านคนละ 2 ชิ้น
 4. นยล.เพ็ญ มานะการได้รับการสนับสนุนจากร้านผลไม้มอบให้เยาวสตรี แม่และเด็ก ชุมชน RCC บ้านโคกเมือง รวม 17 ครัวเรีอน กล้วยหอมสองลัง/ กล้วยเล็บมือนางหนึ่งลัง/ มะม่วงอกร่อง 3 ลัง/ ส้มสองถุง 20 กก.
 5. ผชภ.รัชดา เทพนาวามอบหนังสือให้เด็กอนุบาลถึง ป.6 โรงเรียนบ้านโคกเมือง
 6. อน.ทิพปภา พิบูลย์มอบเครื่องเล่นกีฬา ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเมือง
 7. ประธานก่อตั้ง RCC ผญ.ธานินทร์ แก้วรัตน์ มอบต้นตะเคียนให้สมาชิกสโมสรโรตารีคอหงส์ ปลูกป่าชายเลน ร่วมกับ RCC
 8. ประธานก่อตั้ง RCC ผญ.ธานินทร์ แก้วรัตน์ได้เตรียมกิ่งไม้ให้สมาชิก สร.คอหงส์ได้ร่วมทำบ้านปลากับชุมชน RCC บ้านโคกเมือง

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1007917699848967&id=100018922389383&sfnsn=mo

สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน

29/4/2565 สโมสรโรตารีโคกเสม็ดชุน โดย นย.พชรวดีพร อัฐฐาพร ศิริไพศาล พร้อมสมาชิกโรแทเรียน จัดทำโครงการ District Grant  มอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องควบคุมให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้กับโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอบคุณสมาชิกสโมสรฯทุกท่านที่ร่วมส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ในวันนี้

สโมสรโรตารีคอหงส์

สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 สโมสรโรตารีเหลืองกระบี่ นำโดย นายกสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ พร้อมสมาชิก นำนักเรียนมัธยมปลายและสมาชิกสโมสรอินเทอร์แร็คโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 20 คน (ที่ได้รับการอบรมภาคทฤษฏีผ่านZoom 2 ชม.)ไปฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ในโครงการ”อาสาพาเที่ยว” เพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ด้านอาชีพมัคคุเทศน์ และบ่มเพาะจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/รักบ้านเกิด ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ อจ.สุภาภรณ์ ศรีจันทร์ บริษัท ศรีสวัสดิ์ เทรปเวลแอนด์ทัวร์ อผภ.นพ.พีระ ฟาร์มไพบูลย์ ร้านทักษิณกลการ สมาชิกสโมสรทุกคน ที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆจนโครงการอบรมสำเร็จด้วยดีค่ะ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน 10 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ประธานภาพลักษณ์ รทร. สุกัญญา ไทยเสรีกุล นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด อน. สมทรง เกษตรผลจำรูญ พร้อมกันนำตู้เย็น มอบให้กาชาดเพื่อนำไปร่วมจับฉลากเพื่อการกุศลในงานอนุสรณ์ ดอนเจดีย์ประจำปี 2565

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โรตารีกับความห่วงใยในเดือนแห่งน้ำและสุขาภิบาล วันที่  23 มีนาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ร่วมกับ ผชภ.นงลักษณ์ ศุภโสภณ และสมาชิกโรแทเรียลร่วมกันนำถังน้ำสะอาด 5 ลิตร จำนวน 270 ถังมอบให้ชาวบ้านและสำนักสงฆ์บริเวณหมู่ 7 หมู่3และหมู่ 10 ต. ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี  เพื่อนำมากรอกน้ำสะอาดจากแท็งก์น้ำที่ทางสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ติดตั้งไว้เมื่อปี 2563 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ท่านธงชัย กล่อมสมร เป็นผู้รับมอบให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้ลูกบ้านทุกครัวเรือนอย่างทั่วถึง

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

สุขสันต์ วันสงกรานต์12/4/65 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกันรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในสโมสรร่วมรับประทานอาหารที่อู่สหมิตร  ตำบลสวนแตง จังหวัดสุพรรณบุรี

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

วันเปิดชุมชน 23 เมษายน 2565 หอประชุมโรงเรียนวัดวรจันทร์ สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ร่วมกับ ผชภ. นงลักษณ์  ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์  ตันรัตนวงศ์ อน. สมทรง  เกษตรผลจำรูญ อน. พิมพ์ปะวีร์  ชะแลวรรณ นยล. อัจฉรา ปานบ้านเกร็ด และมวลมิตรโรแทเรียล ร่วมกันให้การต้อนรับ ผวภ. ไพกิจ  ฮุนพงษ์สิมานนท์ อผภ. นพ. พรชัย  บุญแสง สโมสรคู่มิตร เยาวราชโดยอน.เพ็ญพิมล พิพัฒน์อาภาและคณะ ร่วมพิธีเปิดชุมชนและมอบสารตราตั้งให้กับชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งในปีโรตารี  2564-2565 จำนวน 5 ชุมชนได้แก่

1. ชุมชนโรตารีดอนเจดีย์

2.ชุมชนโรตารีป่าสะแก

3.ชุมชนโรตารีวังศรีราช

4.ชุมชนโรตารีบ้านสระ

5.ชุมชนโรตารีบ้านท่าเสด็จ

ชุมชนทั้ง 5 แห่งมีความเข้มแข็ง มีเป้าหมายในการบำเพ็ญประโยชน์ไปในทางเดียวกับอุดมการณ์ของโรตารี ภายในงานมีการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดวรจันทร์ การแสดงของชุมชนรั้วใหญ่ ชุมชนในความอุปถัมภ์ของสโมสรสุพรรณิการ์เดิมทั้ง 4 ชุมชน รั้วใหญ่ วังยาง พิหารแดงและหัวเวียง มาร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำผลิตภัณท์ในชุมชนมาแสดงและจำหน่าย ณ. หอประชุมโรงเรียนวัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี โดยท่านผอ.ดร.จันทนา แจ้งประจักษ์ ให้การอนุเคราะห์ สโมสรคู่มิตรเยาราช ยังได้นำเสื้อผ้า รองเท้าจำนวนหนึ่งมามอบให้สโมสรสุพรรณิการ์เพื่อนำไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อไป

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โครงการบริหารจัดการขยะที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ. สวนพุทธชาติ อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี สโมสรสุพรรณิการ์ โดยนายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ผชภ. นงลักษณ์ ศุภโสภณ นยก. ลัดดารัตน์ ตันรัตนวงศ์ ร่วมด้วยสมาชิกและชุมชนต่างๆ ประกอบด้วยชุมชนป่าสะแก  ชุมชนวังศรีราช  ชุมชนดอนเจดีย์ อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์  ร่วมกับโครงการปฏิวัติขยะโดย รทร. พีระดา  ทำโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนและครบวงจร  แต่ละชุมชนได้นำความรู้ไปบริหาร จัดการได้อย่างเห็นผล จากที่ได้นำผลงานออกมาแสดงในวันนี้  ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ ดีเยี่ยมจริงๆ

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

โครงการเสริมพลังเยาวสตรีครั้งที่ 3 (Empowering Girls) 5 พฤษภาคม 2565 สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์โดย นายกรุ่งฉัตร ง้วนจินดา ร่วมกับสมาชิกและชุมชนโรตารีท่าเสด็จเข้าตรวจรับงานบ้านยายและหลานสาวทั้ง 3 คนที่บ้านสระแก้ว  จากการสำรวจจากชุมชนท่าเสด็จว่า อยู่ในบ้านที่ ไม่มีประตูและหน้าต่างที่มิดชิด ใช้สังกะสีปิดไว้เท่านั้นจึงให้ช่างเข้าไปติดตั้งจนสำเร็จเรียบร้อย   เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยกับเด็กหญิงและยายที่อาศัยอยู่   โรตารีเข้าไปตรวจรับงานพร้อมกับมอบพัดลม และ หน้ากากอนามัยไว้

ครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่องครั้งที่ 3

ครั้งแรก นำเตียงและอาหารมามอบ

ครั้งที่ 2 เสื้อผ้าและของใช้จำเป็น

ครั้งที่ 3 เรื่องความปลอดภัยที่อยู่อาศัย

สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์

ร่วมกันส่งพี่ชายที่รักของสุพรรณิการ์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 วัดไชนาวาส อ. เมือง สุพรรณบุรี สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอุทิศบุญกุศลให้กับดวงวิญญาณท่าน อน. สมชาติ รามกุล จากสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ จากไปแต่กาย ความดียังอยู่ในใจของน้องๆทุกคนตลอดไป

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี จัดโครงการเก็บขยะในลำรางสาธารณะ เพื่อปลุกจิตสำนึกชุมชน ณ ชุมชนปิ่นทองหมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้กับประชาชนในชุมชนปิ่นทอง เทศบาลตำบลท่ามะขาม

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

วันที่ 19 มกราคม 2565 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี โครงการมอบเครื่องมือแพทย์GG ให้กับ 4 โรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลพหลฯ โรงพยาบาลท่าม่วง โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลทองผาภูมิ ร่วมกับ 8 สโมสรโรตารีในจังหวัดกาญจนบุรี มูลค่าโครงการ 2,970,000 บาท

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 สโมสรโรตารีกาญจนบุรี มอบของอุปโภคบริโภคชุมชนบ้านไกรเกรียง ณ หน่วยพิทักษ์ณที่ศร.9 บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ 3 ต. เขาโจด อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ชุมชนบ้านไกรเกรียง ด่านตรวจเขากระชาย อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

ข่าวโรทาแรคเทอร์

ข่าวโรทาแรคเทอร์

สารผู้ว่าการภาค 3330 ฉบับที่ 11 ปี 2021-2022

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

ส่งมอบความห่วงใยจากใจโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2565 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี นำโดย นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ พร้อมสมาชิก  นย.จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี  นย.วราทิพย์ ทองนิ่ม นายกสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  จัดทำโครงการ “ส่งมอบความห่วงใย จากใจโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี” 

     มอบน้ำดื่มโพลาลิส ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองจังหวัดราชบุรี จำนวน 50 โหล

     มอบน้ำดื่มโพลาลิส ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี จำนวน 50 โหล

     และมอบน้ำดื่มโพลาลิส ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี จำนวน 50 โหล

สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี

มอบไข่ไก่ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

วันที่ 4 พค.2565 สโมสรโรทาแรคท์ชุมชนราชบุรี นำโดย นยก.กมลภัทร ตนุเลิศ และสมาชิก ร่วมกับ นย.จิราวุฒิ แซ่ตั้ง นายกสโมสรโรตารีราชบุรี และสโมสรโรทาแรคท์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  มอบไข่ไก่จำนวน 500 ฟอง ให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งต่อให้กับผู้ร่วมบริจาคโลหิต  ณ ภาคบริการแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี